Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe uitgaven voorjaar 2019 Buijten en Schipperheijn

Bij de uitgeverij Buijten en Schipperheijn worden het voorjaar van 2019 de onderstaande nieuwe uitgaven verwacht. Deze nieuwe titels kunt u nu reeds reserveren bij Ichthusboekhandel.

13 artikelen
pagina 1 van 2
Spelenderwijs

Mark Hage, voorganger in Vineyard Amsterdam laat in het boek Spelenderwijs de samenhang zien tussen improvisaties, Jezus en je dagelijks leven.

Leven is improviseren. thuis, opje werk, in de supermarkt, op de dansvloer, je hebt nooit een script. Vindt je het ingewikkeld? De spelregels uit het Improvisatietheater kunnen je helpen. Jezus blijkt verrassend genoeg een briljante improvisator. Het boek Spelenderwijs verwerkt Zijn leven en de spelregels uit het theater tot een interactieve mix met persoonlijke verhalen, veelkleurige illustraties, diepgaande reflecties en alledaagse toepassingen.

Inkijkexemplaar Spelenderwijs

Spelenderwijs Hage, Mark
€ 18,95
voorraad onbekend
Goed werkgeverschap en goed werknemersch

Bedrijfscultuur is het belangrijkste aspect van goed werkgeverschap. Op de voet gevolgd door arbeidsrelaties. Over deze twee aspecten gaat dit boek van Tom van de Belt.

De bedrijfscultuur, de werksfeer, de onderlinge omgang heeft grote invloed op welzijn, betrokkenheid en prestaties van werknemers. Wat als werknemers lijden onder slechte arbeidsverhoudingen, bang zijn voor hun manager of gepest worden door collega's? Is
een goede bedrijfscultuur uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever of vormen werkgever en werknemer die samen? Een goede, ethische bedrijfscultuur is van groot belang en vergt een bedrijfsbrede dialoog over wat het goede is en hoe werkgever en werknemer samen inhoud kunnen geven aan een gemeenschappelijke cultuur.

Goed werkgeverschap en goed werknemersch Belt, Tom van den
€ 28,50
voorraad onbekend
God en geld

God en geld van Dr. Joost Hengstmengel is een studie naar de visie die de Kerkvaders hadden op dit thema.

De kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over sociaaleconomische thema's, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. Hoewel er in Nederland weinig over geschreven is, bieden hun preken en geschriften een schatkamer aan ideeën die niet zelden van grote invloed zijn geweest op latere eeuwen. In dit boek geeft de auteur een rondleiding door deze schatkamer.

Wat we in deze tijd van crisis in het economisch denken namelijk nodig hebben, zijn niet meer van dezélfde ideeën, maar ideeën die ons met andere ogen naar de economie leren kijken. Daarvoor zijn we in het vroegchristelijke economisch denken aan het goede adres.
Door de vele (vertaalde) citaten komen de kerkvaders dicht bij de moderne lezer. De opgenomen afbeeldingen laten zien hoe hun ideeën hebben doorgewerkt in de westerse kunst.

Dr. Joost Hengstmengel is onderzoeker aan de Tilburg School of Catholic Theology en heeft een gastaanstelling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de historische verhouding tussen economie, filosofie en theologie.

God en geld Hengstmengel, Joost
€ 14,95
voorraad onbekend
Het groene hart van het geloof
Het groene hart van het geloof Bookless, Dave
€ 16,90
voorraad onbekend
Homoseksualiteit en de kerk
Homoseksualiteit en de kerk Loon, Maarten, Henk Medema, Jan Mudde
€ 18,95
voorraad onbekend
Ken jezelf!

Ken jezelf is een boek door Willem van der Horst is een boek over het bijbelse of christelijke mensbeeld.

Dit boek zet de lezer aan het denken over wie hij is. Sociaal wetenschapper en psychosociaal therapeut Willem van der Horst laat systematisch, stap voor stap, zien wat inzichten uit de sociale wetenschappen, de theologie en de filosofie ons kunnen vertellen over onszelf. Daarbij legt hij voortdurend verbanden met Bijbelse lijnen. Dat verklaart gelijk de ondertitel van dit boek: 'Bespiegelingen over een christelijk mens-beeld.' Het is een studieboek en tegelijk een boek voor iedere christen die open staat voor zelfreflectie.

Willem van der Horst biedt dan ook geen droge theorie, maar een boeiende zoektocht. De praktijk komt voortdurend langs en daagt de lezer uit om concreet te kijken naar het leven van elke dag.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

* Wat maakt jou tot een herkenbaar en uniek mens?
* Hoe belangrijk is het verleden voor je eigen toekomst?
* Hoe belangrijk zijn je medemensen, ook voor het antwoord op de vraag wie jij bent?
* Wat betekent het dat je vrijheid, verantwoordelijkheid en bewustzijn hebt?
* Wat is je ziel?
* Hoe ben je spiegelbeeld van God?

Ken jezelf! Horst, Willem van der
€ 28,90
voorraad onbekend
Genezing en bevrijding, nu al en nog

Jan Minderhoud geeft vanuit zijn jarenlange praktijk nu zijn visie weer op genezing en bevrijding in een gedegen boek wat een nieuw handboek zou kunnen gaan worden.

Een toenemend aantal christenen heeft in de afgelopen decennia kennis gemaakt met de Dienst van Genezing en Bevrijding. Soms horen ze mooie getuigenissen over Gods ingrijpen in iemands leven. Andere verhalen of ervaringen laten hen vooral met vragen of teleurstelling achter. Dit boek neemt je mee in een zoektocht achter deze ervaringen en vragen.

Wat betekent het dat het Koninkrijk van God al onder ons aanwezig is en tegelijkertijd nog op zich laat achten? Op welke manier heeft de context invloed op onze manier van bidden om genezing en bevrijding? Wanneer kies je voor een gebed, wanneer voor een dienstbevel of proclamatie? Waarom geeft God eerder bevrijding dan genezing? Is er een kwalitatief verschil tussen Jezus' bediening, die van de apostelen en de onze? Is de belofte van genezing en bevrijding inbegrepen in de verzoening? Op welke manier gaat God zijn weg met ons in het lijden, ook als genezing of bevrijding uitblijft? Kan ziekte in het plan van God passen? Wat betekent het in dit alles dat God een soeverein God is en dat Hij zich misschien zelfs kan verbergen, minstens in onze ervaring?

De auteur schuwt deze complexe vragen niet en wil ondertussen niets afdoen aan de opdracht van de Kerk: de Dienst van Genezing en Bevrijding serieus nemen en een plaats geven in de pastorale praktijk.

Genezing en bevrijding, nu al en nog Minderhoud, Jan
€ 29,95
voorraad onbekend
Verhalen om te delen
Verhalen om te delen Schaeffer, Hans en Geranne Tamminga
€ 19,90
voorraad onbekend
Spoorzoeken in de bijbel
Spoorzoeken in de bijbel
€ 75,-
voorraad onbekend