Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

De toekomst van God POD

Titel : De toekomst van God POD
Auteur(s) : OuweneeL, W.J.
EAN : 9789063536473
Uitgever :
Prijs : € 49,95
Beschikbaar
Alphen : Voorraad in de winkel onbekend
Den Haag : Voorraad in de winkel onbekend
Leiden : Voorraad in de winkel onbekend
Zoetermeer : Voorraad in de winkel onbekend
De toekomst van God POD
(1 beoordeling)
Delen:
Beschrijving

In deel 10 van de bekende 12m delige evangelisch-dogmatische reeks zet Ouweneel een eschatologie uiteen: een verkenning van de toekomst van het koninkrijk van God. Hierin worden onder meer de vier wereldrijken en de wederkomst van Christus besproken.

De toekomst van mens, wereld en universum is in Gods handen. Wij zijn benieuwd naar zijn toekomst. Dat gaat niet over de vraag wie Hij dan zal zijn, maar over de vraag hoe Hij zal handelen in die tijden die zullen komen.

Eens zal God alles in allen zijn. Hoe het traject er uit ziet tussen nu en die (verre?) horizon, dat zouden we graag willen weten. Zonder hoop kunnen we niet leven.Hoop is juist het vertrouwen op God aan die einder.

In het vorige deel is een basis gelegd vanuti verbond en koninkrijk. Daarop kan nu worden voortgebouwd in het onderwijs over de laatste dingen, de eschatologie.

Wat er met ons persoonlijk zal gebeuren en hoe God met deze wereld tot Zijn doel kan komen, ligt verborgen in het geheim, wachtend op de openbaring van Jezus Christus. Niet alles is ons meegedeeld, maar toch kunnen wij de contouren zien van Hem, die is en die was en die komt!

Willem Johannes Ouweneel (Zaandam, 2 juni 1944) is een Nederlandse bioloog, filosoof en theoloog. Ouweneel is onder het evangelische/orthodox-protestantse deel van Nederland een bekend publicist en spreker. Ook is hij een ervaren debater. Hij is afgestudeerd als bioloog en meervoudig gepromoveerd, namelijk in de biologie, theologie en de filosofie. Daarnaast heeft hij talloze populair-wetenschappelijke boeken op zijn naam staan.

Hij was van 1977 tot 2009 als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Aan deze instelling, waarvan hij een van de oprichters was, gaf hij les in wijsbegeerte en cultuurgeschiedenis. Verder was hij hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika. Hij is thans hoogleraar dogmatologische vakken aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (België) en docent dogmatiek aan de Evangelische Theologische Academie in Nederland. Ook werkte hij enige tijd als invallend docent Duits en Frans aan de evangelische middelbare school De Passie te Utrecht.

Prof. dr. W. Ouweneel geeft zelf als belangrijkste redenen voor het uitgeven de Evangelische Dogmatische Reeks onderstaande motivering:

Waarom een dogmatiek?

Een dogmatiek is nuttig en nodig:

* vanwege de ketterijen
* vanwege heidense invloeden (vroeger én nu)
* tegenover het biblicisme (zg. 'lezen wat er staat' versus contextueel lezen)
* tegenover het mysticisme/charismatisme (zg. 'stem van de Geest')
* tegenover het rationalisme (anti het bovennatuurlijke, maar kenmerkt ook de traditionele theologie)
* tegenover het individualisme (vandaar Karl Barth: kerkelijke dogmatiek)
* tegenover het confessionalisme (dus t.o. een te star gemeenschapsdenken)

Waarom evangelisch?

* orthodox (maar niet dogmatisch-confessionalistisch)
* nadruk op het persoonlijke heil (dus meer op het individu & minder op het instituut gericht; vgl. [4])
* nadruk op geloofsdoop
* vrijkerkelijke kerkleer (maar niet sektarisch)
* niet 'pinkster' (want afwijzing van de second blessing-leer)
* niet gereformeerd (want afwijzing van de dubbele predestinatie en het verbondsuniversalisme)
* niet baptist (want afwijzing directe link doop gemeente)

Overzicht Evangelisch Dogmatische Reeks:

1. Geest van God

2. Christus van God

3. Schepping van God

4. Het plan van God

5. Het zoenoffer van God

6. Het heil van God

7. De kerk van God I

8 De Kerk van God II

9. Het verbond en het koninkrijk van God

10. De toekomst van God

11. Het woord van God

12. De Glorie van God

In deel 10 van de bekende 12m delige evangelisch-dogmatische reeks zet Ouweneel een eschatologie uiteen: een verkenning van de toekomst van het koninkrijk van God. Hierin worden onder meer de vier wereldrijken en de wederkomst van Christus besproken.

De toekomst van mens, wereld en universum is in Gods handen. Wij zijn benieuwd naar zijn toekomst. Dat gaat niet over de vraag wie Hij dan zal zijn, maar over de vraag hoe Hij zal handelen in die tijden die zullen komen.

Eens zal God alles in allen zijn. Hoe het traject er uit ziet tussen nu en die (verre?) horizon, dat zouden we graag willen weten. Zonder hoop kunnen we niet leven.Hoop is juist het vertrouwen op God aan die einder.

In het vorige deel is een basis gelegd vanuti verbond en koninkrijk. Daarop kan nu worden voortgebouwd in het onderwijs over de laatste dingen, de eschatologie.

Wat er met ons persoonlijk zal gebeuren en hoe God met deze wereld tot Zijn doel kan komen, ligt verborgen in het geheim, wachtend op de openbaring van Jezus Christus. Niet alles is ons meegedeeld, maar toch kunnen wij de contouren zien van Hem, die is en die was en die komt!

Willem Johannes Ouweneel (Zaandam, 2 juni 1944) is een Nederlandse bioloog, filosoof en theoloog. Ouweneel is onder het evangelische/orthodox-protestantse deel van Nederland een bekend publicist en spreker. Ook is hij een ervaren debater. Hij is afgestudeerd als bioloog en meervoudig gepromoveerd, namelijk in de biologie, theologie en de filosofie. Daarnaast heeft hij talloze populair-wetenschappelijke boeken op zijn naam staan.

Hij was van 1977 tot 2009 als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Aan deze instelling, waarvan hij een van de oprichters was, gaf hij les in wijsbegeerte en cultuurgeschiedenis. Verder was hij hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika. Hij is thans hoogleraar dogmatologische vakken aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (België) en docent dogmatiek aan de Evangelische Theologische Academie in Nederland. Ook werkte hij enige tijd als invallend docent Duits en Frans aan de evangelische middelbare school De Passie te Utrecht.

Prof. dr. W. Ouweneel geeft zelf als belangrijkste redenen voor het uitgeven de Evangelische Dogmatische Reeks onderstaande motivering:

Waarom een dogmatiek?

Een dogmatiek is nuttig en nodig:

* vanwege de ketterijen
* vanwege heidense invloeden (vroeger én nu)
* tegenover het biblicisme (zg. 'lezen wat er staat' versus contextueel lezen)
* tegenover het mysticisme/charismatisme (zg. 'stem van de Geest')
* tegenover het rationalisme (anti het bovennatuurlijke, maar kenmerkt ook de traditionele theologie)
* tegenover het individualisme (vandaar Karl Barth: kerkelijke dogmatiek)
* tegenover het confessionalisme (dus t.o. een te star gemeenschapsdenken)

Waarom evangelisch?

* orthodox (maar niet dogmatisch-confessionalistisch)
* nadruk op het persoonlijke heil (dus meer op het individu & minder op het instituut gericht; vgl. [4])
* nadruk op geloofsdoop
* vrijkerkelijke kerkleer (maar niet sektarisch)
* niet 'pinkster' (want afwijzing van de second blessing-leer)
* niet gereformeerd (want afwijzing van de dubbele predestinatie en het verbondsuniversalisme)
* niet baptist (want afwijzing directe link doop gemeente)

Productspecificaties
EAN : 9789063536473
Auteur(s) : OuweneeL, W.J.
Taal : Nederlands
Onderwerp : Theologie
Verschenen : Juni 2012
Conditie : Nieuw
Pagina's : 672
Gewicht : 680 gram
Velden met een * zijn verplicht
Een toekomst die klopt?
Recensie door: M.J. de Haan (stg. Archippus)

Het is misschien raar, maar ik moet altijd een drempel over om een boek van dr. Willem J. Ouweneel te lezen. Deze man produceert zo veel boeken dat je je onwillekeurig gaat afvragen of zij nog wel iets te melden hebben. Kan wat zo'n veelschrijver aan het papier toevertrouwt nog wel doordacht en doorleefd zijn, ook al is hij een hoogbegaafde prof.dr.dr.dr.? Er is maar één manier om daarachter te komen…
Het 671 pagina's tellende boek De toekomst van God heeft mij beslist niet teleurgesteld. Dit boek is het tiende deel van de evangelische dogmatiek van Ouweneel en behandelt de eschatologie, de leer van de laatste dingen. Ik was reuze benieuwd of de auteur ten aanzien van dit onderwerp een verschuiving zou laten zien, zoals bij andere onderwerpen is gebeurd (schepping en evolutie, geestesgaven en genezing), maar er zijn mij geen schokkende dingen opgevallen. Ouweneel profileert zichzelf als een gematigd dispensationalist die gelooft in een hiernamaals, twee wederkomsten, een toekomstig Duizendjarig Rijk en een eeuwige bestemming voor de mens, al dan niet voor Gods aangezicht.
Ik vond het een spannend boek om te lezen en voor een dogmatiek mag dit zeker als een compliment worden opgevat. De schrijver probeert het toekomstplaatje met behulp van de profetische Bijbelteksten kloppend te maken en ik was reuze benieuwd of hij hierin zou slagen. De vele tientallen exegeses geven een goed inzicht in de manier waarop dit gebeurt, maar door de breedsprakigheid en gedetailleerdheid is het af en toe wel heel erg lastig om overzicht te houden. Wat zou het fijn geweest zijn als het tempo van publiceren wat was teruggebracht om een (ander) paar ogen (die er gezien het Voorwoord echt wel zijn geweest) naar de hoofdlijnen, de structuur en de vormgeving van dit omvangrijke boekwerk te laten kijken.
Ondanks de hoge mate van detail, zijn nog niet al mijn vragen beantwoord en ben ik er ook niet van overtuigd dat alles 'klopt'. Ouweneel houdt zich verre van een dichotomisch mensbeeld en gebruikt de aanduiding 'Grieks' in dit verband bijna als scheldwoord, maar hoe kan de gehele mens sterven en tegelijkertijd in de tussentoestand overleven (met een functiemantel nog wel)? Ik krijg dit in mijn hoofd niet 'kloppend'. En hoe kan het zijn dat de levende gemeente en de gestorven gelovigen worden opgenomen om met hun opstandingslichaam in het hemelse Vaderhuis te worden ondergebracht en daar gedurende het Duizendjarig Rijk te verblijven, terwijl zij ook met de Here Jezus zichtbaar naar de aarde terugkeren en daar zullen regeren? Hebben zij een opstandingslichaam ontvangen om zich moeiteloos tussen deze twee locaties te kunnen verplaatsen? Ik krijg dit niet 'scherp'. En hoe moeten we tegen het scenario als geheel aankijken: is dit van hetzelfde deterministisch gehalte als de schaakpuzzel 'Mat in vijf zetten'? Hoe verhoudt dit zich tot de vrijheid die Israël had om zijn Messias af te wijzen, waarna de gemeente als plan-B ten tonele verscheen?
Waar Ouweneel bewust enige vaagheid in stand houdt, is als hij over de hel komt te spreken. Enerzijds houdt hij alles wat hierover wordt gezegd, overeind. Anderzijds honoreert hij ruimschoots dat hierover in metaforen wordt gesproken. Uiteindelijk komt hij tot de slotsom dat “de goddelozen voor eeuwig ten onder gaan, maar wat dat precies inhoudt zal de eeuwigheid aan het licht moeten brengen” (p. 588).