Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Top 20 Actuele christelijke boeken

20 artikelen
pagina 2 van 2
Hoopvol leven

Wesley Hill schreef met Hoopvol leven een intiem verhaal wat gaat over de dingen waar christen-homo's werkelijk mee worstelen. Een boek met gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit. Een boek wat de vraag onder ogen wil zien of er (nog) plek is voor alleengaande christen-homo's in de kerk.

Dit is een gevoelig geschreven boek voor homoseksuele christenen en degenen die van hen houden. Het boek gaat in op drie belangrijke kwesties:

1. Wat is Gods wil voor seksualiteit.
2. Als het juist is dat volgens de Bijbel seksuele intimiteit voor homo's uitgesloten is, hoe moeten zij dan omgaan met eenzaamheid die daar vaak uit voortvloeit.
3. Hoe kunnen homoseksuele christenen genade ervaren die hen redt van verlammende gevoelens van schaamte en schuld.

Wesley Hill ondersteunt zijn helder geschreven betoog met de verhalen van Henri Nouwen en Gerard Manley Hopkins, die beiden homo en celibatair christen waren. De auteur opent een nieuw perspectief, waarin hij nog voor 'genezing', noch voor aanvaarding van relaties pleit.Hij kiest een weg van trouw te midden van gebrokenheid.

Wesley Hillis assistent -professor Biblical Studies aan de Trinity school for Ministry in Ambridge USA. Hij schreef diverse boeken en is lid van de redactie van Christianity Today.

Hoopvol leven Hill, Wesley
€ 19,95
voorraad onbekend
Aanbidden met hart, hoofd en handen

Het handboek aanbidden met hart hoof en handen door Bob Kauflin gaat over aanbidding en de hele context daar om heen. De sleutel ligt bij ons hart.

God aanbidden is een geweldig voorrecht. Niets anders geeft zoveel voldoening, zoveel vreugde, is zo opwindend en tegelijk ontnuchterend. Aanbidding verandert je leven. In dit handboek neemt Bob Kauflin je mee naar de essentie van aanbidding: ons hart. Aanbidding is niet in de eerste plaats het zingen van liederen, maar een daad van het hart.

Bob Kauflin is een ervaren aanbiddingsleider. Hij helpt je op een praktische manier de gemeente van Christus te leiden in aanbidding, geworteld in Gods Woord. Om God te aanbidden hebben we ons hoofd nodig; kennis van wie Hij is. Vanuit de Bijbel helpt de auteur je te begrijpen Wie we aanbidden en waarom en geeft hij handreikingen om te groeien in kennis.

Als derde gaat aanbidding ook om onze handen. Hoe bekwaam is jouw aanbiddingsteam? Hoe zorg je voor een hecht team dat op elkaar is ingespeeld? Hoe werk je aan de muzikale vaardigheden en ga je om met conflicten en uitdagingen.

'Aanbidden - met hart, hoofd en handen is verplichte kost voor al onze leiders binnen Mozaiek Worship. We lezen het boek samen, maken opdrachten en bespreken wat we hebben ontdekt. Het heeft ons enorm geholpen om te groeien in onze rol als aanbiddingsleiders en in onze dienstbaarheid aan de gemeente. Ook gebruiken we het als lesboek op Mozaiek Worship College.' (Kees Kraayenoord, voorganger Mozaiek0318)

Aanbidden met hart, hoofd en handen Kauflin, Bob
€ 24,95
voorraad onbekend
Toegewijd

Dit 90 dagen dagboek van Priscilla Shirer wil je inspireren om te luisteren naar Gods stem en zijn weg te gaan in je leven.

De overdenkingen dagen je uit en geven moed en kracht voor elke nieuwe dag. Elke dag begint met een bijbeltekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarna volgt een mooie, inhoudelijke meditatie, en een aantal vragen die je aan het nadenken zetten, zodat je elke dag toegewijd aan Hem kunt leven.

Priscilla Shirer werd bekend door haar betrokkenheid bij War Room en het boek voer bidden Vurig.

Toegewijd Shirer, Priscilla
€ 17,95
voorraad onbekend
Van migrant tot naaste

Van Migrant tot naaste is een boek van René de Reuver en Dorottya Nagy waarin mensen waar het om draait een gezicht krijgen.

Weinig onderwerpen zijn zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als onze eigen identiteit bedreigd wordt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het klassieke links-rechtsdenken. René de Reuver en Dorottya Nagy trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer.

Zes interviews met migranten geven het vraagstuk een gezicht. Daarnaast bevat dit boek interviews met deskundigen, waaronder Bernhard Reitsma en Kathleen Ferrier.

Van migrant tot naaste Reuver, René de; Nagy, Dorottya
€ 12,99
voorraad onbekend
Opstand tegen God

In 'Opstand tegen God' reageert Peter Hitchens in eerste instantie op het boek God is niet groot van zijn broer, de bekende atheïst Christopher Hitchens (1949 - 2011).

Het boek is meer dan een intellectuele verdediging van het christendom. Hitchens verhaalt aan de hand van zijn biografie hoe hij een samenleving die zich vervreemdt van het christendom, heeft zien veranderen.

Hitchens was in 1991 als correspondent in Moskou getuige van de val van het communisme. Dit was in zijn ogen alleen oppervlakkig gezien een nederlaag van een atheïstische ideologie: bevrijd van de ballast van het Sovjetcommunisme hebben linkse intellectuelen in het Westen de opstand tegen God onverminderd voortgezet.

In onze tijd wordt God, in naam van mensenrechten, individuele vrijheid en seksuele diversiteit, opnieuw bestreden als het belangrijkste obstakel voor de menselijke vrijheid. Een samenleving zonder God is echter gedoemd om opnieuw te moeten ervaren dat alleen het christendom en de burgerlijke vrijheden die daarin geworteld zijn, ons kunnen beschermen tegen de totalitaire aanspraken van de atheïstische staat.

Opstand tegen God Hitchens, Peter
€ 21,50
voorraad onbekend
Heilzame presentie

Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken

Diaconaal werk is onmisbaar voor het getuigenis van de kerk in de buitenwereld. Als christenen hun naasten bijstaan, ontstaat soms vanzelf ruimte om over het geloof te praten. Christenen kunnen hiervan veel meer leren dan nu het geval is.

Op dat leerproces richt Bert Roor zich in zijn proefschrift, dat hij aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen verdedigt.

Bert Roor is docent Missionaire en Diaconale Presentie aan de Christelijke Hogeschool Ede.l.

Heilzame presentie Roor, Bert
€ 32,50
voorraad onbekend
God en ik

God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God?

Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu.

Zo kun je de vastentijd zien als een 'detox' die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel.

Aan de hand van deze oude verhalen werpt het boek "God en ik" licht op hedendaagse levensvragen.

Alain Verheij ontving voor dit boek op 27 oktober 2018 de Theologie Publicatie Prijs tijde de nacht van de Theologie

God en ik Verheij, Alain
€ 18,99
voorraad onbekend
Elite gezocht

Ruben van Zwieten, dominee en Sander Schimmelpennicnk werkzaam bij Quote over de elite die ontstaan is in Nederland. Elke maatschappij behoeft een goed functionerende elite. Toch lijkt er een toenemende vervreemding te zijn tussen de elites en het volk, maar ook tussen de elites onderling. Wat maakt een goede elite, en hoe zou een moderne, eenentwintigste-eeuwse elite zich moeten gedragen? Of is nieuw geld, oude armoede?

In dit boek bespreken Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten aan de hand van de levens van bevoorrechte mensen de Nederlandse economische elite, die de laatste decennia dominant is geworden. Geobsedeerd door hun eigen vermogen en kinderen zijn zij vergeten wat het betekent om tot de elite te horen. Economische welvaart is gaan samenvallen met geestelijke en sociale armoede; de nieuwe elite blijkt door haar meritocratische zelfbedrog nog erger dan de oude elite. Welke keuzes maakt de economische elite van nu, en in hoeverre kunnen die keuzes nog met de vrijblijvendheid van de afgelopen decennia begroet worden?

Over vermogensverschillen en kansenongelijkheid als andermans probleem en fakkels en hooivorken als immer reëler wordende angst.

Sander Schimmelpenninck (1984) is financieel journalist, hoofdredacteur van zakenblad Quote, televisiepresentator en regelmatig te gast bij talkshows als DWDD, Pauw en Jinek.

Ruben van Zwieten (1983) is predikant en oprichter van De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam.

Elite gezocht Schimmelpenninck/ Zwieten
€ 19,99
voorraad onbekend
Christenatheist

Het boek Christenatheïst van Graig Ghroeschel gaat over iemand die in God gelooft, maar leeft alsof Hij niet bestaat. 'Hoewel ik het liever niet toegeef,' schrijft Craig Groeschel, 'zie ik deze vorm van atheïsme ook bij mezelf. Mensen gaan er wellicht van uit dat een voorganger niet worstelt met welke vorm van atheïsme dan ook, maar dat is een misverstand.'

Triest maar waar: christelijk atheïsme is overal. En misschien herken jij het ook wel bij jezelf. Misschien geloof jij ook in God, maar ben je er niet zeker van dat Hij van je houdt? Of schaam je je voor je verleden? Of je gelooft wel, maar maakt je voortdurend zorgen over van alles en nog wat? Wat heeft jouw geloof te maken met je geluk, je gemeente, je gedachten of je geld? Of zijn dat zaken die jij zelf regelt, zonder God?

Craig Groeschel schreef dit authentieke boek, waarin hij zijn eigen worstelingen
en missers openlijk deelt. Maar nadat jij daar hartelijk om hebt gelachen, houdt hij je ook een spiegel voor; een bijbelse en confronterende spiegel die je leven op z'n kop kan zetten...

Craig Groeschel (1967) is getrouwd met Amy en vader van zes kinderen. In 1996 begon hij vanuit een garage met Life.Church. Nog altijd is hij voorganger van de kerk, die met dertien locaties ??n van de grootste en meest invloedrijke kerken van de Verenigde Staten is. Hij schreef diverse bestsellers en lanceerde in 2008 de populaire bijbelapp YouVersion. Zijn bediening en boeken kenmerken zich door zelfreflectie, authenticiteit en bijbels onderwijs. Groeschel is sinds 2018 gastheer van de Global Leadership Summit (GLS).

Christenatheist Groeschel, Craig
€ 16,50
voorraad onbekend