Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Voorjaar 2018 den Hertog

Bij Uitgeverij den Hertog worden D.V. in het voorjaar 2018 de volgende titels verwacht. Bij verschijnen zijn die altijd direct verkrijgbaar bij Ichthusboekhandel. Reserveren kan via de website.

28 artikelen
pagina 1 van 3
Parel van grote Waarde
Parel van grote Waarde Boston, Thomas
€ 15,50
voorraad onbekend
Open vensters naar Jeruzalem
Open vensters naar Jeruzalem Boven, ds. B.J. van
€ 28,90
voorraad onbekend
Leven en werk van Wulfert Floor
Leven en werk van Wulfert Floor Doornenbal, Ds. J.T.
€ 15,90
voorraad onbekend
Navolging van Christus
Navolging van Christus Eckeveld, ds. J.J.
€ 13,90
voorraad onbekend
In gesprek met Jezus (Joh. 5)
In gesprek met Jezus (Joh. 5) Harinck, Ds. C.
€ 13,50
voorraad onbekend
Geloof en vrucht
Geloof en vrucht Heemskerk, ds. D.
€ 14,90
voorraad onbekend
Spiegel en spanningsbron

Spiegel en Spanningsbron is de dissertatie van Dr. M. de Heer, predikant in de Gereformeerde Gemeenten, die hij op 1 oktober 2018 verdedigde. Centraal is een inventarisatie en plaatsbepaling rond de verhouding met de evangelische wereld vanuit een reformatorisch perspectief.

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw ontwikkelde zich de evangelische beweging tot een duidelijke stroming in christelijk Nederland. De evangelische geloofsbeleving leidde tot veelvuldige opinievorming in reformatorische kerken: van grote waardering tot scherpe kritiek.

Rond de eeuwwisseling vond de charismatische vernieuwing in toenemende mate weerklank in verschillende reformatorische kerken. In de opinievorming tekenen zich drie houdingen af: openstelling, worsteling en afweer. In de verhouding tussen de reformatorische kerken, de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing spelen tal van theologische onderwerpen een rol. Daarbij is het de vraag of de theologie gereformeerd blijft als er niet te verwaarlozen evangelische en charismatische invloeden zijn.

Ook besteedt de auteur aandacht aan de te verwachten ontwikkelingen rond de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing.

Spiegel en spanningsbron Heer, drs. J.M. de
€ 12,50
voorraad onbekend
Leer ons bidden

Ds. Huijser geeft ons praktisch onderwijs aan de hand van de discipelen over gebed.

Drie jaar lang verkeerden de discipelen in de directe nabijheid van de Heere Jezus. Vaak hebben zij hun Meester horen bidden. Eens waren zij er getuige van en wisten niet meer te bidden zoals het behoort. 'Heere, leer ons bidden!' was hun vraag. Toen heeft Hij hun het Onze Vader geleerd. In dit volmaakte gebed heeft hij hun - en ook ons - een Goddelijke orde voorgehouden. In dit gebed klinkt allereerst een hartelijk verlangen naar de heiliging van Gods Naam, naar de komst van Zijn Koninkrijk en naar de volvoering van Zijn wil. Dan volgt er geen 'amen'. Vanuit die eerste drie beden is er ook terdege ruimte voor het aardse leven, voor de dingen van elke dag.

Aan de hand van de Zondagen 45 tot en met 52 van de Heidelbergse Catechismus worden de zes beden van het Onze Vader uitgelegd, naar de letterlijke en de geestelijke betekenis. Voorafgaand gaat de auteur in op het gebedsleven in de binnenkamer. Steeds worden er lijnen getrokken naar de praktijk van het tijdelijke en geestelijke leven. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Daarmee is het boek niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor gebruik in verenigingsverband.

Leer ons bidden Huijser, ds. A.T.
€ 15,90
voorraad onbekend
Bekering van Saulus ten voorbeeld

Wat is het om een kind van God te zijn? Hoe word je het, en hoe ziet je leven er dan uit? Ds. Kievit gaat op deze vragen in aan de hand van het voorbeeld dat

We kunnen veel leren over het geestelijk leven van de apostel uit zijn brief aan de Romeinen. Door tekst voor tekst te behandelen, geeft ds. Kievit een heldere uitleg en een praktische toepassing. Het voorbeeld van Paulus biedt ons niet alleen voorwerpelijke kennis, maar wijst ook op de noodzaak om deze dingen persoonlijk te beleven door het geloof.

Oorspronkelijk schreef ds. Kievit deze overdenkingen in de vorm van artikelen in het Gereformeerd Weekblad. Met respect voor de oorspronkelijk tekst verzorgde de heer R. Rebel de bewerking tot deze boekuitgave.

Ds. B.J. van Boven schreef een aanbevelend Ten geleide

Bekering van Saulus ten voorbeeld Kievit, Ds. I.
€ 25,90
voorraad onbekend
Ark der behoudenis
Ark der behoudenis McCheyne, R.M.
€ 23,50
voorraad onbekend