Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Pinksteren

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In 2023 wordt dat gevierd op D.V. 28 en 29 Mei. In de Bijbel wordt in Handelingen 2 beschreven wat er toen die morgen gebeurde en hoe de Heilige Geest zichtbaar werd door wind en vuur in het elven van de apostelen. Vanaf die dag begon de uitgroei van de christelijke kerk.

Dit jaar is Pinksteren op zondag 19 en maandag 20 mei 2024.

Boeken over het Pinksterfeest kunt u online bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de Ichthuswinkels.

Kort en krachtig over de Heilige Geest

Kort en krachtig over de Heilige Geest is een boek van Ron van der Spoel voor wie geen dikke boeken wil lezen en bespreekt de twaalf kernpunten over de Geest.

Dit boek is ontstaan vanuit een persoonlijke zoektocht. De auteur heeft emt vallen en opstaan ontdekt hoe zijn leven echt doro Gods Geest geleid kan worden.

Wie gelooft in Jezus ontvangt de Heilige Geest in zijn of haar leven. Het is de Geest die ons de liefde van Jezus leert kennen. Het is de Geest die ons leert om Jezus te volgen.

Maar hoe werkt de Geest dan in mij? Hoe merk ik de Heilige Geest. Hoe gehoorzaam ik Zijn leiding. Op al die vragen geeft Ron van der Spoel in dit compacte boek antwoord. De auteur schrijft bondig en helder, waardoor het boek ook voor de minder ervaren lezers erg toegankelijk is.

Ron van der Spoel (Berg en Terblijt) is predikant in Zuid-Limburg en werkt daar namens het Leger des Heils als pionier. Daarnaast is hij verbonden aan Open Doors Vlaanderen.Eerder verscheen van hem: Kort en krachtig over gebed.

Kort en krachtig over de Heilige Geest Spoel, Ron van der
€ 12,99
voorraad onbekend
Op weg naar pinksteren

Een dagboek bestemd voor de tijd van Pasen tot Pinksteren en concentreert zich op het werk van de Heilige Geest.

Leidraad is de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het is geschreven voor persoonlijk gebruik, maar ook geschikt gemaakt als gemeenteproject voor kerkelijke gemeenten.

Op weg naar pinksteren Mudde, Jan
€ 12,90
voorraad onbekend
Leven door de Geest

'Als een jongen en een meisje met elkaar gaan verloven dan geven ze elkaar een ring. In die ring staat de naam van degene die je liefhebt. Die ring is een bewijs, een teken van wederzijdse liefde.

De Heere Jezus nam de verlovingsring van Zijn aanstaande bruid mee naar de hemel, onze menselijke natuur. En als Hij daarop ziet dan denkt Hij aan Zijn bruid. Hij gaf ook een verlovingsring terug: de Heilige Geest, die op Pinksteren kwam wonen in de gemeente.'
Ds. Vreugdenhil heeft een toegankelijk boek geschreven over het mooie, diepe en moeilijke hoofdstuk 8 van het bijbelboek Romeinen. De vragen aan het eind van elk hoofdstuk maken dit boek zeer geschikt voor onder meer (persoonlijke) bijbelstudies.

Ds. C.G. Vreugdenhil is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Leven door de Geest Vreugdenhil, C.G.
€ 16,99
voorraad onbekend
Altijd nabij het wonder de Heilige Geest

Het nieuwste boek van Max Lucado is Altijd nabij, over het wonder van de Heilige Geest. Een thema waar hij nu voor het eerst uitgebreid over schrijft.

Velen van ons zijn oververmoeid. Van de lasten die we dragen en de uitdagingen waar we voor staan. We hebben vragen die we niet kunnen beantwoorden en problemen die we niet kunnen oplossen. Maar er is goed nieuws. De heilige Geest is onder ons, Hij is altijd nabij.

Met dit boek wil Max Lucado lezers helpen ontdekken wie de Geest is en hoe de Geest kan helpen. God wordt niet gehinderd door wat ons belemmert. Moeiten horen bij het leven, maar ze hoeven ons leven niet te bepalen. Met hulp van de Geest kunnen we in vertrouwen elke moeite doorstaan en (weer) blij en enthousiast worden.

Dit nieuwste boek van Max Lucado vind ik zijn beste tot nu toe. Ik snapte de rol van de heilige Geest nooit zo goed – alleen het woord 'geest' is al zo vaag. Dit boek heeft me geholpen om de Geest te leren kennen als mijn Helper, mijn Vriend, Iemand die voor me pleit als ik zelf geen worden kan inden. Altijd nabij is een aanrader voor iedereen die meer van de Geest wil ontdekken.
- Een lezer op Faithgateway

Max Lucado is voorganger in de VS en schrijft daarnaast graag 'voor mensen die niet van lezen houden'. Van veel van zijn boeken zijn al meer dan een miljoen exemplaren verkocht.

Altijd nabij het wonder de Heilige Geest Lucado, Max
€ 22,99
voorraad onbekend
De gereedschapskist van de Heilige Geest

De gereedschapskist van de Heilige Geest is een Bijbelstudieboek van ds. M. van Campen over het werk van de Heilige Geest in de gaven.

Jezus beloofde dat iedereen die in Hem gelooft de volgende tekenen zal doen: demonen uitdrijven, spreken in onbekende talen en zieken gezond maken. In 1 Korinthe 12 noemt Paulus nog zes andere Geestesgaven die God aan de gemeente, als het lichaam van Christus, wil geven.

Het zijn gereedschappen waarmee we onze bediening kunnen uitvoeren in afhankelijkheid van de Geest. Als Jezus ons die Geestesgaven heeft beloofd, waarom zien we er dan nu zo weinig van? Hoe functioneerden die gaven eigenlijk in de tijd van Jezus, bij de eerste christengemeenten en in de kerkgeschiedenis? En hoe zouden we ze nu kunnen en moeten gebruiken?

Dit bijbelstudieboek is geschikt voor een persoonlijke of gezamenlijke zoektocht naar de betekenis van de Geestesgaven in het verleden, het heden en de toekomst. Maar liefst acht keer herdrukt en nu in een nieuw jasje!

De gereedschapskist van de Heilige Geest Campen, Ds. M.M.
€ 14,99
voorraad onbekend
Kom Heilige Geest, vul ons met uw liefde

Kom, Heilige Geest, vul ons met uw liefde en kracht is een boek van Jan Pool over als Gods Geest ons werkel?k raakt… Een inspirerende en appellerende oproep aan gelovigen uit alle kerken.

Toen de Heilige Geest op de Pinksterdag werd uitgestort, brak Gods koninkr?k krachtig door en hadden de christenen een grote impact op de maatschapp? . De Heilige Geest speelde daarin een essentiële rol. Maar die rol vervult H? jammer genoeg niet alt?d meer. Er zit een grote kloof tussen wat we in de B? bel lezen over de Heilige Geest en hoe de meeste gelovigen en kerken vandaag de dag functioneren.

De auteur laat in Kom, Heilige Geest! zien dat ook w? een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest nodig hebben. Als Gods Geest ons werkel?k raakt, worden we vervuld met hemelse liefde en kracht en kan Gods koninkr?k ook in onze t? d doorbreken op de aarde.

Jan Pool (Velserbroek) was tot 2016 voorganger van Shelter Haarlem. Sindsdien is h? als spreker, mentor en schr?ver verbonden aan Stichting Hrtlink. Eerder verscheen van z? n hand: Onvoorstelbare genade.

Kom Heilige Geest, vul ons met uw liefde Pool, Jan
€ 16,50
voorraad onbekend
Handboek voor de doop in de heilige gees

U zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. - Handelingen 1:8

Het was doop in de Heilige Geest die van de apostelen de geloofshelden maakte waarover we lezen in het Nieuwe Testament. Maar deze belofte van kracht was niet alleen voor hen of voor een paar grote predikers uit de kerkgeschiedenis. God heeft de doop in de Heilige Geest aan al zijn kinderen beloofd, niemand uitgezonderd. Hij wil iedereen in staat stellen om voluit voor Hem te leven, wie je ook bent en wat je ook doet.

Dit handboek wijst de weg en beantwoordt vrijwel alle vragen die mensen over dit belangrijke onderwerp hebben, vragen zoals:

* Wat is de doop in de Heilige Geest?
* Welk praktisch doel dient de doop in de Heilige Geest?
* Hoe ontvang je de Heilige Geest?
* Wat is spreken in tongen?
* Waarom is spreken in tongen belangrijk?
* Hoe neem je belemmeringen weg?

Voor elk kind van God dat oprecht verlangt naar de doop in de Geest, en voor een ieder die hierin anderen dienstbaar wil zijn.

Don Basham (1926-1991) schreef zestien boeken, verzorgde een groot aantal artikelen voor christelijke bladen en was een veelgevraagd spreker tijdens seminars en conferenties. Een bijzonder aspect van zijn bediening was zijn onderwijs over de doop in de Heilige Geest. Zijn kristalheldere uitleg van de Bijbel op dit punt heeft wereldwijd christenen van allerlei gezindten en achtergronden geholpen deze belofte te ontvangen. Tijdens zijn onderwijssessies hoorde hij vaak dezelfde vragen, wat hem op het idee bracht om dit handboek te schrijven, dat sindsdien vele herdrukken heeft beleefd met een totale oplage van meer dan 120.000 exemplaren.

Handboek voor de doop in de heilige gees Basham, Don
€ 12,95
voorraad onbekend
Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest

Wat is vervulling met de Heilige Geest eigenlijk? En waar is het voor nodig?

Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke gelovige is 'vervuld'met de Heilige Geest. Anders hoefde Paulus in Efeziers 5:18 niet de opdracht te geven; 'Wordt vervuld met de Heilige Geest.'

Bij uitgeverij Bread of Life is in samenwerking met Rock Publications een nieuw boek van prof. dr. Willem J. Ouweneel verschenen onder de titel 'Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest'.

Als subtitels heeft het boek meegekregen 'Wat ís 'vervulling met de Geest' eigenlijk?' en 'En waar is het voor nodig?' Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest.

Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke gelovige is 'vervuld' met de Heilige Geest. Als we het Nieuwe Testament, vooral het boek Handelingen, goed lezen, blijkt die vervulling erg belangrijk te zijn.

Of het nu om aanbidding, prediking, ons getuigenis, de genezings- en bevrijdingsbediening of de uitoefening van onze taak in Gods koninkrijk gaat, steeds blijkt het loutere bezit van de Geest niet voldoende te zijn: we hebben de kracht en de volheid van de Geest nodig.
Veel gelovigen weten niet HOE zij met de Geest vervuld kunnen zijn. Dit boekje wil daarbij een handje helpen.

Dr. Willem J. Ouweneel - bioloog, filosoof en theoloog, professor, prediker en publicist - is binnen de christelijke wereld een bekende naam, onder meer van de ruim honderd boeken die hij schreef.

Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest Ouweneel, Willem J.
€ 12,50
voorraad onbekend
Gaven van de Heilige Geest POD

Sinds de jaren zestig staan de gaven van de Heilige Geest in voortdurende belangstelling binnen de kerken.

Vooral de charismatische beweging heeft een hernieuwde bezinning op de persoon en het werk van de Heilige Geest opgeroepen. Bij deze beweging vinden wij vaak een enthousiasme, een blijdschap en een vrijmoedigheid waar de traditionele kerken iets van kunnen leren. Velen in de reformatorische kerken, vooral onder de jongeren, zijn daar ook niet ongevoelig voor. Doctor Floor gaat in zijn boek onder meer in op wat de Bijbel zegt over de gaven van de Heilige Geest, wat het verschil is tussen gaven en ambten, en hoe gaven in de gemeente herkenbaar zijn. Bijzondere aandacht in dit boek krijgen drie speciale gaven: glossolalie (spreken in tongen), profetie en gaven van genezing. Over gaven in de gemeente en de waardering van de charismatische beweging kan men van mening verschillen. Maar de uiteindelijke maatstaf is wat de Bijbel ons hierover leert. De gaven van de Heilige Geest geeft een nuttige en waardevolle bijdrage tot deze bijbelse bezinning.

Dr. L. Floor is docent aan de Theologische Universiteit van Potchefstroom (Zuid-Afrika).

Gaven van de Heilige Geest POD Floor
€ 13,99
voorraad onbekend
Gaven van de geest

Gods gaven zoeken jou!

Wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongentaal en vertolking van tongentaal: de gaven van de Geest zijn niets minder dan God zelf in ons.

Sam Storms geeft een bijbelse inleiding op de geestelijke gaven die God in alle tijden aan zijn kinderen wil geven. Storms concentreert zich daarbij vooral op de negen gaven die Paulus noemt in 1 Korintiërs 12. Hij combineert bijbelgetrouwe uitleg en praktisch advies met waargebeurde situaties waarin deze gaven werkzaam zijn.

De geestelijke gaven, of charismata, zijn Gods antwoord op de menselijke vraag: 'Waarom lukt het ons nou niet?' De kerk heeft waarheid nodig die door de kracht van de heilige Geest wordt aangewakkerd tot vurige waarheid.

Als het om de gaven van de Geest gaat, wil Storms drie dingen:
1. dat christenen goed onderwijs krijgen,
2. toegerust worden en
3. vol verwachting zijn.

Zo kunnen we de angst voor teveel emoties en voor het onbekende leren overwinnen. Welkom op deze ontdekkingsreis!

Sam Storms beschrijft op een integere manier hoe hij door bijbelstudie ontdekt heeft dat God vandaag werkt door de gaven van de Geest. Stap voor stap beschrijft hij de negen gaven uit 1 Korintiërs 12 en komt tot een aantal mooie en duidelijke conclusies, die ons uitdagen om Gods kracht dagelijks te verwachten. Een boek waarmee je aan de slag kunt! Martin Koornstra, Directeur Royal Mission, spreker en trainer

Sam Storms is schrijver van een groot aantal artikelen en boeken, waaronder Genieten is geen zonde (Navigators 2003). Hij was voorganger in de Metro Christian Fellowship gemeente in Kansas City, hoogleraar aan Wheaton College en is nu voorganger in de Bridgeway-gemeenschap in Oklahoma.

Gaven van de geest Storms, S.
€ 14,95
voorraad onbekend
Vele talen een Geest

In het licht van de grote verscheidenheid in de wereldwijde christelijke charismatische bewegingen wordt de vraag gesteld of we daarin nog wel het werk van dezelfde Heilige Geest van de ene God van Israël kunnen herkennen.
Deze vraag wordt beantwoord in het licht van twee voor de charismatische beweging paradigmatische Bijbelgedeelten: het talenwonder op het eerste Pinksterfeest (Handelingen 2) en het beeld van het ene lichaam van Christus met de vele leden (1 Korintiërs 12). Dit zegt Benno van den Toren in zijn oratie 'Vele talen één Geest: Eenheid en verscheidenheid in het vernieuwende werk door de Geest van Christus'.

Zo zien we zowel binnen de plaatselijke christelijke gemeente als wereldwijd een grote variatie in het werk van de Geest die hoort bij de eigenheid van de derde persoon van de drie-enige God: hier is God de mens het meest nabij en werkt het het meest intiem verbonden met de mens in zijn culturele en persoonlijke eigenheid.

In het tweede gedeelte zijn de rede legt Van den Toren het accent op de eenheid die gelegen is in het feit dat deze grote variatie van geestesgaven en -uitingen in Jezus Christus haar oorsprong, norm en doel heeft. Zo wil hij de eigenheid en het onderscheid van het werk van God de Zoon en God de Geest zoeken te begrijpen. Als twee snoeren in een dubbele helix zijn ze met elkaar vervlochten, niet van elkaar los te maken, maar ook niet tot één van beiden te reduceren.

Vele talen een Geest Toren, B. van den
€ 6,90
voorraad onbekend
Adem!
Adem! Both, Pieter
€ 11,-
voorraad onbekend
De goede helper

De Goede Helper is een bijzonder boek van Sanne Lingstuyl over het werk van de Heilige Geest in het leven van kinderen. Over dit onderwerp is weinig geschreven.

'Hans de Helper heeft altijd goede ideeën!' roept Eva. 'Hij helpt ons vast met een plan om die pestkoppen het pesten af te leren!' Tom en Eva zijn heel gewone kinderen. Nét zo gewoon als jij en ik. En net als wij willen ze moedig en dapper zijn. Ze wonen in Avonturenstraat en daar beleven ze allerlei avonturen. Soms leuke, maar ook moeilijke of verdrietige. Als ze er zelf even niet uitkomen, kunnen ze altijd rekenen op hun beste vriend, Hans de Helper. Hij kent ze door en door en heeft altijd wel een oplossing. Samen met hem worden Tom en Eva steeds moediger en sterker. Ga je mee?

Dit boek laat in herkenbare verhalen aan kinderen zien hoe ze met hulp van de Heilige Geest weerbaar kunnen zijn. Met o.a. verhalen over faalangst, pesten, vriendschap, verlies en eigenwaarde.

De goede helper Lingstuyl, Sanne
€ 14,99
voorraad onbekend
de Goede Helper (deel 2)
de Goede Helper (deel 2) Lingstuijl, Sanne
€ 14,99
voorraad onbekend