New Jerusalem bible

De Jerusalem Bible is een vertaling die voortkomt uit een groot studieproject van de Jezuieten en is een gangbare vertaling in de Engels sprekende Rooms Katholiek Kerk.  

Ze ontleend haar naam aan het vertaalproject wat in Jeruzalem is uitgevoerd.

 
Toon 20 / 100 / 200 producten per pagina.
Sorteren op:

2 artikelen binnen deze selectie.

 
Jer - Jerusalem Bible

 

€ 33,95
The new Jerusalem bible

 

€ 29,95