Navolging

Navolging
Titel: Navolging
Auteur: Dietrich Bonhoeffer
Bestelnr.: 9789043524131
Uitgever: Kok, Uitgevers
 
Prijs:€ 19,99
 
Beoordeling: (0 stemmen)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
 
 

Dietrich Bonhoeffer schreef het boek 'Navolging' over de betekenis van discipelschap. 

Hij gaat in op de noodzaak dat we ons allereerst geroepen moeten weten en bereid zijn om als eenling de weg van de navolging te gaan. Dat we daarnaast geroepen zijn om samen met andere gelovigen Jezus' leven en boodschap te vertegenwoordigen in de concrete praktijk van elke dag, wordt ook veelzijdig toegelicht.
Bonhoeffer heeft zelf de consequenties van trouw aan Jezus' roeping en opdracht ondervonden en stierf in gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Enkele citaten uit zijn bekende 'Navolging', uitgegeven door Ten Have: 

"Een christendom zonder de levende Jezus Christus blijft noodzakelijkerwijs een christendom zonder navolging, en een christendom zonder navolging is altijd een christendom zonder Jezus Christus; het is idee, mythe. Een christendom waarin het alleen gaat om God de Vader, maar niet om Christus als levende Zoon, heft de navolging ten enenmale op. Hier is sprake van Godsvertrouwen, maar niet van navolging. Alleen omdat Gods Zoon mens werd, omdat Hij de Middelaar is, is de navolging de juiste verhouding tot hem. Navolging is gebonden aan de Middelaar, en waar op de juiste manier over de navolging wordt gesproken, daar wordt over de Middelaar Jezus Christus, de Zoon van God, gesproken. Alleen de Middelaar, de Godmens, kan tot de navolging roepen." 

"De concrete oproep van Jezus en de eenvoudige gehoorzaamheid heeft zijn onherroepelijke betekenis. Jezus roept daarmee in de concrete situatie waarin men Hem kan geloven; daarom roept Hij zo concreet en wil ook zo begrepen worden, omdat Hij weet dat alleen in de concrete gehoorzaamheid de mens vrij wordt om te geloven." 

"De oproep van Jezus tot navolging maakt de discipel tot enkeling. Of hij wil of niet, hij moet een beslissing nemen, hij moet alléén een beslissing nemen. Het is geen eigen keus enkeling te willen zijn, maar Christus maakt de geroepene tot enkeling. Ieder is alléén geroepen. Hij moet alléén volgen." 

Volgens Bonhoeffer is dit niet altijd makkelijk, omdat de mens steun zoekt bij anderen. Maar de persoonlijke roeping gaat aan een gezamenlijke roeping vooraf. Het gemeenschappelijke getuigenis vloeit voort uit de verschillende roepingen. Ter illustratie hierover nog twee citaten: 

"Als mensen die alleen aan Jezus gebonden zijn, worden ze naar de aarde verwezen, waarvan ze het zout zijn. Wanneer Jezus niet zichzelf, maar Zijn discipelen het zout noemt, zo draagt Hij de werkzaamheid op aarde aan hen over. Hij betrekt hen in Zijn werk. Hij blijft in het volk Israël; aan de discipelen draagt Hij de hele aarde over. Alleen daardoor, dat het zout zout blijft, de reinigende, kruidende kracht van het zout bewaart, zal de aarde door het zout behouden kunnen worden. Terwille van zichzelf zowel als terwille van de aarde moet zout zout blijven, moet de gemeente der discipelen blijven wat ze door Christus' roepstem is. Daarin zal haar ware werkzaamheid op aarde en haar bewarende kracht liggen. Zout moet onvergankelijk zijn en daardoor een blijvende kracht der reiniging." 

"Niet alleen de roeping tot de onzichtbare werking van het zout, maar ook die van het zichtbaar schijnen van het licht is aan de discipelgemeente door Jezus toevertrouwd. 'Gij zijt het licht'- ook hier niet: gij móét het zijn! De roeping zelf heeft hun dat gemaakt. Het kan nu niet anders of ze zijn een licht dat gezien wordt; als dat niet zo was, dan leefde die roeping klaarblijkelijk niet onder hen."

 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Vorige