Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Beknopt commentaar Nieuwe Testament

Met de serie Beknopt Commentaar Nieuwe Testament heeft Dr. Willem Ouweneel een uiterst toegankelijke toelichting geschreven op de verschillende Bijbelboeken van het NT.

De serie bestaat uit 4 delen. Maak nu uw hele set compleet!

Deel 1 – De brieven van Paulus (verscheen najaar 2020)
Deel 2 – De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (verscheen voorjaar 2021)
Deel 3 – Lukas en Handelingen (verscheen najaar 2021)
Deel 4 – Mattheüs, Markus en Hebreeën (verscheen voorjaar 2022)

Beknopt commentaar NT deel 1

Het Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament is geschreven door Prof. dr. Willem J. Ouweneel. De intentie is dat zijn beknopt commentaar zal gaan bestaan uit vier delen. Het eerste deel bespreekt de dertien brieven van Paulus en verschijnt eind oktober 2020.

Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht wordt op de grote lijnen in de Bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan. Deze commentaarserie is gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard kan elke andere Bijbelvertaling hierbij gebruikt worden.

In zijn Beknopt Commentaar volgt Ouweneel een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het Bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze werkwijze biedt de lezer de optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een min of meer uitgebreide parafrase van het betreffende Bijbelboek.

Het eerste deel van de reeks handelt over de dertien brieven van de apostel Paulus. De volledige indeling van de serie Beknopt commentaar van Willem Ouweneel is als volgt:

Deel 1 – De brieven van Paulus (najaar 2020)
Deel 2 – De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (voorjaar 2021)
Deel 3 – Lukas en Handelingen (najaar 2021)
Deel 4 – Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022)

Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de theologie in Bloemfontein (Zuid-Afrika) en is emeritus-hoogleraar systematische theologie in Leuven (België). Hij heeft Bijbellezingen gehouden over alle boeken van de Bijbel.

Besproken worden in dit deel van het Beknopt commentaar op het Nieuwe testament de Bijbelboeken:

Romeinen | 1 Korinthiers | 2 Korinthiers | Galaten | Efeziers | Filippenzen | Kolossenzen | 1 Tessalonicenzen | 2 Tessalonicenzen | 1 Timotheus | 2 Timotheus | Titus | Filemon

Beknopt commentaar NT deel 1 Ouweneel, Willem J.
€ 29,95
voorraad onbekend
Beknopt commentaar NT deel 2

Deel 2 in de serie beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament door dr. Willem Ouweneel. Een serie die compacte toelichting geeft op de Bijbelboeken uit het NT en aansluit bij de Telosbijbel.

Sinds jaar en dag is het voor de uitgevers van Uitgeverij Gideon een grote wens om een fundamentele bijdrage te leveren aan het verwoorden van een evangelische theologie. Een eerste aanzet daartoe was de oprichting van ons label Gideon Academic. Met het Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament zien we opnieuw een deel van onze wens in vervulling gaan. Prof. dr. Willem J. Ouweneel is de auteur.

Zijn beknopte commentaar zal bestaan uit vier delen.Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht wordt op de grote lijnen in de Bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan.

Dit commentaar is gebaseerd op de Telos vertaling, maar uiteraard is dit boek evengoed te gebruiken naast andere Bijbelvertalingen.In zijn Beknopt Commentaar volgt de auteur een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het Bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze aanpak biedt de lezer ook de prettige optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een uitgebreide parafrase van het betreffende Bijbelboek.

Dit tweede deel van de reeks handelt over de geschriften van Johannes (evangelie, brieven, Openbaring), Jakobus, Petrus en Judas.

De volledige indeling van de reeks Beknopt Commentaar Nieuwe Testament is als volgt:

Deel 1 - De brieven van Paulus (reeds verschenen najaar 2020)
Deel 2 - De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (april 2021)
Deel 3 - Lukas en Handelingen (najaar 2021)
Deel 4 - Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022)

U kunt de delen van het Beknopte Commentaar op het Nieuwe Testament van Dr. W. Ouweneel eenvoudig bestellen via de webshop van Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de Ichthuswinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

Beknopt commentaar NT deel 2 Ouweneel, Willem
€ 29,95
voorraad onbekend
Beknopt commentaar NT deel 3

Dit derde deel van de reeks Beknopt commentaar Nieuwe Testament van Willem Ouweneel handelt over de geschriften van Lukas (zijn evangelie, en zijn boek over de Handelingen van de apostelen).

Dit commentaar is gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard is dit boek evengoed te gebruiken naast andere Bijbelvertalingen.

In zijn Beknopt Commentaar volgt de auteur een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het Bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze aanpak biedt de lezer ook de prettige optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een uitgebreide parafrase van het betreffende Bijbelboek.

Beknopt commentaar NT deel 3 Ouweneel, Dr. Willem
€ 29,95
voorraad onbekend
Beknopt commentaar NT deel 4

Het beknopt Commentaar NT deel 4 maakt de commentaarreeks van Willem Ouweneel op het Nieuwe Testament compleet. Dit commentaar bespreekt de Bijbelboeken: Mattheüs, Markus en Hebreeën.

Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht wordt op de grote lijnen in de bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan. Dit commentaar is gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard is dit boek evengoed te gebruiken naast andere bijbelvertalingen.

In zijn Beknopt Commentaar volgt de auteur een helder patroon: eerst wordt, zo nodig, een schematische indeling van het bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze aanpak biedt de lezer ook de prettige optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een uitgebreide parafrase van het betreffende bijbelboek.

Dit vierde deel van de reeks handelt over de evangelieën van Mattheüs en Markus, en de brief aan de Hebreeën. De volledige indeling is als volgt:

Deel 1 – De brieven van Paulus (najaar 2020)
Deel 2 – De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (voorjaar 2021)
Deel 3 – Lukas en Handelingen (najaar 2021)
Deel 4 – Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022)

Beknopt commentaar NT deel 4 Ouweneel, Willem
€ 29,95
voorraad onbekend