Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

TOP 10 Theologieboeken

Bij Ichthusboekhandel zijn altijd de top titels van christelijke theologieboeken verkrijgbaar. We merken dat onze bezoekers theologieboeken willen lezen, die praktisch, relevant en actueel zijn. Dat betekent dat onze afdeling theologie zich daar ook op richt.

We kunnen alles op het gebied van christelijke theologie leveren, ook door onze dagelijkse import uit Amerika. Wel betekent het gezien ons focus op specialisatie dat we niet alles op voorraad kunnen hebben. Accenten die we leggen in ons aanbod gaan over gemeente-opbouw, bijbel commentaren en homiletiek.

ONZE AFDELING THEOLOGIEBOEKEN

Hieronder een impressie van de top 10 meest gevraagde theologieboeken in onze winkels. Ichthusboekhandel heeft veel beoordelingen van christelijke boeken staan op de website.

Je bent wat je lief is

Het boek: Je bent wat je lief is, van hoogleraar filosofie en theologie James K.A. Smith spreekt ons aan over ons hart en hoe we daar mee om gaan. Smith laat zien dat we vooral worden gevormd door wat we liefhebben. Wij willen als christenen de cultuur beïnvloeden, maar die cultuur vormt ons nog veel meer, is de echte waarheid zegt Smith.

Hij helpt de lezers de beïnvloedende kracht van de cultuur en de tegenkrachten van christelijke gewoonten te herkennen. Zo zal aanbidden en vieren ons helpen ons verlangen op God te richten. Daarom ook moet lofprijzing een centrale plaats krijgen / hebben in de gemeente van gelovigen. Juist aanbidding vormt gemeenteleden tot discipelen.

Het boek van Smith is praktisch een samenvatting van Desiring the Kingdom en Imagining the Kingdom gericht op een breder publiek. Smith betoogt hierin dat de mens ten diepste een wezen is dat bepaald wordt door wat hij liefheeft en wat hij aanbidt: je bent wat je liefhebt. Zo ontmaskert Smith allerlei 'seculiere liturgieën' zoals bijvoorbeeld het winkelcentrum. Een winkelcentrum verleidt mensen door een ervaringsboodschap gericht op het hart: 'Kom, doe mee met het consumentisme en al de gebruiken en rituelen die daarbij horen.' Als vanzelf wordt in je hart het verlangen gewekt mee te doen en geef je je over aan de rituelen van het winkelcentrum: etalages bekijken, kopen, geld tellen. Dat is dus een 'liturgie' die ons onbewust vormt. Smith pleit voor een hernieuwde aandacht voor de christelijke liturgie om je daardoor bewust te laten vormen: in de kerkdienst, in het jeugdwerk, maar zeker ook thuis.

Het boek bevat een voorwoord van prof. Herman Paul.

Voor wie na het lezen van De slag om het hart: over secularisatie van verlangen door Prof. Herman Paul dit praktisch wil uitwerken! Sluit aan bij trend rond de ontwikkeling van de liturgie van het alledaagse.

James K. A. Smith (geboren 1970) is een Canadees-Amerikaanse theoloog en filosoof die momenteel hoogleraar filosofie is aan het Calvin College en de Gary & Henrietta Byker-leerstoel bezet in Applied Reformed Theology & Worldview. Hij is een opvallende figuur in verband met radicale orthodoxie, een theologisch-filosofische beweging binnen het postmoderne christendom. Zijn werk beweegt zich op het grensgebied tussen filosofie, theologie, ethiek, esthetica, wetenschap en politiek. Zich baserend op de Europese filosofie en gevormd door een lange Augustijnse traditie van theologische cultuur kritiek - van Augustinus van Hippo en John Calvin tot Jonathan Edwards en Abraham Kuyper - is zijn focus het brengen van tegendraadse gedachten over de praktijk van de kerk en het getuigenis van de kerk in de omringende cultuur. Daarbij heeft hij in de behoefte om de betekenis te ontdekken en te begrijpen van wat hij "culturele liturgieën" heeft genoemd

Je bent wat je lief is Smith, James K.A.
€ 19,99
voorraad onbekend
Groene theologie
Groene theologie Montfoort, Trees van
€ 27,50
voorraad onbekend
Waarom werken we zo hard?

Waarom werken we zo hard van Govert Buijs is een essay over economie en werken. De economie is wellicht hét centrale voortbrengsel van homo sapiens. Govert Buijs wijst ons de weg naar 'een economie van de vreugde', een wereld waarin de economie de mens dient in plaats van andersom.

Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we zo hard? Zouden we niet gewoon toe kunnen met vijftien uur werk in de week, zoals Keynes ooit voorspelde? En waarom tellen we al dit gewerk dan ook nog eens bij elkaar op, zodat we één verzamelnaam kunnen gebruiken: 'de economie', waarmee het nu eens slecht kan gaan en dan weer goed, die kan groeien, krimpen, tot stilstand komen of juist floreren – en waar we dan ook nog voortdurend zorgen over hebben?

Inmiddels hebben we een economie die zo ongeveer het hele gelaat van de aarde bedekt, met overal bouwwerken, wegen, verontreinigde lucht en vervuilde zeeën. In dit aanstekelijk geschreven essay probeert Govert Buijs de vraag naar het waarom van die economie als product van menselijke activiteit te beantwoorden en een hoger doel te formuleren: een economie van de vreugde.

Govert Buijs is co-auteur van Het goede leven en de vrije markt, winnaar van de Socratesbeker 2019

Waarom werken we zo hard? Buijs, Govert
€ 17,50
voorraad onbekend
Lezen en laten lezen

'Lezen en laten lezen' van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over hoe men gelovig kan omgaan met de Bijbel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar je ook laat lezen door God.

De Bijbel is voor veel mensen een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd en nagedacht. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat het ook je hart raakt? En hoe voorkom je al een te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel.

Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Lezen en laten lezen Huijgen, Arnold
€ 19,99
voorraad onbekend
De Karmelitaanse weg

Het boek de Karmelitaanse weg door John Welch, heeft als doel de spirituele wijsheid van een achthonderd jaar oude religieuze gemeenschap beschikbaar te maken. De meeste leden van die gemeenschap zijn tamelijk onbekend in de geschiedenis.

Sommigen zijn tot op vandaag echte leiders en inspirerende figuren voor wie vastberaden zoeken naar God. Een traditie van spiritualiteit is als een oud pad. Het wordt gevormd in de loop der tijden doordat veel reizigers het volgden. Mensen blijven het pad nemen, omdat het betrouwbaar is gebleken. De hedendaagse reiziger durft op die weg te vertrouwen vanwege het getuigenis van anderen.

De Karmeltraditie vertelt ons het verhaal van Gods aanwezigheid aan de handen van beelden en een taal die specifiek, maar niet exclusief, karmelitaans zijn. De karmelitaanse versie van het verhaal kan noch meer noch minder zijn dan het verhaal van Christus uit de evangeliën. Dit verhaal wordt hier met kennis van zaken en een aanstekelijke bezieling verteld.

John Welch, lid van de Karmelorde, was vele jaren professor aan de Theologische faculteit van Washington (USA). Verschillende van zijn boeken ontvingen belangrijke prijzen. Van hem verscheen reeds eerder: Als de goden sterven. Een inleiding op Johannes van het Kruis.

De Karmelitaanse weg Welch, John
€ 19,95
voorraad onbekend
Als God een vraag is

'Als God een vraag is' is een populair-theologisch boek waarin André F. Troost geloofsvragen stelt terwijl hij door Amsterdam wandelt. Hij wordt vergezeld door zijn kleinzoon Floris, een puber vol nieuwsgierige en kritische vragen over het geloof.

Dit boek is de weerslag van hun gesprekken in Mokum. Doordrenkt van typisch Amsterdamse humor, maar soms ook bloedserieus. Alle grote thema's waarmee André Troost zich al zijn leven lang bezighoudt, komen voorbij. Een boek voor mensen die zoeken naar een antwoord op vragen die cirkelen rond het grote Waarom.

Dr. André F. Troost was predikant in diverse dorpen en steden in Nederland. Hij is auteur van meerdere boeken, zoals 'Morgen zal het Pasen zijn', en zijn liedteksten zijn in allerlei liedbundels opgenomen.

Als God een vraag is Troost, A.F.
€ 18,99
voorraad onbekend
Gewone Catechismus (Luxe uitvoering)

De Gewone Catechismus is geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde. Hun bedoeling is de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier over te dragen aan volgende generaties en hen inspireren.

Dit 'leerboek' bestaat uit 100 vragen en antwoorden, en heeft een duidelijke en doordachte structuur. Naast de tekst van de vragen en antwoorden is ook per antwoord een korte toelichting opgenomen

Deze luxe editie is er één met een gebonden rug, waardoor het een steviger uitvoering is, geschikt voro langdurig en veel gebruik.

Gewone Catechismus (Luxe uitvoering) Pleizier e.a.
€ 17,99
voorraad onbekend
For the Life of the World

For the life of the world by Miroslav Volf and Matthew Croasmun is a book about theology that makes a difference.

The question of what makes life worth living is more vital now than ever. In today's pluralistic, postsecular world, universal values are dismissed as mere matters of private opinion, and the question of what constitutes flourishing life--for ourselves, our neighbors, and the planet as a whole--is neglected in our universities, our churches, and our culture at large. Although we increasingly have technology to do almost anything, we have little sense of what is truly worth accomplishing.

In this provocative new contribution to public theology, world-renowned theologian Miroslav Volf (named "America's New Public Intellectual" by Scot McKnight on his Jesus Creed blog) and Matthew Croasmun explain that the intellectual tools needed to rescue us from our present malaise and meet our new cultural challenge are the tools of theology. A renewal of theology is crucial to help us articulate compelling visions of the good life, find our way through the maze of contested questions of value, and answer the fundamental question of what makes life worth living.

For the Life of the World is the perfect riposte both to critics like Richard Dawkins who say that Christian theology is good for nothing and to theologians who are so focused on God that they overlook the world. Volf and Croasmun argue that theology makes a difference precisely because it is about human flourishing. This is a brave and bracing proposal to rethink theology's role and relevance by recovering its original concern with the fundamental question of human existence: How do we live a flourishing life with others in this world, the home of God?"
--Kevin J. Vanhoozer, Trinity Evangelical Divinity School

"This fascinating 'manifesto' reminds us all that theology can only matter if it engages what matters. While their book is directed to theologians, it asks questions so fundamental to human life, and in language so ordinary and pellucid, that many people who are not at all theologians may find themselves caught up in this text. Which is, of course, their point. Highly recommended."
--Charles Mathewes, University of Virginia

"Volf and Croasmun articulate with breathtaking clarity the urgency and weight of genuine theology. Our world's skepticism about the reality of transcendence makes theological work more important even as it becomes less prestigious. This is can't-miss reading."
--John Ortberg, senior pastor, Menlo Church; author of I'd Like You More If You Were More Like Me

For the Life of the World Miroslav Volf; Matthew Croasmun
€ 20,95
voorraad onbekend
Theologie van het Nieuwe Testament

Het boek Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema's, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers.

Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland.

De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt.

Recensie Trouw 31 juli 2019

Theologie van het Nieuwe Testament Baum, Armin; Houweling, Rob van
€ 39,50
voorraad onbekend
Brug van Fluweel, gebeden en meditatieve

“Wat zijn de gebeden in deze kerk toch mooi!”, is een veelgehoorde reactie van Kloosterkerkgangers.

Ter gelegenheid van de afsluiting van de periode van ds. Margreet Klokke als predikant van de Kloosterkerk te Den Haag, en haar overstap naar de Binnenstadsgemeente van Leiden in maart 2018, zijn vijftig van haar mooiste gebeden in dit boek uitgegeven.

Margreet Klokke: “Bidden is niet vanzelfsprekend. Veel mensen hebben er een vertekend beeld bij. Daarom begint dit boek met een preek over bidden. Deze overdenking gaat uit van een gedicht van de Poolse schrijver Czeslaw Milosz 'Over het gebed', waarin hij zegt dat een gebed 'een brug bouwt van fluweel'. De titel van dit boek is hieraan ontleend. De preek was deel van de serie 'De spiritualiteit van het gewone leven' in de Kloosterkerk”.

De gebeden zijn gegroepeerd in tien thema's: 'over de drempel', 'naar binnen', 'verstilling', 'bij de psalmen', 'begin en einde', 'op weg zijn', 'kwetsbaarheid', 'de seizoenen', 'kersttijd' en 'van Pasen tot Pinksteren'. Het voorwoord is door ds. Carel ter Linden geschreven.

Elk thema is prachtig in kleur geïllustreerd door Rob van Doeselaar. Rob maakte de illustraties voor dit boek in de geest van zijn serie “schilderijen van de hemel”, geïnspireerd op zijn observatie dat op heldere dagen de hemel schaduwen en licht schildert op ieder oppervlak.

Het boek heeft een leeslintje en kapitaaltje in de kleur blauw… net als het dak van de Kloosterkerk.

Brug van Fluweel, gebeden en meditatieve Klokke, Ds. Margreet
€ 22,50
voorraad onbekend