Liedboek - Begeleidingen

De bundel liedboekbegeleidingen voor het orgel  Lees meer

 
Liedboek - Begeleidingen
Titel: Liedboek - Begeleidingen
Bestelnr.: 9789491575068
 
Prijs:€ 135,00
Gratis verzending!
 
Beoordeling: (1 stem)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
 
 

Liedboek begeleidingen: Een losbladig systeem met daarin de meerstemmige muziekzettingen voor alle liederen uit het Nieuwe Liedboek 2013. Geschikt voor orgel en piano

 

Kenmerken:  

* Ontwikkeld met het oog op de begeleiding van de gemeentezang en de cantorij.
* Omvang: 2.400 pagina's
* met multoband

 

De bundel begeleidingen bij het Liedboek: Bestellen via de webshop of kopen in één van de winkels van Ichthusboekhandel.  

In het liedboek is er aandacht voor :  

1. Psalmen
2. Gezangen in het huidige Liedboek
3. Nieuwe Nederlandse liederen
4. Nieuwe buitenlandse liederen
5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen
6. Liturgische gezangen
7. Overige zangvormen
8. Gebeden en teksten voor meditatie  

Wat moet ik me bij deze 'aandacht' preciezer voorstellen? 

Psalmen:
De 'Psalmberijming 1967' (de 150 psalmen zoals ze in het Liedboek voorkomen) wordt integraal opgenomen in het nieuwe liedboek. Dit psalter behoort onmiskenbaar tot het culturele en liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken. Daarnaast zullen er ook andere berijmde en onberijmde psalmen worden gekozen. Bij de onberijmde psalmen moet men vooral denken aan de 'antwoordpsalmen' zoals deze bijvoorbeeld in Gezangen voor Liturgie (GVL) zijn te vinden. De ruimte in een nieuw liedboek zal het niet toelaten om alle psalmen in verschillende vormen een plaats te geven. De keuze zal sterk bepaald worden door hun bruikbaarheid in de liturgie van de kerken.  

Gezangen in het Liedboek:
Uit de gezangen die in het huidige Liedboek staan zal een ruime keuze worden gemaakt. In deze liederen komt de traditie tot ons en zo blijft de kerk van de 21e eeuw verbonden met hen die door de eeuwen heen zingend zijn voorgegaan. Naast oude liederen moeten we dan ook vooral denken aan liederen die ontstaan zijn in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en inmiddels tot de 'klassiekers' van het Nederlandse kerklied zijn gaan behoren. 

Nieuwe Nederlandse liederen:
Na de verschijning van het Liedboek is de ontwikkeling van nieuwe kerkliederen in Nederland doorgegaan. Daarbij is een grote verscheidenheid aan stijlen ontstaan, passend bij de pluriformiteit van de kerken. Deze liederen zijn verzameld in liedbundels van kerkgenootschappen (zoals Gezangen voor Liturgie (GVL) en Oud-Katholiek Gezangboek) maar ook in andere verzamelingen (zoals Tussentijds, Zingend Geloven, Evangelische Liedbundel, Opwekking, Psalmen voor Nu) en in bundels met liederen van één dichter (zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, André Troost).  

Nieuwe buitenlandse liederen:
Hierbij valt te denken aan liederen uit recent verschenen gezangboeken in het buitenland (zoals Duitsland, Zwitserland, Schotland en de Scandinavische landen), maar ook aan liederen uit Taizé en Iona en aan liederen uit andere werelddelen die in oecumenisch verband belangrijk zijn geworden en op internationale bijeenkomsten worden gezongen. Zingenderwijze ontstaan verbanden ook over de grenzen van nationaliteiten heen en wordt de gemeente van Jezus Christus tot één wereldwijde gemeenschap.  

Kinder-, jeugd- en tienerliederen:
Het ontbreken van deze liederen in het Liedboek wordt allang als een gemis ervaren. Er zal een eigen repertoire van dergelijke liederen worden opgenomen. Deze liederen moeten een zodanig niveau hebben dat zij door de hele geloofsgemeenschap kunnen worden meegezongen zonder dat iemand zich tekort gedaan voelt. Deze liederen zullen daarom ook niet in een aparte rubriek, maar in de verschillende rubrieken van een nieuw liedboek worden opgenomen.  

Liturgica:
De liturgische praktijk van onze tijd vraagt om te zingen varianten voor vaste elementen uit de orde van dienst (gezongen drempelgebeden, acclamaties, tafelgebeden, etc.). Maar ook moet men denken aan wat in de huiskring gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de maaltijd.  

Overige zangvormen:
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan canons en kernverzen (een toonzetting van een enkel bijbelvers dat op allerlei manieren zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere bijeenkomsten kunnen verlevendigen.  

Gebeden en teksten voor meditatie:
Het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meditatieve teksten en gebedsteksten kunnen, naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat. In de Nederlandse traditie is een liedboek nagenoeg uitsluitend bestemd geweest voor gebruik in de eredienst. In een nieuw liedboek zullen ook meditatieve teksten worden opgenomen in verband met de toegenomen behoefte daaraan voor het persoonlijke geloofsleven.

Voorbeeld zetting liedboek begeleidingen

 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

 
volledigheid
- 18 november 2013
  De bron zou eigenlijk de bestaande bijbelliederen uit 1973 in de bundel opgenomen moeten zijn, met daarnaast per lied de nieuwe ontwikkeling. Het ontbreken van enkele psalmen (in de koorbundel) met de reden zoals omschreven vind ik een serieuze tekortkoming. De toevoegingen ervaar ik als waardevol. De onvolledigheid ervaar ik als storend, echter wel maatje overkomelijk. De doelstelling zoals omschreven heeft toch een ruime plus verdiend, er is aan voldaan. Biblografich is de presentatie dik in orde.
Vorige