Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Catechismusverklaringen

Een catechismusverklaring is bedoeld als uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor persoonlijk gebruik, studiemateriaal en wordt ook vaak gelezen als catechismuspreek. Ichthusboekhandel heeft een gevarieerd aanbod en de recente uitgaven van catechismusverklaringen altijd op voorraad.

Gegronde troost

Gegronde troost'. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven.

Kenmerkend voor de preekstijl van ds. Boer is dat hij de levensvragen van mensen volstrekt serieus neemt. Toe-eigeningsvragen worden aan de orde gesteld, maar ook de vraag naar het Godsbestaan. Voorbeelden uit het gewone leven dienen als levendige illustratie. Wat ds. Boer als geestelijke en theologische erfenis heeft nagelaten, is ook in deze tijd nog uitermate actueel.

Ds. G. Boer was een markante persoonlijkheid die als predikant in Katwijk, Gouda en Zoetermeer heeft gestaan en als voorzitter van de Gereformeerde Bond een belangrijke plaats in nam in de Hervormde Kerk.

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Gegronde troost Boer, G.
€ 59,95
voorraad onbekend
Heidelbergse catechismus

Tiende druk van de Catechismusverklaring van ds. G. van Reenen.

Ds. G. van Reenen had een vruchtbare pen. Behalve veel preken en samensprekingen liet hij een Catechismusverklaring na. Dat was een uitgave waar hij erg tegenop zag. Het kwam hem voor als een vermetel werk voor een oud, zwak en ongeletterd man – hij was toen al 65 jaar – te meer omdat er al zoveel verklaringen van de Catechismus waren van geleerde en godzalige mannen.

Hij schrijft in een Woord vooraf dat hij voor de aandrang die op hem uitgeoefend werd, bezweek en een eenvoudige toelichting op de Catechismus schreef, 'geschikt om in de godsdienstoefening te lezen, omdat daar grote behoefte aan was'. Deze behoefte is er, tachtig jaar na zijn overlijden, nog steeds, zo blijkt uit het feit dat er nu een tiende druk verschijnt.

Ds. G. van Reenen (1864-1935) was een bekend en geliefd predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

Heidelbergse catechismus Reenen, G. van
€ 62,50
voorraad onbekend