Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Leven van de Here Jezus

Titel : Leven van de Here Jezus
Auteur(s) : Parel
Artikelnummer : P6804
Uitgever :
Prijs : € 22,10
Beschikbaar
Alphen : Voorraad in de winkel onbekend
Den Haag : Voorraad in de winkel onbekend
Leiden : Voorraad in de winkel onbekend
Zoetermeer : Voorraad in de winkel onbekend
Leven van de Here Jezus
(Geen beoordelingen)
Delen:
Beschrijving

In dit lesboek geven we een overzicht van het leven van de Here Jezus.

Zijn zijn op aarde was zoveel meer dan het doen van wonderen of het vertellen van qelijkenissen. Daarom zijn we met grote stappen door het Nieuwe Testament gegaan om uit elke periode die verhalen te nemen die weer een ander aspect laten zien van Jezus leven op aarde. Een greep uit de verhalen: Jezus kinderjaren, Zijn doop, de roeping van de discipelen, de wonderen en tekenen, qelijkenissen, Jezus lijden. sterven en opstanding, Zijn hemelvaart en wederkomst.

Voor de kinderen zijn het rjjke lessen, waarin ze de Here Jezus zeker beter zullen leren kennen. Maar dat niet alleen. AI kijkend naar het leven van de Here Jezus, mogen we de kinderen ook laten ontdekken wie Hij voor hen wil zijn en wat HU voor een ieder van ons heeft gedaan. Reden om meer van de Here Jezus te gaan houden. Is dat ook niet één van de doelen waarom wij onze kinderen godsdienstonderricht geven?

Wij hopen van harte dat vele kinderen door deze lessen de Here Jezus zullen ontvangen als hun persoonlijke Heer en Heiland en dat u als leiding de kinderen in Zijn Naam zult mogen zegenen.

Iedere les heeft zoveel stof, dat u zelf zult moeten selecteren wat er wel en niet gedaan kan worden' Dit hangt af van de tijd die u beschikbaar heeft. Zoek zorgvuldig uit wat u in die tijd wilt en kunt doen. Maak een tijdschema. Het is belanqrijk dat u daarbij steeds het thema van de les in het oog houdt, want dat is immers de rode draad en datgene wat u over wilt brengen.

Wij adviseren u, voor u tot het gebruik van de lessen overgaat, eerst de tijd te nemen het leerproces door te lezen. Dit lesboek is namelijk op de principes die u daar leest, gebaseerd. In iedere les vindt u één of meerdere bijbelleeractiviteiten. waarin het kind zelf onderzoeken, ontdekken en verwerken kan (stap 2,3 en 4 van het leerproces).

Verder is het van belang dat u de instructies vooraf goed doorneemt.

Het is niet toegestaan de lessen te kopiëren (zie © Stichting Parel). Wel de werkbladen voor de kinderen. We hopen dat zowel u als de kinderen een rijke zegen zult ervaren, tijdens het samen bezig zijn rond het leven van de Here Jezus.

Les 1 Thema: Niemand zal jou roven uit Gods hand;De vlucht naar Egypte
Les 2 Thema: De hemelse Vader leren kennen; De twaalfjarige Jezus in de tempel
Les 3 Thema: Jezus is de Zoon van God; Johannes de Doper
Les 4 Thema: Gods Woord is sterker dan de duivel; De verzoeking in de woestijn
Les 5 Thema: Het Evangelie doorgeven; Roeping eerste discipelen
Les 6 Thema: Jezus geneest; Genezingen in Gennesaret
Les 7 Thema: Echt zien; Genezing van een blindgeborene
Les 8 Thema: Groeien in geloof; Gelijkenis van de zaaier
Les 9 Thema: Je naaste liefhebben; Gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan
Les 10 Thema: Hij stierf voor; Gevangenneming, kruisiging, opstanding (in vogelvlucht)
Les 11 Thema: Hlj bidt en pleit voor mij; Hemelvaart
Les 12 Thema: Hij komt terug; Wederkomst

Productspecificaties
Artikelnummer : P6804
Auteur(s) : Parel
Verschenen : Maart 2019
Conditie : Nieuw
Velden met een * zijn verplicht