Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Watchman Nee

Boeken van Watchman Nee zijn leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl

Watchman Nee of Ni Tuosheng, (1903 - 1972) was een Chinees prediker die vanwege zijn geloof twintig jaar gevangen heeft gezeten, en ook in gevangenschap stierf. Hoewel hij zelf alleen het boek de Geestelijke mens schreef, zijn er vele boeken samengesteld uit preken en toespraken die hij gehouden heeft.

De theologische invloed van Watchman Nee, die veel verder reikt dan zijn eigen kring, was zeer groot, niet alleen binnen zijn vaderland China, maar ook ver daarbuiten. In 1925 veranderde hij zijn naam in To-sheng (Watchman), omdat hij zichzelf zag als iemand die midden in de nacht (de geestelijke duisternis in deze tijd) de mensen wakker riep om ze duidelijk te maken dat de wederkomst van Christus nabij is. Watchman Nee is in theologisch opzicht zowel bij de Vergadering van gelovigen (waar hij regelmatig sprak) alsook bij de evangelische gemeenten in te delen. Theologisch was hij orthodox.

Een overzicht van de boeken van Watchman Nee treft u hieronder aan.

Geestelijke mens

De Geestelijke Mens is het eerste en tevens enige boek van omvang dat ooit zelf geschreven is door de bekende Chinese kerkleider Watchman Nee. Dit boek vormt de basis van Watchman Nee's denken en prediking en speelt later altijd op de achtergrond van zijn toespraken en Bijbeluitleg een grote rol.
In De Geestelijke Mens wordt op praktische wijze een veelheid aan onderwerpen belicht:
De centrale rol van het kruis
Het leren verstaan van Gods stem
Het belang van gebed en geestelijke oorlogvoering
Het voorkomen van misleiding
Het toetsen van bovennatuurlijke verschijnselen
Het verschil tussen Gods werk en dat van ons
Watchman Nee (1903 - 1972) wordt gezien als één van de belangrijkste kerkelijke leiders binnen het Chinese christendom. Hij heeft de basis gelegd voor de huisgemeenten in China, die de vervolgingen van het Communistische Regime wisten te doorstaan. In 1952 werd Watchman Nee gearresteerd en valselijk beschuldigd van vele misdaden, waarvoor hij tot zijn dood in 1972 in de gevangenis verbleef.

Voor een recensie van Mark-Jan Zwart, klik HIER

Geestelijke mens Nee
€ 39,95
voorraad onbekend
Leidraad bij Openbaring

Dit boekje is een goede aanvulling op het boek Kom, Here Jezus van dezelfde auteur.

Kom, Here Jezus is een vers-voor-versverklaring van het boek Openbaring, terwijl Leidraad bij Openbaring zich hoofdzakelijk op uitlegkundige principes richt, maar daarbij ook de lezer prikkelt om geheel voor de Here Jezus te leven. Dit boekje zal de lezer helpen om het boek Openbaring te begrijpen en het toe te passen op zijn of haar eigen leven.

De Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee (overleden in 1972), zat tientallen jaren gevangen vanwege zijn geloof. Maar dat kon hem niet monddood maken. Zijn boeken en op schrift gestelde toespraken vonden hun weg over heel China. Daarna over de hele wereld, in vele vertalingen. Nog steeds spreken ze tot het hart van velen.

Leidraad bij Openbaring Watchman
€ 12,34
voorraad onbekend
Normale christelijke geloof

In een eenvoudige, maar nauwkeurige uiteenzetting presenteert Watchman Nee overtuigende argumenten voor het geloof in God. Het normale christelijke geloof, dat uit vier delen bestaat, geeft een duidelijk beeld van ons geloof aan de hand van onderwerpen zoals de kennis van God, Christus en de Bijbel, alsook van zaken zoals de verlossing, het leven en de Geest.

Normale christelijke geloof Nee, Watchman
€ 11,-
voorraad onbekend
Overwinnende leven

In de jaren die aan de uitgave van het welbekende klassieke boek Het normale Christelijke leven voorafgaan, hield Watchman Nee een serie toespraken omtrent het overwinnende leven, die, in vele opzichten, de basis vormen.

'Het Overwinnende Leven' is echter geen oproep tot het verwerven van een zeer hoge mate van 'geestelijkheid'. Het is veeleer een oproep tot normaliteit, een oproep tot het nastreven van een leven dat met Christus verborgen is in God. Deze oproep weerklinkt in alle zoekende gelovigen, die, alle gevoeligheid voor hun zwakheiden ten spijt, een innerlijke oproep tot overwinnen gewaarworden. In 'Het Overwinnende Leven' zet Watchman Nee eerst alle problemen uiteen, waar zoekende Christenen constant mee te kampen hebben. Vervolgens gebruikt hij Gods Woord, om de verslagen toestand van de gelovigen op openhartige wijze aan het licht te brengen. En tenslotte, openbaart hij een triomferende, overwinnende Christus om de lezer tot een subjectieve, dagelijkse ervaring van Christus' Overwinning te brengen. 'Het Overwinnende Leven' zit vol waarheid, weergalmt van hoop en brengt de lezer ertoe zich opnieuw aan de Heer toe te wijden.

Watchman Nee werd een christen op zeventienjarige leeftijd, in China in 1920, en begon in datzelfde jaar te schrijven. Gedurende de bijna dertig jaar van zijn bediening, werd Watchman Nee duidelijk geopenbaard als een unieke gave van de Heer aan Zijn lichaam, voor Zijn beweging in deze eeuw. In 1952 werd hij omwille van zijn geloof gevangengezet, en bleef vervolgens tot aan zijn dood (1972) toe in de gevangenis. Tot op vandaag blijven zijn woorden een overvloedige bron van geestelijke openbaring en kracht, voor de christenen over heel de wereld

Overwinnende leven Nee, Watchman
€ 11,-
voorraad onbekend
Realliteit van het lichaam van  POD
Realliteit van het lichaam van POD Nee, Watchman
€ 12,85
voorraad onbekend
God van abraham isaak en jakob

Het christelijke leven is gebaseerd op de onherroepelijke beloften van God, op het genot van alles wat God in Christus voor ons heeft bereid, en op de transformatie die resulteert uit de liefdevolle tucht van de geest.

In "De God van Abraham, Isaak en Jakob" maakt Watchman Nee gebruik van de ervaringen van deze oudtestamentische patriarchen, en presenteert hij hun levens als een allegorie van de complete christelijke ervaring. Vanaf het moment dat we Gods beloften voor het eerst geloofden, tot aan onze uiteindelijke transformatie als zonen - die gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus - moeten wij dezelfde levenservaringen opdoen als Abraham, Isaak en Jakob. Net als Abraham, ontvingen ook wij Gods belofte met betrekking tot een erfenis: net als Isaak, kunnen ook wij genieten van alles wat God in Christus Zijn Zoon, voor ons heeft gepland; en net als Jakob, moeten ook wij de tucht van de Heilige Geest ervaren, ter wille van onze groei en onze transformatie.

Watchman Nee werd een christen op zeventienjarige leeftijd, in China in 1920, en begon in datzelfde jaar te schrijven. Gedurende de bijna dertig jaar van zijn bediening, werd Watchman Nee duidelijk geopenbaard als een unieke gave van de Heer aan Zijn lichaam, voor Zijn beweging in deze eeuw. In 1952 werd hij omwille van zijn geloof gevangengezet, en bleef vervolgens tot aan zijn dood (1972) toe in de gevangenis. Tot op vandaag blijven zijn woorden een overvloedige bron van geestelijke openbaring en kracht, voor de christenen over heel de wereld.

God van abraham isaak en jakob Nee, Watchman
€ 11,-
voorraad onbekend
De vrijmaking van de geest

De vrijmaking van de geest is een bloemlezing van boodschappen uit het werk van Watchman Nee waarin hij benadrukt wat van essentieel belang is voor iedereen die God wil dienen: de inwendige mens kan vrijgemaakt worden door de uitwendige mens te verbreken. Alleen door verbrokenheid kunnen we dienstbaar zijn.

Watchman Nee (Nee To-Sheng) behoeft bij de vele lezers van zijn boeken (o.a. Het normale christelijke leven) geen nadere introductie. Als voorganger in de Gemeente in China moest hij wegens zijn geloof een groot deel van zijn leven in gevangenschap doorbrengen.

Watchman Nee stierf waarschijnlijk door marteling in een van de vele cellen van Mao Tse Tung, in het jaar 1972. Zijn bijzondere geestelijke inzichten zijn blijvend actueel.

De vrijmaking van de geest Nee, W.
€ 9,90
voorraad onbekend
Mysterie van Christus

Wie is God, Dit is het belangrijkste mysterie in het universum, terwijl velen trachten dit unieke en duurzame vraagstuk op te lossen, bevindt het ware antwoord zich uitsluitend in de persoon van Jezus Christus.

Toch leidt de oplossing van dit vraagstuk ons tot nog een ander ondoorgrondelijk mysterie, namelijk de vraag: Wie is Christus

Om God te kennen , moeten we Christus kennen, die zowel de definitie als de uitleg , maar ook de uitdrukking van het wezen van God is.

Om Christus te kennen, moeten we de gemeente kennen, die op haar beurt de definitie, uitleg en uitdrukking van Christus is in een door zonde beschadigde wereld is.

Christus te kennen is niet slecht een zaak van de individuele christen, omdat Christus inmiddels is verhoogd in de gemeente, Zijn Lichaam. In de gemeente is er sprake van verzorging, bescherming, beperking en bediening.

In het mysterie van Christus, beschrijft Watchman Nee, op een zeer praktische basis, hoe elke christen de realiteit van de gemeente als de openbaring van het mysterie van Christus, kan leren kennen en ervaren.

Mysterie van Christus Nee
€ 6,50
voorraad onbekend