NIEUWE bijbelstudieboekjes

 

Met het oog op het nieuwe seizoen informeren we u graag over nieuwe bijbelstudieboekjes, voor huiskringen en groeigroepen, die binnenkort uitkomen of recent beschikbaar kwamen. Daarbij gaat het om materiaal wat de bijbelboeken volgt of bijbelstudie onderwerpen bespreekt. Hieronder enkele actuele uitgaven van kringmateriaal met gespreksvragen.

 

Overzicht van bijbelkringmaterialen met bijbelstudievragen  

Enkele bekende series voor bijbelstudiegroepen die we gewoonlijk op voorraad hebben zijn:  

de Kringserie | De bijbel beter begrijpen | Luisterend Leven (bijbelboeken) | Luisteroefeningen | Gemeente Groei Groepen | Bijbelstudieboeken Beth Moore | Gereformeerde Bijbelstudie bond en nog veel meer......

 

Voor specifieke groepen kijk hier eens:

Bijbelstudie voor mannen | Bijbelstudie voor vrouwen | Bijbelstudie voor echtparen | Bijbelstudie voor tieners | Bijbelstudie voor Jeugd | Bijbelstudie voor jongvolwassenen | Bijbelstudie voor beginners

 
Vreemde vogels

Vreemde vogels

Paas, Stefan; Roest, Gert-Jan

Stefan Paas en Gert Jan van de Roest werken het priesterschap van de gelovigen uit in dit bijbelstudieboekje voor kringen aan de hand van 1 Petrus.  

De eerste brief van Petrus is een van de meest geliefde brieven van het Nieuwe Testament. Veel christenen herkennen zich goed in de situaties die Petrus beschrijft.  

En hij schrijft over actuele thema's als tolerantie, waarden en normen, en opkomen voor je...

€ 9,99 Vreemde vogels
 
Opgeheven handen

Opgeheven handen

Veen, H.J. van der

Opgeheven handen van H.J. van der Veen helpt bijbelstudiegroepen om na te denken over gebed. Wat zegt de Bijbel over bidden? En hoe kunnen we ons gebedsleven verdiepen?  

Wij mogen ons spiegelen aan het gebed van de 'groten' in de Bij bel: Abraham, de pleitbezorger; Mozes, de middelaar; Salomo, de voorbidder; Nehemia, de wachter; Jezus, de Hogepriester; Paulus, de volhouder.  

Dit boekje bevat acht...

€ 10,99 Opgeheven handen
 
De hoop die in ons leeft

De hoop die in ons leeft

EWV - Both/Smilde

Het nieuwe materiaal van de Gemeente Groeigroepen heeft voor het seizoen 2017-2018 als thema: 'De hoop die in ons leeft'. Het bijbelstudieboekje bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu.

 

Programma's gaan over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd,...

€ 8,95 De hoop die in ons leeft
 
Kinderen van het licht

Kinderen van het licht

Moore, Beth

Deze bijbelstudies van Beth Moore over de brieven aan de Tessalonicenzen vormen een unieke combinatie van diepgaande studie voor thuis en onderwijs op video, aangevuld met bijbelstudievragen voor verwerking.  

Deze studie behandelt de brieven aan de Tessalonicenzen vers voor vers. Deze bijbelboeken zijn een enorme bemoediging wanneer we in moeilijkheden zitten. Je omstandigheden zijn niet toevallig, Gods timing is...

€ 24,95 Kinderen van het licht
 
Tien vrouwen uit de Bijbel

Tien vrouwen uit de Bijbel

Lucado, Max; Lucado, Jenna

Tien vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament - elk speelde een belangrijke rol in Gods plan met de wereld. In de verhalen van deze vrouwen ontdekken we samen met Max en Jenna Lucado dat er een God is die ons kent en van ons houdt.

 

Hij spreekt tot ons door de Bijbel, vormt levens, redt harten, geneest ziekten, brengt leven. Hij roept en gebruikt iedereen die Hem volgt en in Hem gelooft.  

Voor...

€ 24,95 Tien vrouwen uit de Bijbel
 
Je bent waardevol

Je bent waardevol

Ros, Carianne

Bijzonder bijbelstudieboek met gespreksvragen door Carianne Ros. Samen met God aan de slag om vanuit een gezond, op de Bijbel gebaseerd, zelfbeeld te leven.

 

Ontdek de helende kracht van de heilige Geest en merk hoeveel God van je houdt. Leer om op een liefdevolle manier naar jezelf te kijken en van jezelf te houden. Een levens-veranderende ervaring, niet alleen voor jezelf,maar ook voor de mensen om je...

€ 15,95 Je bent waardevol
 
In de kracht van de opstanding

In de kracht van de opstanding

Lalleman, Pieter J.

Tien bijbelstudies, door Pieter Lalleman, vanuit het boek Handelingen, met name over minder bekende gedeelten 

GeÔnspireerd door de heilige Geest verkondigen de apostelen het evangelie van de opgestane Heer aan joden en heidenen. 

Dit boekje kan dienen als aanmoediging om het evangelie te verspreiden in je directe leefomgeving.  

Voor huiskringgebruik en persoonlijke...

€ 7,50 In de kracht van de opstanding
 
Op weg naar de nieuwe aarde

Op weg naar de nieuwe aarde

Houtman

De nieuwe aarde is onze bestemming. Onze Heer en God komt om zijn wereld, waarin Hij ons een plek gegeven heeft, nieuw te maken.  

We mogen het koninkrijk van God vůůr ons zien liggen. Wat betekent dat voor ons leven nu? Hoe zijn we naar die toekomst onderweg?  

In zes bijbelstudies worden deze vragen behandeld. Inclusief vragen voor de groepsbespreking.

Het...

€ 9,90 Op weg naar de nieuwe aarde
 
Koninklijk gezelschap

Koninklijk gezelschap

Loon, Rene van

Negen praktische bijbelstudies over mensen uit de directe kring rondom Koning David door Rene van Loon. 

Het leven van David, belicht vanuit diverse personen verschijnt nu in de bekende kringserie.  

Inspiratie om te leven in dienst van God. 

Voor kringgebruik en persoonlijke bijbelstudie. Bij elk hoofdstuk zijn bijbelstudievragen opgenomen.

Het nieuwe...

€ 7,50 Koninklijk gezelschap
 
Dienstbaar en toegewijd

Dienstbaar en toegewijd

Leeuwen, Marthijn van

Negen bijbelstudies in dit boekje uit de Kringserie over het bijbelboek 1 Petrus geschreven door Marthijn van Leeuwen.

 

Petrus roept in deze brief aan gemeenten christenen op om heilig te leven en spoort lijdende christenen aan tot volharding in de strijd. 

Dit boekje is bedoeld als aanmoediging om toegewijd aan God te leven als gemeentelid en door er samen over te praten ontdek je nieuwe aspecten.  

Voor...

€ 7,50 Dienstbaar en toegewijd
 
Waarheid in liefde

Waarheid in liefde

Overeem, Harald

Tien bijbelstudies met gespreksvragen over wat veel mensen moeilijke uitspraken van Jezus vinden door Harald Overeem in de Kringserie.

 

Soms doet Jezus uitspraken die we in eerste instantie niet begrijpen, die onverbloemd de waarheid zeggen of spreken over dingen die we liever onbesproken laten. Niet om het ons onnodig moeilijk te maken, maar uit liefde om ons in de ruimte van zijn genade te...

€ 7,50 Waarheid in liefde
 
David - een hart naar Gods hart

David - een hart naar Gods hart

Moore, Beth

Nieuwe, aansprekende tienweekse Bijbelstudie van Beth Moore over koning David, een man naar Gods hart.

 

De studie vormt een unieke combinatie van diepgaande studie voor thuis en onderwijs op video.  

David - een hart naar Gods hart is een studie over het leven van David. Wij kunnen ons herkennen in alles wat hij meemaakte: twijfel, verleiding, verlies en...

€ 24,95 David - een hart naar Gods hart
 
Leren vertrouwen op God

Leren vertrouwen op God

Lalleman, Hetty

Tien bijbelstudies van Hetty Lalleman over depsalmen waarin het vertrouwen op God centraal staat.

 

Wat betekent 'vertrouwen op God'? Hoe gemakkelijk of moeilijk is dat? En hoe leer je of hoe blijf je op God vertrouwen, ook als het stormt in je leven?  

De psalmen zijn een rijke inspiratiebron bij het vinden van het antwoord op deze vragen. De bijbelstudies in dit boeken willen hoop en...

€ 7,50 Leren vertrouwen op God
 
Geloven en doen

Geloven en doen

Kroon, Cock

Tien bijbelstudies over de brief van Jacobus door Cock Kroon in de Kringserie. Jakobus houdt zijn lezers een spiegel voor en spoort hen aan om het Woord van God niet alleen aan te nemen, maar ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.

 

De bijbelstudies zijn praktisch en roepen op tot een christelijke levenswijze. Ze vormen een aanmoediging om je geloof te toetsen.  

Dit bijbelstudieboekje maakt...

€ 7,50 Geloven en doen
 
Tegen de stroom in

Tegen de stroom in

Staalduine-S., E. van

Tien bijbelstudies over de momenten waarop SamuŽl van God tegen de stroom in moest handelen. Onderdeel van de Kringserie

 

SamuŽl was toegewijd aan de God van IsraŽl en op verschillende momenten in zijn leven moest hij dwars 'tegen de stroom in'. Deze daden leidden uiteindelijk tot eenheid onder de stammen, tot de Davidische dynastie die lange tijd heeft geregeerd, tot eenheid in de godsdienst en toewijding...

€ 7,50 Tegen de stroom in
 
Aan Tafel

Aan Tafel

Briemen van A.

Acht bijbelstudies over gesprekken die Jezus met mensen voerde met inzichten, achtergronden en bijbelstudievragen. Deel uit de Kringserie, materiaal voor kringen met bijbelstudievragen.

 

De bijbelstudies vormen een aanmoediging om open te staan voor de ontmoeting met Jezus en om ons geloof te delen met anderen.  

Geschikt voor gebruik in kringen of tijdens persoonlijke stille tijd....

€ 7,50 Aan Tafel
 
Gideon

Gideon

Berg, Cees van den

De bevrijding onder leiding van Gideon is een mooi voorbeeld van wat er door geloof kan gebeuren. (HebreeŽn 11:32-34).  

Gideon werd met zijn vragen en twijfels door God ingeschakeld en klaargemaakt voor een enorme taak. Een duik in de geschiedenis die God heeft gemaakt, opent je ogen voor wie God is en hoe Hij werkt via mensen zoals wij.  

Zo wil Hij je motiveren om je met vertrouwen in te zetten voor...

€ 9,90 Gideon
 
Galaten

Galaten

Meijer, Roel

Wat betekent het om in Christus werkelijk vrij te zijn? Daar gaat de korte en pittige brief van Paulus aan de Galaten over.  

Het is een heel kernachtige en betekenisvolle brief ook voor ons vandaag. Aan de hand van de volgende zeven thema's wordt heel de brief besproken: genade, vrijheid, de wet, het verbond, de Geest, het Leven en de eenheid in Christus.  

Elk hoofdstuk is aan het eind voorzien van...

€ 9,90 Galaten
 
Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk

Westerbeek, Ronald

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde.  

En tegelijkertijd zendt Hij ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema's als:  

* gerechtigheid, * duurzaamheid, * genezing, * bevrijding, * vergeving, en * het verstaan van Gods stem?  

En wat betekent het...

€ 12,50 Feest van het Koninkrijk
 
Leven met de psalmen

Leven met de psalmen

evangelisch werkverband

'Leven met de Psalmen' bestaat uit 16 programma's voor groeigroepen waarin belangrijke thema's met bijbelstudievragen uit de psalmen aan de orde komen.

 

Psalmen spreken de taal van poŽzie en gebed. Het zijn geen droge uiteenzettingen. PoŽzie danst en heeft de mogelijkheid tot het hart door te dringen. Psalmen zijn gebeden. Gebeden spreken niet allereerst ůver God, maar mťt God. Ze helpen je om ieder aspect...

€ 8,95 Leven met de psalmen
 
Vader in de hemel

Vader in de hemel

Robbe, Rolf

Vader in de hemel is een bijbelstudieboekje voor kringen in de gemeente. Rolf Robbe werkt dit thema verder uit met achtergronden, inzichten en bijbelstudievragen.  

De nieuwe bijbelstudiereeks 'Samenspraak' maakt door haar aanpak en materiaal deelenemers aan de bijbelkring betrokken en actief. Daardoor blijft de inhoud langer hangen.  

Het gesprek over de thema's daagt de deelnemers uit hun mening,...

€ 7,99 Vader in de hemel
 
Geest van hierboven

Geest van hierboven

Briemen, Anne-Marie van

Dit boekje over de Heilige Geest is bedoeld als bijbelkring materiaal en vormt onderdeel van de reeks Samenspraak.  

De nieuwe bijbelstudiereeks 'Samenspraak' maakt door haar aanpak deelenemers aan de bijbelkring betrokken en actief. Daardoor blijft de inhoud langer hangen.  

Het gesprek over de thema's daagt de deelnemers uit hun mening, argumenten en gevoelens te kiezen, te verwoorden en te verbinden...

€ 7,99 Geest van hierboven
 
God ontmoeten in Marcus

God ontmoeten in Marcus

Williams, R

Met het boek: God ontmoeten in Marcus geeft Rowan Williams een frisse kijk op de boodschap en de betekenis van het evangelie naar Marcus,

 

Rowan Williams is een van de grootste theologen ter wereld op dit moment. Rowan Williams onthult de betekenis en het doel van het Evangelie naar Marcus voor complete beginners, maar ook voor wie het evangelie al vele malen heeft gelezen maar weer zoekt naar een nieuwe kijk erop....

€ 14,90 God ontmoeten in Marcus