Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe uitgaven voorjaar 2019 Buijten en Schipperheijn

13 artikelen
pagina 2 van 2
Op Handen (toerusting doopouders)
Op Handen (toerusting doopouders)
€ 7,90
voorraad onbekend
Van sjibbolet naar sjalom

Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus

Binnen orthodoxe kring was het standpunt over homoseksualiteit jarenlang duidelijk.
Wanneer iemand een andere seksuele geaardheid had, moest hij of hiervan 'genezen' of-wel in onthouding leven.

In onze tijd is homoseksualiteit een onderwerp dat christenen diepgaand verdeelt. Het
standpunt daarover is een sjibbolet geworden voor het wel of niet recht in de leer zijn.
In deze studie komt de vraag aan de orde of er in het licht van de Bijbel ruimte is voor
homoseksuele relaties in liefde en trouw. De beantwoording van deze vraag vergt een
intensieve zoektocht, aan het begin daarvan staat de vraag: Wat is Bijbels?

Jan Mudde geeft een uitvoerige exegese van de bijbelteksten die vaak aangevoerd worden
tegen homoseksuele praxis zoals: Gen. 19:1-29 (oordeel over Sodom), Lev. 18:22 ('U mag
niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel');
Richt. 19:1-30 (de schanddaad te Gibea); Rom. 1:25-27 (natuurlijke/onnatuurlijke om-gang).

Hij komt tot de conclusie dat er wel degelijk 'een solide Bijbels-theologische onderbou-wing' valt te geven voor ruimte voor homoseksuele relaties. Hij zoekt daarbij wel het
gesprek met degenen die op grond van de Bijbel een andere mening hebben.

Deze studie is uitgevoerd ter ondersteuning van het werk van de Commissie Ambt en
homoseksualiteit van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het geeft de visie van de
auteur weer en is als bijlage aan het rapport van deze commissie toegevoegd.

Van sjibbolet naar sjalom Mudde, Jan
€ 19,90
voorraad onbekend
Feest van het Koninkrijk

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde.

En tegelijkertijd zendt Hij ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema's als:

* gerechtigheid,
* duurzaamheid,
* genezing,
* bevrijding,
* vergeving, en
* het verstaan van Gods stem?

En wat betekent het voor ons gemeente-zijn? Feest van het Koninkrijk is geschreven om gebruikt te worden voor een verdiepend gemeenteproject, met:

- zes themazondagen
- wekelijkse groeigroepen
- stille tijd thuis

Ideaal project voor de gemeente om samen een tijd bezig te zijn rond het Koninkrijk van God.

Feest van het Koninkrijk Westerbeek, Ronald
€ 12,90
voorraad onbekend