Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe uitgaven voorjaar 2019 Den Hertog

Bij uitgeverij den Hertog worden in het voorjaar van 2019 de onderstaande nieuwe titels verwacht. U kunt deze nieuwe uitgaven reserveren bij Ichthusboekhandel. Uitlevering direct na verschijnen.

23 artikelen
pagina 1 van 3
In het net van het Evangelie

Zielen winnen voor Christus. Zo luidt het opschrift van een van de tien preken in dit boek over Spreuken 11:30: 'Wie zielen vangt, is wijs.'

Het kenmerkt de prediking van de jonggestorven en geliefde Engelse predikant Joseph Alleine. Zielen worden gevangen in het net van het Evangelie. Dat gebeurt door de verkondiging van het Woord. Het openbaart zich in een oprechte, christelijke levenswandel. Het hele leven van de christen behoort bepaald te worden door het dienen van God en de naaste, opdat velen tot het geloof bewogen zullen worden.

In het net van het Evangelie werd voor het eerst uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

In het net van het Evangelie Alleine, Joseph
€ 16,50
voorraad onbekend
Helder en Klaar deel 2 (Red. Godsdienst)

Evert Barten gaat in Helder en Klaar verder met deel 2 over de Redelijke godsdienst van A Brakel.

Het bekendste werk van Wilhelmus à Brakel is de Redelijke Godsdienst. Het biedt een overzicht van onze geloofsleer. Maar denk niet dat het een saaie verhandeling is. Duidelijk blijkt eruit dat de schrijver heel dicht bij de Heere heeft geleefd.
Om jaloers op te worden. Dominee Hellenbroek zei ervan: >Geen huisgezin behoort het boek
te missen. De zegen die het gegeven heeft en nog geeft, is onvergelijkbaar. Daardoor zal À Brakel nog blijven spreken, ook nadat hij gestorven is.=

Helder en klaar is een weergave van de Redelijke Godsdienst in de taal van nu. Aan de hand van herkenbare vragen helpt deze bewerking je om de rijke inhoud van dit standaardwerk te ontdekken. Dit tweede deel is een bewerking van deel 1B van de nieuwe editie (Uitgeverij
De Banier). Eerder verscheen het eerste deel van Helder en klaar.

In oktober 2019 zal D.V. deel 3 verschijnen.

Mensen in de 21e eeuw lezen niet meer zo gemakkelijk een boek van een dergelijke omvang. Toch is de stof van wezenlijk belang. Daarom is het goed dat Evert Barten ook dit belangrijke werk toegankelijker heeft gemaakt voor jongeren, en ook voor ouderen.
C dr. W. Fieret

Geschikt voor: jongeren en ouderen en zeker ook als belijdenisgeschenk

Helder en Klaar deel 2 (Red. Godsdienst) Barten, Evert
€ 20,90
voorraad onbekend
De noodzakelijkheid van de bekering
De noodzakelijkheid van de bekering Boston, Thomas
€ 14,90
voorraad onbekend
De gemeente, je thuis

Het boek De gemeente, je thuis door Ds. Brons vertelt dat je kerkelijke gemeente belangrijk is. Het is de plaats waar je elke week naartoe gaat. Je komt er samen met andere mensen, ook met mensen van jouw leeftijd. Samen met hen kies jij ervoor om naar het Woord van God te luisteren.

Ook voor de Heere is de gemeente belangrijk. Daar bekeert Hij mensen, komt Hij tot hen door Zijn Woord en Geest. Het is bij uitstek de plaats waar Hij mensen wil brengen tot Christus, de Parel van grote waarde!

Ds. Brons gaat in dit boekje in op gemeentezijn. Dat doet hij steeds aan de hand van Bijbelwoorden. Hij laat zien dat jij belangrijk bent voor de gemeente. En andersom dat de gemeente dat voor jou is. Daarna lees je over verschillende kanten van het gemeenteleven. En ten slotte over de betekenis van de gemeente voor jouw leven. Aan het eind van ieder hoofdstuk vind je enkele vragen om over na te denken, voor jezelf of samen met anderen.

Ds. Brons is predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

De gemeente, je thuis Brons, Ds. H.
€ 13,90
voorraad onbekend
Hij is opgestaan

Hij is opgestaan, een boek van Ds. J.T. Doornenbal bevat overdenkingen voor de lijdenstijd en Pasen.

In Hij is opgestaan behandelt dominee Doornenbal acht teksten uit de Bijbel met betrekking tot de lijdenstijd en Pasen. In de zeven lijdensweken volgen we de Heere Jezus in Zijn kruisgang door Gethsémané over Gabbatha naar Golgotha. Hij ging deze weg van vernedering uit liefde voor Zijn gemeente. Het lijden en sterven van Christus is het fundament van haar zaligheid. Zijn verzoenend sterven is het rustpunt voor de harten van alle gelovigen.

Maar na Zijn sterven en begrafenis verrees Hij uit het graf. Op paasmorgen is gebleken hoe het
leven sterker is dan de dood. Want Jezus leeft en Hij is opgestaan.

Bedoeld voor de periode van de lijdensweken (veertig dagen tijd), ouderen en jongeren, en is tevens ook geschikt als belijdenisgeschenk

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) begon zijn dienstwerk als hervormd predikant in Woubrugge, waar hij stond van 1935 tot 1939. Daarna diende hij van 1939 tot 1946 de
gemeente van Kesteren. Zijn derde en laatste standplaats was Oene, waar hij tot 1973 zijn ambtelijk werk verrichtte.

Hij is opgestaan Doornenbal, Ds. J.T.
€ 14,90
voorraad onbekend
Als ik het wondere kruis aanschouw

Als ik het wondere kruis aanschouw is een verzameling van 49 meditaties rond de lijdenstijd die uit de geschriften van John Flavel verzameld zijn,

Kunt u op Jezus zien zoals Hij stond in uw plaats, om de toorn van God voor u te dragen? En kunt u dan zeggen: Deze wonden heeft Hij voor mij ontvangen; Hij is het Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven; uit deze striemen komt mijn vrede? Het was liefde tot de ziel van een vijand die Hem uit de hemel dreef, om deze smarten naar ziel en lichaam te verdragen voor mij.

Dit boek bevat korte overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Voor alle 49 dagen van de zeven lijdensweken is er een overdenking. Ze zijn geselecteerd uit de geschriften van John Flavel.

Als ik het wondere kruis aanschouw Flavel, John
€ 12,50
voorraad onbekend
Verborgen zegen in beproeving en kruis
Verborgen zegen in beproeving en kruis Harinck, Ds. W.
€ 14,90
voorraad onbekend
Onder het Woord
Onder het Woord Hofman, Ds. H.
€ 12,90
voorraad onbekend
Waarom een christen?
Waarom een christen? Joppe, Ds. J.
€ 12,90
voorraad onbekend
Ziedaar water

Ziedaar water bespreekt de kinderdoop voor ouders en gemeente. Het is bedoeld om mee te geven aan gezinnen in o.a. de Gereformeerde Gemeente bij de doopbespreking of voorbereidend gesprek daarover.

In onze tijd bestaat veel verwarring over het juiste, bijbelse verstaan van de Heilige Doop. Dit boek is bedoeld om met name jongvolwassenen en (groot)ouders daarin een handreiking te geven. Wat betekent het om gedoopt te zijn? Er wordt ingegaan op het verband tussen besnijdenis en doop, alsook op de relatie verbond en doop.

Op de voluit schriftuurlijke gronden voor de kinderdoop wordt gewezen, mede vanuit de behandeling van het doopformulier en de doopvragen. Verder komt de volwassendoop aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor het overdopen, de zogenoemde geloofsdoop.

Ten slotte wordt de doop in verband gebracht met het doen van belijdenis en de gang naar het Heilig Avondmaal.

De gespreksvragen aan het eind van ieder hoofdstuk geven gelegenheid tot persoonlijke bezinning en onderling gesprek.

Ziedaar water Laar, Ds. J. van (red.)
€ 9,90
voorraad onbekend