Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

TOP 10 Theologieboeken

Bij Ichthusboekhandel.nl zijn altijd de top titels van christelijke theologieboeken verkrijgbaar. We merken dat bezoekers theologieboeken willen lezen, die praktisch, relevant en actueel zijn. Dat betekent dat onze theologie webshop zich daar ook op richt. In ons aanbod hebben wij aandacht voor de vraag: wat is theologie voor protestantse, evangelische, reformatorische, rooms katholieke en charismatische christenen.

We kunnen alles op het gebied van christelijke theologie leveren, ook door onze dagelijkse import uit Amerika. Wel betekent het gezien ons focus op specialisatie dat we niet alles op voorraad kunnen hebben. Accenten die we leggen in ons aanbod gaan over gemeente-opbouw, bijbel commentaren en homiletiek.

ONZE AFDELING THEOLOGIEBOEKEN

Hieronder een impressie van de top 10 meest gevraagde theologieboeken in onze boekwinkels. Ichthusboekhandel heeft veel beoordelingen van christelijke boeken staan op de website.

Christelijke theologie | Protestantse theologie | Rooms Katholieke Theologie | Evangelische Theologie | Reformatorische theologie | Charismatische theologie

Vrede op aarde

Het boek "Vrede op aarde" over heil en redding in deze tijd door Stefan Paas gaat diep in op de vraag hoe relevant de christelijke boodschap is en bevat een heldere uitleg voor mensen anno 2023.

Het christelijk geloof vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping. Het is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt?

Hoe kunnen christenen zelf weer enthousiast worden voor dit verhaal? In dit meeslepend geschreven boek onderzoekt Stefan Paas hoe heil en redding voor de samenleving van nu relevant worden. Hij doet dat aan de hand van concrete ervaringen en voorbeelden.

Dit goed leesbare en soms vlammende betoog van Paas laat zien dat 'heil' weerbarstig geleefde werkelijkheid is.
- Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

Paas' persoonlijke zoektocht naar de betekenis van heil geeft woorden aan mijn verlegenheid.
- Jan Martijn Abrahamse, docent systematische theologie en ethiek, Christelijke Hogeschool Ede

Stefan Paas (Baambrugge) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht en hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Vrede op aarde Paas, Stefan
€ 29,99
voorraad onbekend
Een andere moderniteit, Blaise Pascal

Een andere moderniteit door Klaas Bom is een toegankelijke introductie op het veelzijdige denken van Pascal en nodigt de lezer uit de dominante vooronderstellingen van onze tijd te bevragen.

Blaise Pascal (1623-1662) was een geniaal wetenschapper, actief op tal van wetenschapsgebieden, van wiskunde tot theologie. Als grondlegger van de waarschijnlijkheidsrekening, uitvinder van de rekenmachine en onderzoeker van de natuur lijkt hij een typische vertegenwoordiger van de vroege moderniteit in het zeventiende-eeuwse Europa, die in het teken stond van wetenschap en rationaliteit.

Maar in vele onbekende kleine traktaten, persoonlijke brieven en in zijn wereldberoemde Pensées ontwikkelde Pascal een alternatief voor het rationalisme dat in zijn tijd opkwam en dat het moderne wereldbeeld zou beheersen. In zijn alternatieve moderniteit staan liefde en gevoel centraal.

Theoloog en filosoof Klaas Bom onderzoekt hoe Pascals nadruk op liefde en gevoel zich verhoudt tot de dominantie van de rede en het denken sinds de zeventiende eeuw.

Klaas Bom (1967) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Parijs en werkt momenteel als docent systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen.

Een andere moderniteit, Blaise Pascal Bom, Klaas
€ 24,90
voorraad onbekend
Hyperdordt

Hyperdordt, is een boek van Gert van de Brink, en gaat over wat elders Hyper calvinisme genoemd wordt. De titel verwijst hiermee naar uitvergroting van sommige onderdelen van de Dordtse Leerregels.

In de reformatie werd het evangelie hervonden. Luther herontdekte wat geloof is, wat zekerheid is en hoe de Heilige Geest door de prediking werkt. Treffende citaten in dit boek laten dat zien.
In zijn eerdere boek Dordt zoals je Dordt niet kende verdedigt Van den Brink het aanbod van genade. In dit vervolgboek onderzoekt hij wat er in de kritische reacties gebeurt. Er blijkt nogal eens sprake van 'Hyperdordt': een eenzijdige interpretatie van de Dordtse Leerregels en van de herontdekking van de reformatie.

Sommige bevindelijk-gereformeerde misvattingen hebben ook vroeger de kerk bedreigd. Hoe Luther, Brakel en anderen op die misvattingen reageerden, blijkt verrassend actueel. Het zal de lezer helpen om de kracht van de reformatorische ontdekking opnieuw te ervaren.

DR. GERT VAN DEN BRINK is universitair hoofddocent Historische Theologie en docent Filosofie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en emeritus-predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk.
Dit boek werd in november 2023 gepubliceerd. Het is een vervolg op 'Dordt'.

Hyperdordt Brink, Gert van den
€ 16,90
voorraad onbekend
Waarom de wereld een hel nodig heeft

Prof. Arnold Huijgen , schreef met het boek "Waarom de wereld een hel nodig heeft", een nieuwe kijk op de onderwereld. Daarbij gaat hij uit van de hel als bestemming van het kwaad.

Lange tijd leek de hel wel afgeschaft. Ook gelovigen konden er niets meer mee. Maar de hel is terug, in waarschuwingen voor klimaatverandering, in boeken en films.

Dat is ook nodig: zonder de gedachte van de hel lukt het niet om plaats te geven aan existentiële dreiging, ultiem kwaad en echte vergeving. Dit essay put uit bijbelse bronnen en christelijke tradities om het denken over de duistere afgrond te vernieuwen. Door het contrast met de hel als totale uitsluiting blijkt des te helderder wat liefde is. Zo markeert denken over de hel als duistere grens juist het goede leven.

Met dit boek schreef Arnold Huijgen opnieuw een uiterst actueel boek over een thema, wat de één het liefst wil vergeten en waar de ander niet van los kan komen. Alleen al het concept dat de mens na dit leven nog een verantwoordingsmoment zou hebben, is voor menigeen een onhanteerbaar gegeven. Tegelijkertijd wordt er in het Nieuwe Testament vaker over de hel gesproken dan veel mensen, zelfs in de kerk, zich vaak bewust zijn.

Arnold Huijgen (Kampen) is hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Eerder schreef hij Lezen en laten lezen en de bestseller Maria. Dat laatste boek werd bekroond met de prijs voor het Beste Theologische Boek 2021/2022.

Waarom de wereld een hel nodig heeft Huijgen, Arnold
€ 14,99
voorraad onbekend
Wie is de mens
Wie is de mens Heschel, Abraham Joshua
€ 21,99
voorraad onbekend
Vergeten rijkdom - joodse geschriften

Het boek Vergeten rijkdom van Daniël De Waele is een fascinerende studie over de Joodse geschriften en verhalen die de Bijbel (net) niet hebben gehaald. Om maar een paar voorbeelden te noemen: Wat gebeurde er met Adam en Eva toen ze uit het paradijs waren verdreven? Hoe verleidde Potifars vrouw Jozef? Joodse wereldliteratuur opgediept uit de klassieke oudheid.

Vragen als deze, waar de Bijbel nauwelijks op ingaat, krijgen een antwoord in boeken die Joden schreven rond het begin van onze jaartelling. Daniël De Waele onthult die vergeten rijkdom van deze Joodse geschriften uit de oudheid. Hij laat de lezer proeven van diep mystieke teksten, wijze spreuken, martelaarsverhalen, apocalyptische visioenen, strenge wetsregels en rabbijnse interpretaties van de oude Bijbelverhalen.

Vergeten Rijkdom is geschreven in de zelfde meeslepende taal die de recensenten roemden in De Waele's vorige boek Ontluikend christendom wat heel veel positieve recensies kreeg.

De boeken van Daniel de Waele kunt u online kopen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl

Vergeten rijkdom - joodse geschriften Waele, Daniël de
€ 28,-
voorraad onbekend
Storm over de wereld

Storm over de wereld van Eric Peels is een boeiende Bijbelstudie en Bijbelcommentaar over de profetieën van Jeremia uit het gelijknamige Bijbelboek.

Inkijkexemplaar Storm over de Wereld door prof. dr. Eric Peels.

Vlak voor de ondergang van Jeruzalem (6e eeuw v.Chr.) treedt de profeet Jeremia op. Niet alleen Israël, maar ook de volken rondom Israël komen in zijn profetische vizier. In Jeremia, het grootste boek van het Oude Testament, is een aparte bundel profetieën gewijd aan deze volken. In vlammende taal zegt de profeet het ene na het andere volk Gods oordeel aan, dat als een storm over de wereld gaat.

In een grondige taalkundige, literaire en historische analyse worden de teksten tot in detail beluisterd. De theologische doorlichting van de geopolitiek van die dagen blijkt voor vandaag verrassend actueel te zijn.

Storm over de wereld Peels, Erik
€ 55,-
voorraad onbekend
Dichter bij God

Dichter bij God van Arjan Plaisier en Ineke Cornet heeft als ondertitel: aanwijzingen voor een rijke liturgie. Het wil een inspirerend handboek zijn om de liturgie in de kerk nieuw leven in te blazen. Steeds meer protestanten zoeken inspiratie in de katholieke en anglicaanse kerk. Daarom nu inspiratie voor protestanten over God ontmoeten in de liturgie en een keur aan aanwijzingen voor een verrijking daarvan.

De auteurs van Dichter bij God geloven in de spirituele kracht van de liturgie. Een liturgie die ons helpt in de ontmoeting van God met ons en van ons met God. Volgens de auteurs heeft het protestantisme een verschraling opgelopen door de nadruk op het oor (preken, catechese e.d.). Hierdoor is de aandacht voor onze zintuigen vergeten. De liturgie zou dit ook moeten bieden.

Dit boek geeft praktische handreikingen om de kerkdiensten van een nieuwe rijkdom te voorzien.

Ineke Cornet (1982) promoveerde in de theologie en in de literatuurwetenschap. Ze doceerde christelijke spirituatiteit aan de University of Divinity in Melbourne.

Dr. A.J. Plaisier (1956) is theoloog en voormalig scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Tegenwoordig is hij predikant van de Protestantse gemeente De brug in Amersfoort.

+ goede dynamiek tussen traditie en vernieuwing
- soms wat verheven taalgebruik

(ND 26-8-2022)

Dichter bij God Plaisier, Arjan; Cornet, Ineke
€ 21,-
voorraad onbekend
De dialoog, de dans en het duel

In het boek De dialoog, de dans en het duel schrijft Kees van Ekris over preken voor tijdgenoten. Centraal staat dan de vraag: Hoe maakt de preek verbinding met hoorders? Theologisch, contextueel en communicatief...

LEESFRAGMENT De dialoog, de dans en het duel van Kees van Ekris

Steeds meer kerkgangers raken verveeld in de kerk. De preken dringen nauwelijks tot hoorders door. Dit roept de vraag op wat er mis gaat. Kees van Ekris neemt de lezer mee op een inspirerende reis naar de negen dimensies van predikantschap.

Hoe kun je theologisch, contextueel en communicatief zo preken dat je verbinding legt tussen de wereld van de Bijbel en de concrete werkelijkheid van de mensen van nu? Dit boek is bedoeld voor predikanten, maar niet alleen! Ook voor mensen die hun geloof willen delen met tijdgenoten en voor kerkenraden die daar over willen bezinnen.

Kees van Ekris (Zeist) is programmaleider van Areopagus, de afdeling binnen de IZB die zich richt op de toerusting van predikanten inzake contextueel missionaire prediking.

Inhoudsopgave

Inleiding (7)

hoofdstuk 1
Toegang
Missionaire intelligentie (22)

hoofdstuk 2
Participatie als preparatie
De participant in de prediker (48)

hoofdstuk 3
Zwanger van woorden
De exegeet in de participant (71)

hoofdstuk 4
Ontsluiting
De mysticus in de exegeet (102)

hoofdstuk 5
Leerprocessen
De theoloog in de mysticus (126)

hoofdstuk 6
Existentiële verificatie:
De mens in de theoloog (157)

hoofdstuk 7
Geen andere goden
De combattant in de mens (184)

hoofdstuk 8
Pitch van een idioot
De missionaris in de combattant (221)

hoofdstuk 9
Preken is praten
De communicator in de missionaris (250)

hoofdstuk 10
Gezegende mensen
De benedictus in de communicator (295)

Nawoord (326)

Literatuur (330)

Register (343)

De dialoog, de dans en het duel Ekris, Kees van
€ 26,-
voorraad onbekend
Tasten naar God

Het boek Tasten naar God van Evert Leeflang is een intrigerende en zeer leesbare introductie op de samenhang van theologie en cultuur in de afgelopen twee eeuwen. In dit overzichtsboek laat hij zien hoe de moderniteit de theologie veranderde en kijkt daarvoor naar 200 jaar spreken over God en geloof in het nabije verleden.

Inkijkexemplaar Tasten naar God door Evert Leeflang.

Het verhaal van de moderne theologie is het verhaal van mensen die tasten naar God. Tegen de stroom in of juist met de stroom mee van alle moderne en postmoderne ontwikkelingen probeerden theologen verhelderend te spreken over God en geloof. Hun zoektocht leverde niet alleen verrassend boeiende en creatieve theologie op, maar toont ook hoe deze met heel veel draden verbonden is aan hun levensloop en tijd.

Evert Leeflang studeerde theologie aan de Evangelische Faculteit te Heverlee (België) Hij is opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische theologie en Hermeneutiek van het Evangelisch College in Zwijndrecht.

Tasten naar God Leeflang, Evert
€ 29,99
voorraad onbekend