Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Wat zou ik kunnen lezen?

Steeds meer mensen hebben te maken met de gevolgen van quarantaine en de lockdown kluistert mensen ook aan huis. Juist in die tijd wil je tijd nuttig maken en als het kan ook nog een beetje leuk. Boeken helpen daar heel goed bij. Een boek brengt je veel goeds. Soms kun je niet kiezen. Daarom zetten wij even wat op een rijtje.

Ichthusboekhandel geeft graag 10 suggesties voor goede boeken, die betekenis kunnen hebben voor ons leven.

1. Een levensverhaal / getuigenis van een bijzondere (of gewone) christen
2. Een spannend boek
3. Een boek over de recente geschiedenis vanuit christelijk perspectief
4. Een leuke Roman
5. Een boek over hoe het verder moet / kan de kerk.
6. Een boek over opvoeding
7. Een boek over gebed
8. Een roman over een Bijbels Historisch thema
9. Ooit de Bijbel in haar geheel uitgelezen?
10. Een boek van meer dan 1.500 jaar oud gelezen?

Gelukkig hebben we nog ruim 18.000 andere suggesties op de website staan, maar we moeten ergens beginnen. Hieronder even een impressie.

Wie wil weten wat anderen er over denken, kijkt eens bij : KLANTBEOORDELINGEN

En hier is de Christelijke boeken top 10 of geef u op voor onze NIEUWSBRIEF dan wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van boeken die de moeite vaak meer dan waard zijn.

24 artikelen
pagina 1 van 3
Bijbel in een jaar

De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) , nu als leesplan in de volgorde van het Alpha's Bijbel in een jaar programma. Lees elke dag een stuk uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament en een Psalm of een deel uit Spreuken. Pak de uitdaging op de bijbel in één jaar in zijn geheel te lezen!

De bijbelteksten zijn gesorteerd op dag, je hoeft dus niet eerst de stukken zelf op te zoeken: ze staan achter elkaar bij de dag waar je op dat moment bent.

De Bijbel in één jaar stelt je in de gelegenheid om de bijbel in 1 jaar uit te lezen. Het is daarmee een prachtig hulpmiddel om de gehele context van de bijbel een keer door te nemen en ook alle onbekende gedeelten te ontdekken!

De bijbel in één jaar lezen, is een prima voornemen wat door de praktische vorm haalbaar wordt!

Bijbel in een jaar
€ 19,95
voorraad onbekend
De kerk gaat eropuit

De Kerk gaat eropuit is een boek over Apostolisch leiderschap hier en nu van David Devenish. Vanuit zijn thuisgemeente binnen New Frontiers is hij werkzaam in een apostolische bediening voor gemeentestichting en onderwijs daarover.

Ruimte voor apostolisch leiderschap creëert een krachtige dynamiek. Een goed onderbouwde gids voor iedereen die verlangt naar krachtige, groeiende gemeenten die zelf weer nieuwe gemeenten stichten, waarin gemeenteleden verantwoordelijke en volwassen discipelen worden.

Verlang je naar een gezonde, groeiende kerk? Een kerk die overstroomt van geloof en krachtige christenen voortbrengt? Een kerk die eropuit gaat om de Grote Opdracht te vervullen, net als in de tijd van het Nieuwe Testament? Als apostelen hierin een sleutelrol vervulden, kunnen wij dan dezelfde impact hebben?

David Devenish laat zien dat diezelfde dynamiek ontstaat als we apostolisch leiderschap opnieuw de ruimte geven. De kerk gaat eropuit is een goed onderbouwde gids voor iedereen die verlangt naar krachtige, groeiende gemeenten die zelf weer nieuwe gemeenten stichten. Het behandelt kernvragen als: Hoe leg je het juiste, Bijbelse fundament onder een nieuwe gemeente? Hoe ga je te werk in een heel andere cultuur? En hoe laat je nieuwe gemeenten zelfstandig verdergaan? Een praktisch handboek voor iedereen met een hart voor kerkgroei.

David Devenish maakt deel uit van het internationale leiderschap van het Newfrontiers-netwerk van kerken, dat in ruim tachtig landen actief is. Hij onderhoudt relaties met allerlei kerkgemeenschappen in Rusland en Oekraïne, en stimuleert het stichten van gemeenten in onbereikte gebieden. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan. David en zijn vrouw Scilla wonen in Bedford in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben vier kinderen en zeven kleinkinderen.

De kerk gaat eropuit Devenish, David
€ 21,95
voorraad onbekend
Beknopt commentaar Nieuwe Testament (1)

Het Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament is geschreven door Prof. dr. Willem J. Ouweneel. De intentie is dat zijn beknopt commentaar zal gaan bestaan uit vier delen. Het eerste deel bespreekt de dertien brieven van Paulus en verschijnt eind oktober 2020.

Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht wordt op de grote lijnen in de Bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan. Deze commentaarserie is gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard kan elke andere Bijbelvertaling hierbij gebruikt worden.

In zijn Beknopt Commentaar volgt Ouweneel een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het Bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze werkwijze biedt de lezer de optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een min of meer uitgebreide parafrase van het betreffende Bijbelboek.

Het eerste deel van de reeks handelt over de dertien brieven van de apostel Paulus. De volledige indeling van de serie Beknopt commentaar van Willem Ouweneel is als volgt:

Deel 1 – De brieven van Paulus (najaar 2020)
Deel 2 – De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (voorjaar 2021)
Deel 3 – Lukas en Handelingen (najaar 2021)
Deel 4 – Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022)

Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de theologie in Bloemfontein (Zuid-Afrika) en is emeritus-hoogleraar systematische theologie in Leuven (België). Hij heeft Bijbellezingen gehouden over alle boeken van de Bijbel.

Besproken worden in dit deel van het Beknopt commentaar op het Nieuwe testament de Bijbelboeken:

Romeinen | 1 Korinthiers | 2 Korinthiers | Galaten | Efeziers | Filippenzen | Kolossenzen | 1 Tessalonicenzen | 2 Tessalonicenzen | 1 Timotheus | 2 Timotheus | Titus | Filemon

Beknopt commentaar Nieuwe Testament (1) Ouweneel, Willem J.
€ 29,95
voorraad onbekend
Herkerken toekomst geloofsgemeenschappen

In het boek 'Herkerken, de toekomst van geloofsgemeenschappen' focussen Remmelt Meijer en Peter Wierenga op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waar kerken op kunnen inspelen, mits ze durven mee te bewegen.

Aan de hand van theologische doordenking, praktijkverhalen en -voorbeelden, trekken de auteurs lijnen vanuit de coronacrisis naar de toekomst. Dit doen zij op basis van trends die zich al een aantal jaren steeds duidelijker aftekenen.

Corona deelt drie klappen uit aan de kerken, denken Wierenga en Meijer. Losheid en individualisme worden versterkt. Juist door de focus op het streamen wordt duidelijk hoe centraal de kerkdienst nog steeds staat. En er lijkt weinig gevoel voor urgentie; met nieuwe apparatuur en steeds veranderende aanwezigheidscijfers wachten totdat het kerkelijk leven weer 'gewoon' verder kan gaan, is zelfbedrog. Het 'oude normaal' is geen optie meer.

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerkzijn beïnvloeden. De Coronacrisis heeft deze veranderingen extra zichtbaar gemaakt en uitvergroot. Maar voelen kerken zelf wel de urgentie? En is er bij kerken bereidheid tot aanpassen van hun koers? 'Herkerken' laat zien hoe een periode van crisis en verandering, die in eerste instantie een kerk(gemeenschap) op scherp zet, met het juiste meebewegen kansen biedt om goed in te spelen op de uitdagingen van vandaag.

Voor wie na wil denken over kerkzijn in de Corona tijd en erna!

Remmelt Meijer, 52, theoloog, predikant geweest in de gereformeerd vrijgemaakte kerk, gewerkt bij de Amsterdamse vernieuwingsplek Stroom en nu als zzp'er coach en begeleider van kerken.

Peter Wierenga is betrokken bij het missionaire werk van de NGK als consulent bij Missionair Steunpunt NGK. Hij is daarnaast zelfstandig kerkelijk werker en eigenaar van Bureau Kerkwerk. Al 25 jaar werkt hij in, met en voor kerken en mocht bij zo'n 120 kerken meewerken en in de keuken kijken. Hij is actief in gemeenteopbouw, visie en beleidsontwikkeling, pastoraat, missionair kerkzijn en kerkplanting.

Herkerken toekomst geloofsgemeenschappen Wierenga, Peter en Remmelt Meijer
€ 16,99
voorraad onbekend
Voorbij de Jihad
Voorbij de Jihad Ahmad, Esther
€ 22,99
voorraad onbekend
Zo zou het niet moeten zijn

Zo zou het niet moeten zijn is een eerlijk en kwetsbaar boek van Lysa Terkeurst. Het gaat over genade vinden als het leven je breekt en is bedoelt voor iedereen die worstelt met teleurstelling in het leven.

Lysa Terkeurst heeft ontdekt dat tegenslagen in ons leven soms juist de weg vrijmaken voor een bijzondere ontmoeting met God. Ze heeft een praktisch en makkelijk leesbaar boek geschreven in een periode dat ze zelf met een aantal heftige gebeurtenissen geconfronteerd werd, haar echtscheiding en een ernstige ziekte.

Dwars door alle teleurstellingen heen probeert ze vast te houden aan Gods waarheid. Ze stelt zich kwetsbaar op, maar toont ook lef en schrijft met een flinke dosis humor.

Dit mooi vormgegeven boek bevat 11 hoofdstukken, in elk hoofdstuk staan teksten om te onthouden, verwerkingsvragen en een gebed.

Lysa Terkeurst staat aan het hoofd van Proverbs 31 Ministries. Ze heeft ruim twintig boeken op haar naam staan, is moeder van vijf volwassen kinderen en woont in de VS.

Maar weinig mensen durven eerlijk en vriendelijk hun verhaal te delen. Lysa TerKeurst is één van hen. In dit boek geeft ze ons toestemming onze pijn en teleurstelling uit te spreken door dat heel moedig zelf ook te doen. Vervolgens wijst ze ons op de macht en trouw van God. Wat een krachtig boek en wat een bemoediging!'
- Priscilla Shirer

Zo zou het niet moeten zijn Terkeurst, Lysa
€ 21,95
voorraad onbekend
Stel, Glossy voor dertigers (nr. 2)

Het kon niet uitblijven, Stel, een glossy voor dertigers nummer 2, wanneer het tijd wordt om even te bezinnen . Het thema is Vrij. Stel is een magazine wat voorziet in een behoefte voor een leeftijdsgroep die tegen scharniermomenten aanloopt en zich graag spiegelt aan anderen, maar wel zelf een richting wil kiezen

Na het succes van het eerste nummer is er nu een tweede nummer van Stel, magazine! Stel, is spiegelend, verrassend en een beetje ontwrichtend. Met waardering voor achtergrond en opvoeding en respect voor ieders eigenheid. Het thema is dit keer: vrij.

Dertigers en veertigers hebben hun leven goeddeels op de rit. Ze hebben een baan, een woonplaats en wel of geen gezin. Enerzijds is dat veilig, anderzijds kan het kriebelen. Is dit alles? Waar haal ik uitdaging vandaan? Ben ik wie ik had willen worden? Hoe verhoud ik me tot verwachtingen van mijn omgeving?

Stel, brengt diverse thema's aan de orde. Er zijn o.a. rubrieken over een bijzondere sport, het belang van humor en de vorming van een gezond zelfbeeld. Daarnaast is er veel ruimte voor sprekende beeldverhalen.

Met bijdragen van o.a. André Aleman, Geertje Bikker, Willem Maarten Dekker, Annemarie van Heijningen, Arnold Huijgen, Hanneke Schaap, Corina Schipaanboord, e.a.

Marja Verhoeve (1982) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur en is docent Nederlands aan het Wartburg College. Ze maakte eerder o.a. het blad Hervst naar aanleiding van 500 jaar reformatie

Stel, Glossy voor dertigers (nr. 2) Verhoeve, Marja
€ 9,95
voorraad onbekend
Een warme deken najaar 2020

Sestra komt met een nieuwe glossy voor het najaar van 2020. Thema is: een warme deken. Natuurlijk weer een Sestra magazine met veel sfeervol beeld, indrukwekkende interviews en tips voor boeken, podcasts en lifestyle producten.

In dit pittige jaar kiezen we bij Sestra voor een blad vol warmte: de kracht van gemeenschap, verbinding, vertrouwen op God, liefde, zorg en hoop.

In dit nummer vind je artikelen over

* emoties,
* een boekenclub en wat boeken met je doen,
* een binnenkijkje in een echt tiny house,
* een artikel over geborgenheid creëren in je eigen huis,
* aandacht voor zuurdesembrood en
* een artikel over pretlichtjes die je kunnen opvrolijken.

Een heerlijk cadeau voor een vriendin of ook ééntje voor je zelf.

Een warme deken najaar 2020 Sestra magazine
€ 9,95
voorraad onbekend
PUUR! Magazine, Zeg ja tegen het leven

Puur! magazine winter 2020 gaat over: Zeg ja tegen het leven. Het ja-gevoel, dat is leven met open hart en open handen. Het betekent niet dat je op alles zomaar ja zegt. Soms past iets niet bij je, soms zit er iets tegen, dat hoort bij het leven. Het betekent wél dat je een open levenshouding hebt.

Hoe je dat doet, komt in deze editie van PUUR! magazine op allerlei manieren aan bod. Gerald en Nelinda Troost vertellen openhartig over hun relatie. Bekende christenen delen hun guilty pleasures. Verder natuurlijk koken, DIY, interieur, Bijbelstudie en nog veel en veel meer.

Met o.a. :

* prachtig kort verhaal van Josha Zwaan
* Binnenkijken bij Irma (vol neutrale kleuren en toch vol sfeer
* Hoe zeg je Ja als het tegen zit.
* Zeg JA tegen het leven
* Gerald en Nelinda Troost over hun relatie en hun Boek, liefde van mijn leven samen

Loop even langs één van de winkels van winkels van Ichthusboekhandel.nl om deze glossy mee te nemen en koop er één voor een vriendin en één voor je zelf!

PUUR! Magazine, Zeg ja tegen het leven najaar 2020
€ 9,99
voorraad onbekend
Belijdenissen

Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij zijn bekendste boek. In grote openheid schrijft hij in Belijdenissen over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis. Belijdenissen is een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

De 'Belijdenissen' van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag.

In deze meest recente Nederlandse vertaling heeft Wim Sleddens met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus in helder Nederlands vertaald. Samen met de overzichtelijke indeling is deze uitgave een zeer toegankelijke uitvoering van het bekende werk van Augustinus.

Nu in een fraaie, toegankelijke paperback

Belijdenissen Augustinus, Aurelius
€ 24,90
voorraad onbekend