Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

TOP 10 Theologieboeken

Bij Ichthusboekhandel.nl zijn altijd de top titels van christelijke theologieboeken verkrijgbaar. We merken dat bezoekers theologieboeken willen lezen, die praktisch, relevant en actueel zijn. Dat betekent dat onze theologie webshop zich daar ook op richt. In ons aanbod hebben wij aandacht voor de vraag: wat is theologie voor protestantse, evangelische, reformatorische, rooms katholieke en charismatische christenen.

We kunnen alles op het gebied van christelijke theologie leveren, ook door onze dagelijkse import uit Amerika. Wel betekent het gezien ons focus op specialisatie dat we niet alles op voorraad kunnen hebben. Accenten die we leggen in ons aanbod gaan over gemeente-opbouw, bijbel commentaren en homiletiek.

ONZE AFDELING THEOLOGIEBOEKEN

Hieronder een impressie van de top 10 meest gevraagde theologieboeken in onze boekwinkels. Ichthusboekhandel heeft veel beoordelingen van christelijke boeken staan op de website.

Christelijke theologie | Protestantse theologie | Rooms Katholieke Theologie | Evangelische Theologie | Reformatorische theologie | Charismatische theologie

Wie is de mens
Wie is de mens Heschel, Abraham Joshua
€ 20,99
voorraad onbekend
Vergeten rijkdom - joodse geschriften

Het boek Vergeten rijkdom van Daniël De Waele is een fascinerende studie over de Joodse geschriften en verhalen die de Bijbel (net) niet hebben gehaald. Om maar een paar voorbeelden te noemen: Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze uit het paradijs waren verdreven? Hoe verleidde Potifars vrouw Jozef? Joodse wereldliteratuur opgediept uit de klassieke oudheid.

Vragen als deze, waar de Bijbel nauwelijks op ingaat, krijgen een antwoord in boeken die Joden schreven rond het begin van onze jaartelling. Daniël De Waele onthult die vergeten rijkdom van deze Joodse geschriften uit de oudheid. Hij laat de lezer proeven van diep mystieke teksten, wijze spreuken, martelaarsverhalen, apocalyptische visioenen, strenge wetsregels en rabbijnse interpretaties van de oude Bijbelverhalen.

Vergeten Rijkdom is geschreven in de zelfde meeslepende taal die de recensenten roemden in De Waele's vorige boek Ontluikend christendom wat heel veel positieve recensies kreeg.

De boeken van Daniel de Waele kunt u online kopen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl

Vergeten rijkdom - joodse geschriften Waele, Daniël de
€ 26,99
voorraad onbekend
Storm over de wereld

Storm over de wereld van Eric Peels is een boeiende Bijbelstudie en Bijbelcommentaar over de profetieën van Jeremia uit het gelijknamige Bijbelboek.

Inkijkexemplaar Storm over de Wereld door prof. dr. Eric Peels.

Vlak voor de ondergang van Jeruzalem (6e eeuw v.Chr.) treedt de profeet Jeremia op. Niet alleen Israël, maar ook de volken rondom Israël komen in zijn profetische vizier. In Jeremia, het grootste boek van het Oude Testament, is een aparte bundel profetieën gewijd aan deze volken. In vlammende taal zegt de profeet het ene na het andere volk Gods oordeel aan, dat als een storm over de wereld gaat.

In een grondige taalkundige, literaire en historische analyse worden de teksten tot in detail beluisterd. De theologische doorlichting van de geopolitiek van die dagen blijkt voor vandaag verrassend actueel te zijn.

Storm over de wereld Peels, Erik
€ 52,50
voorraad onbekend
Dichter bij God

Dichter bij God van Arjan Plaisier en Ineke Cornet heeft als ondertitel: aanwijzingen voor een rijke liturgie. Het wil een inspirerend handboek zijn om de liturgie in de kerk nieuw leven in te blazen. Steeds meer protestanten zoeken inspiratie in de katholieke en anglicaanse kerk. Daarom nu inspiratie voor protestanten over God ontmoeten in de liturgie en een keur aan aanwijzingen voor een verrijking daarvan.

De auteurs van Dichter bij God geloven in de spirituele kracht van de liturgie. Een liturgie die ons helpt in de ontmoeting van God met ons en van ons met God. Volgens de auteurs heeft het protestantisme een verschraling opgelopen door de nadruk op het oor (preken, catechese e.d.). Hierdoor is de aandacht voor onze zintuigen vergeten. De liturgie zou dit ook moeten bieden.

Dit boek geeft praktische handreikingen om de kerkdiensten van een nieuwe rijkdom te voorzien.

Ineke Cornet (1982) promoveerde in de theologie en in de literatuurwetenschap. Ze doceerde christelijke spirituatiteit aan de University of Divinity in Melbourne.

Dr. A.J. Plaisier (1956) is theoloog en voormalig scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Tegenwoordig is hij predikant van de Protestantse gemeente De brug in Amersfoort.

+ goede dynamiek tussen traditie en vernieuwing
- soms wat verheven taalgebruik

(ND 26-8-2022)

Dichter bij God Plaisier, Arjan; Cornet, Ineke
€ 20,-
voorraad onbekend
De dialoog, de dans en het duel

In het boek De dialoog, de dans en het duel schrijft Kees van Ekris over preken voor tijdgenoten. Centraal staat dan de vraag: Hoe maakt de preek verbinding met hoorders? Theologisch, contextueel en communicatief...

LEESFRAGMENT De dialoog, de dans en het duel van Kees van Ekris

Steeds meer kerkgangers raken verveeld in de kerk. De preken dringen nauwelijks tot hoorders door. Dit roept de vraag op wat er mis gaat. Kees van Ekris neemt de lezer mee op een inspirerende reis naar de negen dimensies van predikantschap.

Hoe kun je theologisch, contextueel en communicatief zo preken dat je verbinding legt tussen de wereld van de Bijbel en de concrete werkelijkheid van de mensen van nu? Dit boek is bedoeld voor predikanten, maar niet alleen! Ook voor mensen die hun geloof willen delen met tijdgenoten en voor kerkenraden die daar over willen bezinnen.

Kees van Ekris (Zeist) is programmaleider van Areopagus, de afdeling binnen de IZB die zich richt op de toerusting van predikanten inzake contextueel missionaire prediking.

Inhoudsopgave

Inleiding (7)

hoofdstuk 1
Toegang
Missionaire intelligentie (22)

hoofdstuk 2
Participatie als preparatie
De participant in de prediker (48)

hoofdstuk 3
Zwanger van woorden
De exegeet in de participant (71)

hoofdstuk 4
Ontsluiting
De mysticus in de exegeet (102)

hoofdstuk 5
Leerprocessen
De theoloog in de mysticus (126)

hoofdstuk 6
Existentiële verificatie:
De mens in de theoloog (157)

hoofdstuk 7
Geen andere goden
De combattant in de mens (184)

hoofdstuk 8
Pitch van een idioot
De missionaris in de combattant (221)

hoofdstuk 9
Preken is praten
De communicator in de missionaris (250)

hoofdstuk 10
Gezegende mensen
De benedictus in de communicator (295)

Nawoord (326)

Literatuur (330)

Register (343)

De dialoog, de dans en het duel Ekris, Kees van
€ 24,99
voorraad onbekend
Tasten naar God

Het boek Tasten naar God van Evert Leeflang is een intrigerende en zeer leesbare introductie op de samenhang van theologie en cultuur in de afgelopen twee eeuwen. In dit overzichtsboek laat hij zien hoe de moderniteit de theologie veranderde en kijkt daarvoor naar 200 jaar spreken over God en geloof in het nabije verleden.

Inkijkexemplaar Tasten naar God door Evert Leeflang.

Het verhaal van de moderne theologie is het verhaal van mensen die tasten naar God. Tegen de stroom in of juist met de stroom mee van alle moderne en postmoderne ontwikkelingen probeerden theologen verhelderend te spreken over God en geloof. Hun zoektocht leverde niet alleen verrassend boeiende en creatieve theologie op, maar toont ook hoe deze met heel veel draden verbonden is aan hun levensloop en tijd.

Evert Leeflang studeerde theologie aan de Evangelische Faculteit te Heverlee (België) Hij is opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische theologie en Hermeneutiek van het Evangelisch College in Zwijndrecht.

Tasten naar God Leeflang, Evert
€ 29,99
voorraad onbekend
Vuur dat nooit dooft

Vuur dat nooit dooft van René Erwich en Almatine Leene is een onmisbaar theologisch boek over gender en seksualiteit in de kerk. ­In veel kerken en andere christelijke gemeenschappen leven er vragen over gender en seksualiteit.

De praktijk rond deze thema's is weerbarstig en er is veel verlegenheid. Ook is er vaak weinig ruimte om dieper op het onderwerp in te gaan en zijn gesprekken vaak eenzijdig. Dit boek geeft de achtergrondinformatie die voor een goed gesprek nodig is.

De auteurs geven een theologisch raamwerk waarmee met een bredere bril naar de vragen rond gender en seksualiteit gekeken kan worden. Een onmisbaar boek bij het spreken over deze actuele thematiek.

De auteurs gaan in dit boek in op de verhouding tussen seksualiteit, gender en theologie. Waarmee zijn de gesprekken hierover gediend en hoe voeren we deze op een constructieve wijze over een zo complex thema? Het theologische raamwerk in Vuur dat nooit dooft, geeft naast vele wetenschappelijke, historische en Bijbelse inzichten genoeg stof tot nadenken en gesprek.

Vuur dat nooit dooft Erwich, René; Leene, Almatine
€ 24,99
voorraad onbekend
Zin in preken

Zin in preken van Paulien Vervoorn is een inspirerend handboek voor (s)prekers die op zoek zijn naar nieuwe motivatie bij het maken van een preek.

Daarnaast geeft het boek toerusting om Bijbelgetrouw, glashelder en gevarieerd te spreken. Het boek wil stimuleren en nóg meer zin geven in het preken en spreken. Paulien Vervoorn inspireert elke week met een praktisch idee, geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden. De ideeën bevestigen de lezer in wat hij of zij doet, maar laten ook ontdekken dat een kleine aanpassing vaak grote impact heeft

'Zoals de Catechismus ooit bedoeld was om kinderen zondag na zondag een duwtje te geven in de goede richting, zo wil dit boek je wekelijks een zetje geven om beter te leren (s)preken.'
- Paul Visser, predikant te Rotterdam

Zin in preken Vervoorn, Paulien
€ 24,99
voorraad onbekend
Ego, cultuuranalyse van het ik

Ego, een cultuuranalyse van het ik, door Bram van de Beek gaat over de vraag waarom wij onszelf niet goed begrijpen en bevat een pleidooi voor een andere manier van kijken

De individuele mens staat in onze tijd steeds centraler en dat is geen goed nieuws. In dit boek onderzoekt Bram van de Beek het moderne en het Bijbelse denken over het ik.

Inkijkexemplaar Ego, cultuuranalyse van het ik door Bram van de Beek

Hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis en plaatst het 'ik denk dus ik ben' van Descartes tegenover het Bijbelse 'Ik ben'.

De manier waarop wij over onszelf nadenken is volgens hem cruciaal voor de manier waarop wij aankijken tegen wetenschap, godsdienst en klimaat. Bram van de Beek neemt de stelling in dat de ander belangrijker is dan het ik. Daar zal niet alleen de mensheid, maar ook de natuur wel bij varen.

Bram van de Beek (Veenendaal) is emeritus hoogleraar symboliek van de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika

Ego, cultuuranalyse van het ik Beek, Bram van de
€ 20,-
voorraad onbekend
Samen jong

Samen jong van Sabine van der Heijen, Vincenza La Porta en Jan Wolsheimer is een belangwekkende uitgave over samen kerk-zijn met de blik op de toekomst. Het bespreekt essentiële kernwaarden voor vitale kerken gebaseerd op een toonaangevend onderzoek.

In de VS verscheen het toonaangevende boek Growing Young. De auteurs onderscheidden op basis van grootschalig onderzoek zes kernwaarden die voor kerkelijke gemeenten essentieel zijn om vitaal de toekomst in de gaan. Nu verschijnt een Nederlandse bewerking van dit boek.

Samen jong werkt de kernwaarden van Growing Young uit en voorziet deze van praktijkvoorbeelden van een tiental jeugdwerkers en van praktische adviezen. Hiermee is de waardevolle inhoud van Growing Young 'op maat gemaakt' voor de Nederlandse context en kerken.

De zes kernwaarden van het project: Samen Jong

1. Prioriteit geven aan jonge generaties
2. De boodschap van Jezus serieus nemen
3. Hart voor jongeren hebben
4. Verantwoordelijkheid geven
5. Een warme gemeenschap vormen
6. Beste buren zijn.

'Een essentieel boek voor iedereen die wil bijdragen aan de kerk van morgen.'
- Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands

Samen jong Heijden, Sabine van der; Porta, Vincenza
€ 18,99
voorraad onbekend