Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Prijs Beste Theologische boek

Jan Willem Otten is de winnaar van de prijs voor het beste theologische boek voor 2022. Otten kreeg de prijs voor het boek Zondagmorgen, volgens de jury „hét christelijke coronaboek.” De jury bestaat uit recensenten van het ND en Trouw.

De nieuwe Theoloog des Vaderlands is bekendgemaakt. Dat is de van oorsprong Russische hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit Katja Tolstaja.

Uit het Juryrapport over zondagmorgen:

'Een prachtig meditatief boek, waarin de schrijver op meesterlijke wijze door het liturgisch jaar heen gaat. Enig in zijn soort.

Je zou kunnen zeggen: hét christelijke coronaboek, terwijl het inhoudelijk niet eens zoveel over covid en de lockdowns gaat. Net als zovele kerkgangers moest Willem Jan Otten tijdens de lockdowns iets anders bedenken voor op de zondagmorgen. Hij miste de mis. Hij besloot iedere week dan zelf maar wat te mijmeren over de teksten die op het kerkelijk jaarrooster stonden. Volgens hem is dat 'tegelijk van een grootse en heilige saaiheid'.

Otten reflecteert daarbij onder meer op zijn eigen geloof en kerkgang van de afgelopen twintig jaar. Het boek biedt mooie gedachten over de aard van het christelijk geloof, zoals Otten die alleen kan verwoorden. Met zijn poëtische sensitiviteit en intellect gaat hij de wekelijkse Bijbellezingen te lijf, vergelijkbaar met hoe Willem Barnard dat doet in het iconische werk Stille omgang.'

Zondagmorgen, over het missen van God

Zondagmorgen, over het missen van God door Willem Jan Otten is het verslag geworden van een persoonlijke, poëtische 'tocht naar binnen', dwars door alle 52 zondagen van het jaar.

WINNAAR PRIJS BESTE THEOLOGISCHE BOEK 2022

Toen de pandemie kerkgang onmogelijk maakte, besloot Willem Jan Otten van het missen van de mis een deugd te maken. Hij schreef het boek waar hij sinds zijn doop in 1999 van heeft gedroomd: een essay dat week voor week reageert op het liturgisch jaar, volgens hem het grootste kunstwerk van de westerse beschaving.

Een prachtig en bij vlagen briljant boek. Trefzeker peilt Otten waar het in het christelijk geloof om gaat, zonder valse schaamte of moeilijke thema's te schuwen. Als buitengewoon kundig essayist kiest hij geregeld een verrassende invalshoek en voert hij vandaaruit het gesprek tussen de christelijke traditie en de eigentijdse cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek het in zich heeft een klassieker te worden.'
- ERIK BORGMAN over 'Zondagmorgen'

WILLEM JAN OTTEN (1951) is meermalen bekroond voor zijn literaire werk. Voor zijn oeuvre ontving hij de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs, en voor Specht en zoon de Libris Literatuurprijs. Ook kreeg hij in 2011 een eredoctoraat in de theologie van de Universiteit Utrecht, vanwege zijn belang voor het zichtbaar maken van levensbeschouwelijke en religieuze thema's. Otten introduceerde de Amerikaanse dichter en essayist Christian Wiman in Nederland, van wie hij Mijn heldere afgrond (2016) en Radicaal licht (2019) heeft vertaald.

Zondagmorgen, over het missen van God Otten, Willem Jan
€ 25,99
voorraad onbekend
Vuur dat nooit dooft

Vuur dat nooit dooft van René Erwich en Almatine Leene is een onmisbaar theologisch boek over gender en seksualiteit in de kerk. ­In veel kerken en andere christelijke gemeenschappen leven er vragen over gender en seksualiteit.

De praktijk rond deze thema's is weerbarstig en er is veel verlegenheid. Ook is er vaak weinig ruimte om dieper op het onderwerp in te gaan en zijn gesprekken vaak eenzijdig. Dit boek geeft de achtergrondinformatie die voor een goed gesprek nodig is.

De auteurs geven een theologisch raamwerk waarmee met een bredere bril naar de vragen rond gender en seksualiteit gekeken kan worden. Een onmisbaar boek bij het spreken over deze actuele thematiek.

De auteurs gaan in dit boek in op de verhouding tussen seksualiteit, gender en theologie. Waarmee zijn de gesprekken hierover gediend en hoe voeren we deze op een constructieve wijze over een zo complex thema? Het theologische raamwerk in Vuur dat nooit dooft, geeft naast vele wetenschappelijke, historische en Bijbelse inzichten genoeg stof tot nadenken en gesprek.

Vuur dat nooit dooft Erwich, René; Leene, Almatine
€ 26,-
voorraad onbekend
Geld en goed, hoe wij de wereld echt

In het boek Geld en goed onderzoekt theoloog Alain Verheij hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij op een plek die niet iedere moderne lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen.

Die verhalen blijken talloze goede inzichten over geld te bevatten. Daarbij duiken Mozes en Jezus steeds weer op, twee visionairs die hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe manier van (samen)leven. Verheij vertolkt hun eigenwijze gedachten met humor en passie, waarbij ze steeds verrassend actueel blijken. Soepel loodst hij de lezer via Romeinse belastingen en manna langs de toeslagenaffaire en bitcoin. De tijden zijn dan misschien wel veranderd, de mensen zijn dat niet.

Nog altijd hebben we een complexe relatie met ons geld - nog altijd verlangen we naar rust, rechtvaardigheid en vrijheid.

Geld en goed, hoe wij de wereld echt Verheij, Alain
€ 21,99
voorraad onbekend
De moderne theologen

Het boek de Moderne theologen van Marcel Poorthuis en Wilken Veen biedt een uniek perspectief op hedendaagse theologen en hun meningen over wat daarin de hoofdthema's zijn.

Het boek: de moderne theologen is een unieke bloemlezing en overzichtelijke geschiedenis van de theologie van onze tijd. De theologie is wereldwijd bruisender dan ooit. De afgelopen eeuw ontstonden veel nieuwe theologische stromingen, die veelal vertrekken vanuit de identiteit van hun grondleggers: zwarte theologie, queer theologie en feministische theologie.

Sommige theologieën wijzen de neokoloniale dictaten van Europa en Amerika af en beschouwen bewust de eigen cultuur als vindplaats van God: Aziatische theologie, Indiase theologie en Afrikaanse theologie. Andere vertrekken vanuit moderne vraagstukken: het milieu als zorg voor de schepping, heel de kosmos als uitgangspunt voor theologie en natuurwetenschappen.

Het boek "De moderne theologen" laat de negentig belangrijkste internationale theologen van onze tijd zelf aan het woord. Vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse academici introduceren deze denkers, bieden context en bespreken de belangrijkste literatuur. Zo worden deze bijdragen ware vensters op de wereld. De vraag van God: 'Mens, waar ben je?' geldt onverkort voor de 21ste eeuw. Dit boek biedt daarop het uitzicht.

Marcel Poorthuis (1955) is emeritus hoogleraar interreligieuze dialoog aan Tilburg University. Hij publiceert over jodendom, christendom, islam en filosofie, en is bestuurslid van Stichting PaRDeS.

Wilken Veen (1953) was van 1982 tot zijn emeritaat in 2020 predikant van de protestantse (voorheen hervormde) kerk van Amsterdam. Hij promoveerde op een studie over de Duitse kerkstrijd en is kenner van het werk van Dietrich Bonhoeffer.

RECENSIE:

Al met al is het toch een heel complete, brede, gevarieerde set recente theologische denkers...... Het geeft de lezer volop nieuwe ideeën en perspectieven.
- Trouw - 4 sterren

De moderne theologen Poorthuis, Marcel
€ 49,90
voorraad onbekend
De Bijbel - Literaire editie NBV21

De NBV21 is nu volop leverbaar in een literaire editie van de Nieuwe Bijbel van 2021. Daarmee wordt het de literaire Bijbel van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 genoemd. Deze editie heeft inleidingen op elk Bijbelboek en een bladspiegel met één kolom. De leeservaring is daarmee als die van een gewoon boek.

De Bijbel is veruit het belangrijkste boek in de westerse cultuurgeschiedenis. De NBV21, de nieuwe Bijbel, is gemaakt door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Tientallen deskundigen hebben er vele jaren aan gewerkt. Deze vertaling voldoet dan ook aan alle nieuwe inzichten en recente ontdekkingen: het is voluit de Bijbel van de eenentwintigste eeuw.

De nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in diverse kerkelijke edities, maar de literaire uitgave van Querido Facto is anders. Zo is het een editie die alle Bijbelboeken bevat die door joden, protestanten, katholieken én lutheranen als gezaghebbend worden beschouwd. Het literaire karakter van het Oude en Nieuwe Testament wordt benadrukt, doordat de tekst, anders dan in de meeste Bijbeluitgaven, in één brede kolom is opgemaakt. In deze uitgave zijn de 66 Canonieke boeken opgenomen en de 11 Deuterocanonieke boeken.

De Querido Facto-editie bevat een verklarende woordenlijst en diverse inleidingen die de lezer helpen om de weg te vinden in de historische achtergronden van de Bijbel. De inleidingen zijn geschreven door belangrijke oudhistorici en Bijbelwetenschappers van Nederland en Vlaanderen.

De literaire editie mag niet ontbreken in de boekenkast van echte lezers – en voor iedereen die geïnteresseerd is in religie- en cultuurgeschiedenis.

In de literaire Bijbel NBV21 staat de tekst dus in één kolom waardoor de leeservaring aansluit bij die van een roman. De literaire Bijbel heeft inleidingen bij alle Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament, inclusief de Deuterocanonieke of Apocriefe boeken, waardoor de lezer een startpunt krijgt om het Bijbelboek te kunnen volgen in de context van de tijd waarin de Bijbel geschreven is.

De nummering van de tekst in deze fraai verzorgde uitgave is terug te vinden in de koptekst van de pagina's. Tevens zijn de tekstnummers in een kleiner font in de tekst opgenomen.

De Bijbel literaire editie NBV 2021 heeft bovendien een lijst: "Waar kan ik lezen over..."

KLIK HIER voor de andere uitgaven van de NBV 21

NB: De literaire Bijbel editie van de NBV21 wordt bij aankoop gratis thuisbezorgd in Nederland.

U kunt de Literaire editie van de NBV21 eenvoudig bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of inzien bij één van de Ichthuswinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

De Bijbel - Literaire editie NBV21 NBV21
€ 45,-
voorraad onbekend