Keuzewijzer voor kopen kinderbijbel

Ichthusboekhandel voor advies aankoop kinderbijbels
De aankoop van een kinderbijbel is een ware ontdekkingsreis voor velen. Er is heel veel op dat gebied beschikbaar en je wilt dat de kinderbijbel past bij jouw (klein-)kinderen en hun belevingswereld. Tegelijkertijd wil je dat de bijbelverhalen op een betrouwbare wijze worden verteld. En natuurlijk moet het aansluiten bij jouw geloofsbeleving.
 

Advisering aankoop kinderbijbel

 

We bieden je graag de ruimte bij het kopen van een geschikte kinder- of jongerenbijbel. Daarom deze keuzewijzer voor het kopen van een kinderbijbel. Onze gespecialiseerde medewerkers kunnen u in de winkels adviseren waar u de verschillende opties zelf kunt inzien en vergelijken. TIP: Bespreek ook eens met andere ouders welke kinderbijbel zij gebruiken en wat hun ervaringen daarmee zijn.  

Allereerst: Voor wie én waarom zoek ik een kinderbijbel?

 

Het kan helpen om voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden:  

* Wil je de kinderbijbel zelf gebruiken of cadeau geven?
* Wil je de kinderbijbel voorlezen of wil een kind of tiener deze bijbel zelf lezen?
* Wil je een uitgebreide kinderbijbel met veel (ook onbekende) verhalen of juist een uitgave met alleen de kernverhalen uit de Bijbel?
* Wil je de kinderbijbel gebruiken in je gezin of in het kinder- en jeugdwerk in de kerk of gemeente?
* Is het een eerste kinderbijbel of zijn er al meer kinderbijbels in het gezin aanwezig? 

Op welke aspecten kan je nog meer letten bij een kinderbijbel?

 

Het is belangrijk dat je een gevoel van herkenning hebt bij de vertelstijl. Je kunt daarbij de volgende vragen stellen: 

* Zijn de verhalen uitvoerig of juist beknopt?
* Worden korte of langere zinnen gebruikt?
* Vindt er wel of geen uitleg bij moeilijke woorden, begrippen, bedoeling van het verhaal plaats?
* Is de woordkeus algemeen, wel/niet eigentijds of populair? 

Verwacht mag worden dat de kinderbijbel recht doet in de vertelling aan het oorspronkelijke bijbelverhaal. Tegelijk zal er logischerwijs een verschil zijn in niveau en diepgang tussen een peuterbijbel en een kinderbijbel. TIP: Belangrijk is in elk geval dat het taalgebruik aansluit bij het niveau van het kind. Dat geldt ook voor de illustraties en de lengte van het verhaal. 

Theologische visie van de kinderbijbel auteur

 

Op hoofdlijnen zijn er twee manieren van het vertellen van een bijbelverhaal te onderscheiden: 

* de auteur blijft in de vertelling dicht bij de oorspronkelijke bijbeltekst;
* de auteur wil de boodschap of bedoeling van het bijbelverhaal duidelijk maken en voegt daar tot op zekere hoogte een eigen uitleg en interpretatie toe.  

De ene auteur permitteert zich meer ruimte voor eigen interpretatie en fantasie dan de ander. Ook wanneer auteurs proberen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bijbeltekst te blijven, is er vaak toch sprake van onderlinge verschillen in vertaling naar kindertaal. Dat heeft alles te maken met de eigen theologische visie en het referentiekader van de auteur. Dat resulteert een grote diversiteit aan kinderbijbels, waarbij de ene kinderbijbel meer aansluiting vindt in reformatorische of evangelische kringen en dan de andere weer meer vrijzinnige lezers aanspreekt. 

Je kunt echter niet zonder meer een bepaald label op een auteur of kinderbijbel plakken. Het beste is om zelf te ontdekken of de theologische achtergrond van een kinderbijbel past bij de jouwe. Je ontdekt dit het snelst door gewoon een paar bekende verhalen te lezen, zoals bijvoorbeeld het scheppingsverhaal, het verhaal van Abrahams offer van Izaäk, de wetgeving op de Sinaï, het verhaal van de geboorte van Jezus, het Paasverhaal en verhalen over wonderen die Jezus deed. 

Over illustraties in kinderbijbels

 

Illustraties spelen een belangrijke rol in kinderbijbels. Het is goed om je te realiseren dat ze verschillende functies kunnen hebben:
- De basis van het verhaal. De tekst steunt op de illustratie die een verhaal op zich vormt. Vaak bij de peuter- en kleuterbijbels.
- Een aantrekkelijk plaatje bij het verhaal.
- Een toevoeging aan het verhaal om de sfeer uit te beelden. 

Bij welke leeftijd moet de kinderbijbel aansluiten?

 

Veel kinderbijbels geven zelf aan voor welke leeftijdscategorie deze geschikt is. Dit is echter niet meer dan een indicatie. (Ieder kind is anders!) Of een kinderbijbel aansluit bij je kind hangt veel meer af van zijn of haar ontwikkeling en belangstelling, dan van de leeftijd in jaren. Dat betekent ook dat het ene kind op een bepaalde leeftijd zich aangesproken weet door de ene bijbel, terwijl een volgend kind in het gezin daar op die zelfde leeftijd nog helemaal niet aan toe is. Het is goed om je hier bewust van te zijn.  

Bij het opgroeien verandert steeds het kennisniveau en de belangstelling van het kind. Het is goed om het gebruik van de kinderbijbel(s) die je gebruikt 'mee te laten groeien' met de ontwikkeling van het kind. Dat betekent wel dat u zo nu en dan een nieuwe kinderbijbel aan moet schaffen. Wellicht is het ook een idee om met andere ouders van kinderbijbel te wisselen.  

Ichthusboekhandel is de kinderbijbelwinkel in de regioAanbevelingen per leeftijdscategorie  

Hoewel er heel veel meer is, hebben we bij elke leeftijdsgroep een eerste selectie gemaakt van 3 kinderbijbels die we vaak verkocht zien worden. In onze winkels hebben we uiteraard nog veel meer keuze! 

Kinderbijbels van 0-4 jaar (peuterbijbels)

 

In deze leeftijdsgroep staat de beleving van de peuters centraal. Fantasie en werkelijkheid lopen vaak in elkaar over. Peuterbijbels bevatten daarom veel illustraties en minder of zelfs weinig tekst. Illustraties vormen de basis waarbij je als opvoeder de verhaaltekst terughaalt via vragen of als basis voor een gesprekje. Peuterbijbels vertellen korte verhalen over bekende bijbelse personen of gebeurtenissen met de boodschap dat God van je houdt en voor je zorgt. Illustraties zijn heel belangrijk om dat zichtbaar te maken. Klik maar eens op één van onderstaande peuterbijbels:  

* Mijn eerste Bijbel
* B-boekjes bijbel
* Kijkbijbel (Kees de Kort) 

Kinderbijbels voor 4-6 jaar (kleuterbijbels)

 

Op deze leeftijd zijn illustraties minstens net zo belangrijk. Tegelijk zijn kleuters nieuwsgierig naar meer feiten en informatie. Op deze leeftijd is het samenspel tussen tekst en illustratie dus erg belangrijk. Kleuterbijbels zijn de eerste echte voorleesbijbels, waarbij je als ouder of opvoeder nog wel steeds zlef moet aanvullen, verduidelijken en vragen stellen. Veel gebruikte kinderbijbels voor deze leeftijdscategorie zijn: 

* Prentenbijbel Marijke ten Cate (complete editie)
* Kijk en Lees 1 (Laura Zwoferink)
* Luister maar (ds. A. van de Veer)  

Kinderbijbels 7-9 jaar (Middenbouw)

 

Ook nu blijft de beleving door middel van de illustraties belangrijk. De kinderbijbels voor deze leeftijd verdiepen zich wat meer en vertellen de verhalen met extra aandacht voor de leefsituatie, gedachten en gevoelens van de bijbelse personen. In deze kinderbijbels groeit een kind er naar toe dat de tekst herkenning oproept en het bijbelverhaal zich zelf vertelt. De illustraties ondersteunen en verdiepen de tekst. Kinderen die moeilijk kunnen luisteren help je vaak door een kinderbijbel die meer illustraties heeft en wat minder tekst. Houd je kind echt van lezen? Misschien wil hij of zij graag wel zelf de kinderbijbel lezen of deze voorlezen aan jongere broertjes of zusjes... 

Veel gebruikte kinderbijbels voor deze leeftijdscategorie zijn:
* Bijbel voor jou
* Bijbel in 365 vertellingen 

Een optie is ook om op deze leeftijd te beginnen met het lezen van de volledige bijbeltekst. Dit kan goed met de de Samenleesbijbel. Deze bevat de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal en is voorzien van routes door de bijbel, allerlei weetjes, vragen, liedjes, dingen om te doen, foto's en tekeningen.  

Kinderbijbels 9-12 jaar (Bovenbouw)

 

Kinderen willen nu steeds meer feiten en achtergronden weten en ontwikkelen persoonlijke meningen. Het is prettig om kinderbijbels af te wisselen zodat kinderen de verhalen eens op een andere manier horen. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor jouzelf. In deze kinderbijbels vind je meer aandacht voor de symboliek van verhalen (een klein verhaal kan dan een groot verhaal vertellen) en de logische achtergrondinformatie. Het is een tussenvorm tussen een kinderbijbel en de Bijbeltekst zelf. Kinderen in de bovenbouw willen niet altijd meer voorgelezen worden maar beginnen vaak ook zelf de kinderbijbel te lezen.  

* Bijbel voor jullie
* Set uw koninkrijk kome (2 delen) 

Tienerbijbels (12-15 jaar)

 

Wat vroeger geleerd is wordt nu verder onderzocht. Er wordt uitleg en verantwoording gevraagd, wat is echt en wat is waar? Een Tiernerbijbel moet daar bij aansluiten. Tienerbijbels volgen feitelijk de oorspronkelijke bijbeltekst maar dan in eenvoudiger woordgebruik of de vorm van een vertelling. Vaak wel uitgebreid met illustraties of foto's en aanvullende informatie (weetjes en feiten) en uitleg bij bijbelteksten. Het is in feite de laatste stap naar het lezen van de Bijbel zelf, noem het maar voorbereidend bijbellezen. 

Voor volwassenen zijn deze bijbels overigens soms goed bruikbaar om de hoofdlijnen te ontdekken van de bijbel en die (voor de eerste keer) meer doorlopend te lezen. 

Klik hieronder voor een eerste kennismaking:
* Bijbel voor jongeren
* Startbijbel
* Tienerbijbel 

Jongerenbijbels (vanaf 12 jaar )

 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende jongerenbijbels uitgekomen. Ze bevatten meestal de volledige tekst van de bijbel en via allerlei blokjes met informatie, kaartjes, foto's en uitleg met tekstverwijzingen ontdekken jongeren steeds meer de samenhang van de bijbel en de achtergronden.  

Kijk bijvoorbeeld naar: 

* Bijbel met Uitleg (Statenvertaling)
* Jongerenbijbel Nieuwe bijbelvertaling
* Jongerenbijbel Herziene Statenvertaling
* Youcat jongerenbijbel: bevat selectie van bijbelgedeelten en toelichting
 

Nog enkele algemene overwegingen rond kinderbijbels

 

Realiseer je dat kinderen illustraties vaak anders ervaren dan volwassenen. Kinderen worden vaak geboeid door eenvoudige tekeningen met meer expressieve gezichtsuitdrukkingen. Aansprekende illustraties en een geschikte verhaalstijl of visie gaan echter niet altijd samen in één boek. Dan moet je (tijdelijk) een keuze maken welk aspect voor jou op dat moment in de geloofsontwikkeling belangrijker is.
 

Kinderbijbels in het jeugdwerk, hoe kies je die?

 

Enkele tips om over na te denken als je een kinderbijbel wilt gebruiken bij je vertelling op school of in het jeugdwerk in kerk of gemeente: 

* Welke theologische visie heeft de auteur en sluit dat aan op onze school of groep?
* Biedt de kinderbijbel voldoende informatie voor de voorbereiding van de eigen vertelling?
* Zijn de illustraties (inhoudelijk en qua formaat) geschikt om in een kring van kinderen te laten zien?
* Bevat de kinderbijbel verwerkingsmogelijkheden?
* Is de kinderbijbel toegankelijk voor verschillende leeftijden en culturen?
* Wanneer er kinderen zijn die moeilijk kunnen luisteren, kies dan voor een uitgave met kortere tekst en iets meer illustraties. 

We hopen dat deze keuzewijzer voor kinderbijbels, tienerbijbels en jongerenbijbels je helpt bij het aanschaffen van een kinderbijbel die bij je past. Het voorlezen uit de kinderbijbel ontwikkelt zich vaak tot een bijzonder en waardevol moment van de dag, zowel voor het kind als voor jouzelf. Een moment waarop de basis wordt gelegd voor de geloofsontwikkeling van het kind. Maar ook een moment waarop ouders later met veel warme gevoelens terugzien... 

De Top 10 kinderbijbels vindt je hier 

Wie direct wil zoeken binnen een leeftijdsgroep of bepaalde (geloofs-)richting kan terecht op één van deze pagina's:  

Peuterbijbels | Kleuterbijbels | Kinderbijbels middenbouw | Kinderbijbels bovenbouw | Tienerbijbels | Jongerenbijbels | Kinderbijbel als dagboek | Evangelische kinderbijbels | Reformatorische kinderbijbels 

Advies Kinderbijbels? Ga naar Ichthusboekhandel.