Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

wie is God

Wie is God, is de grootste vraag in het leven van heel veel mensen. In feite een vraag waar we niet om heen kunnen als we nadenken over ons bestaan, het doel er van en de immense creativiteit van deze schepping.

De Bijbel is geschreven om ons dat uit te leggen. Het is de brief van God aan ons. Onderstaand enkele boeken die antwoord geven op die vraag en hoe je de Bijbel zou kunnen lezen. Er is zo veel meer te ontdekken over wie God is. Je kunt dit doen door een oriënterend boek daarover te lezen of een Bijbelstudie te doen

Wat bedoelen we met God
Wat bedoelen we met God Ward, Keith
€ 4,99
voorraad onbekend
Een kwestie van leven

* Heeft het leven zin?
* Komt er nog iets na de dood?
* Als God er is, waar is Hij dan?
* Wat weten we eigenlijk over Jezus?
* En wat kan Hij voor ons betekenen?

In de ALPHA cursus gaat men vragen niet uit de weg. Nicky Gumbel komt met eerlijke antwoorden, in een taal die iedereen kan begrijpen. Het christelijk geloof "saai, onwaar en achterhaald"? Integendeel! Het is avontuur. Gumbel wijst de weg naar een authentiek geloof, dat in deze tijd verrassend veel te zeggen heeft.

"Dit boek... stelt Jezus centraal: de boeiendste en aantrekkelijkste persoonlijkheid die je kunt leren kennen." (Arnold van Heusden)

"Geloven heeft met God, maar ook met ons hele bestaan te maken. Dat wordt ons hierin wel heel duidelijk gemaakt." (Prof. dr. C. Graafland)

(Nicky Gumbel studeerde rechten in Cambridge en theologie in Oxford. Hij werkte enkele jaren als advocaat en is inmiddels al weer jaren een van de predikanten van een Anglicaanse kerk in Londen: de Holy Trinity Brompton.

Een kwestie van leven Gumbel, Nicky
€ 14,95
voorraad onbekend
God verstaan

Veel mensen verlangen ernaar om Gods stem te verstaan, maar vinden het lastig om te herkennen hoe God spreekt.

Wanneer we wandelen met God is luisteren essentieel, maar vaak ook moeilijk. Het roept vragen op: Hoe weten we nu dat het Gods stem is en niet onze stem of die van een ander? Wat doen we als het niet duidelijk is wat God zegt of als Hij lijkt te zwijgen? Welke rol speelt de Bijbel in het luisteren en verstaan?

Dallas Willard laat zien dat groeien in vertrouwelijke omgang de basis vormt voor het verstaan van Gods stem. In een wederzijdse gespreksrelatie vertellen we God wat er in ons hart leeft en luisteren we naar wat Hij tot ons zegt. Het is daarbij veel belangrijker wie we zijn (en worden) dan wat we doen. De auteur bespreekt belangrijke principes voor het leren verstaan van Gods stem. Hij gebruikt verrassende en herkenbare voorbeelden om deze principes, die gelden in het Koninkrijk van God, te illustreren. Als we beginnen met actief luisteren naar God, maar ook wanneer we dit al langer doen, is het boek zeer verrijkend.

Gods stem verstaan en zijn wil kennen is niet bestemd voor een kleine groep bijzondere mensen, maar het voorrecht van ieder kind van God. Dallas Willard laat zien hoe Gods stem herkend kan worden, zoals vrienden elkaars stemmen herkennen, of een kin de stem van zijn moeder of vader. - Pauline Zeeman-Lens (spreekster tijdens o.a. EO-conferenties)

Dallas Willard schrijft voor mensen die dieper willen graven. Hij bewandelt daarbij geen platgetreden paden, maar laat overtuigend zien dat het tot het gewone christelijke leven behoort dat wij de stem van God leren verstaan. Dit boek heeft mij uitgedaagd om méér luisterend te leven! - Jan-Maarten Goedhart, voorzitter Alpha-cursus Nederland

Dallas Willard is voorganger, professor en voormalig directeur van de School of Philosophy (University of Southern California). Hij behaalde zijn Ph.D. aan de University of Wisconsin.

Dallas Willard is een van de meest toonaangevende denkers van dit moment. Dallas is auteur van meer dan dertig boeken, waaronder God verstaan, The Spirit of the Disciplines en The Divine Conspiracy.

Christianity Today bekroonde The Divine Conspiracy in 1999 met The Book of the Year Award.

God verstaan Willard
€ 18,95
voorraad onbekend
Zo zou je kunnen geloven

Moet dat, geloven? Zou het kunnen? Zou het je iets te bieden kun-nen hebben, of je nu kerkelijk opgevoed bent of niet? In dit boek gaat theoloog Maarten Wisse op zoek naar een antwoord op dit soort vragen. Daarbij gaat het hem er niet zozeer om, te laten zien hoe het moet, maar om hoe het kan.

In de eerste helft gaat hij op verkenning uit: hoe geven gangbare vormen van christendom antwoord op de vraag naar wat geloven voor je betekent? Kritisch bekijkt hij waar hun sterke en zwakke kanten zitten. In de tweede helft geeft hij een creatieve verwoording van christelijk geloven in deze tijd. Geloven zou kunnen zijn: je omdraaien, een ander mens worden. Een nieuwe mens worden kun je niet alleen. Daarom laat je je dopen en sta je met Jezus Christus op in een nieuw leven.

Dr. P.M. (Maarten) Wisse is universitair docent dogmatiek en oecu-mene aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op zijn blog geloven.nu schrijft hij over actuele en theologische zaken die hem bezighouden.

Zo zou je kunnen geloven Wisse, Maarten
€ 10,-
voorraad onbekend
Hoe denk jij erover

Wat is waarheid? Bestaat God? Kan ik vrije keuzes maken? Hoe denk jij erover?

Het geheel van antwoorden op zulke vragen vormt je levensbeschouwing. Veel mensen hebben die zonder erover na te denken.

In dit boek neemt James Anderson je mee op een interactieve ontdekkingstocht naar jouw antwoorden op fundamentele vragen en ontdek je welke consequenties een antwoord heeft voor de rest van je levensbeschouwing.

Hoe denk jij erover Anderson, James
€ 6,99
voorraad onbekend