Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe uitgaven Royal Jongbloed en Arkmedia Voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 worden van Royal Jongbloed, uitgeverij Groen en Arkmedia onderstaande nieuwe christelijke boeken verwacht:

57 artikelen
pagina 1 van 6
Bijbelverklaring Thomas Scott

De Bijbelverklaring van Thomas Scott is een tweedelige studiebijbel vanuit de volledige tekst van de Statenvertaling met inleidingen, dwarsverwijzingen, commentaar en praktische aanwijzingen.

Thomas Scott leefde van 1747 tot 1821 in Oost-Engeland. Hij was voorganger in de Anglicaanse Kerk, een vriend van de bekende prediker John Newton en grondlegger van de zendingsorganisatie Church Mission Society. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw begon hij met het schrijven van zijn ”Commentaar op de hele Bijbel”, eerst in 174 wekelijkse edities, later samengevoegd in de zesdelige serie ”A Family Bible with Explanatory Notes, Practical Observations and Copious Marginal References”. Zijn Bijbelverklaring bevat de gehele Bijbeltekst in de Statenvertaling, aangevuld met een verklaring per Bijbelboek, dwarsverwijzingen naar andere Bijbelteksten en praktische opmerkingen. De bijbelverklaring is voorzien van een inleiding van dr. P. de Vries.

Cor van der Meiden, gepensioneerd huisarts, heeft in tien jaar tijd de Bijbelverklaring van Thomas Scott in het Nederlands vertaald.

Inkijk exemplaar Bijbelverklaring van Thomas Scott (Statenvertaling)

Bijbelverklaring Thomas Scott Scott, Thomas
€ 275,-
voorraad onbekend
Lieten fan leauwe en langstme
Lieten fan leauwe en langstme
€ 19,95
voorraad onbekend
Dragers van het licht

Ieder jaar verschijnt in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk in Nederland een meditatief boekje voor de Veertigdagentijd. De editie van dit jaar is geïnspireerd door de profeet Micha, die oproept om afstand te nemen van onrecht. Dit jaar is het thema Dragers van het licht

Het boekje begint op Aswoensdag en loopt door tot en met Pasen en geeft voor iedere dag een suggestie voor een bijbellezing, een korte meditatie en een gebed.

Het boekje nu niet-datumgebonden.

Dragers van het licht
€ 7,50
voorraad onbekend
Ik zal er zijn (set van 3)
Ik zal er zijn (set van 3)
€ 26,85
voorraad onbekend
De heilzon daagt

De heilzon daagt van R. van Kooten is het derde deel over Jakob en gaat over de laatste zeventien jaar van zijn leven in Egypte. Jozef leeft! We zijn getuige van het ontroerende weerzien tussen vader en zoon en van het audiëntiebezoek aan de farao.

In Egypte heeft Jakob een gezegende tijd. Als zijn levenseinde nadert laat hij Jozef zweren dat hij ervoor zorgen zal dat zijn lichaam in Kanaän begraven zal worden. De Heilzon daagt als Jakob in zijn sterfkamer tot zijn zoon Juda spreekt. Onvoorstelbaar welk een helder beeld hij ontvangt van het koningschap tot op de Messias.

Deze veertig bijbelstudies over het laatste deel van Jakobs leven zijn geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en voor gebruik door kringen. In het boek staan (gespreks)vragen en er is ruimte voor het maken van notities. In tekstvakjes worden bijzonderheden vermeld en is de rode draad in het verhaal van Jakob goed te volgen.

Eerder verschenen:
De zon gaat onder (ISBN 9789088971778)
De zon komt op (ISBN 9789088971891)

De heilzon daagt Kooten, R. van
€ 10,-
voorraad onbekend
Leer mij Uw weg

De basis van dit boekje, Leer mij Uw weg, wordt gevormd door de Tien Geboden. Door de Wet van God voor de eenentwintigste eeuw vorm te geven, wil de schrijver een bijdrage leveren aan het christen-zijn van jongeren en jongvolwassenen.

Elk hoofdstuk begint met een stukje fictie, gelieerd aan het navolgende gebod. De geboden worden uitgewerkt in twee delen: Wat het gebod inhoudt en vervolgens hoe het gebod in het dagelijkse leven handen en voeten krijgt. Aan het eind van elk hoofdstuk staan een aantal vragen over het voorgaande. Deze kunnen helpen bij gebruik op de club, in het gezin of bij persoonlijk gebruik.

Een mooi geschenk bij belijdenis of een andere gelegenheid.

Leer mij Uw weg Horst, Bram van der
€ 12,99
voorraad onbekend
Rechtvaardigmaking
Rechtvaardigmaking Westerholm, Stephen
€ 9,95
voorraad onbekend
Geestelijke strijd, toen en nu

Geestelijke strijd toen en nu is een samenvatting van de Ankerlezingen door M. van Campen, J. Hoek en M.J. Paul. geschikt voor gespreksgroepen.

God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst', zo luidt een bekend gezegde. Wat staat ons dan onderweg te wachten?

Een christen zal in geestelijk opzicht worden aangevallen. De satan en de demonische machten zijn erop gericht het werk van God te bestrijden en zoveel mogelijk te vernietigen. Dat gebeurt soms openlijk, maar heel vaak op een meer verborgen wijze. De Bijbel geeft allerlei voorbeelden hiervan, maar reikt ook aan hoe wij ons kunnen wapenen tegen die aanvallen.

De geestelijke strijd in de samenleving betreft in onze tijd ook ontwikkelingen op ethisch gebied die tegen Gods Woord indruisen. Bezinning op al deze onderwerpen helpen ons gelovig staande te blijven in deze tijd.

Gespreksvragen maken het mogelijk de afzonderlijke thema's op een gesprekskring te behandelen.

Geestelijke strijd, toen en nu
€ 9,99
voorraad onbekend
Laten wij nu overdenken

Het boekje Laten wij nu overdenken, van Marc de Vries, bevat 32 meditaties die in de loop van een jaar gelezen kunnen worden in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal en de zondag van viering.

De meditaties gaan over zowel Oud- als Nieuwtestamentische gedeelten. Bijbelgedeelten die betrekking hebben op verschillende aspecten van het heilig avondmaal, zoals de drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid, het censura morem, advents- en lijdenstijd, en het uitzicht op de toekomst. Ook de relatie met het Pascha komt aan bod.

Aan elke meditatie is de tekst van een couplet van een bijpassende Psalm of een gezang toegevoegd.

Laten wij nu overdenken Vries, Marc J. de
€ 14,99
voorraad onbekend
Door Christus aangesproken
Door Christus aangesproken
€ 14,99
voorraad onbekend