Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

RETOURZENDINGEN

Mocht er iets niet goed zijn, dan kunt u uw bestelling retourneren aan Ichthusboekhandel.nlHet retourneren van (on)beschadigde artikelen en /of het annuleren van bestellingen is altijd mogelijk bij Ichthusboekhandel.nl volgens de algemene voorwaarden.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen, gerekend vanaf:

* voor gewone verkoopovereenkomsten: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;
* voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
* voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
*Bij levering van digitale inhoud (anders dan op een materiële drager) verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

(Voor enkele uitzonderingen van deze annuleringsregeling zie onderaan de tekst)

Annuleren bestellingen
Het is altijd mogelijk om een (nog lopende) bestelling te annuleren. Wanneer u, om welke reden dan ook, een bestelling wilt annuleren die nog in behandeling is, kunt u een e-mail sturen naar ONS CONTACTADRES Vermeld daarbij altijd het bestelnummer en het artikelnummer.

Retourneren onbeschadigd(e) artikel(en)
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, dit aan ons terug te zenden of feitelijk te overhandigen in één van de winkels van Ichthusboekhandel of onze vervoersdienst. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Dit houdt tevens in dat Ichthusboekhandel.nl niet aansprakelijk is voor beschadigde of zoekgeraakte pakketten van geretourneerde artikelen. Vraag daarom op het afleverpunt van PostNl of een andere verzender altijd om een 3S-nummer of ander track- and trace nummer, en bewaar dit nummer goed. Voor artikelen die op de juiste wijze geretourneerd zijn komt de betalingsverplichting te vervallen of wordt het door u reeds betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten op de factuur) teruggestort op uw rekening.

Garantieafwikkeling beschadigd(e) of verkeerd(e) artikel(en)
Op alle artikelen die u bij ons koopt heeft u de wettelijke garanties. In het geval u een artikel ontvangt dat niet in correcte staat verkeert, zullen wij zo snel mogelijk een passende oplossing voorstellen. Dit doen wij, afhankelijk van het artikel, door vervanging, óf terugbetaling. Neem in dit geval altijd eerst contact op met onze klantenservice via onze HELPDESK. Vermeld hierbij duidelijk uw bestelnummer en het defect. Stuur als het mogelijk is een foto mee van (beschadigde) artikel.

RETOURADRES:

Ichthusboekhandel.nl
Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer

NB.: Wanneer u een beschadigd of verkeerd artikel retourneert, let u er dan op dat u het product tegen de gebruikelijke verzendkosten verstuurd.

Let op!
Wanneer u een artikel niet volgens de gestelde voorwaarden terugstuurt dan komt uw betalingsverplichting niet te vervallen en kunnen wij besluiten om toekomstige bestellingen (voorlopig) niet meer in behandeling te nemen. Neemt u in geval van twijfel eerst contact op met ONS CONTACTADRES

Uitgesloten van retourzending:
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht

TOT SLOT:

Ichthusboekhandel vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag de ondernemer wachten met terugbetalen tot hij het product retour heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument inclusief de gemaakte kosten voor porto of vracht.

Onze vermelding op https://www.keurmerk.info