Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Catechismusverklaringen

Een catechismusverklaring is bedoeld als uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor persoonlijk gebruik, studiemateriaal en wordt ook vaak gelezen als catechismus preek. Ichthusboekhandel heeft een gevarieerd aanbod en de recente uitgaven van catechismusverklaringen altijd op voorraad.

U kunt eenvoudig online een Catechismusverklaring bestellen bij Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de winkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer. Snelle levering en vaak gratis verzending.

Gegronde troost

Gegronde troost'. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven.

Kenmerkend voor de preekstijl van ds. Boer is dat hij de levensvragen van mensen volstrekt serieus neemt. Toe-eigeningsvragen worden aan de orde gesteld, maar ook de vraag naar het Godsbestaan. Voorbeelden uit het gewone leven dienen als levendige illustratie. Wat ds. Boer als geestelijke en theologische erfenis heeft nagelaten, is ook in deze tijd nog uitermate actueel.

Ds. G. Boer was een markante persoonlijkheid die als predikant in Katwijk, Gouda en Zoetermeer heeft gestaan en als voorzitter van de Gereformeerde Bond een belangrijke plaats in nam in de Hervormde Kerk.

Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden

Gegronde troost Boer, G.
€ 59,95
voorraad onbekend
Heidelbergse catechismus

Tiende druk van de Catechismusverklaring van ds. G. van Reenen.

Ds. G. van Reenen had een vruchtbare pen. Behalve veel preken en samensprekingen liet hij een Catechismusverklaring na. Dat was een uitgave waar hij erg tegenop zag. Het kwam hem voor als een vermetel werk voor een oud, zwak en ongeletterd man – hij was toen al 65 jaar – te meer omdat er al zoveel verklaringen van de Catechismus waren van geleerde en godzalige mannen.

Hij schrijft in een Woord vooraf dat hij voor de aandrang die op hem uitgeoefend werd, bezweek en een eenvoudige toelichting op de Catechismus schreef, 'geschikt om in de godsdienstoefening te lezen, omdat daar grote behoefte aan was'. Deze behoefte is er, tachtig jaar na zijn overlijden, nog steeds, zo blijkt uit het feit dat er nu een tiende druk verschijnt.

Ds. G. van Reenen (1864-1935) was een bekend en geliefd predikant in de Gereformeerde Gemeenten.

Heidelbergse catechismus Reenen, G. van
€ 69,50
voorraad onbekend
Heidelbergse catechismus set
Heidelbergse catechismus set Smijtegelt, B.
€ 59,-
voorraad onbekend
Troostrijk onderwijs set 2 dln
Troostrijk onderwijs set 2 dln Lamain, W.C.
€ 79,95
voorraad onbekend
Mijn enige troost

Een bijzonder dagboek dat ook als naslagwerk te gebruiken is.

Toen in 1563 in Heidelberg de later wereldberoemde Catechismus uitkwam, was Luther al bijna twintig jaar overleden. Toch biedt dit boek een antwoord op de vraag: wat zou Luther gevonden hebben van onze Heidelbergse Catechismus?

De samensteller heeft jarenlang de geschriften van Luther nauwkeurig doorzocht om te ontdekken wat hij schreef over de thema's uit de Heidelbergse Catechismus. In dit dagboek wordt iedere week een complete Zondag uit de Heidelberger toegelicht
door dagelijkse teksten uit Luthers werk. Zo komt Luther zelf bij alle vragen en antwoorden van de Catechismus aan het woord.

Daarmee is het niet alleen geschikt als dagboek, maar ook als naslagwerk dat een overzicht biedt van Luthers theologie bij alle kernpunten van onze geloofsleer.

Samengesteld en vertaald door H.C. van Woerden sr. Eerder verzorgde hij de uitgave van Uit de diepten roep ik tot U, een dagboek met Lutherteksten over het gebed, en Al ging ik ook in een dal, met Lutherteksten voor zieken.

Mijn enige troost Luther, Maarten
€ 24,90
voorraad onbekend
Nodig te weten

De drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te mogen leven en sterven, worden door ds. G.J. van Aalst in 52 zondagen behandeld aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Per zondag zijn gespreksvragen toegevoegd voor kinderen en voor jongeren. Deze zijn bedoeld als een handreiking om na de kerkdienst de boodschap in het gezin met elkaar te kunnen overdenken.

In de preken, die pastoraal van toon zijn, ligt de nadruk op de vraag: Wat staat er precies in dit belijdenisgeschrift?

Intekenprijs t/m 31 december € 52,50
Daarna € 59,90

52 preken over de drie stukken

Mooi gebonden boek!

Nodig te weten Aalst, G.J. van
€ 45,-
voorraad onbekend
Wat is uw enige troost  POD
Wat is uw enige troost POD Kersten, J.W.
€ 44,50
voorraad onbekend
Heidelbergse catechismus
Heidelbergse catechismus Haaren, J. van
€ 50,-
voorraad onbekend
Goed gelovig

De tweede dienst in het gereformeerd protestantisme kent een lange traditie. De noodzaak en wenselijkheid van de leerdienst wordt enerzijds onderkend, anderzijds biedt de concrete invulling ervan een grote uitdaging.Deze uitgave is een belangrijk hulpmiddel voor de predikant die voorgaat in de leerdienst. De inhoud van de Heidelbergse Catechismus is teruggebracht naar 17 hoofdthema's en 78 deelthema's. Per thema is een preekschets ontwikkeld op grond waarvan de predikant een verdiepende en actuele preek kan maken die zowel het hoofd als het hart raakt. Ook voor kinderen en tieners worden relevante verwerkingsmogelijkheden aangeboden. Daarnaast kent elke schets pastorale aanwijzingen en liturgische suggesties voor Schriftlezing en liederen.Dit onmisbare handboek voor de predikant is eveneens van belang voor gemeenteleden die betrokken zijn bij catechese en jongerenwerk. Ook voor persoonlijke vorming is het waardevol.AuteursDe schetsen zijn geschreven door predikanten uit de Protestantse Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Scribenten in volgorde van de schetsen * H.G. de Graaff, * M.C. Batenburg, L.W. de Graaff, * H. van Eeken, * G. van Roekel, * G. van den Brink, * A.D.L. Terlouw, * C. van Atten, J.H. Reijm, * C.C. den Hertog, C. van Duijn, * W.M. Dekker, * H.C. Marchand, * W. Markus, * B.E. Weerd, * T. Jacobs, * R.F. de Wit, * C. van Dusseldorp, * J.Hoek, * J. Groenleer, * C.J. de Ruijter, * W. Verboom, * H. de Bruijn, * D.P.C. Looijen, * P. Nobel, * B.A. Belder en * L.J. Vogelaar. Werkgroep kinderen en tieners* Gerdien Bertram-Troost, * Herman van Wijngaarden. Onder redactie van:* M.C. Batenburg, * J. Groenleer, * T. Jacobs, * W. Markus en * W. VerboomKlik hier voor een leesfragment. LET OP: Intekenprijs tot en 30 september € 55,00. Prijs na verschijnen € 65,00. Door intekening verzekert u zich van een exemplaar tegen de aantrekkelijke intekenprijs.

Goed gelovig Batenburg e.a
€ 69,50
voorraad onbekend
Onze enige Troost

Prekenbundel door Ds. de Leeuw over de Heidelbergse Catechismus.

Onze Heidelbergse Catechismus is rijk van onderwijs en wijst ons de weg hoe een arme zondaar een rijke Zaligmaker mag leren kennen. Door overtuiging van Gods Geest worden de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, bevindelijk geleerd. De onderscheiden gangen van Gods volk worden in deze 52 preken helder verklaard.

Telkens wijst de auteur naar de rijke, enige Troost, die beide in het leven en sterven noodzakelijk is gekend te worden.

Deze bundel verschijnt na het tweede vertrek van dominee De Leeuw naar Amerika. De auteur diende achtereen volgens de gemeenten van de Gereformeerde Gemeente te: Barneveld, Lethbridge, Alberta, Rock Valley, Ridderkerk, Opheusden en Grand Rapids

Onze enige Troost Leeuw, G.M. de
€ 50,-
voorraad onbekend
Heidelbergse catechismus 1
Heidelbergse catechismus 1 Schultink, A.
€ 34,50
voorraad onbekend
Heidelbergse catechismus 2
Heidelbergse catechismus 2 Schultink, ds. A.
€ 34,50
voorraad onbekend
Heydelberghsche catechismus
Heydelberghsche catechismus Hagen, P. van der
€ 76,-
voorraad onbekend
Onderwijzing in de christelijke leer

52 preken over de Heidelbergse Catechismus

Preken over de Heidelbergse Catechismus raakt in onbruik. Velen hebben geen interesse in leer en dogma. Het moet alles luchtig en gemakkelijk zijn. Je komt in de kerk voor een goed gevoel en niet om iets te leren. Veel kerken hebben dan ook de goede traditie verlaten om de gemeente iedere zondag een catechismuspreek te laten horen. De gevolgen zijn merkbaar. Wat ontbreekt het aan theologische kennis! Er ligt geen fundament onder de gemeente. Men ligt open voor allerlei wind van leer.

Wat is het, in dit licht, een goede beslissing van de Nationale Synode van Dordrecht geweest om de kerken te verplichten iedere zondag uit de Catechismus te onderwijzen. Het bewaart de gemeente bij de leer van de Reformatie en brengt waar nodig een gezonde correctie aan.

Met dit doel voor ogen heeft ds. Harinck, na vele jaren over de Heidelbergse Catechismus te hebben gepreekt, een verklaring geschreven. In de preken wordt steeds teruggegrepen op schrift en belijdenis

Onderwijzing in de christelijke leer Harinck, C.
€ 69,50
voorraad onbekend