Christelijke kinderboekenmaand 2018

 

Christelijke kinderboekenmaand 2017

De christelijke boekenmaand wordt in oktober 2018 voor de 24ste keer door de Christelijke boekhandel georganiseerd. Het thema is door dik en dun, als motto voor vriendschap vieren.

 

Dit thema sluit aan bij het thema van de algemene
Kinderboekenweek 'Vriendschap'. Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke vriendschap, ongeacht de omstandigheden'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale betekent dik in deze zegswijze 'modder' en dun 'plassen regenwater'. Door dik en dun gaan betekende letterlijk 'over moeilijk begaanbaar terrein lopen'; figuurlijk ging het betekenen: 'volhouden/trouw zijn, ook in slechte tijden'. 

Vriendschap vieren Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder. 

Ook in de Bijbel vinden we verhalen over bijzondere vriendschapen en onvoorwaardelijke liefde. Zelfs Jezus noemde zijn 12 leerlingen vrienden. Vriendschap vieren betekent ook stilstaan en benoemen wat de ander voor je betekent. 

Drie auteurs
Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand worden er drie actieboeken uitgegeven die passen bij het thema.  

Het prentenboek voor de onderbouw wordt gemaakt door Marieke ten Berge (Uitgeverij Columbus). Janny den Besten (De Banier) is de auteur van het actieboek voor de middenbouw en Anke van der Pol (Ark Media) schrijft het actieboek voor de bovenbouw. Het prentenboek is tijdens de Christelijke Kinderboekenmaand voor 5,95 verkrijgbaar en de actieboeken voor de midden- en bovenbouw elk voor 4,95. 

CD en werkmap
Ten behoeve van de Christelijke Kinderboekenmaand 2018 verschijnt een nieuwe cd in de serie Ok4kids. De cd's uit deze serie behoren al jarenlang tot de bestverkochte christelijke kindercd's in Nederland. Voor leerkrachten van basisscholen wordt een werkmap gemaakt met lessuggesties en verwerkingen rond het thema en de actieboeken. 

BINNENKORT MEER INFORMATIE OVER DE TITELS