Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Te reserveren christelijke boeken

In de komende tijd worden weer flink wat nieuwe christelijke boeken verwacht. Het gaat daarbij om theologieboeken, pastorale boeken, geloofsopbouw en christelijke non-fictie in het algemeen. Onderstaand treft u het overzicht aan en u kunt ze nu reeds alvast online reserveren bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl.

Zodra een christelijk boek verschijnt is dit leverbaar bij Ichthusboekhandel, de specialist als het gaat om Bijbels, christelijke boeken en romans. Maanden van te voren zijn die reeds al ingekocht bij de uitgevers. Wanneer u nu reserveert wordt het boek dan direct (meestal zonder verzendkosten) aan u toegezonden. Indien gewenst (gratis) leuk ingepakt! Uiteraard kunt het boek ophalen in één van de Ichthusboekhandels. U krijgt dan een mail wanneer het klaar ligt.

De nieuwe christelijke en theologische boeken van o.a. KokBoekencentrum, Royal Jongbloed, Buijten en Schipperhein, Vuurbaak, Grace Publishing, Zoeklicht, uitgeverij De Banier, uitgeverij den Hertog, Scholten uitgevers en Uitgeverij van Wijnen kunt u gemakkelijk en vertrouwd online bestellen bij Ichthusboekhandel.nl.

Boekhandels kopen boeken van te voren in, op basis van hun verwachtingen wat een boek gaat doen in de markt. Doordat zij dit risico nemen, kunnen uitgevers een oplage vaststellen en delen zij zo risico's. Grote webshops, zonder winkels, kopen alleen in wat zij al verkocht hebben en nemen daarmee weinig of geen risico. Door bij de lokale boekhandel te bestellen zorgt u er voor dat er een gevarieerd en breed aanbod blijft.

Geef uw reservering van nieuwe boeken nu al door via de webshop van Ichthusboekhandel.nl, of in één van de winkels en ontvang als eerste het door u gekozen boek.

Vergeven, waarom zou je

Van Tim Keller verschijnt nu het boek: Vergeven, waarom zou je? En hoe doe je het? Vergeven op een betekenisvolle manier is één van de moeilijkste opdrachten voor een mens. Maar als je het nalaat , zullen rancune en wrok je van binnenuit opeten.

Er zijn mar weinig mensen die de middelen en tools hebben om anderen helemaal te vergeven en door te gaan met hun leven. Vergeving is een essentiële vaardigheid, een morele noodzaak en een religieus geloof dat direct tot de kern komt van wat het betekent om mens te zijn.

In het boek Vergeven laat Tim Keller aan de lezer zien waarom het zo belangrijk is en hoe je kunt vergeven. Hij legt in detail de stappen uit die je moet zetten om door te kunnen met je leven, zonder gerechtigheid of menselijkheid tekort te doen.

In zijn nieuwe boek Vergeven: laat Tim Keller zien dat de sleutel tot het begrijpen van vergeving op menselijk niveau is om het te baseren op Gods vergeving die beschikbaar is door het kruis van Christus. Losgemaakt van deze verticale bron is menselijke vergeving in wezen een farce - niet in staat om verzoening te bieden of onrechtvaardigheid in een boze wereld te bestrijden.

In een interview zegt Tim Keller op de vraag: Hoe maakt onze therapeutische cultuur vergeving moeilijker?, daarover:

Het verandert het motief. De therapeutische reden voor vergeving is eigenbelang en zelfactualisatie. Je doet het strikt voor je eigen geestelijke gezondheid, je eigen 'vrijheid', je eigen gemoedsrust. Echte christelijke vergeving kan je al die dingen brengen, maar dan als bijproducten. Het grondmotief van Bijbelse vergeving is ten eerste om God te eren - om te vergeven zoals hij jou heeft vergeven - en ten tweede om verandering teweeg te brengen voor het algemeen welzijn. Je zou moeten willen dat de boosdoener berouw toont ter wille van hem of haar, ter wille van God en ter wille van mogelijke toekomstige slachtoffers.

Het therapeutische motief van eigenbelang zal niet echt werken. Als vergeving er alleen maar om draait je gelukkiger te maken, nou, veel mensen vinden dat het koesteren van wrok heel plezierig is!

Vergeven, waarom zou je Keller, Tim
€ 22,50
voorraad onbekend
Tim Keller,de biografie

De biografie van Tim Keller, zijn spirituele en intellectuele vorming door Collin Hansen is de langverwachte en enige biografie over een van de belangrijkste theologen van deze tijd. Het belicht de inspiratiebronnen van Keller, zoals o.a. Herman Bavinck. De auteur Collin Hansen is met Keller verbonden door de Gospel Coalition.

Tim Keller, overleden op 19 mei 2023 aan de gevolgen van alvleesklierkanker, heeft een onschatbare erfenis nagelaten in de leven van heel veel mensen. Inmiddels hebben miljoenen mensen zijn boeken gelezen en naar zijn preken geluisterd. Maar welke mensen en gebeurtenissen hebben het denken en de geestelijke groei van Tim Keller als persoon gevormd. Aan de hand van Keller's persoonlijke notities, preken en exclusieve interviews met zijn familie en oude vrienden geeft Colin Hansen je een bijzonder en verrassend inkijkje in de ziel van een van de meest invloedrijke kerkleiders van de 21e eeuw.

Het verhaal van Timothy Keller is het verhaal over zijn spiritualiteit en de intellectuele invloeden die er op hem waren. Het gaat over de vrouw die hem de Bijbel leerde lezen, de professor die hem leerde preken over Jezus vanuit elke tekst, maar ook over de filosoof die hem onder de oppervlakte van de maatschappij leerde kijken.

Breng wat tijd door met Timothy Keller en je leert wat hij leest, wat hij leert, wat hij ziet. Voor het eerst laat Hansen lezers kennismaken met de vroege jaren van Keller: het huis waar hij verhalen leerde vertellen, de kerk waar hij leerde voor zielen te zorgen, en de stad die hem naar de internationale roem bracht die hij nooit had gewild.

Wat gaat u vinden in de biografie over Tim Keller:

* Begrijp de principes en praktijken waardoor Keller zoveel verschillende invloeden in een coherente bediening kon integreren.
* Gebruik het beste van Keller's prediking en onderwijs om nieuwe uitdagingen in de 21e eeuw aan te gaan.
* Ontwikkel uw eigen historische, theologische en culturele perspectieven om zo je persoonlijk leiderschap vorm te geven.
* Dit is het tot nu toe onvertelde verhaal van de mensen, de boeken, de lezingen en uiteindelijk de God die het leven van Timothy Keller vormde en vormgaf.

U kunt de biografie van Tim Keller nu al online reserveren bij Ichthusboekhandel.nl de plek waar al zijn boeken verkrijgbaar zijn.

Tim Keller,de biografie Hanssen, Collin
€ 29,99
voorraad onbekend
Werken van Zijn handen

In het boek: De werken van Zijn handen, geeft de auteur, Bart van den Dikkenberg, een kritische beschouwing en commentaar op de visie van het theïstisch evolutionisme.

Theïstische evolutie lijkt een aantrekkelijk alternatief voor de Bijbelse scheppingsleer. We kunnen de evolutieleer aanvaarden, terwijl we het geloof in God als Schepper niet hoeven op te geven. Maar theïstische evolutie roept ook tal van vragen op.

De theologische kwesties zijn niet de minste. Op welke manier moeten we Genesis 1-11 lezen? En wat te denken van de verwijzingen naar deze hoofdstukken in het Nieuwe Testament? Waarin openbaart God Zijn scheppingshandelen als alles zich via evolutieprocessen heeft ontwikkeld? Ook doemen er problemen op van filosofische en wetenschappelijke aard.

De auteur onderzoekt in dit boek of het theïstisch evolutionisme een begaanbare weg is voor wie onverkort wil vasthouden aan de Bijbel als het Woord van God en tegelijk zijn logisch denkvermogen geen geweld wil aandoen.

Werken van Zijn handen Dikkenberg, Bart van den
€ 29,95
voorraad onbekend
Handboek apostolische homiletiek

Het handboek apostolische homilitiek is het eerste deel in een serie van drie over prediking voor predikanten en studenten theologie door Dr. R. van Kooten, docent homilitiek en ethiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium.

Prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de driedelige serie Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen.

Deze eerste band is het principiële deel, waarop een praktisch en een historisch deel zullen volgen. De theologische bezinning in dit deel richt zich allereerst op de diverse aspecten van de prediking en het preken zelf.

Vervolgens komen de diverse onderdelen van de preekstudie aan de orde en ten slotte de diverse aspecten en onderdelen van de preek zelf. De auteurs hopen dat studenten in de theologie door de inhoud van dit werk een helder zicht zullen ontvangen op het wezen van de prediking en dat dienstdoende predikanten er stof in vinden voor reflectie op het hart van hun bediening: de prediking van Gods Woord.

Daarnaast zullen theologisch geïnteresseerde gemeenteleden dit boek met vrucht raadplegen.

Handboek apostolische homiletiek Kooten, dr. R. van
€ 99,95
voorraad onbekend
Suster Bertken, kluizenaar

Suster Bertken is een roman over het Verborgen leven van een Utrechtse kluizenares. Frans Willem Verbaas een rasverteller brengt Middeleeuwen tot leven. Verbaas vertelt het wonderlijke verhaal van Suster Bertken, een Utrechtse kluizenares, die zich 57 jaar lang vrijwillig liet opsluiten.

Utrecht, 1511. Suster Bertken leeft al 54 jaar ingemetseld in een kluis als ze een brief van Pastoor Paling krijgt. In deze brief wordt haar verzocht een andere plek te zoeken vanwege de verbouwing van de Buurkerk. Ze weigert. In het verleden heeft haar vader een vreselijke misstap begaan, en daar wil ze voor boeten. Niemand kan haar van dit plan afbrengen.

Een interessante, met vaart geschreven historische roman over de beroemde Utrechtse kluizenares die hoewel ze levenslang zit opgesloten, een vrij en eigen leven leidt

Frans Willem Verbaas (1962) schreef belangwekkende historische romans over bijzondere personen in de geschiedenis van de Europese spiritualiteit. Suster Bertken is de vierde grote roman in deze reeks. De auteur woont in Langezwaag, Friesland.

Suster Bertken, kluizenaar Verbaas, Frans Willem
€ 22,99
voorraad onbekend
Holy plot

In het boek Holy plot reikt Henk Stoorvogel een methode aan om de oude Bijbelverhalen op een nieuwe manier te lezen.

Hij heeft het gedachtegoed van literatuurwetenschappers op het gebied van de interpretatie van Bijbelverhalen gecomprimeerd tot een eenvoudig model dat het lezen van Bijbelverhalen aantrekkelijk maakt.

Het geheim dat tot nu toe alleen toegankelijk was voor theologen, wordt zo toegankelijk voor een breed publiek.

In zijn nieuwe boek leert Henk Stoorvogel je Bijbelverhalen lezen en interpreteren. Ontdek de goudmijn aan inspiratie en wijsheid van de Bijbelverhalen en word een gouddelver van de pareltjes van de bijbelse vertelkunst.

NB: De opzet van Holy plot is gelijk aan die van het in 2021 verschenen Klink: een rijk geïllustreerde editie in twee kleuren met veel verhelderende infographics.

Henk Stoorvogel (Zwolle) is internationaal spreker en consultant op het gebied van leiderschap en spreekvaardigheid. Hij schreef meer dan twintig boeken, waaronder Geboren om te vliegen, Jezus leven en Klink. Spreken met impact.

Holy plot Stoorvogel, Henk
€ 29,99
voorraad onbekend
Vrede op aarde

Het boek "Vrede op aarde" over heil en redding in deze tijd door Stefan Paas gaat diep in op de vraag hoe relevant de christelijke boodschap is en bevat een heldere uitleg voor mensen anno 2023.

Het christelijk geloof vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping. Het is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt?

Hoe kunnen christenen zelf weer enthousiast worden voor dit verhaal? In dit meeslepend geschreven boek onderzoekt Stefan Paas hoe heil en redding voor de samenleving van nu relevant worden. Hij doet dat aan de hand van concrete ervaringen en voorbeelden.

Dit goed leesbare en soms vlammende betoog van Paas laat zien dat 'heil' weerbarstig geleefde werkelijkheid is.
- Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

Paas' persoonlijke zoektocht naar de betekenis van heil geeft woorden aan mijn verlegenheid.
- Jan Martijn Abrahamse, docent systematische theologie en ethiek, Christelijke Hogeschool Ede

Stefan Paas (Baambrugge) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht en hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Vrede op aarde Paas, Stefan
€ 29,99
voorraad onbekend
Staan in de wereld van nu

'Staan in de wereld van nu' van Jacques Ellul is een actuele hertaling van het boek dat oorspronkelijk werd uitgegeven in 1948. Maar hoewel het uit 1948 komt, is het indrukwekkend hoe dit hartstochtelijke essay nu nog zo actueel kan zijn.

Als leiders het stuur kwijt zijn, media ons bezighouden met bijzaken, en techniek en geld de aarde onderwerpen - wat is dan nog de taak van christenen? Wat betekent het revolutionaire geloof in Christus als donkere wolken zich samenpakken boven de kerk en ons land, maar ook boven de hele aarde?

Jacques Ellul was filosoof, socioloog, theoloog en hoogleraar in het recht. Hij stond bekend als de man die alles heeft voorzien en zijn essay leert christenen hoe ze moeten staan in deze wereld.

Staan in de wereld van nu Ellul, Jacques
€ 21,-
voorraad onbekend
Waarom de wereld een hel nodig heeft

Prof. Arnold Huijgen , schreef met het boek "Waarom de wereld een hel nodig heeft", een nieuwe kijk op de onderwereld. Daarbij gaat hij uit van de hel als bestemming van het kwaad.

Lange tijd leek de hel wel afgeschaft. Ook gelovigen konden er niets meer mee. Maar de hel is terug, in waarschuwingen voor klimaatverandering, in boeken en films.

Dat is ook nodig: zonder de gedachte van de hel lukt het niet om plaats te geven aan existentiële dreiging, ultiem kwaad en echte vergeving. Dit essay put uit bijbelse bronnen en christelijke tradities om het denken over de duistere afgrond te vernieuwen. Door het contrast met de hel als totale uitsluiting blijkt des te helderder wat liefde is. Zo markeert denken over de hel als duistere grens juist het goede leven.

Met dit boek schreef Arnold Huijgen opnieuw een uiterst actueel boek over een thema, wat de één het liefst wil vergeten en waar de ander niet van los kan komen. Alleen al het concept dat de mens na dit leven nog een verantwoordingsmoment zou hebben, is voor menigeen een onhanteerbaar gegeven. Tegelijkertijd wordt er in het Nieuwe Testament vaker over de hel gesproken dan veel mensen, zelfs in de kerk, zich vaak bewust zijn.

Arnold Huijgen (Kampen) is hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Eerder schreef hij Lezen en laten lezen en de bestseller Maria. Dat laatste boek werd bekroond met de prijs voor het Beste Theologische Boek 2021/2022.

Waarom de wereld een hel nodig heeft Huijgen, Arnold
€ 14,99
voorraad onbekend
Geestspraak, hoe we de Bijbel kunnen

Het boek Geestspraak van Prof. Henk van de Belt gaat over de vraag hoe we de Bijbel kunnen verstaan, anders gezegd: Hoe lees je de Bijbel in deze tijd.

Het gezag van de Bijbel staat ter discussie. Niet zozeer om de wonderen die erin staan of om de historiciteit van de bijbelverhalen, maar doordat christenen de Bijbel in de praktijk heel verschillend toepassen. In dit boek betoogt theoloog Henk van den Belt dat de Bijbel onfeilbaar betrouwbaar is omdat de heilige Geest daarin spreekt. Dit boek belicht hoe de Geest werkt bij de inspiratie van de bijbelschrijvers, hoe Hij zorgt voor de acceptatie van de Schrift en hoe Hij ons leidt bij de interpretatie. Het is een intrigerende bijdrage aan het gesprek over de hermeneutiek, aan de bezinning op de vraag hoe wij de Bijbel verstaan.

Henk van den Belt (Woudenberg) is hoogleraar systematische theologie aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Geestspraak, hoe we de Bijbel kunnen Belt, H.v.d.
€ 29,99
voorraad onbekend
Datgene waarboven niets groter gedacht

Emanuel Rutten gaat in het boek "Datgene waarboven niets groters gedacht kan worden " verder op de vraag naar het Godsbewijs. Daarbij komt hij met acht nieuwe argumenten voor het bestaan van God.

Bestaat er iets waarboven niets groters gedacht kan worden? Iets subliems dat de oorsprong van de wereld is? In zijn nieuwe boek presenteert Emanuel Rutten acht nieuwe argumenten voor het bestaan van God.

Op verrassende en creatieve wijze combineert Rutten inzichten uit de metafysica, kennisleer, taalfilosofie en esthetiek om tot zijn nieuwe argumenten voor het bestaan van een geestelijke grond van de werkelijkheid te komen. Deze argumenten gaan dan ook verder dan de traditionele, bekende argumenten en bieden zo een originele kijk op de eeuwenoude vraag naar het bestaan van God.

Emanuel Rutten (Amsterdam) is filosoof. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2020 verscheen zijn boek Contra Kant. Herwonnen ruimte voor transcendentie.

Datgene waarboven niets groter gedacht Rutten, Emanuel
€ 18,99
voorraad onbekend
De kracht van verwondering

De kracht van verwondering is een verzameling van de beste essays van de Britse schrijver Gilbert Keith Chesterton (1874-1936).

Met zijn vloeiende stijl wist Chesterton de weg terug te wijzen naar een betoverde wereld - voorbij de bezwaren van de Verlichting. Hiermee legde hij de basis voor Lord of the Rings en de Narnia-reeks van zijn leerlingen Tolkien en Lewis. In Nederland is Chesterton vreemd genoeg nog niet zo bekend. Dit boek biedt een niet te vergeten kennismaking met het denken van deze vrolijke profeet, want zijn scherpzinnigheid en humor zijn verbluffend.

De samensteller en inleider van De kracht van verwondering is Anton de Wit, hoofdredacteur bij het Katholiek
Nieuwsblad.

De kracht van verwondering Chesterton, G. K.
€ 22,99
voorraad onbekend
Krimp

Krimp, waarom de kerk naar de haaien gaat, maar wij toch hoopvol zijn, is een inspirerend en praktisch boek waarin predikanten Gerrit van Dijk en Martijn van Leerdam het proces van krimp in de kerk beschrijven en reflecteren op wat het met hen en met anderen doet.

De kerk is een organisatie die al vele jaren krimpt, en het gaande houden van een organisatie die krimpt is een heidens karwei. Het vraagt om meer dan een gezonde dosis realisme, veerkracht en relativeringsvermogen. In dit boek proberen de auteurs oorzaken te achterhalen, maar vooral te zoeken naar wat in deze situatie toch kan bemoedigen en ervoor kan zorgen dat we de kerk trouw blijven. Daarbij is het van belang de dagelijkse inzet van kerkprofessionals en vrijwilligers in een breder perspectief te bezien.

Gerrit van Dijk is predikant van de Protestantse Gemeente in Driebergen.

Martijn van Leerdam is predikant directeur van de Pauluskerk te Rotterdam.

Krimp Dijk, Gerrit van; Leerdam, Martijn van
€ 16,99
voorraad onbekend
Peinzen met Prediker

In het meditatieve boek: Peinzen met Prediker, observaties van een gelovige realist, mediteert predikant Paul Visser uit Rotterdam op het leven aan de hand van hoofdstukken uit het Bijbelboek Prediker.

De observaties van de Prediker, de auteur van het gelijknamige Bijbelboek, blijven triggeren. Hij is een soort 'dominee' zoals velen die graag willen: een mens met beide benen op de grond, terwijl hij zijn geloof niet onder stoelen of banken steekt. Al luisterend word je wijzer van hem. Allerlei facetten van het leven komen voorbij.

Het eigene van Prediker is dat hij de alledaagse realiteit steeds zet in het licht van God, impliciet of expliciet. Reden genoeg om met de Prediker geregeld verder te peinzen over ons eigen leven. Daar wordt niemand dommer van.

Paul Visser is protestants predikant te Rotterdam. Zijn meditaties voor Groot Nieuws Radio worden veel beluisterd

Peinzen met Prediker Visser, Paul
€ 15,99
voorraad onbekend
Binnenspiegel, kracht van zelfkennis

Binnenspiegel is een boek van Jan Pool en Michiel Santman en een uitnodiging die lezers wil wijzen op de kracht en de waarde van zelfkennis en zelfreflectie.

Het is belangrijk regelmatig in je 'binnenspiegel' te kijken om te ontdekken hoe het met je innerlijk gesteld is. Door zelfreflectie sta je stil bij je eigen gedrag, emoties en ervaringen. Zo leer je veel over jezelf en kom je tot nieuwe inzichten, maak je nieuwe keuzes en zet je zo stappen in je persoonlijke ontwikkeling.

Dit boek helpt aan de hand van tien vragen om op jezelf te reflecteren, meer zelfkennis te krijgen en je gedrag te veranderen.

Met behulp van een Bijbelverhaal wordt elke vraag inhoudelijk uitgediept en geïllustreerd met persoonlijke voorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten door reflectievragen.

Jan Pool (Velserbroek) is een bekende spreker in evangelische kringen en coach van christelijke leiders. Eerder verschenen van hem Onvoorstelbare genade en Kom, Heilige Geest!
Michiel Santman is trainer en coach.

Binnenspiegel, kracht van zelfkennis Pool, Jan; Santman, Michiel
€ 19,99
voorraad onbekend