Lutherjaar - 500 jaar reformatie

 

Het jaar 2017 is een herdenking van het moment waarop 500 jaar geleden Luther de 95 stellingen sloeg op de deur van de kerk van Wittenberg.  

Daarom wordt het het Lutherjaar genoemd, maar het vormt zo ook een herinnering aan startmoment van de reformatie.  

Boeken die ter gelegenheid van het Lutherjaar uitkomen zijn o.a.

 
Lutherbibel revidiert 2017 - Die Standar

Lutherbibel revidiert 2017 - Die Standar

Die neu revidierte Lutherbibel 2017 ist verständlicher geworden und näher an Martin Luthers kraftvoller Sprache als zuvor.  

Die von der Evangelischen Kirche in Deutschland empfohlene Fassung. 

* vollständig überprüft * auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand * Bibeltext abschnittsweise zweispaltig gesetzt * Psalmen einspaltig in Gedichtsatz angeordnet * Biblische Vergleichsstellen und Anmerkungen am Fuß der rechten Spalte * Inhaltsübersichten *...

€ 24,95 Lutherbibel revidiert 2017 - Die Standar
 
Luther Verzameld (dl. 1 en dl. 2)

Luther Verzameld (dl. 1 en dl. 2)

Selderhuis e.a.

'Luther verzameld' is een belangrijk werk voor Refo500, de herdenking van 500 jaar protestantisme.  

Het bestaat uit twee delen Verzameld Werk van Maarten Luther, geselecteerd door Herman Selderhuis. In deze ruime, representatieve selectie, die de volle breedte van Luthers oeuvre beslaat, zijn geschriften te vinden die niet eerder in het Nederlands verschenen zijn. De reformator uit Wittenberg werd in de Nederlanden...

€ 39,99 Luther Verzameld (dl. 1 en dl. 2)
 
Luther, een mens zoekt God

Luther, een mens zoekt God

Selderhuis, H.J.

Een nieuwe biografie van de bekende reformator Maarten Luther.  

'Van kinds af aan raakte ik eraan gewend te verbleken en te schrikken als ik de naam van Christus ook maar hoorde noemen.' Dit zijn de woorden van de man die heel Europa in beweging bracht, keizer en paus tot wanhoop wist te brengen en meestal voorgesteld wordt als de moedige monnik die met groot geweld zijn stellingen aansloeg.  

Wie Luther...

€ 24,95 Luther, een mens zoekt God
 
Luthers bruid

Luthers bruid

Hedlund, Jody

Deze historische roman over Maarten Luther en zijn vrouw Katharina, Luthers bruid, schreef Jody Hedlund ten ere van de 500ste verjaardag van de reformatie. 

Het is 1523 en de werken van Maarten Luther hebben de abdij van waar de non Katharina von Bora dient, bereikt. Zijn woorden wekken in haar een verlangen naar een huwelijk en een gezin. Samen met een paar andere nonnen ontsnapt ze uit het klooster. Luther helpt de vrouwen aan een man,...

€ 20,99 Luthers bruid
 
Gesprekken aan tafel

Gesprekken aan tafel

Luther, Maarten

Gesprekken aan tafel is een bonte verzameling ernstige beschouwingen, persoonlijke ontboezemingen, pittige aforismen, maatschappijkritische en soms ook uitgesproken grappige uitspraken van Maarten Luther (1483-1546).  

Ze zijn genoteerd door de vele tijdelijke inwonende kostgangers die allemaal aan de eettafel van de gastvrije familie Luther meeaten (vlees, brood) en meedronken (bier). Het lezen van Luther is een...

€ 22,95 Gesprekken aan tafel
 
Gouden huwelijksregels

Gouden huwelijksregels

Luther, Maarten

De bekende reformator Maarten Luther(1483-1546) heeft een grote plaats ingenomen in Gods Koninkrijk.  

We kennen hem als een groot liefhebber van een goed, huiselijk gezinsleven. Ook het huwelijk staat bij hem hoog aangeschreven. In dit boek geeft Luther heel praktisch weer wat de Heere zegt over een christelijk huwelijk.

...
€ 9,95 Gouden huwelijksregels
 
Gedenk zijn wonderen

Gedenk zijn wonderen

Maarten Luther

Luther legt Psalm 111 uit als een danklied voor de uittocht uit Egypte en de viering van het Pascha.  

Vervolgens staat hij stil bij de viering van 'ons Pascha', het Heilig Avondmaal.'Let op de kostelijke naam waarmee de dichter het sacrament aanduidt:een gedachtenis van Zijn wonderen. Dat betekent dat men in het openbaar de onuitsprekelijke wonderen moet belijden die God ons door Christus gedaan heeft. Wij waren in...

€ 11,95 Gedenk zijn wonderen
 
Ontdekking van maarten luther

Ontdekking van maarten luther

Kloosterman-Coster, Willemieke

Lees- en kijkboek voor kinderen over het leven van Maarten Luther.  

Maarten Luther is een knappe student, die van plan is om een goede advocaat te worden. Maar dat verandert als hij door hevig onweer wordt overvallen. Maarten belooft de heilige Anna dat hij in een klooster zal gaan als hij het onweer overleeft.  

En zo gebeurt het: Maarten wordt monnik. In het klooster zoekt Maarten Luther antwoord op de...

€ 9,95 Ontdekking van maarten luther
 
Tot dienst aan God

Tot dienst aan God

Luther, Maarten

Dagboek voor schooldagen over opvoeding en onderwijs.  

De Bijbel spreekt over God als Vader en over de gelovigen als Zijn kinderen. Dit gegeven was voor Luther bepalend voor de manier waarop hij met zijn kinderen omging. De gezinsopvoeding vond hij heel belangrijk en de verantwoordelijkheid van ouders achtte hij bijzonder hoog.  

Luther zette zich ook op allerlei manieren in voor goede scholing en...

€ 12,95 Tot dienst aan God
 
 
Katie van Bora

Katie van Bora

Ludwig, Charles

Historische roman over het veelbewogen leven van Katie van Bora, de vrouw van Luther. 

Dit boek geeft een schat aan informatie over het leven van het gezin Luther in de harde zestiende eeuw waarin oorlogen, de pest en allerlei vervolgingen elkaar afwisselen.  

Dit boek is een herziene uitgave van de uitgave uit 1990.

...
€ 14,95 Katie van Bora
 
Klokkenluider van Wittenberg

Klokkenluider van Wittenberg

Hausoul

In 1517 zorgde de monnik Maarten Luther voor een stevige rel in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij spijkerde een lange lijst van kritiekpunten op paus en kerk op de deur van de kerk in Wittenberg. 

Dat bleek het onofficiële startsein van de Reformatie, een van de belangrijkste momenten uit de Nederlandse en Europese kerkgeschiedenis. 

Dit stripboek vertelt in een onnavolgbare combinatie van humor, spanning en...

€ 7,99 Klokkenluider van Wittenberg
 
Mij zal niets ontbreken

Mij zal niets ontbreken

Luther, Maarten

Een aansprekend boekje over een van de bekendste psalmen uit de Bijbel. 

Op een avond in 1535 of 1536 heeft Luther aan tafel, na het dankgebed, Psalm 23 uitgelegd. Hier is niet de professor van de Universiteit van Wittenberg aan het woord, maar een huisvader die de Schrift voor vrienden en huisgenoten verklaart. Er was in het Zwarte Klooster in Wittenberg, het woonhuis van de familie Luther, tijd en rust genoeg voor...

€ 11,90 Mij zal niets ontbreken
 
Spiegel van de liefde

Spiegel van de liefde

Luther, Maarten

God is liefde. Daarom is de vrucht van het geloof ook liefde, zegt Luther in navolging van de apostel Johannes. In deze overdenkingen over 1 Johannes 4:16-18 gaat Luther daar dieper op in. 

'Een christen laat de liefde schijnen en lichten als een schittering van het geloof dat in het hart is. Hij bestraft zijn naaste wanneer deze zondigt, onderwijst hem als hij dwaalt. Hij draagt hem als hij zwak is, troost hem als hij bedroefd is. En als hij gebrek lijdt,...

€ 11,95 Spiegel van de liefde
 
Hij zorgt voor ons

Hij zorgt voor ons

Luther, Maarten

Deel 1 Lutherserie Als monnik moest Luther de maaltijd zwijgend nuttigen. Later, toen hij te midden van zijn familie en vrienden aan tafel zat, vond een levendige uitwisseling van gedachten plaats. Een scala aan onderwerpen kwam aan bod: Gezin en beroep, geloof en goede werken, vreugde en aanvechtingen, Wet en Evangelie. Dit boekje bevat een nieuwe selectie van de meest aansprekende Tafelgesprekken. 

'Het Evangelie is een koele bries in de grote hitte van de...

€ 11,95 Hij zorgt voor ons
 
Loflied op Gods goedheid

Loflied op Gods goedheid

Luther, Maarten

Een oproep om te letten op alle tijdelijke en geestelijke zegeningen.  

Psalm 65 bezingt Gods wijsheid en goedheid in de eeuwige en de tijdelijke zegeningen. Luther bespreekt deze wijsheid en goedheid in Gods hemels Koninkrijk, in de wereldlijke overheden en in het rijk van de schepping. 

Het is een 'lofzang in de stilte'. Wij behoren God te loven en te danken en Hem te vragen of Hij het goede steeds wil schenken en bewaren.  

Loflied op...

€ 11,90 Loflied op Gods goedheid
 
365 X Luther

365 X Luther

LUTHER blijft boeien! Altijd onverschrokken, altijd gedreven zorgde hij voor een ongekende omslag in de kerk.  

Hij vormde een theologie. Hij schiep een taal. Hij had een boodschap die mensen tot op vandaag pakt.

Cadeauboek met niet eerder vertaalde meditaties over een bekende passage uit de eerste zendbrief van Johannes.  

'God is liefde. Daarom is de...

€ 9,90 365 X Luther
 
Theologische antropologie / band I - De

Theologische antropologie / band I - De

Luther, Maarten

Maarten Luther heeft nooit een allesomvattend theologisch leerboek geschreven.  

Wie hem theologisch wil leren kennen en begrijpen moet het gesprek met hem aangaan, het gesprek dat hij destijds voerde met de theologische elite en de gewone gelovige van zijn tijd. Voor de gewone gelovigen schreef hij veel stichtelijke teksten om hun in hun vragen en angsten een leidraad en houvast te geven. Deze teksten vinden echter het fundament in zijn...

€ 59,90 Theologische antropologie / band I - De
 
In de volheid van de tijd

In de volheid van de tijd

Luther, Maarten

Overdenkingen van Maarten Luther over Galaten 4.  

In deze overdenkingen over Galaten 4:1-7 behandelt Luther het centrale thema van de Reformatie: de rechtvaardiging door het geloof.

Cadeauboek met niet eerder vertaalde meditaties over een bekende passage uit de eerste zendbrief van Johannes.  

'God is liefde. Daarom is de vrucht van het geloof ook...

€ 11,95 In de volheid van de tijd
 
Tot dienst aan God

Tot dienst aan God

Luther, Maarten

Dagboek voor schooldagen over opvoeding en onderwijs.  

De Bijbel spreekt over God als Vader en over de gelovigen als Zijn kinderen. Dit gegeven was voor Luther bepalend voor de manier waarop hij met zijn kinderen omging. De gezinsopvoeding vond hij heel belangrijk en de verantwoordelijkheid van ouders achtte hij bijzonder hoog.  

Luther zette zich ook op allerlei manieren in voor goede scholing en...

€ 12,95 Tot dienst aan God
 
Protestanten

Protestanten

Ryrie, Alec

In 2017 is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther, een relatief onbekende professor aan een obscure Duitse universiteit, zich uitsprak tegen de corruptie van de lokale geestelijken.  

Die confrontatie mondde tot ieders verbazing en zelfs tot verbijstering van Rome uit in een compleet nieuwe christelijke stroming: het protestantisme. 

In Protestanten beschrijft professor Alec Ryrie de...

€ 29,90 Protestanten