Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Tomas Halik

Tomas Halik (1948), Tsjechische theoloog én filosoof die tijdens het communistische bewind in het geheim tot priester werd gewijd. Sinds de vertaling van zijn boek Geduld met God, heeft zijn werk in Nederland steeds meer aandacht gekregen.

Tomas Halik had enige invloed op oud-president Havel als studentenpastor. Op dit moment is hij hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. In 2014 ontving hij de prestigieuze Templeton Prize, ook wel de 'Nobelprijs van de religie' genoemd. Bovendien bekroonde de European Society for Catholic Theology dit boek in 2011 tot het beste theologische boek van het jaar.

Hieronder een overzicht van de boeken van Tomas Halik die bij Ichthusboekhandel (ook als E-boek) verkrijgbaar zijn:

niet zonder hoop

Tomas Halik schrijft met zijn nieuwste boek: Niet zonder hoop, een nieuwe titel over geloven in een post-optimistische tijd. Hoop wordt juist in tijden van crisis ervaren, zowel in het persoonlijke leven als in een samenleving.

Hoop is dan een opening waardoor de toekomst een lichtstraal in het heden werpt. In dit boek gaat Tomas Halik op zoek naar hoop voor vandaag de dag. Hij beschrijft de verschillende vormen van menselijke hoop en laat zien wat zij kan bieden. Vragen en antwoorden wanneer we in het leven stuiten op existentiële vragen of ingrijpende ervaringen.

Tomas Halik (1948) is priester en hoogleraar filosofie en Sociologie te Praag. Hij was de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechsische aartsbisschop Tomasek en Paus Johannes Paulus II. Eerder verschenen van Tomas Halik:

* Geduld met God

* De nacht van de biechtvader

* Ik wil dat jij bent.

* Geloven op de tast

* Raak de wonden aan.

niet zonder hoop Halik, Tomas
€ 19,99
voorraad onbekend
Raak de wonden aan

In zijn nieuwste boek: Raak de wonden aan neemt Tomas Halik het verhaal van de ongelovige Thomas als basis voor veertien essays. Het bevat theologisch-filosofische bespiegelingen over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht.

Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.

Tomas Halik (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en raadsman van president Havel, de Tsjechische aartsbisschop Tomášek en Johannes Paulus II. Eerder verschenen van hem: Geduld met God (2014), De nacht van de biechtvader (2016) en Ik wil dat jij bent (2017

Raak de wonden aan Halik, Thomas
€ 19,99
voorraad onbekend
Geloven op de tast

Anselm Grün en Tomáš Halík over het snijvlak tussen geloof en ongeloof in hun gezamenlijk boek: geloven op de tast.

Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons dagelijks leven. Ook gelovigen kennen het gevoel van afstand tot God. Waar komt dit gevoel vandaan? En hoe worden twijfelende gelovigen zoekers van God?

Heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.

In dit boek gaan Anselm Grün en Tomáš Halík, twee van de bekendste religieuze schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken en de ervaring van de afwezigheid van God voor ons geloof van vandaag.

Geloven op de tast Halik, Thomas; Grün, Anselm
€ 20,99
voorraad onbekend
Ik wil dat jij bent

In zijn boeken Geduld met God en De nacht van de biechtvader richtte Tomás Halík zich op de relatie tussen geloof en hoop. In dit nieuwe boek gaat het over de relatie tussen geloof en liefde.

Halík mediteert over Augustinus uitspraak: Liefde is ik wil dat je bent'. Hij vraagt zich af wat dit betekent voor gelovigen vandaag. Onze liefde voor God zal vooral tot uitdrukking moeten komen in onze liefde voor andere mensen. Christenen moeten zich daarom niet afsluiten voor de seculiere omgeving, aldus Halík. Ze zouden die contacten juist actief en liefdevol moeten aangaan.

Ik wil dat jij bent Halik, Tomas
€ 20,-
voorraad onbekend
De nacht van de biechtvader

In zestien essays reflecteert Halik kritisch en humoristisch op wat hem in zijn pastorale praktijk ter ore komt. Hij is een wijze gids en een profeet van hoop nu secularisatie en krimpende kerken grote uitdagingen zijn in Europa en Noord-Amerika.

De kernboodschap van het christendom heeft altijd onmogelijk geleken: vrede en vergeving in een hardvochtige en zelfzuchtige wereld en de overwinning van de opstanding tegenover de mislukking van het kruis. De aanvaarding van deze paradox is de enige eerlijke weg.

Eerder verscheen "geduld met God" van Halik

Tomas Halik (1948) is priester en en van de belangrijkste Oost-Europese rooms-katholieke intellectuelen. Hij is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te Praag. In 2015 ontving hij de prestigieuze Templeton Prize. Hij brak in Nederland door met Geduld met God dat in korte tijd nu al 4 herdrukken beleefde.

De media over geduld met God:
Een prachtig intellectueel en spiritueel boek, een een must-read voor iedereen die nadenkt over de verhouding tussen de kerk en seculiere cultuur. Dagblad Trouw

'[Je kunt] stellen dat Halik dieper dan veel anderen afdaalt in het besef van de godverlatenheid in onze cultuur en dat hij een voorbeeldige existentiële sensitiviteit heeft voor randgelovigen en niet gelovigen' de Nieuwe Koers

Uit interview met de auteur
"Elke donderdagavond komen er mensen naar mij toe. Sommigen komen voor de biecht. Er komen mensen uit andere kerken, of mensen die niet gedoopt zijn. Ik ontmoet er ook die opgevoed zijn als christen in een klein dorp, en dan ineens in een wereldse om­geving terechtkomen.

Soms ga ik pas na middernacht naar huis, na vele uren luisteren. Dan kan ik niet slapen en denk na over alle problemen die ik heb gehoord. Soms ga ik voor hen bidden, een andere keer zet ik de tv of radio aan. En dan realiseer ik me ineens: ik neem nog steeds dit nieuws tot me door de bril van een biechtvader. Dat is een speciaal perspectief. De zakenman heeft een eigen perspectief, net als de kunstenaar en de militair. De biechtvader ook, hij vraagt zich steeds af: wat zit er áchter de woorden? En hij zoekt zelf naar woorden om de mensen te steunen, te adviseren en te troosten.”

Valt er een rode lijn te ontdekken in wat u hoort?

„Er zijn veel verschillen. Wat je ziet, is dat voor sommige mensen het bidden moeilijk is geworden. Ze hebben het idee dat ze door een telefoon praten en dat er niemand aan de andere kant van de lijn zit.

Bidden is als ons leven: het is dynamisch, het verandert van tijd tot tijd. Voor sommige mensen is het goed om het traditionele gebed zoals het Onze Vader te herhalen. Voor anderen is het beter om de Bijbel te lezen en te overdenken. Voor weer anderen is het misschien beter om helemaal stil te zijn en de aanwezigheid van God te beseffen.

We zijn niet in staat om op alle vragen een antwoord te geven. Er komen mensen bij me met tragedies, tegen wie ik niet zomaar kan zeggen: De goede God zorgt wel voor je. Ik denk dat mensen van tijd tot tijd worden geconfronteerd met de stilte van God, met Zijn verborgenheid. Dat hoeft niet het einde van het geloof te zijn: het is een beproeving, een kans om dieper te gaan. We vinden de donkere nacht van de ziel bij de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis (1542-1591). Ook Luther kende deze donkere kant van God.”

Klik hier om het complete interview van het RD met de auteur te lezen, naar aanleiding van het verschijnen van Nacht van de biechtvader.

De nacht van de biechtvader Halik, Thomas
€ 20,-
voorraad onbekend
Geduld met God

Tomáš Halík ontving voor dit boek de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011. Het werk van deze intellectueel en pastoraal begaafde auteur is nu voor het eerst toegankelijk in het Nederlands.De Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstischel levensoriëntatie. In dit boek neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen."De kern van het boek is het verzet tegen zowel seculiere als religieuze absolute zekerheid. Twijfel is niet iets dat vermeden moet worden, maar is juist iets wat alle mensen verbindt. Alle mensen zijn ergens 'Zacheüssen': sceptisch geworden ten opzichte van religieuze waarheden, maar niettemin van achter hun bladerdak toch nog op zoek. Voor zulke mensen is juist het evangelie, dat alle mensen kan omarmen." Ds. Willem Maarten Dekker op zijn website over dit boek. Klik hier voor zijn volledige recensie. "Zonder dat Halík de kerk bij het grof vuil zet, formuleert hij wel tamelijk scherpe kritiek op de sfeer van geriefelijke zekerheid in de kerkelijke traditie. (...) Kerkmensen weten vaak wel de juiste antwoorden, signaleert hij, maar ze zijn vergeten wat de oorspronkelijke vragen waren. Die vragen zijn echter fundamenteel, ze raken aan het mysterie, en zijn niet oplosbaar met de ratio. Halík: 'Er bestaat altijd de verleiding om antwoorden te zien als afsluiting van het zoekproces, alsof het gesprek over een probleem ging dat nu is opgelost.' Maar in het geloof gaat het om een mysterie en daarom 'moeten we nooit de weg van het zoeken en vragen verlaten." De Nieuwe Koers. Klik hier voor de volledige recensie."Geduld met God is een prachtig boek. Het is zo authentiek en doorleefd dat het aanbeveling verdient om dit boek gewoon een jaar of jarenlang op het nachtkastje te leggen en dagelijks kleine passages te gebruiken voor persoonlijke meditatie en bezinning. Het is voedsel voor de ziel dat het best hapje voor hapje als slowfood genuttigd kan worden. Wie daar het geduld voor opbrengt, zal zeker niet met lege handen worden heengezonden." Christen Democratische VerkenningenKlik hier om een recensie van dit boek in het Friesch Dagblad te lezen.

Geduld met God Halik, Thomas
€ 17,50
voorraad onbekend