Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe uitgaven Jongbloed /Ark Media najaar 2019

Onderstaand een overzicht van de nieuwe titels die dit najaar verwacht worden van uitgeverij Royal Jongbloed / Ark Media.

Nieuwe uitgaven zijn bij Ichthusboekhandel altijd direct leverbaar na verschijnen en kunnen nu reeds gereserveerd worden.

68 artikelen
pagina 1 van 7
Handboek Gereformeerd Kerkrecht

Het handboek Gereformeerd Kerkrecht is samengesteld onder redactie van Prof. Dr. Herman Selderhuis door een brede groep van deskundigen uit diverse kerken in de breedte van de gereformeerde gezindte. Het bevat de geschiedenis, de theorie en de praktijk van het Gereformeerd Kerkrecht. Daarmee vormt dit een standaardwerk op dit gebied voor de toekomende tijd. Uitgangspunt is daarbij het standpunt van de Dordtse Kerkorde (DKO)

Kerkrecht en kerkorde zijn voor kerken van essentieel belang. Dat geldt voor het functioneren van de kerk naar binnen toe als geloofsgemeenschap, maar ook voor het functioneren van de kerk als onderdeel van de samenleving. Daarbij speelt steeds vaker mee dat het kerkrecht bescherming biedt en een zorgvuldige behandeling voor zowel gemeenteleden als degene in meer leidinggevende tak.

Wanneer de maatschappij ook kritisch kijkt naar het interne juridisch functioneren binnen geloofsgemeenschappen is het essentieel om dit transparant te maken. Daarvoor is het noodzakelijk de jurisprudentie steeds beter te verwoorden.

Dit handboek beschrijft de geschiedenis, de theorie en de praktijk van het gereformeerde kerkrecht waarbij de actuele situatie van de kerk nadrukkelijk aan de orde komt. Het boek gaat in op de beginselen van de kerkordes die functioneren/van kracht zijn in de verschillende kerken die vanuit de Reformatie zijn voortgekomen, en is daarmee breed bruikbaar.

Het handboek Gereformeerd is gericht op allen die actief in de kerk werkzaam zijn en voor studenten die zich op hun kerkelijke taken voorbereiden.

Aan de uitgave Handboek Gereformeerd Kerkrecht werkten mee:

* T.E. Boele-Noort,
* C.T. Boerke,
* C. van den Broeke,
* W.J. van Gent,
* M. Golverdingen,
* A. van Harten-Tip,
* H. de Hek,
* D. Quant,
* M. Renkema-Hoffman,
* H.J. Selderhuis, (redactie)
* J .L. Schreuders,
* W. Silfhout,
* J. Smit,
* H.A. Speelman,
* W. van 't Spijker,
* P.L. Storm,
* H.J.Th. Velema,
* A. Veuger,
* W.A. Zondag

Handboek Gereformeerd Kerkrecht
€ 59,99
voorraad onbekend
YouCat voor kids

Het boek " Youcat voor kids" vormt een moderne, eigentijdse kennismaking met het Rooms-katholieke geloof voor kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar. Op een aansprekende wijze behandelt deze uitgave de schepping, de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de tien geboden, gebed en het leven van Jezus. Met aanspreekpunten voor ouders en docenten.

Youcat voor kids valt in de bekende Youcatserie en bevat leuke illustraties, interessante weetjes en citaten van heiligen. De afbeeldingen en teksten zijn geschikt gemaakt voor een jong publiek. De prachtige opmaak is gedaan in overleg met gezinnen, waardoor Youcat voor kids een essentiële aanvulling is voor elke boekenkast!

”De Youcat voor kids is een geschikt hulpmiddel voor kinderen en ouders om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en steeds meer Gods liefde te gaan ontdekken. Ik beveel de Youcat warm aan!”
- Paus Franciscus

YouCat voor kids Barta, Martin; Heereman, Michaela von; M
€ 22,95
voorraad onbekend
Overschrijfbijbel Psalmen

De Overschrijfbijbel Psalmen is een historische vorm van meditatief en creatief de Bijbel opnieuw lezen. Deze opnieuw ontdekte vorm van verwerking door het uitschrijven van de Bijbel brengt de eeuwenoude teksten dichtbij de lezer. De ervaring leert: door regelmatig een tekstgedeelte over te schrijven, krijgen de woorden op eens meer kracht en betekenis. Bekende zinnen en verhalen komen op een verdiepte manier tot leven.

De eerste drie uitgaven van deze serie bevatten de Bijbelboeken:

* Psalmen,
* Spreuken en Prediker
* de Evangeliën.

De inzet is dat men door deze werkwijze:

* Meditatief leert omgaan met de Bijbel;
* Rust vindt in het overschrijven van de Bijbeltekst;
* Betere geheugensporen ontwikkelt van de tekst die men leest.
* De tekst nauwkeuriger te verstaan en te begrijpen.

De Overschrijfbijbel verschijnt met de tekst van de Willibrordvertaling.

Overschrijfbijbel Psalmen WV
€ 20,-
voorraad onbekend
Overschrijfbijbel Spreuken en Prediker

De Overschrijfbijbel Spreuken en Prediker is een meditatieve en creatieve manier om de Bijbel te lezen. Deze opnieuw ontdekte vorm van verwerking van de Bijbel brengt de eeuwenoude teksten nog dichterbij de lezer. De ervaring leert: door regelmatig een tekstgedeelte over te schrijven, krijgen de woorden opeens meer kracht en betekenis. Bekende zinnen en verhalen komen op een nieuwe manier tot leven.

De eerste drie uitgaven van deze serie bevatten de bijbelboeken:

* Psalmen,
* Spreuken en Prediker
* De Evangeliën.

De inzet is dat men door deze werkwijze:

* Meditatief leert omgaan met de Bijbel;
* Rust vindt in het overschrijven van de Bijbeltekst;
* Betere geheugensporen ontwikkelt van de tekst die men leest.

De Overschrijfbijbel verschijnt met de tekst van de Willibrordvertaling.

Overschrijfbijbel Spreuken en Prediker WV
€ 16,99
voorraad onbekend
Overschrijfbijbel Evangeliën

De Overschrijfbijbel met de teksten van de vier Evangeliën is een meditatieve en creatieve manier om de Bijbel te lezen. Deze opnieuw ontdekte vorm van verwerking van de Bijbel brengt de eeuwenoude teksten nog dichterbij de lezer. De ervaring leert: door regelmatig een tekstgedeelte over te schrijven, krijgen de woorden opeens meer kracht, diepte en betekenis. Bekende zinnen en verhalen komen op een nieuwe manier tot leven.

De eerste drie uitgaven van deze serie bevatten de volgende Bijbelboeken:

* Psalmen,
* Spreuken en Prediker
* de vier Evangeliën.

De inzet is dat men door deze werkwijze:

* Meditatief leert omgaan met de Bijbel;
* Rust vindt in het overschrijven van de Bijbeltekst;
* Betere geheugensporen ontwikkelt van de tekst die men leest.

De Overschrijfbijbel werkt met de tekst van de Willibrordvertaling.

Overschrijfbijbel Evangeliën WV
€ 24,99
voorraad onbekend
Woorden om te leven

Woorden om te leven van Kevin Deyoung gaat over de tijdloze waarde van de Tien Geboden voor vandaag de dag, voor jongeren en voor ouderen.

Zijn de Tien Geboden vandaag de dag nog steeds relevant? Moeten ze nog steeds toegepast worden? Wat betekenen ze in het licht van de genade van Jezus Christus?

Kevin DeYoung laat in zijn boek zien dat de Tien Geboden tijdloos en goed zijn. Hij bespreekt de betekenis van de geboden en geeft aan dat het belangrijk is om ze te kennen en toe te passen.
Woorden om te leven helpt je bij het begrijpen van, gehoorzamen van en verheugen in Gods wet. De 10 geboden leggen onze zonden bloot maar onthullen ook de geweldige genade van God door Jezus Christus

Kevin DeYoung is dominee en assistent-professor Systematische Theologie. Hij blogt en is auteur van verschillende boeken.

Woorden om te leven Deyoung, Kevin
€ 18,99
voorraad onbekend
Het Grote Huis achter de dijk

Ewald Mackay laat in het boek: Het Grote Huis achter de dijk, de invloed van geloven zien op de Nederlandse cultuur. Verschijnt in de Artios-reeks

Ook in Nederland heeft God Zich een Huis gebouwd. Dit Huis is deel van 'het Grote Huis' van de geloofstraditie van de kerk van alle tijden en plaatsen.

Deze geloofstraditie heeft in belangrijke mate de Nederlandse geschiedenis en identiteit bepaald. Wat zijn de kleuren en contouren van onze geschiedenis? Hoe is onze identiteit gegroeid en veranderd in de loop der eeuwen? Waar staan wij vandaag?

Dr. Ewald Mackay (1964) is historicus en filosoof. Hij schreef een tiental boeken op het grensvlak van geschiedenis, theologie en filosofie

Het Grote Huis achter de dijk Mackay, Ewald
€ 13,99
voorraad onbekend
Mijn beeld van God

Mijn beeld van God is door Ds. A. van Zetten een bijbelse verkenning over godsbeelden in het kader van de Artios-reeks.

Welk beeld van God hebben wij? God wil dat we Hem liefhebben zoals Hij is. Maar, (hoe) kennen we Hem? In Mijn beeld van God spiegelen we ons Godsbeeld aan hoe God Zichzelf openbaart in de Bijbel. Ds. A. van Zetten besteedt daarnaast aandacht aan hoe het fout kan gaan met ons Godsbeeld, bijvoorbeeld door onze opvoeding of door ingrijpende levensmomenten.
Ook actuele vragen over Gods toorn en liefde komen aan de orde.

Ds. A. van Zetten (1971) is predikant van de hervormde gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen- Nederhemert.

De uitgave is onderdeel van de Artios reeks.

Mijn beeld van God Zetten, A. van
€ 13,99
voorraad onbekend
De zondag in historisch perspectief

Justo Gonzalez geeft in het boek " De zondag in historisch perspectief" een toegankelijk en geschiedkundig overzicht van het ontstaan van de zondag zoals wij die nu kennen. Hoe komt het dat christenen vandaag de dag de zondag als rustdag hebben?

Waarom is de zondag de dag waarop ze naar de kerk gaan? Op een heldere manier laat Gonzalez zien hoe we eigenlijk tot een 7-daagse week zijn gekomen, hoe diverse oude culturen met de zondag omgingen en hoe dat heeft geleid tot de 21e eeuwse zondag. Dit boek biedt een historisch fundament onder de discussie over hoe men de zondag dient te gebruiken
en werpt een ander licht op de actuele discussie over zondagsrust.

Justo L. González, geboren op Cuba, was professor Historische Theologie en predikant in de traditie van de Methodisten.Hij is een leidende theologische stem in de Spaanse theologie zoals die zich in Zuid- en Midden Amerika ontwikkelt. Hij heeft meer dan honderd boeken geschreven, waarvan er een aantal in meer dan tien talen verschenen is.

De zondag in historisch perspectief González, Justo L.
€ 19,95
voorraad onbekend
Gods beloften voor u

Gods beloften voor u, is een boek van ds. Iz. Kok over het aanbod van Gods genade in de prediking.

Over de bijbelse onderwerpen van Gods verkiezing en Gods beloften en hun onderlinge verhouding is in de geschiedenis van kerk en theologie veel nagedacht. Hoe dienen deze onderwerpen in de prediking te functioneren? Bezinning hierop is van groot belang.

Ds. Iz. Kok (1930-1995), in leven hervormd predikant, heeft aan deze bezinning een belangrijke bijdrage geleverd. Hij heeft over dit onderwerp veel geschreven, maar weinig gepubliceerd. Uit zijn schriftelijke nalatenschap is deze bundel samengesteld met bijbels-theologische, praktisch-theologische en kerkhistorische bijdragen.

Drs. Iz. Kok (1930-1995) heeft de Hervormde gemeenten van Zegveld, Baarn, Rotterdam-Zuid en Veenendaal als predikant gediend. Van zijn hand verschenen twee boeken eerder al bij Uitgeverij Groen.

Gods beloften voor u Kok, Iz.
€ 16,99
voorraad onbekend