Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Te reserveren christelijke boeken

In de komende tijd worden weer flink wat nieuwe christelijke boeken verwacht. Heet gaat daarbij om theologieboeken, pastorale boeken, geloofsopbouw en christelijke non-fictie in het algemeen. Onderstaand treft u het overzicht aan en u kunt ze nu reeds alvast online reserveren bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl.

Zodra een christelijk boek verschijnt is dit leverbaar bij Ichthusboekhandel, de specialist als het gaat om Bijbels, christelijke boeken en romans. Maanden van te voren zijn die reeds al ingekocht bij de uitgevers. Wanneer u nu reserveert wordt het boek dan direct (meestal zonder verzendkosten) aan u toegezonden. Indien gewenst (gratis) leuk ingepakt! Uiteraard kunt het boek ophalen in één van de Ichthusboekhandels. U krijgt dan een mail wanneer het klaar ligt.

De nieuwe christelijke en theologische boeken van o.a. KokBoekencentrum, Royal Jongbloed, Buijten en Schipperhein, Vuurbaak, Grace Publishing, Zoeklicht, uitgeverij De Banier, uitgeverij den Hertog, Scholten uitgevers en Uitgeverij van Wijnen kunt u gemakkelijk en vertrouwd online bestellen bij Ichthusboekhandel.nl.

Boekhandels kopen boeken van te voren in, op basis van hun verwachtingen wat een boek gaat doen in de markt. Doordat zij dit risico nemen, kunnen uitgevers een oplage vaststellen en delen zij zo risico's. Grote webshops, zonder winkels, kopen alleen in wat zij al verkocht hebben en nemen daarmee weinig of geen risico. Door bij de lokale boekhandel te bestellen zorgt u er voor dat er een gevarieerd en breed aanbod blijft.

Geef uw reservering van nieuwe boeken nu al door via de webshop van Ichthusboekhandel.nl, of in één van de winkels en ontvang als eerste het door u gekozen boek.

40 artikelen
pagina 1 van 4
Vergeven, waarom zou je

Van Tim Keller verschijnt nu het boek: Vergeven, waarom zou je? En hoe doe je het? Vergeven op een betekenisvolle manier is één van de moeilijkste opdrachten voor een mens. Maar als je het nalaat , zullen rancune en wrok je van binnenuit opeten.

Er zijn mar weinig mensen die de middelen en tools hebben om anderen helemaal te vergeven en door te gaan met hun leven. Vergeving is een essentiële vaardigheid, een morele noodzaak en een religieus geloof dat direct tot de kern komt van wat het betekent om mens te zijn.

In het boek Vergeven laat Tim Keller aan de lezer zien waarom het zo belangrijk is en hoe je kunt vergeven. Hij legt in detail de stappen uit die je moet zetten om door te kunnen met je leven, zonder gerechtigheid of menselijkheid tekort te doen.

In zijn nieuwe boek Vergeven: laat Tim Keller zien dat de sleutel tot het begrijpen van vergeving op menselijk niveau is om het te baseren op Gods vergeving die beschikbaar is door het kruis van Christus. Losgemaakt van deze verticale bron is menselijke vergeving in wezen een farce - niet in staat om verzoening te bieden of onrechtvaardigheid in een boze wereld te bestrijden.

In een interview zegt Tim Keller op de vraag: Hoe maakt onze therapeutische cultuur vergeving moeilijker?, daarover:

Het verandert het motief. De therapeutische reden voor vergeving is eigenbelang en zelfactualisatie. Je doet het strikt voor je eigen geestelijke gezondheid, je eigen 'vrijheid', je eigen gemoedsrust. Echte christelijke vergeving kan je al die dingen brengen, maar dan als bijproducten. Het grondmotief van Bijbelse vergeving is ten eerste om God te eren - om te vergeven zoals hij jou heeft vergeven - en ten tweede om verandering teweeg te brengen voor het algemeen welzijn. Je zou moeten willen dat de boosdoener berouw toont ter wille van hem of haar, ter wille van God en ter wille van mogelijke toekomstige slachtoffers.

Het therapeutische motief van eigenbelang zal niet echt werken. Als vergeving er alleen maar om draait je gelukkiger te maken, nou, veel mensen vinden dat het koesteren van wrok heel plezierig is!

Vergeven, waarom zou je Keller, Tim
€ 22,50
voorraad onbekend
Tim Keller,de biografie

De biografie van Tim Keller, zijn spirituele en intellectuele vorming door Collin Hansen is de langverwachte en enige biografie over een belangrijke theoloog van deze tijd. Het belicht de inspiratiebronnen van Keller, zoals Herman Bavinck. Collin Hansen is met Keller verbonden door de Gospel Coalition.

Inmiddels hebben miljonen mensen zijn boeken gelezen en naar zijn preken geluisterd. Maar welke mensen en gebeurtenissen hebben het denken en de geestelijke groei van Tim Keller als persoon gevormd. Aan de hand van Keller's persoonlijke notities, preken en exclusieve interviews met zijn familie en oude vrienden geeft Colin Hansen je een bijzonder en verrassend inkijkje in de ziel van een van de meest invloedrijke kerkleiders van de 21e eeuw.

Het verhaal van Timothy Keller is het verhaal over zijn spiritualiteit en de intellectuele invloeden die er op hem waren. Het gaat over de vrouw die hem de Bijbel leerde lezen, de professor die hem leerde preken over Jezus vanuit elke tekst, maar ook over de filosoof die hem onder de oppervlakte van de maatschappij leerde kijken.

Breng wat tijd door met Timothy Keller en je leert wat hij leest, wat hij leert, wat hij ziet. Voor het eerst laat Hansen lezers kennismaken met de vroege jaren van Keller: het huis waar hij verhalen leerde vertellen, de kerk waar hij leerde voor zielen te zorgen, en de stad die hem naar de internationale roem bracht die hij nooit had gewild.

Je ontdekt veel over Keller:

* Begrijp de principes en praktijken waardoor Keller zoveel verschillende invloeden in een coherente bediening kon integreren.
* Gebruik het beste van Keller's prediking en onderwijs om nieuwe uitdagingen in de 21e eeuw aan te gaan.
* Ontwikkel uw eigen historische, theologische en culturele perspectieven om zo je persoonlijk leiderschap vorm te geven.

Dit is het tot nu toe onvertelde verhaal van de mensen, de boeken, de lezingen en uiteindelijk de God die het leven van Timothy Keller vormde en vormgaf.

Tim Keller,de biografie Hanssen, Collin
€ 29,99
voorraad onbekend
Religieuze gevoelens

In het klassieke boek van Jonathan Edwards, religieuze gevoelens, gaat het over de grote vraag hoe we algemene religieuze gevoelens onderscheiden van het werk van de Heilige Geest.

De grote opwekking in de jaren 1740-1742 was voor Jonathan Edwards de aanleiding tot een diepgaande bezinning op wat het werk van de Heilige Geest echt doet in levens van mensen. In het boek Religieuze gevoelens maakt Edwards duidelijk dat de Heilige Geest in de wedergeboorte niet alleen ons verstand verlicht, maar ook Gods liefde in ons hart uitstort.

Dit brengt hem tot zijn centrale stelling dat de ware religie altijd bevindelijk van karakter is. Hij hanteert dit inzicht om te laten zien welke gevoelens niet noodzakelijk het zaligmakende werk van de Geest zijn. Daarna laat hij zien waaruit de inwoning van de Geest wel blijkt. Religieuze gevoelens die vrucht zijn van de Geest zijn het begin van alle andere christelijke genaden en deugden.

Kenmerkend is dat een christen heiligheid lief krijgt. Zo verbindt Edwards het innerlijke werk van de Geest met de uiterlijke praktijk van het leven.

Religieuze gevoelens Edwards, Jonathan
€ 29,95
voorraad onbekend
De namiddag van het christendom

De namiddag van het christendom, op weg naar een nieuw tijdperk, is een profetisch boek over de toekomst van de kerk Het magnum opus van Tomas Halík.

Op profetische wijze schetst Tomás Halík de toekomst van de kerk. Hij stelt dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Alle crises die met die transformatie gepaard gaan, zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen dat eindelijk zijn doel voor de wereld vervult.

Halík ziet een kerk voor zich die over haar eigen grenzen weet heen te stappen en meehelpt in het formeren van een wereldwijde broederschap, een nieuwe manier van leven. De namiddag van het christendom biedt een uiterst scherpe analyse van onze tijd en is een met grote overtuigingskracht geschreven meesterwerk.

Tomás Halík (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie in Praag. Eerder verschenen van zijn hand o.a. Geduld met God, Raak de wonden aan, zijn autobiografie In het geheim geloven en Omdat God ernaar verlangt mens te zijn.

De namiddag van het christendom Halik, Tomas
€ 29,99
voorraad onbekend
Godenschemering

Godenschemering van Daniel De Waele beschrijft de geschiedenis van ons geloof in God. Hoe ons godsgeloof veranderde en welke zoektocht daar mee verbonden is.

Dit boek verhaalt hoe het geloof in God in der loop der tijden is geëvolueerd. We bekijken waarom godenbeelden bestormd werden, hoe Israël in een polytheïstische wereld de Ene God ontdekte, hoe die God doorheen de tijd humaner werd gezien.

We volgen het nooit eerder geziene verdampen van het geloof, eindigend in de dood van God. Daarnaast ontwaren we nog een andere geschiedenis: die van een blijvende zoektocht naar de Ene, die wellicht te vinden is, heel dichtbij , in het eigen hart.

Dr. Daniël De Waele is docent Protestantse godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen te Brussel. Van zijn hand verscheen eerder Ontluikend christendom (2021) en Vergeten rijkdom (2022).

Godenschemering Waele, Daniël de
€ 27,99
voorraad onbekend
The  Message Nieuwe Testament NL

The Message, de Bijbel, in de vertaling van Eugene Peterson, zal D.V. februari 2023 in het Nederlands verschijnen. Het complete Nieuwe Testament in een fraaie pocketuitgave van deze unieke Bijbelvertaling.

The Message, het levenswerk van de Amerikaanse theoloog Eugene Peterson, (1932-2018) is een unieke vertaling. Naar eigen zeggen had hij bij het vertalen vanuit de grondtekst twee groepen lezers in gedachten: 'zij die de Bijbel nooit gelezen hadden, en zij die de Bijbel zo vaak gelezen hadden dat ze er niet meer door verrast werden.' In het Engelse taalgebied zijn miljoenen mensen door The Message voor het eerst de Bijbel gaan lezen. Het is het gebed van de vertalers dat de Nederlandse vertaling van The Message hetzelfde effect zal hebben in ons taalgebied.

Mij zien is de Vader zien,' zegt Jezus tegen de mensen die hem volgen. Het Nieuwe Testament is het gedeelte van de Bijbel waarin je Jezus Christus, ook wel Jezus van Nazareth genoemd, leert kennen. De eerste vier boeken zijn eigenlijk vier ooggetuigenverslagen over zijn leven. De 23 boeken erna laten zien hoe het vervolgens verder ging met de boodschap van Jezus en met de mensen die zijn woorden geloofden en hun leven in navolging van hem aan God toevertrouwden. Eugene Peterson vertaalde in The Message die Bijbelboeken van klassiek Grieks naar woorden en beelden in de taal van onze tijd. Hij deed dat op zo'n unieke manier dat miljoenen mensen wereldwijd de Bijbel voor het eerst zijn gaan lezen. Ervaren Bijbellezers biedt zijn vertaling een nieuwe invalshoek, waardoor de boodschap die voor hen vaak overbekend is, opnieuw het hart weet te raken. Lees en ontdek zelf wie Jezus Christus is, en wie de Vader is waarover hij spreekt.

Voor de eerste uitgave is bewust gekozen voor een pocketversie (11 bij 16 cm) met een vriendelijke prijs. Het verlangen is dat kerken en gemeenten deze Bijbeluitgave zullen oppakken voor evangelisatiewerk en dat deze uitgave ook jongeren zal aanspreken. Overwogen wordt in een latere fase met andere uitvoeringen en eventueel aanvullende producten te komen. Van vele kanten is al grote belangstelling getoond voor deze uitgave

(Aan het Oude Testament wordt inmiddels gewerkt, maar begrepen zal worden dat ook dat een intensief proces van jaren is.)

Het is al bijna 20 jaar geleden dat ik in de Ichthusboekhandel in Den Haag (Toen nog de Pelgrim) The Message 'ontdekte'. Sindsdien gebruik ik hem bijna dagelijks in mijn stille tijd en bij het voorbereiden van mijn preken. Wat geweldig dat het complete Nieuwe Testament vanuit The Message in het Nederlands is vertaald. Als je deze vertaling rustig en mediterend leest zal dat je opbouwen, inspireren en nieuw zicht geven op de oude teksten van de Bijbel.
- Jan Pool, spreker, schrijver en coach

De Bijbel is al in vele talen en vormen vertaald. The Message voegt daar iets verfrissends aan toe. Vertaald naar de essentie, terug naar de kern van wat de bijbelschrijvers hebben bedoeld te zeggen. Voor mij verrijkt The Message mijn geloofsleven op een radicaal inspirerende manier.
- Wieger Sikkema, voorganger evangelische gemeente Berea-noord, Apeldoorn

Eugene Peterson's vertaling The Message is als vers fruit. Oude en bekende teksten voelen fris en nieuw aan, terwijl de essentie van de tekst knap bewaard is gebleven. Een verrijking voor mijn preekvoorbereidingen.
- Jan Wolsheimer, directeur Missie Nederland

Al jaren lees ik The Message. Voor m'n preek voorbereiding, maar vooral ook voor m'n eigen geloofsopbouw. Omdat die duizenden jaren oude woorden er zo actueel in doorklinken. Keer op keer blazen ze het stof van oeroude waarheden en verfrissen ze m'n ziel. Wat ben ik daarom blij dat het Nieuwe Testament van The Message nu ook in het Nederlands beschikbaar is!
- Martijn Rutgers, pastor Mozaiek071, Leiden

The Message Nieuwe Testament NL Peterson, Eugene
€ 14,95
voorraad onbekend
Het geheim van David over de Psalmen

Henk Binnendijk is weer volop actueel met Het geheim van David wat over de Psalmen gaat. Henk Binnendijk zegt over zijn nieuwste boek: Nooit heb ik een boek geschreven dat mij zo dicht bij God bracht. Ik ben door dit boek veel meer van God gaan houden. Wat een God hebben wij , die zo met mensen omgaat!

Henk Binnendijk vraagt zich af hoe David als koning van Israël, met zo'n druk en bedreigd leven, kans gezien heeft om toch telkens weer stil te zijn en een psalm te schrijven. Het zegt veel over zijn relatie met God. Dat ging hem boven alles. Door Davids psalmen te bestuderen is Henk Binnendijk achter het geheim van David gekomen. Het geheim dat David z?n hele leven bij zich droeg en dat hem kracht gaf in moeilijke momenten:

'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.'

Mediteren met Henk Binnendijk helpt je te ervaren wat de troostende kracht van Davids psalmen is. Bevat gespreksvragen voor groepsbespreking en Bijbelstudie.

Henk Binnendijk (Rijnsburg) is een geliefde en veelgelezen auteur. H? werd bekend door zijn tv-programma's met gesprekken over het geloof. Tot z?n bekendste boeken behoren De Bergrede, Dichtbij God en Het Meesterwerk van God.

Het geheim van David over de Psalmen Binnendijk, Henk
€ 19,99
voorraad onbekend
Bottom-up kerk

'Bottom-up kerk' van de Jonge Theoloog des Vaderlands 2022, Tabitha van Krimpen is een pleidooi om meer aandacht te geven aan twintigers in de kerk.

Aan de orde komen vragen zoals: Wat betekent het voor de kerk als je de leefwereld van twintigers serieus neemt? Aan de hand van haar concept 'bottom-up theologie' bekijkt Tabitha van Krimpen hoe een kerk voor twintigers eruit kan zien. Daarbij vullen theologische en bedrijfskundige perspectieven elkaar aan. Het doel is om de lezer te prikkelen om anders te kijken naar de kerk zoals die op dit moment is. De auteur wil de lezer aanzetten tot actie om de kerk relevant te maken voor jonge mensen.

Haar boek richt zich op kerkleiders, pioniers en vernieuwers, maar is ook boeiend voor iedereen die zich betrokken weet op de kerk.

Bottom-up kerk Krimpen, Tabitha van
€ 12,99
voorraad onbekend
Betrokken in Gods missie

Betrokken in Gods missie van Petra de Jong-Heins, Bert Roor, Jan van 't Spijker en Willem van 't Spijker is een basisboek voor missiologie voor studenten aan theologische opleidingen en werkers in de kerk. Het wil hen helpen om doordacht en positief betrokken te zijn bij Gods wereldwijde werk.

Binnen de wereldwijde kerk en haar missionaire werk is veel in beweging. Traditionele benaderingen staan ter discussie, nieuwe visies dienen zich aan. Al deze veranderingen vragen om fundamentele doordenking. Daarin wil dit basisboek een handreiking doen.

Het eerste deel bevat een verkenning van Bijbels-theologische grondlijnen, de geschiedenis van de zending en uitdagingen in de huidige culturele context. Deze lijnen worden in het tweede deel doorgetrokken naar actuele missionaire praktijken in en vanuit Nederland.

De auteurs zijn missiologen en ervaren missionaire trainers en begeleiders vanuit verschillende protestantse kerken.

Betrokken in Gods missie Spijker, Jan van 't; E.a.
€ 24,99
voorraad onbekend
Kleine rituelen, 50 dagen op reis

Het boek 'Kleine rituelen' is bedoeld voor de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren en is geschreven door het "Monk Collective".

Door de eeuwen heen hebben mensen de vijftig dagen van Pasen tot en met Pinksteren gebruikt om dagelijks even tot stilstand te komen. Weg uit de sleur en de hectiek. Aan de hand van eeuwenoude verhalen en rituelen gingen ze op zoek naar nieuw inzicht. Een reis van de ziel naar binnen, in zeven weken.

In dit boek is dit gebruik naar onze tijd vertaald, met Bijbelteksten, verhalen, kleine rituelen, muziek en recepten. Het gevestigde weekritme geeft houvast en leidt je door vijftig dagen heen. Op welk moment in het jaar je ook begint, het zal een bijzondere reis naar binnen zijn. Ga je mee?

Kleine rituelen, 50 dagen op reis Monk collective
€ 14,99
voorraad onbekend