NIEUWE theologieboeken

 

Lezen van goede christelijke boeken verrijkt je levenRegelmatig laten we hier de nieuwe theologie titels zien die binnengekomen zijn en de nodige aandacht vragen!
 

Het hele jaar door zijn onze inkopers actief in Nederland, Engeland en Amerika om nieuwe christelijke boeken aan te kopen en die voor onze bezoekers te ontsluiten. Het gaat hierbij om nieuwe theologische boeken, inspirerende boeken over geloofsgroei en praktisch functioneren als christen.

 
Van macht ontdaan

Van macht ontdaan

Grotenhuis, Renť

Renť Grotenhuis 

Van macht ontdaan. 

De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag Cordaid-man en betrokken katholiek Renť Grotenhuis zag over de hele wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij met een scherpe blik over de Nederlandse en Europese Kerk, vooral als instituut. Dit boek is kritisch over de dominant westerse neo- liberale...

€ 16,90 Van macht ontdaan
 
En de aarde bracht voort

En de aarde bracht voort

Brink, Gijsbert van den

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het orthodox christelijk geloof? Voor mijn geloof?  

In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige...

€ 22,99 En de aarde bracht voort
 
Romeinen 8-16 - om te lezen, te leren, t

Romeinen 8-16 - om te lezen, te leren, t

KELLER, Tim

Keller schrijft in zijn inleiding van dit boek: 'Romeinen is een Bijbelboek dat de wereld verandert door mensen te veranderen.  

Ik bid dat de bestudering van dit Bijbelboek je zal helpen om het evangelie beter te begrijpen, en intenser te ervaren. Mijn boek is niet bedoeld als de definitieve of meest complete behandeling van de brief aan de Romeinen. Het is bedoeld als een gids met uitleg, om het woord te openen en...

€ 16,95 Romeinen 8-16 - om te lezen, te leren, t
 
Viva de kerk!

Viva de kerk!

Stoorvogel, Henk

Hoop voor de kerk, dat is wat we nodig hebben! In 'Viva de Kerk' onderzoekt Henk Stoorvogel hoe de kerk van Jezus Christus in de komende vijftien jaar aan impact kan winnen om het evangelie met kracht uit te dragen, juist in deze snel veranderende 21e eeuw.

 

Hij kiest hiervoor een inspirerend voorbeeld: de eerste kerk in AntiochiŽ. Naast de kerk van Jeruzalem groeide de kerk van AntiochiŽ snel uit tot...

€ 15,99 Viva de kerk!
 
Ezra, Nehemia

Ezra, Nehemia

Becking, Bob

Deze uitgave van Dr. Becking is een wetenschappelijk commentaar op de Bijbelboeken Ezra en Nehemia.

 

Deze Bijbelboeken staan niet in heel hoog aanzien o.a. vanwege een in onze tijd wat pijnlijk punt. In beide boeken is een oproep te vinden om een einde te maken aan huwelijken met vreemde vrouwen.  

Dit commentaar wil die oproep plaatsen in het raam van de tijd en laten zien dat in Ezra en...

€ 34,99 Ezra, Nehemia
 
Priesterlijk pastoraat

Priesterlijk pastoraat

Voet/ Romkes

Het beeld van de pastor als herder kennen we allemaal, maar het beeld van de pastor als priester is nieuw en blijkt een bron van inspiratie voor velen.  

Priesterlijk pastoraat als werkvorm waarbij je samen zoekt naar Gods nabijheid door meeleven en meebidden kan kerkelijk werkers een nieuwe impuls geven voor hun pastoraal werk.  

Oprechte toewijding, aandacht en concentratie zijn daarbij belangrijke...

€ 18,99 Priesterlijk pastoraat
 
Meer dan welkom

Meer dan welkom

Harvey, Michael

Dit boek staat centraal tijdens de landelijke campagne Kerkproeverij op 9 en 10 september; een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn KRO-NCRV en EO.

 

Waarom vinden we het zo lastig om ons geloof te delen of om onze vrienden uit te nodigen voor de zondagse dienst? Michael Harvey weet waar onze verlegenheid vandaan komt - er is altijd wat angst voor afwijzing. Gelukkig maakt hij in dit boek...

€ 16,95 Meer dan welkom
 
Debatten over God en wereld, Tegen de ma

Debatten over God en wereld, Tegen de ma

Augustinus, Aurelius

Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle kwaad en ellende daarin, het werk van een tegengestelde, vijandige macht? En zo ja, hoe kunnen we ons daaruit bevrijden?  

Brandende kwesties, waarover ten tijde van Aurelius Augustinus (354-430) fel werd gedebatteerd. Dit boek Debatten over God en wereld is daar een neerslag van. Vooral de manicheeŽrs, volgelingen van Mani, een oosterse charismatische...

€ 19,90 Debatten over God en wereld, Tegen de ma
 
Ontmoeting

Ontmoeting

Peters

Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen.  

Dit praktische boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeŽn aanreiken en laten leren van ervaringen van anderen. Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven de auteurs drie tot vijf fijngevoelige casusbeschrijvingen, met reflectie en een gebed.  

Het boek stimuleert en inspireert zo nieuwe en...

€ 15,99 Ontmoeting
 
Maarten Luther

Maarten Luther

Kasper, Walter

Maarten Luther: Een oecumenisch perspectief 

Veel christenen verwachten terecht dat de herdenking van 500 jaar Reformatie ons oecumenisch een stap verder in de richting van de eenheid zal brengen. We mogen hen in deze verwachting niet teleurstellen.'Dit uitmuntende essay van Walter Kasper is een duidelijk signaal van de voormalig president van de pauselijke oecumenische raad. Elke tijd weet wel zijn eigen wensen...

€ 12,90 Maarten Luther
 
Op weg naar de nieuwe aarde

Op weg naar de nieuwe aarde

Houtman

De nieuwe aarde is onze bestemming. Onze Heer en God komt om zijn wereld, waarin Hij ons een plek gegeven heeft, nieuw te maken.  

We mogen het koninkrijk van God vůůr ons zien liggen. Wat betekent dat voor ons leven nu? Hoe zijn we naar die toekomst onderweg?  

In zes bijbelstudies worden deze vragen behandeld. Inclusief vragen voor de groepsbespreking.

...
€ 9,90 Op weg naar de nieuwe aarde
 
Krimp onderkennen hoop hervinden

Krimp onderkennen hoop hervinden

Jones, J.D.

Betekenisvol en gelovig kerk zijn met minder mensen is een uitdaging waar veel kerken al mee te maken hebben of op termijn rekening mee moeten gaan houden. In Hoop hervinden gaat Jeffrey Jones op pad met gemeentewerkers om hier door heen te kijken.  

De meeste geloofsgemeenschappen hebben te maken met krimp. Veel gemeenten zoeken naar een manier om de dalende trend om te buigen. Andere zoeken naar mogelijkheden om...

€ 16,90 Krimp onderkennen hoop hervinden
 
Denken om shalom

Denken om shalom

Putten, Robert van

Denken om Shalom is geschreven door de Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff (1932). Hij is een van de meest toonaangevende christenfilosofen van dit moment.  

Zijn oeuvre beslaat de terreinen van politieke filosofie, onderwijsfilosofie, kennis- en wetenschapsleer, godsdienstfilosofie, liturgie en kunst. 

Deze bundel Denken om shalom geeft inzicht in dit brede praktisch-filosofische werk van...

€ 24,95 Denken om shalom
 
Evangelicals een verkenning

Evangelicals een verkenning

Baars, Prof. dr. A. (e.a)

Een bundel opstellen over de ontwikkeling waarbij Amerikaanse evangelicals als John Piper en Tim Keller in toenemende mate invloed uitoefenen op de gereformeerde / reformatorische richting in Nederland.  

In deze bundel wordt de Amerikaanse evangelicale beweging in een reeks opstellen onder de loep genomen. De eerste opstellen belichten de theologische wortels van evangelicalen in de Verenigde Staten en laten zien...

€ 17,95 Evangelicals een verkenning