Welke bijbelvertalingen zijn er in Nederland

De Bijbel kent in Nederland veel verschillende uitvoeringen, formaten en vertalingen. Wilt u de bijbel kopen, dan is het goed om u eerst goed te oriŽnteren op de variaties in die uitvoeringen en de gebruikelijke vertalingen. Ichthusboekhandel helpt u daar graag bij.

 

De grote verscheidenheid aan bijbels heeft te maken met het feit dat de bijbel vertaald is uit het Hebreeuws, de taal van IsraŽl en het Grieks, de taal die gesproken werd in de tijd dat Jezus Christus leefde. Hoewel de bijbelvertalingen verschillen, is er grote overeenstemming over de oorspronkelijke Bronteksten!. Graag nemen wij u bij Ichthusboekhandel.nl mee in een (alfabetisch) overzicht van de actuele Bijbelvertalingen. Daarbij vertellen we kort iets over de achtergrond van de vertaling en geven we inzicht in wat er verkrijgbaar is van die specifieke Nederlandse bijbelvertaling: 

De Basisbijbel

 

De Basisbijbel (BB) is een bijbel die globaal de tekst van de Statenvertaling volgt, maar dan wel in hedendaags Nederlands. De oorspronkelijke opzet was de bijbel toegankelijker maken door hedendaags taalgebruik en kortere zinnen. Inmiddels is de Basisbijbel verkrijgbaar als ebijbel en als papieren bijbel in een paperback en hardback editie. Binnenkort komen daar ook nog andere uitvoeringen aan.  

Gebruikers waarderen de Basisbijbel vanwege:  

* de leesbaarheid en toegankelijkheid;
* de prijs;
* dat de Basisbijbel alleen in een standaardeditie verkrijgbaar is wordt als een beperking ervaring;
* de mogelijkheid als uitdeelbijbel gezien de prijs.  

De verschillende edities van de Basisbijbel  

De Bijbel in Gewone Taal (BGT)

 

Een complete bijbelvertaling in gewone woorden en hanteerbare zinnen. De bijbel in Gewone Taal (BGT) heeft een duidelijke tekstindeling en een woordenschat van ongeveer 4000 woorden die (bijna) iedereen kent.  

Mensen vinden van de Bijbel in Gewone Taal o.a. dat deze:  

* In hedendaags en toegankelijk Nederlands is geschreven;
* Duidelijk geschreven en ingedeeld is;
* Verrassend concreet is;
* Een mooie start is van (voor het eerst) bijbellezen;
- Vertaling minder geschikt is voor studiedoeleinden
 

De Bijbel in Gewone Taal kent inmiddels verschillende uitgaven. 

De Groot Nieuws Bijbel

 

De Groot nieuws Bijbel (GNB) verscheen voor het eerst in 1983 en werd daarna volledig gereviseerd in 1995. Het is een Bijbelvertaling in de omgangstaal, vooral bedoeld voor de niet-kerkelijke lezer. De leesbaarheid staat daarmee voorop. Deze bijbel wordt vooral nog oecumenisch gebruikt in Protestantse en Rooms-Katholieke kerken.  

Opvallend is in de reacties over de Groot Nieuws Bijbel: 

* men vindt hem doeltaalgericht
* De leesbaarheid is goed
* Gericht op niet kerkelijke lezers
* Wat minder actueel qua taalgebruik.
 

Enkele uitvoeringen van de Groot Nieuws Bijbel vindt u bij Ichthusboekhandel 

De Herziene Statenvertaling

 

Een herziene uitgave van de originele tekst van de Statenvertaling van 1637. De eerste editie verscheen in 2010. De tekst is in 2017 opnieuw geactualiseerd en waar nodig aangepast aan ontdekkingen in oorspronkelijk grondteksten (o.a. de Dode Zeerollen) De Herziene Statenvertaling (HSV) wordt gebruikt in de Hervormde gemeenten in de PKN (gereformeerde Bond), gemeenten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken en in veel Evangelische gemeenten.  

Sterke en zwakke kanten van de Herziene Statenvertaling zijn o.a.  

* Geactualiseerde en herkenbare taal
* Brontaal gericht
* Geschikt voor studiedoeleinden
* Concordante vertaalwijze
* Actueler woordgebruik dan de NBG'51
* Niet iedereen volgde de theologische keuzes van de Herziene Statenvertaling vanuit de rechterflank van de Gereformeerde Gezindte.
 

De verschillende varianten van de Herziene Statenvertaling.  

Het Boek

 

Het Boek (HBK) kwam in 1987 beschikbaar. In 2008 is de tekst volledig gereviseerd. Het is een gedachte voor gedachte vertaling (een zgn. parafrase vertaling) en bedoeld om mensen te helpen de bijbel makkelijker te begrijpen. Het is een project met een missionaire doelstelling.  

Als argumenten om deze bijbel te kopen worden vaak genoemd:  

* Het hedendaags taalgebruik
* De toegankelijke benadering
* De missionaire doelstelling
* Dat het geen nauwkeurige woord voor woord vertaling is maakt het Boek wat minder geschikt voor studie.
 

De verschillende edities van Het Boek vindt u bij Ichthusboekhandel.nl 

De Naardense Bijbel

 

De Naardense Bijbel (NB) is een woord voor woord vertaling van de bijbel uit de Hebreeuwse, Arameesche en Griekse grondteksten naar het Nederlands door bijbelvertaler Pieter Oussoren. Uitgangspunt van de Naardense Bijbel is dat de bronteksten er in de eerste plaats zijn om voor te lezen, vandaar de kolometrische zetting.  

Deze bijbel wordt door de doelgroep gewaardeerd vanwege het feit dat:  

* de bijbel zeer geschikt is voor declamatie
* het een nauwkeurige vertaling is
* literair een hoogstaande uitgave is
* de bijbel bijzonder geschikt voor studiedoeleinden 

Soms vindt men het Nederlands in de Naardense bijbel niet zo gemakkelijk of zelfs weerbarstig. De doelgroep voor deze bijbel, liefhebbers van oorspronkelijk, literaire taal, zullen dan zeggen dat dit onvermijdelijk is en juist de charme van de vertaling vormt. 

De naam Naardense bijbel ontstond door de platen van de glas in lood ramen van de kerk van Naarden.  

Op dit moment kent de Naardense Bijbel een flink aantal varianten. 

De NBG Vertaling 1951

 

In 1916 gaf het Nederlands Bijbelgenootschap de opdracht voor een nieuwe vertaling. Vanwege de Tweede Wereldoorlog kwam deze vertaling pas in 1951 beschikbaar. Deze vertaling staat op beperkte afstand van de Statenvertaling. Deze vertaling wordt nog steeds gebruikt in evangelische gemeenten, PKN-gemeenten en enkele Gereformeerde kerken. Bovendien is dit een geliefde vertaling binnen de Surinaamse gemeenschap.  

Enkele overwegingen bij de NBG'51 van onze bezoekers: 

* Prima geschikt voor studiedoeleinden
* Kent een trouwe gebruikersgroep
* Wat ouderwetse vertaalkeuzes
 

Er zijn van deze vertaling nog enkele uitvoeringen beschikbaar.  

De Nieuwe Bijbelvertaling 2004

 

In 2004 verscheen nadat er 10 jaar aan gewerkt was de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Een oecumenische bijbel vertaling waaraan het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. De NBV bijbel wordt gebruikt in de PKN kerken, vrijgemaakte kerken, Nederlands Gereformeerde kerken en in sommige Christelijk Gereformeerde Kerken. Ook in nogal wat Evangelische gemeenten is dit de standaardkeuze.  

Welke afwegingen spelen rond de NBV voor de bezoekers van Ichthusboekhandel?  

* Brontekst getrouw (gaat uit van de bronteksten)
* Doeltaal gericht (d.w.z. begrijpelijk en actueel Nederlands)
* Brede acceptatie in veel kerken
* Volgens velen wat minder geschikt voor studiedoeleinden.
 

Een actueel overzicht van de uitvoeringen van Nieuwe Bijbelvertaling die bij Ichthusboekhandel aanwezig zijn  

De Statenvertaling 1637

 

De Statenvertaling (SV) is de eerste officiŽle Nederlandstalige bijbelvertaling "op last van de Hoogmogende Heeren Staten Generaal". Deze bijbel is rechtstreeks vertaald uit het Hebreeuws en Grieks en kwam in 1637 beschikbaar. De Statenbijbel is gangbaar in reformatorische kerken zoals de verschillende Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde gemeenten en in Hersteld Hervormde Gemeenten.  

Sterke en zwakkere punten van de Statenvertaling:
* Brontaalgericht
* Concordante vertaling (d.w.z. consequente toepassing woorden)
* Klassiek woordgebruik vanuit literair oogpunt
* Geschikt voor studiedoeleinden
* ArchaÔsch taalgebruik vanuit perspectief jongere lezers
* Lange zinnen wat voorlezen soms moeilijker maakt
 

Meer informatie over de verschillende uitgaven van de Statenvertaling... 

De bijbel in de Willibrord Vertaling

 

De Willibrordvertaling (WV) is dť standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordbijbel wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk en hedendaags Nederlands. 

Overwegingen bij de Willibrord vertaling zijn: o.a.  

* Brontaalgetrouw
* Geschikt voor gebruik in Rooms-Katholieke kring en daarbuiten;
* Geschikt voor studie;
* Bevat standaard de deutero-canonieke boeken.
 

De verschillende edities van de Willibrordvertaling vindt u bij Ichthusboekhandel. 

KIJK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN FORMATEN 

De Bijbel kopen doet u bij Ichthusboekhandel. Daar krijgt u helder advies en bieden ze ruime keuze uit voorraad.  

Hier kunt u wat bijbel qua tekst vergelijken. Meer info in de winkels.  

Samenvattend: 

De Statenvertaling | De basisbijbel | Het Boek | De Nieuwe Bijbelvertaling | De Herziene Statenvertaling | De Bijbel in Gewone Taal | De Willibrord-vertaling | De Naardense bijbel | De Jongerenbijbels | Studiebijbels| E-Bijbels