Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Soren Kierkegaard

Boeken van Soren Kierkegaard kopen kan eenvoudig online bij de christelijke webshop van Ichthusboekhandel of in één van de Ichthusboekwinkels.

De boeken van Soren Kierkegaard zijn al heel lang stof tot nadenken voor velen die belangstelling hebben voor filosofie en/of theologie.

Soren Aabye Kierkegaard (1813 -1855) was een 19e-eeuws Deens filosoof, protestants theoloog en cultuurcriticus. Omdat hij in zijn filosofisch werk het belang van persoonlijke keuzes en betrokkenheid benadrukt, wordt Kierkegaard vaak gezien als de grondlegger van de theïstische existentiefilosofie.

Kierkegaards denken wordt gekenmerkt door een unieke complexiteit vanwege zijn anti-systematische en vaak literaire benadering van de filosofie. Veel van zijn filosofische en theologische werken publiceerde hij bijvoorbeeld onder verschillende pseudoniemen en elk van deze "auteurs" schreven vanuit een ander filosofisch standpunt. Deze techniek stelde Kierkegaard in staat om verschillende manieren van denken en leven voor te stellen die overeenkwamen met zijn drie fasen van existentie: esthetisch, ethisch en religieus.

Deze indirecte en ironische stijl van schrijven stelde wetenschappers voor een probleem wanneer ze Kierkegaards uiteindelijke visie op de door hem genoemde thema's wilden achterhalen. Kierkegaard zocht deze veelzijdigheid echter bewust op, omdat hij wilde dat zijn lezers zelf keuzes zouden maken in plaats van zich te richten naar universele wetten of voorschriften van religieuze of wetenschappelijke instituten. Hij schreef zijn lezers dus niets voor, en vertrouwde erop dat zij de waarde van zijn ideeën voor hun eigen leven zouden bepalen.

De boeken van Soren Kierkegaard kunt u online kopen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels.

24 artikelen
pagina 1 van 3
Kierkegaard in gewone taal

In de bundel Kierkegaard in gewone taal is door Geert Jan Blanken, kenner van Kierkegaard, een aantal teksten van hem bij elkaar gebracht op een toegankelijke wijze.

De Deense denker Søren Kierkegaard spreekt met zijn unieke stijl en scherpe inzichten nog steeds tot de verbeelding. Hij is briljant, maar zijn teksten zijn moeilijk.

In dit boek zijn een aantal van Kierkegaards toespraken in eenvoudiger taal omgezet en ingekort. Daardoor zijn ze aanmerkelijk makkelijker te lezen dan de oorspronkelijke teksten. Toch zijn de teksten niet eenvoudig. Dat zou namelijk geen recht doen aan Kierkegaard en aan de thema's waarover hij schrijft. Lezen en nadenken over de grote levensvragen vraagt een inspanning, die ook voor dit boek nodig zal zijn. Maar voor de lezer die zich daartoe zet, brengt dit boek de rijke en inspirerende gedachtewereld van Søren Kierkegaard een stuk dichterbij.

Kierkegaard in gewone taal Blanken, Geert Jan
€ 20,-
voorraad onbekend
Kierkegaard anders gezien

Jan Kleij biedt op geheel eigen wijze een nieuwe kijk op Kierkegaard door hem te typeren als verschilsdenker. Dit resulteert in een originele, uitdagende en provocerende visie op de Deense filosoof.

De auteur legt Kierkegaard uit zoals de Deen dat zelf zou willen: op een vrije wijze, waarbij in getrouwheid aan zijn teksten gezocht wordt naar het nut van zijn filosofie voor het persoonlijke leven. Want het was Kierkegaard te doen om het individu.

De toepasbaarheid van zijn gedachtegoed wordt versterkt door hem te interpreteren vanuit Levinas en Derrida. Via deze hedendaagse denkers wordt het christelijke van Kierkegaards wijsbegeerte getransformeerd in een seculiere religiositeit, en wel zo dat ook agnosten zich daar in kunnen vinden.

Een prima leidraad voor de vaak moeilijke exercitie die het leven kan zijn.

Klik hier om een leesfragment te openen.

Dr. Jan Kleij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof en vooraanstaand Levinas-kenner. Hij geeft cursussen filosofie, onder andere in de gezondheidszorg, en publiceerde verschillende boeken over Levinas en Nietzsche.

Kierkegaard anders gezien Keij, Jan
€ 24,99
voorraad onbekend
Kierkegaard

Geen andere filosoof heeft zoveel over het concrete, dagelijkse bestaan geschreven als de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855). Hij heeft vele lezers eeuwenlang weten te verbazen met zijn scherpe inzichten.

Tot zijn intellectuele bewonderaars behoren filosofen als Ludwig Wittgenstein en beroemde auteurs als John Updike.

Het overkoepelende thema in Kierkegaards werk én leven was 'jezelf worden', een proces dat zich niet voltrekt met piekervaringen en rustmomenten, maar in de realiteit van alledag. Geloven betekent voor Kierkegaard: in vertrouwen het leven omarmen zoals dat zich aandient.

Overigens was Kierkegaards eigen verhouding met het 'gewone leven' tamelijk moeizaam: de relatie met zijn vader was problematisch en zijn liefdesleven kende weinig vreugde.

Søren Aabye Kierkegaard (Kopenhagen, 5 mei 1813 – aldaar, 11 november 1855) was een 19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof. Hij noemde zichzelf een antifilosoof en een religieus schrijver en wordt algemeen gezien als de eerste existentialistische filosoof. Recentelijk echter worden er andere stemmen hoorbaar, die Kierkegaard in zijn historische context willen begrijpen en niet langer willen interpreteren vanuit de existentialistische beweging, die zich misschien onterecht op hem heeft beroepen

Met zijn literatuur wilde Kierkegaard de lezer een spiegel voorhouden die, "wanneer een aap er in kijkt, geen apostel reflecteert". Zijn specifieke existentialisme laat zich illustreren aan het volgende citaat:

"Het is allemaal waar wat de filosofie zegt: het leven moet achterwaarts worden begrepen. Maar dan vergeet men de tweede zin: dat het voorwaarts moet worden geleefd. Wat een zin. Hoe diep je er ook over nadenkt, uiteindelijk is het zo dat het leven tijdens het aardse nooit helemaal wordt begrepen, juist omdat ik nooit volledige rust kan krijgen om die positie in te nemen: achterwaarts".

Het jaar 2013 is een herdenkingsjaar van Kierkegaard naar aanleiding van zijn geboortejaar.

Een goede start om het werk van Kierkegaard te leren kennen is zijn boek "Oefening in christendom".

Kierkegaard Blanken, Geert Jan
€ 20,99
voorraad onbekend
Kierkegaard en de herhaling

Zijn meeste werken schreef Søren Kierkegaard onder pseudoniemen, die elk een bepaalde visie weergeven, waarmee de lezer zelf zich mag confronteren.

In het wonderlijke, diepzinnige De herhaling zoekt een jongeman naar de betekenis die de Bijbelse Job voor hem kan hebben. Kierkegaard slaat zijn lezer hoog aan. Hij roept een schrijver in het leven, Constantin Constantius, die een boekje schrijft over een alledaags begrip: herhaling.

Heel gewoon, maar tegelijk van verstrekkende betekenis. Vervolgens gaat Kierkegaard ervan uit dat zijn lezer aan het boek zelf genoeg heeft om op een speelse wijze zicht te krijgen op herhaling in het leven.

Kierkegaard en de herhaling
€ 14,95
voorraad onbekend
S?en Kierkegaard

Nooit eerder werd filosoof Søren Kierkegaard zo grondig geportretteerd.

De internationaal geprezen biografie van Joakim Garff is de perfecte combinatie van geschiedenis, filosofie en psychologisch inzicht. Een must-have voor liefhebbers van Søren Kierkegaard, iedereen die filosofie studeert en geïnteresseerden in filosofie.

In Søren Kierkegaard: Een biografie ontrafelt Joakim Garff Kierkegaards schuldbewuste verhouding tot zijn vader, de rivaliteit met zijn broers en de turbulente relatie met zijn verloofde Regine Olsen. Ook geeft hij een prachtige zedenschets van het 19e-eeuwse Kopenhagen, waar Kierkegaard steeds vaker conflicten kreeg en in genadeloze karikaturen werd afgebeeld.

Klik hier om een leesfragment te openen.

Monumentaal.- John Updike, The New Yorker

Meesterlijke biografie van Deense excentriekeling.- Die Zeit

Dr. Joakim Garff (1960) is theoloog en als onderzoeker verbonden aan het Søren Kierkegaard Research Centre in Kopenhagen. Hij geldt als een van de grootste kenners van Kierkegaards leven en werk.

S?en Kierkegaard Garff, Joakim
€ 49,99
voorraad onbekend
Soren Kierkegaard

Soren Kierkegaard Levenswijsheden, samengesteld door Geert Jan Blanken, verschijnt in een nieuwe serie inspirerende geschenkboeken.

Het kloeke formaat, de fraaie gebonden uitvoering en de thematisch gerangschikte quotes maken dit geschenkboek onweerstaanbaar. Het boek begint met een biografische schets die de auteur plaatst in zijn tijd, en wordt afgesloten met een essay over de levensfilosofie van Kierkegaard.

Deze serie geschenkboeken voorziet in een behoefte naar toegankelijke levenswijsheid.

Soren Kierkegaard Blanken, Geert Jan
€ 20,-
voorraad onbekend
Afsluitend onwetenschappelijk naschrift
Afsluitend onwetenschappelijk naschrift Kierkegaard, Søren
€ 59,90
voorraad onbekend
God zoeken, liefde en dood

Drie toespraken van Soren Kierkegaard, geschreven voor drie denkbeeldige gelegenheden:

een biecht,
een huwelijk en
een begrafenis.

Wat het betekent God te zoeken, de liefde die alles overwint, en de beslissing van de dood, zijn de thema`s die hij aanroert.

God zoeken, liefde en dood Kierkegaard, Søren
€ 15,90
voorraad onbekend
Oefening in christendom / druk 1
Oefening in christendom / druk 1 Kierkegaard, S.
€ 19,90
voorraad onbekend
Onbezorgd als de vogel en de lelie

Zorgen , wie heeft ze niet?

Ze zijn menselijk en alledaags. De meest uiteenlopende zaken baren ons zorgen.
In dit boek schrijft Kierkegaard over heel verschillende. Soms vanuit tegengestelde levensomstandigheden, bijvoorbeeld de zorgen van armoede en rijkdom. Maar ook de zorgen waarme mensen geneigd zijn zichzelf te kwellen.
Hij leert je kijken naar de 'leermeesters van Godswege' de vogel en de lelie. misschien kunnen zij ons leren om niet bezorgd te zijn, of in ieder geval minder. een boek vol ernst, soms met humor, soms vlijmscherp, geschreven vanuit een eerlijke en sublieme opmerkingsgave. Kierkegaard kijkt naar mensen, maar allereerst naar zichzelf.

Naast filosofische boeken schreef Kierkegaard ook toespraken. Ze zijn bedoeld voor:

- 'die ene' die voor zichzelf lezen wil
- die zich wil laten toespreken.

Onbezorgd als de vogel en de lelie Kierkegaard, S.
€ 15,90
voorraad onbekend