1 / Nije muzyk by de psalmen en inkelde

1 / Nije muzyk by de psalmen en inkelde
Titel: 1 / Nije muzyk by de psalmen en inkelde
Bestelnr.: 9789492799036
 
Prijs:€ 29,95
Gratis verzending!
 
Beoordeling: (0 stemmen)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
 
 

Bekende teksten fan psalmen en in pear gesangen, mar dan opnij toanset foar koar (satb), kwartet (satb) of begeliedend toetsynstrumint. Dat is de ynhāld fan in twatal boeken, wźrfan jo hjir it earste fine (Psalm 1-89).
Neist dizze śtjefte yn it Frysk is der ek ien yn it Nederlānsk: 'Nieuwe muziek bij de psalmen en enige gezangen' (ek twadielich). De teksten yn de Nederlānske binne ūntliend oan de beriming fan 1773. Dy yn de Fryske komme meast fan Fedde Schurer (stavering fernijd). Takomme jier sil it fyftich jier lyn wźze dat hy ferstoar.
Bysūnder oan beide edysjes is dat in sjonggroep dy't der in eksimplaar fan oanskaft, frij is om dźrśt foar eigen gebrūk kopyen te meitsjen.
Foar oargelisten is der in spesjale begeliedingsbondel, sūnder lietteksten, mar mei foar-, tusken- en neispullen.

 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Vorige