Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Watchman Nee

Boeken van Watchman Nee zijn leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl

Watchman Nee of Ni Tuosheng, (1903 - 1972) was een Chinees prediker die vanwege zijn geloof twintig jaar gevangen heeft gezeten, en ook in gevangenschap stierf. Hoewel hij zelf alleen het boek de Geestelijke mens schreef, zijn er vele boeken samengesteld uit preken en toespraken die hij gehouden heeft.

De theologische invloed van Watchman Nee, die veel verder reikt dan zijn eigen kring, was zeer groot, niet alleen binnen zijn vaderland China, maar ook ver daarbuiten. In 1925 veranderde hij zijn naam in To-sheng (Watchman), omdat hij zichzelf zag als iemand die midden in de nacht (de geestelijke duisternis in deze tijd) de mensen wakker riep om ze duidelijk te maken dat de wederkomst van Christus nabij is. Watchman Nee is in theologisch opzicht zowel bij de Vergadering van gelovigen (waar hij regelmatig sprak) alsook bij de evangelische gemeenten in te delen. Theologisch was hij orthodox.

Een overzicht van de boeken van Watchman Nee die online bij Ichthusboekhandel.nl in de webshop verkrijgbaar zijn of in één van de winkels, treft u hieronder aan.

Het normale christelijke leven

Het normale christelijke leven is het bekendste boek van de Chinese voorganger Watchman Nee.

Feitelijk is het een soort bijbelstudie over Romeinen 1-8. Aan de hand van deze hoofdstukken legt Watchman Nee uit hoe een mens door Jezus Christus verlost kan worden van zonde en schuld, en hoe God door middel van de Heilige Geest Zijn kinderen helpt Hem vruchtbaar te dienen. Vooral heel krachtig en bevrijdend is Nee's onderwijs over de oude en de nieuwe mens. Voor miljoenen mensen wereldwijd is het boek van grote betekenis geweest voor hun geloofsleven.

We zijn dankbaar dat we deze christelijke klassieker weer mogen toevoegen aan ons fonds, omdat het boek als sinds de jaren '70 al in onze winkels staat.

Het normale christelijke leven Nee, Watchman
€ 16,95
voorraad onbekend
Geestelijke mens

De Geestelijke Mens is het eerste en tevens enige boek van omvang dat ooit zelf geschreven is door de bekende Chinese kerkleider Watchman Nee. Dit boek vormt de basis van Watchman Nee's denken en prediking en speelt later altijd op de achtergrond van zijn toespraken en Bijbeluitleg een grote rol.
In De Geestelijke Mens wordt op praktische wijze een veelheid aan onderwerpen belicht:
De centrale rol van het kruis
Het leren verstaan van Gods stem
Het belang van gebed en geestelijke oorlogvoering
Het voorkomen van misleiding
Het toetsen van bovennatuurlijke verschijnselen
Het verschil tussen Gods werk en dat van ons
Watchman Nee (1903 - 1972) wordt gezien als één van de belangrijkste kerkelijke leiders binnen het Chinese christendom. Hij heeft de basis gelegd voor de huisgemeenten in China, die de vervolgingen van het Communistische Regime wisten te doorstaan. In 1952 werd Watchman Nee gearresteerd en valselijk beschuldigd van vele misdaden, waarvoor hij tot zijn dood in 1972 in de gevangenis verbleef.

Voor een recensie van Mark-Jan Zwart, klik HIER

Geestelijke mens Nee
€ 39,95
voorraad onbekend
Normale christelijke geloof

In een eenvoudige, maar nauwkeurige uiteenzetting presenteert Watchman Nee overtuigende argumenten voor het geloof in God. Het normale christelijke geloof, dat uit vier delen bestaat, geeft een duidelijk beeld van ons geloof aan de hand van onderwerpen zoals de kennis van God, Christus en de Bijbel, alsook van zaken zoals de verlossing, het leven en de Geest.

Normale christelijke geloof Nee, Watchman
€ 11,-
voorraad onbekend
Realliteit van het lichaam van  POD
Realliteit van het lichaam van POD Nee, Watchman
€ 12,95
voorraad onbekend
De vrijmaking van de geest

De vrijmaking van de geest is een bloemlezing van boodschappen uit het werk van Watchman Nee waarin hij benadrukt wat van essentieel belang is voor iedereen die God wil dienen: de inwendige mens kan vrijgemaakt worden door de uitwendige mens te verbreken. Alleen door verbrokenheid kunnen we dienstbaar zijn.

Watchman Nee (Nee To-Sheng) behoeft bij de vele lezers van zijn boeken (o.a. Het normale christelijke leven) geen nadere introductie. Als voorganger in de Gemeente in China moest hij wegens zijn geloof een groot deel van zijn leven in gevangenschap doorbrengen.

Watchman Nee stierf waarschijnlijk door marteling in een van de vele cellen van Mao Tse Tung, in het jaar 1972. Zijn bijzondere geestelijke inzichten zijn blijvend actueel.

De vrijmaking van de geest Nee, W.
€ 9,99
voorraad onbekend
Mysterie van Christus

Wie is God, Dit is het belangrijkste mysterie in het universum, terwijl velen trachten dit unieke en duurzame vraagstuk op te lossen, bevindt het ware antwoord zich uitsluitend in de persoon van Jezus Christus.

Toch leidt de oplossing van dit vraagstuk ons tot nog een ander ondoorgrondelijk mysterie, namelijk de vraag: Wie is Christus

Om God te kennen , moeten we Christus kennen, die zowel de definitie als de uitleg , maar ook de uitdrukking van het wezen van God is.

Om Christus te kennen, moeten we de gemeente kennen, die op haar beurt de definitie, uitleg en uitdrukking van Christus is in een door zonde beschadigde wereld is.

Christus te kennen is niet slecht een zaak van de individuele christen, omdat Christus inmiddels is verhoogd in de gemeente, Zijn Lichaam. In de gemeente is er sprake van verzorging, bescherming, beperking en bediening.

In het mysterie van Christus, beschrijft Watchman Nee, op een zeer praktische basis, hoe elke christen de realiteit van de gemeente als de openbaring van het mysterie van Christus, kan leren kennen en ervaren.

Mysterie van Christus Nee
€ 6,50
voorraad onbekend
Geestelijk inzicht

Alle kinderen van God kunnen geestelijk inzicht krijgen. Het is niet alleen onze plicht om te proberen dit geestelijk inzicht te krijgen, maar ook ons voorrecht. In dit boek helpt Watchman Nee ons dit geestelijk inzicht te ontwikkelen. Hij laat het verschil zien tussen verstandelijk en geestelijk inzicht, hij toont ons de wegen waarlangs wij ware kennis van God en van ons zelf kunnen krijgen en hij legt uit wat het verband is tussen geestelijk inzicht en het vernieuwde verstand.

Deze boodschap van Watchman Nee is vandaag de dag van belang voor alle christenen wereldwijd.

Watchman Nee (1903 - 1972) wordt gezien als een van de belangrijkste kerkelijke leiders binnen het Chinese christendom. Hij heeft de basis gelegd voor de huisgemeenten in China, die de vervolgingen van het communistische regime wisten te doorstaan. In 1952 werd Watchman Nee gearresteerd en valselijk beschuldigd van vele misdaden, waarvoor hij tot zijn dood in 1972 in de gevangenis verbleef.

Geestelijk inzicht Watchman Nee
€ 17,50
voorraad onbekend
De latente kracht van de ziel

In "De latente kracht van de ziel" laat Watchman Nee zien wat de gemeenschappelijke factor is achter tal van technieken en methodes die vandaag de dag gebruikt worden binnen de New Age beweging, de alternatieve geneeswijzen en de esoterie.

Al deze technieken zijn er op gericht een latente kracht in de menselijke ziel te bevrijden. Of het nu gaat om mesmerisme, telepathie, Christian Science, oosterse meditatie of het massale gebed van Islamieten, ze hebben allen één gemeenschappelijke grondregel. Zelfs binnen bepaalde christelijke stromingen maakt men onbewust gebruik van deze latente kracht. Tegenover de latente kracht van de ziel stelt Watchman Nee de kracht van de Geest. Het gevaar dat een gelovige loopt is dat hij de ziel verwart met de geest, waardoor hij de latente kracht van de ziel zou kunnen verwarren met de kracht van de heilige Geest.

De latente kracht van de ziel Nee, Watchman
€ 17,50
voorraad onbekend