NIEUWE theologieboeken

 

Lezen van goede christelijke boeken verrijkt je levenRegelmatig laten we hier de nieuwe theologie titels zien die binnengekomen zijn en de nodige aandacht vragen!
 

Het hele jaar door zijn onze inkopers actief in Nederland, Engeland en Amerika om nieuwe christelijke boeken aan te kopen en die voor onze bezoekers te ontsluiten. Het gaat hierbij om nieuwe theologische boeken, inspirerende boeken over geloofsgroei en praktisch functioneren als christen.

 
De slag om het hart

De slag om het hart

Paul, Herman

Is secularisatie hetzelfde als kerkverlating? In dit boek betoogt Herman Paul dat secularisatie vooral een zaak van het hart van de mens is en alles te maken heeft met verlangen.

 

Verlangens verwereldlijken als ze in de ban komen van status, welvaart of geluk. Verlangen naar God kan dan zomaar op de tweede plaats komen. Secularisatie is dan ook een slag om het hart.  

Verlangen is in zichzelf...

€ 16,99 De slag om het hart
 
Achter de schermen

Achter de schermen

Foster, Nathan

Achter de schermen, een nieuw boek van Nathan Foster, zoon van Richard Foster gaat over op weg gaan met de geestelijke disciplines, waarin zijn vader hem opvoedde.  

Nathan Foster was van jongs af aan bekend met de 12 geestelijke disciplines zoals vasten, mediteren en eenvoud. maar, wanneer hij tegen de veertig loopt, wil hij er zijn eigen weg in vinden. In dit eerlijke boek doet hij verslag van die reis. Op unieke...

€ 18,90 Achter de schermen
 
Religie is ongeloof / druk 1

Religie is ongeloof / druk 1

Barth, Karl

Na de succesvolle editie van Barths Brief aan de Romeinen verzorgt Uitgeverij Boom nu de uitgave van een tweede klassieke en tegelijk baanbrekende tekst van de Zwitserse theoloog. Een fraaie nieuwe band in de reeks Boom Religie. 

In de 'religie-paragraaf' van zijn Kirchliche Dogmatik brengt Karl Barth een beslissend onderscheid aan tussen 'geloof' en 'religie'. Alle menselijke vormen van religie, in de eerste plaats...

€ 31,50 Religie is ongeloof / druk 1
 
Oog in oog

Oog in oog

Bras, Kick

'Om de christelijke mystiek te doorgronden heb je een kenner als Bras nodig' - - Trouw ***** (vijf sterren) en nummer 1 in jaaroverzicht 2017 van trouw-religierecensent Pauline Weseman.


'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.'
- Paulus in 1 Korintiërs 13:12

Christelijke mystiek heeft een indrukwekkend religieus en cultureel erfgoed voortgebracht, waarvan we kunnen genieten in woord én beeld. In poëzie,...

€ 27,50 Oog in oog
 
Van macht ontdaan

Van macht ontdaan

Grotenhuis, René

René Grotenhuis

Van macht ontdaan.

De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag
Cordaid-man en betrokken katholiek René Grotenhuis zag over de hele wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij met een scherpe blik over de Nederlandse en Europese Kerk, vooral als instituut.
Dit boek is kritisch over de dominant westerse...

€ 16,90 Van macht ontdaan
 
Oorspronkelijk

Oorspronkelijk

Paul, Mart-Jan

Het boek Oorspronkelijk, Overwegingen bij schepping en evolutie heeft het debat over Schepping of evolutie weer extra dynamiek gegeven. Het is volop leverbaar bij Ichthusboekhandel. Het boek is geschreven door dr. M.J. (Mart Jan) Paul, docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven

 

Het thema schepping of evolutie...

€ 24,95 Oorspronkelijk
 
En de aarde bracht voort

En de aarde bracht voort

Brink, Gijsbert van den

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het orthodox christelijk geloof? Voor mijn geloof?  

In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige...

€ 22,99 En de aarde bracht voort
 
Romeinen 8-16 - om te lezen, te leren, t

Romeinen 8-16 - om te lezen, te leren, t

KELLER, Tim

Keller schrijft in zijn inleiding van dit boek: 'Romeinen is een Bijbelboek dat de wereld verandert door mensen te veranderen.  

Ik bid dat de bestudering van dit Bijbelboek je zal helpen om het evangelie beter te begrijpen, en intenser te ervaren. Mijn boek is niet bedoeld als de definitieve of meest complete behandeling van de brief aan de Romeinen. Het is bedoeld als een gids met uitleg, om het woord te openen en...

€ 16,95 Romeinen 8-16 - om te lezen, te leren, t
 
Viva de kerk!

Viva de kerk!

Stoorvogel, Henk

Hoop voor de kerk, dat is wat we nodig hebben! In 'Viva de Kerk' onderzoekt Henk Stoorvogel hoe de kerk van Jezus Christus in de komende vijftien jaar aan impact kan winnen om het evangelie met kracht uit te dragen, juist in deze snel veranderende 21e eeuw.

 

Hij kiest hiervoor een inspirerend voorbeeld: de eerste kerk in Antiochië. Naast de kerk van Jeruzalem groeide de kerk van Antiochië snel uit tot...

€ 15,99 Viva de kerk!
 
Ezra, Nehemia

Ezra, Nehemia

Becking, Bob

Deze uitgave van Dr. Becking is een wetenschappelijk commentaar op de Bijbelboeken Ezra en Nehemia.

 

Deze Bijbelboeken staan niet in heel hoog aanzien o.a. vanwege een in onze tijd wat pijnlijk punt. In beide boeken is een oproep te vinden om een einde te maken aan huwelijken met vreemde vrouwen.  

Dit commentaar wil die oproep plaatsen in het raam van de tijd en laten zien dat in Ezra en...

€ 34,99 Ezra, Nehemia
 
Priesterlijk pastoraat

Priesterlijk pastoraat

Voet/ Romkes

Het beeld van de pastor als herder kennen we allemaal, maar het beeld van de pastor als priester is nieuw en blijkt een bron van inspiratie voor velen.  

Priesterlijk pastoraat als werkvorm waarbij je samen zoekt naar Gods nabijheid door meeleven en meebidden kan kerkelijk werkers een nieuwe impuls geven voor hun pastoraal werk.  

Oprechte toewijding, aandacht en concentratie zijn daarbij belangrijke...

€ 18,99 Priesterlijk pastoraat
 
Meer dan welkom

Meer dan welkom

Harvey, Michael

Dit boek staat centraal tijdens de landelijke campagne Kerkproeverij op 9 en 10 september; een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn KRO-NCRV en EO.

 

Waarom vinden we het zo lastig om ons geloof te delen of om onze vrienden uit te nodigen voor de zondagse dienst? Michael Harvey weet waar onze verlegenheid vandaan komt - er is altijd wat angst voor afwijzing. Gelukkig maakt hij in dit boek...

€ 16,95 Meer dan welkom
 
Debatten over God en wereld, Tegen de ma

Debatten over God en wereld, Tegen de ma

Augustinus, Aurelius

Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle kwaad en ellende daarin, het werk van een tegengestelde, vijandige macht? En zo ja, hoe kunnen we ons daaruit bevrijden?  

Brandende kwesties, waarover ten tijde van Aurelius Augustinus (354-430) fel werd gedebatteerd. Dit boek Debatten over God en wereld is daar een neerslag van. Vooral de manicheeërs, volgelingen van Mani, een oosterse charismatische...

€ 19,90 Debatten over God en wereld, Tegen de ma
 
Ontmoeting

Ontmoeting

Peters

Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen.  

Dit praktische boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van ervaringen van anderen. Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven de auteurs drie tot vijf fijngevoelige casusbeschrijvingen, met reflectie en een gebed.  

Het boek stimuleert en inspireert zo nieuwe en...

€ 15,99 Ontmoeting
 
Maarten Luther

Maarten Luther

Kasper, Walter

Maarten Luther: Een oecumenisch perspectief 

Veel christenen verwachten terecht dat de herdenking van 500 jaar Reformatie ons oecumenisch een stap verder in de richting van de eenheid zal brengen. We mogen hen in deze verwachting niet teleurstellen.'Dit uitmuntende essay van Walter Kasper is een duidelijk signaal van de voormalig president van de pauselijke oecumenische raad. Elke tijd weet wel zijn eigen wensen...

€ 12,90 Maarten Luther
 
Op weg naar de nieuwe aarde

Op weg naar de nieuwe aarde

Houtman

De nieuwe aarde is onze bestemming. Onze Heer en God komt om zijn wereld, waarin Hij ons een plek gegeven heeft, nieuw te maken.  

We mogen het koninkrijk van God vóór ons zien liggen. Wat betekent dat voor ons leven nu? Hoe zijn we naar die toekomst onderweg?  

In zes bijbelstudies worden deze vragen behandeld. Inclusief vragen voor de groepsbespreking.

...
€ 9,90 Op weg naar de nieuwe aarde
 
Krimp onderkennen hoop hervinden

Krimp onderkennen hoop hervinden

Jones, J.D.

Betekenisvol en gelovig kerk zijn met minder mensen is een uitdaging waar veel kerken al mee te maken hebben of op termijn rekening mee moeten gaan houden. In Hoop hervinden gaat Jeffrey Jones op pad met gemeentewerkers om hier door heen te kijken.  

De meeste geloofsgemeenschappen hebben te maken met krimp. Veel gemeenten zoeken naar een manier om de dalende trend om te buigen. Andere zoeken naar mogelijkheden om...

€ 16,90 Krimp onderkennen hoop hervinden