Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Ralph en Ebenezer Erskine

In de wereld van de Puriteinen nemen de broers Ralph en Ebenezer Erskine een belangrijke plaats in waarvan de boeken nog steeds gelezen worden.

Ralph Erskine (1685 - 1752) was een Brits puriteins predikant. Binnen de bevindelijk gereformeerde kerken in Nederland staat Ralph Erskine bekend als zogenaamde Oudvader. Ralph Erskine was de jongere broer van Ebenezer Erskine. Op vijftienjarige leeftijd begon hij te Edinburgh een studie theologie. Na enige jaren onderwijzer te zijn geweest preekte hij op 14 juni 1709 voor de eerste maal in het openbaar.

Ebenezer Erskine, (1680-1752) was de oudere broer van Ralph Erskine, uit Schotland. Op 23-jarige leeftijd werd hij predikant te Portmoak.

Ebenezer en zijn broer Ralph hebben een belangrijke plaats ingenomen in de Schotse kerkhistorie. Het getal van hun preken, de vertalingen en herdrukken hiervan is nauwelijks te overzien. De beide broers kwamen tijdens de zogenaamde Marrow Controversy - een conflict over een herdruk van het boek The Marrow of Modern Divinity - in 1721 in conflict met de synode van de Schotse kerk. Ditzelfde gold voor de theoloog Thomas Boston (1676-1732), die de heruitgave had verzorgd. Kern van het geschil was dat volgens de Synode van de Schotse Kerk het boekje antinomiaanse stellingen bevatte, dat wil zeggen dat het zou stellen dat Gods wet niet meer gold voor de mens als verplichting en als leefregel.

Toen zijn broer Ebenezer het bericht van het overlijden van zijn broer Ralph ontving, zei deze: Is Ralph heengegaan? Dan heeft hij het van mij tweemaal gewonnen: eerst in de genade en nu in de heerlijkheid.

De kennis der zaligheid
De kennis der zaligheid Erskine, E,; Erskine, R,; Fisher, J.
€ 65,-
voorraad onbekend
Zwangere belofte

De zwangere belofte behoort met Sterven om te leven tot de bekendste preken van Ralph Erskine.

In zijn werken komt het onderscheid tussen wet en evangelie steeds naar voren. Het is ook het hoofdthema van deze verhandeling over Galaten 4:28

Gods kinderen zijn geen kinderen van de slavin Hagar, maar kinderen van Gods belofte, zoals Izak. In deze verhandeling maakt Erskine ook het onderscheid duidelijk tussen het recht van toegang en het recht van bezit met betrekking tot Gods beloften.

Ralph Erskine (1685-1752) was predikant in het Schotse Dunfermline en behoorde tot de zogenaamde 'Marrow'-men.

Zwangere belofte Erskine, Ralph
€ 9,99
voorraad onbekend
Christus in de armen van een gelovige
Christus in de armen van een gelovige Erskine, Ebenezer
€ 5,99
voorraad onbekend
Rijke belofte
Rijke belofte Erskine, Ebenezer
€ 8,95
voorraad onbekend