RETOURZENDINGEN

Mocht er iets niet goed zijn, dan kunt u retourneren aan Ichthusboekhandel.nlHet retourneren van (on)beschadigde artikelen en /of het annuleren van bestellingen is mogelijk bij Ichthusboekhandel.nl volgens de algemene voorwaarden. Gekochte artikelen kunnen binnen de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen na melding van de annulering geretourneerd worden. (Voor enkele uitzonderingen van deze annuleringsregeling zie onderaan de tekst) 

Annuleren bestellingen
Het is altijd mogelijk om een (nog lopende) bestelling te annuleren. Wanneer u, om welke reden dan ook, een bestelling wilt annuleren die nog in behandeling is, kunt u een e-mail sturen naar ONS CONTACTADRES Vermeld daarbij altijd wel het bestelnummer en het artikelnummer. 

Retourneren onbeschadigd(e) artikel(en)
Stuur het artikel, inclusief alle toebehoren, binnen 14 dagen na ontvangst terug, met bijsluiting van de originele factuur/pakbon, vergezeld van het volledig ingevulde Formulier herroeping bestelling bij Ichthusboekhandel en in een deugdelijke verpakking. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de koper. Dit houdt in dat Ichthusboekhandel.nl niet aansprakelijk is voor beschadigde of zoekgeraakte pakketten van geretourneerde artikelen. Vraag daarom op het afleverpunt van PostNl of een andere verzender altijd om een 3S-nummer of ander track- and trace nummer, en bewaar deze goed. Voor artikelen die op de juiste wijze geretourneerd zijn komt de betalingsverplichting te vervallen of wordt het door u betaalde bedrag (inclusief eventuele betaalde verzendkosten op de factuur) teruggestort op uw rekening.  

Retourneren beschadigd(e) of verkeerd(e) artikel(en)
Op alle artikelen die u bij ons koopt heeft u de wettelijke garanties. In het geval u een artikel ontvangt dat niet in correcte staat verkeert, zullen wij zo snel mogelijk een passende oplossing voorstellen. Dit doen wij, afhankelijk van het artikel, door vervanging, of terugbetaling. Neem in dit geval altijd eerst contact op met onze klantenservice via ONS CONTACTADRES. vermeld hierbij duidelijk uw bestelnummer en het defect. Stuur eventueel een foto mee van de beschadiging.  

Vul op de achterzijde van de factuur/pakbon de reden van retour in en stuur het artikel naar: 

Ichthusboekhandel.nl
Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer
 

NB.: Wanneer u een beschadigd of verkeerd artikel retourneert, let u er dan op dat u het product tegen de gebruikelijke verzendkosten verstuurd. 

Let op!
Wanneer u een artikel niet volgens de gestelde voorwaarden terugstuurt dan komt uw betalingsverplichting niet te vervallen en kunnen wij besluiten om toekomstige bestellingen (voorlopig) niet meer in behandeling te nemen. Neemt u in geval van twijfel eerst contact op met ONS CONTACTADRES  

Uitgesloten van retourzending:
Op alle digitale producten (E-boeken, downloads, geopende CD's en DVD's) geldt geen recht van retour. Annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk. 

TOT SLOT:  

Ichthusboekhandel vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument 

Onze vermelding op http://www.keurmerk.info