Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Voorjaar 2018 De Banier

In het voorjaar van 2018 worden d.v. de volgende boeken verwacht van Uitgeverij de Banier.

56 artikelen
pagina 1 van 6
Als je jong bent
Als je jong bent Edwards, Jonathan
€ 13,95
voorraad onbekend
Wat zal er van dit kind worden

Wat zal er van dit worden is een zoektocht naar een mensbeeld in het reformatorisch opvoedingsonderwijs.

Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent het als we belijden dat een pasgeborene 'aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus geheiligd en tot kind aangenomen'?

Verrassend genoeg blijken nadere reformatoren als Jacobus Koelman en Willem Teellinck een optimistische kijk te hebben op de opvoedbaarheid van het kind. Wat is de theologische betekenis van de besnijdenis en hoe kijken Joden aan tegen individualiteit en collectieve identiteit?

L.F. Groenendijk, G.C. den Hartog en B. Wallet nemen ons mee in een ontdekkingstocht naar een verrassend mensbeeld in de reformatorische opvoeding.

Wat zal er van dit kind worden Groenendijk, L.F.
€ 11,95
voorraad onbekend
Onwankelbare verbond

Het verbond is een van de theologische kernnoties uit de Bijbel. In onze tijd is er veel onbegrip en verwarring als het gaat om de verbondsleer.

Dit boek wil op toegankelijke wijze informeren over de gereformeerde verbondsleer. Aan de studie werkten acht predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten mee.
Aan de orde komen tal van onderwerpen als: Hoe wordt er in het Oude en Nieuwe Testament over het verbond gesproken? Hoe werd er ten tijde van de Reformatie en Nadere Reformatie over het verbond gedacht?

Welke opvattingen over het verbond hebben zich in de twintigste eeuw ontwikkeld? Wat verstaan we onder het wezen van het verbond?

Het onwankelbare verbond. Een dogmatische verkenning is het eerste deel van de Semper Reformanda-reeks, waarin verschillende actuele theologische onderwerpen worden behandeld.
Deel 2 over de Heilige Schrift is in voorbereiding.

Doelgroep: Predikanten, theologen en geïnteresseerde gemeenteleden

Onwankelbare verbond
€ 29,95
voorraad onbekend
Beleving van het heil
Beleving van het heil Schot, A.
€ 9,95
voorraad onbekend
Ik geloof

In 1542 vluchtte de voormalige monnik Petrus Martyr Vermigli voor de inquisitie vanuit Italië naar Zwitserland.

Om zijn achtergebleven geestverwanten te bemoedigen, schreef hij zijn eerste boek: een catechismus in het Italiaans. Hierin legt hij stap voor stap de Apostolische Geloofsbelijdenis uit. Op een heel toegankelijke manier komen zo de belangrijkste elementen van het christelijk geloof aan de orde.

Steeds weer stelt Vermigli Christus centraal en richt hij zich op het nut en de troost van wat we geloven. Zo verdiept hij op een fijnzinnige manier ons besef van de rijkdom van het christelijk geloof. Hij maakt duidelijk dat alleen de gereformeerde leer werkelijk katholiek zou zijn.

Vermigli's boekje is nog altijd niet verouderd. De inhoud ervan vormt een bruikbaar hulpmiddel om onze kennis van de Bijbel en de gereformeerde geloofsleer op te frissen.

Vertaald en ingeleid door C.L. Freeke.

Ik geloof Vermigli, Petrus Martyr
€ 14,95
voorraad onbekend
Herstel voor een biddend hart
Herstel voor een biddend hart Comrie, A.
€ 19,95
voorraad onbekend
Uit den schat des woords 69e jrg

Uit de schat des Woords verschijnt nu voor de 69e keer met preken vanuit de Gereformeerde Gemeenten. Bedoeld voor persoonlijk gebruik en in de leesdiensten.

Onderstaande predikanten leverden een bijdrage:
Ds. G.J. van Aalst Mattheüs 11:25-27
Ds. P.D. den Haan Joël 2:23b Advent
Ds. S.W. Janse Numeri 10:29 Vakantieperiode
Ds. M. Joosse Lukas 2:27-30 Kerst
Ds. W.J. Karels Ezechiël 20:37
Ds. J. van Laar 2 Koningen 19:14 en 15 Biddag
Ds. P. Mulder Efeze 4:8-10 Hemelvaart
Ds. J. van Rijswijk Lukas 13:6-9 Oudejaarsavond
Ds. A. Schot Johannes 19:18c Lijdensweken
Ds. A. Verschuure Psalm 51:13b Pinksteren
Ds. J.W. Verweij Johannes 16:20
Ds. A.J. de Waard Lukas 24:5b Pasen

Uit den schat des woords 69e jrg
€ 24,95
voorraad onbekend
Onzienlijke dingen
Onzienlijke dingen Visscher, W.
€ 9,95
voorraad onbekend
Bijbelse professoren
Bijbelse professoren Zondag, Ds. W.A.
€ 11,95
voorraad onbekend
Jesaja

Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Hij wordt ook wel de 'evangelist van het Oude Testament' genoemd of de "vijfde evangelist". Kriekaard maakt deze profeet toegankelijk voor persoonlijk gebruik en als bijbelkringmateriaal.

De Heere riep Jesaja om Zijn Woord tot het volk Israël te brengen. Door deze opdracht werd de profeet een lastdrager. We ontmoeten Jesaja in dit boek op verschillende momenten: soms is hij bang, soms gaat hij gebukt onder een grote last. Maar de profeet mag ook woorden van troost spreken. In zijn leven liggen geestelijke en praktische lessen voor jongeren en volwassenen.

Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen.

Doelgroep: Jongeren, volwassenen, verenigingen

Jesaja Kriekaard, J.
€ 10,95
voorraad onbekend