Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Bijbelstudie voor volwassenen

Bijbelstudies voor volwassenen omvat een hele brede groep van Bijbelstudieboeken met vragen, bedoeld voor huiskringen en binnen het gemeentewerk. Bijbelstudie voor volwassenen wordt gekarakteriseerd door dat het in het algemeen vaak thematisch is of gericht op Bijbelboeken.

Bekende series met Bijbelstudies voor volwassenen zijn o.a. :

de Kringserie | De bijbel beter begrijpen | Luisterend Leven (Bijbelboeken) | Luisteroefeningen | Gemeente Groei Groepen | Bijbelstudieboeken Beth Moore | Gereformeerde Bijbelstudie bond en nog veel meer......

In de praktijk kunnen Bijbelstudiegroepen voor volwassenen meestal het materiaal vinden op de pagina Bijbelstudieonderwerpen

Leef je geloof! GGG - 2022

Leef je geloof! over het Bijbelboek, de brief van Jakobus, de broer van Jezus, is het nieuwe Bijbelstudieboekje van het Evangelisch Werkverband in 2022 en bedoeld voor de Gemeente Groeigroepen (GGG) en uiteraard voor groepen die dit Bijbelstudiemateriaal eveneens gebruiken.

INKIJKEXEMPLAAR Leef je geloof!

Wist je dat Jezus broers had? En dat zijn oudste broer Jakobus heet? En wist je dat deze Jakobus een brief heeft geschreven die in het Nieuwe Testament terechtgekomen is? De brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend en vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische verhandelingen, maar allerlei concrete adviezen over hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het 'spreukenboek van het Nieuwe Testament' genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof!

De brief van Jakobus staat centraal in dit gespreksboekje voor Gemeente Groei Groepen en is uiterst geschikt om geloofsgesprekken op gang te brengen. Jakobus prikkelt. Hij deinst er niet voor terug om rijken de mantel uit te vegen en kwaadsprekers aan te sporen hun tong te temmen. Tegelijkertijd roept hij op tot gebed. Je kunt alleen je geloof 'leven' als je verbonden bent met de Bron. Verbonden dus met broeder Jezus!

Het betreft in 2022 weer een uitgave als Bijbelstudieboekje en geen digitaal product zoals in 2021 het geval was.

U kunt het Bijbelstudiemateriaal van Het Evangelisch Werkverband online bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl. Voor grotere aantallen kunt u altijd even informeren bij onze HELPDESK

Leef je geloof! GGG - 2022 Evangelisch Werkverband
€ 12,95
voorraad onbekend
Eenvoudig leven

Het boek 'Eenvoudig leven' van Sam Janse, Bert de Leede, Wilma de Leede-De Kruijf, Koos van Noppen, en Jacques en Paul Schenderling is een Bijbelstudiebundel die over thema's als duurzaamheid en levensstijl gaat en de brug slaat tussen Bijbel en actualiteit.

In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? In dit boek slaan de auteurs door middel van Bijbelstudies een brug tussen Bijbel en actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. Beknopte interviews illustreren hoe dat er in de praktijk uit kan zien.

Het boek leent zich goed voor persoonlijke studie en overweging en is mede dankzij de gespreksvragen heel geschikt voor het gebruik in Bijbelkringen.

Het boek Eenvoudig leven van Sam Janse en anderen, is online leverbaar bij de christelijke webshop van Ichthusboekhandel.nl of in de winkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

Eenvoudig leven Janse, Sam; E.a.
€ 13,99
voorraad onbekend
Gods verbond is eeuwig (Richteren)

In de kringserie nu Gods verbond is eeuwig, over het Bijbelboek Richteren door Martin van Veelen. Bijbelstudies voor volwassenen, met vragen achtergronden.

In de tijd van de Richteren is Gods volk vaak ongehoorzaam aan God. Ondanks de ontrouw van het volk verbreekt God zijn verbondsbelofte niet. Hij blijft verlossend ingrijpen. Hij laat Richters opstaan om het volk te leiden, vijanden te verslaan en het volk te verlossen. Elke richter mag het beeld van de grote Bevrijder, Jezus Christus, zijn. God is een God van liefde en genade.

In deze tien Bijbelstudies laat Martin van Veelen zien dat God trouw is. Ook vandaag is Hij dezelfde God van het verbond, het nieuwe verbond. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie.

Gods verbond is eeuwig (Richteren) Veelen, Martin van
€ 5,99
voorraad onbekend
Hoop in de crisis (Jeremia)

In deze Bijbelstudies uit de Kringserie over het Bijbelboek Jeremia laat René van Loon zien hoe God ons in tijden van crisis altijd weer hoop biedt

De profeet Jeremia leefde in een tijd van crisis. Het koninkrijk Juda zakte steeds verder weg in machteloosheid, zonde en ellende. Het Bijbelboek vertelt over de dreiging van de Babylonische inval, de belegering van Jeruzalem en de inname van de stad. Een tijd dus vol dreiging en geweld. Toch is er altijd weer hoop! En die hoop gaat als een rode draad door het boek heen. Alleen al de roeping van Jeremia is een teken van hoop: God trekt zich niet terug maar roept een jonge man om zijn boodschapper te zijn. Het volk moet in ballingschap, maar God zegt via Jeremia: 'Zoek de vrede voor de stad.' En: 'Er zullen weer huizen en akkers gekocht en verkocht worden in dit land.'

Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie.

Hoop in de crisis (Jeremia) Loon, Rene van
€ 10,99
voorraad onbekend
Gideon, jouw zwakte Gods kracht

Priscilla Shirer komt nu met een boeiende studie over Gideon. Jouw zwakte is Gods kracht is dan de ondertitel. Voor studie met een groep of persoonlijk.

Bij de naam Gideon denken we al snel aan zijn heldhaftige overwinning met slechts 300 soldaten. Maar Gideons verhaal gaat niet alleen over triomf. Het gaat ook over zwakheid. Over hoe God de worsteling van één man ombuigt tot een overwinning.

Herken jij Gideons gevoelens van zwakte en tekortschieten? Deze studie moedigt je aan om je beperkingen te omarmen als een geschenk van God. Zo wordt jouw zwakte Gods kracht.

Gideon is een 7-weekse bijbelstudie voor groepen, met een combinatie van zelfstudie en video-onderwijs.

Het boek bevat een inlogcode die toegang geeft tot de online video's.

Ook staan er tips in voor groepsleiders, met extra informatie en gespreksvragen.

Gideon, jouw zwakte Gods kracht Shirer, Priscilla
€ 34,99
voorraad onbekend
Het evangelie volgens Hosea

Peter Scheele geeft een uitleg van het Bijbelboek Hosea. Hij doet dat onder de veelzeggende titel: het evangelie van Hosea en gaat op zoek naar de uitleg en de bedoeling van dit profetische Bijbelboek.

De Bijbel staat vol profetieën waarvan de betekenis voor vandaag niet altijd even duidelijk is, maar het Bijbelboek Hosea bevat sleutels tot het begrijpen ervan. Hosea maakt Gods plan met Israël én de rest van de wereld duidelijk aan de hand van zijn huwelijk met de prostituee Gomer en hun kinderen. Terwijl het tienstammenrijk Israël zou worden uitgezaaid over de volken, zou uit het tweestammenrijk Juda de Messias voortkomen die uit deze wereldbevolking nieuwe kinderen van God zal oogsten.

Bovendien vertelt Hosea indirect, maar tot in detail, wat de missie van de Messias is – en dat blijkt uiterst actueel. Na zijn eerdere bestseller, De Beelden van Openbaring, neemt Peter Scheele je in Het Evangelie volgens Hosea opnieuw mee op speurtocht door Gods Woord, met een rijke schat als beloning.

Peter Scheele is zeven jaar lang programmamaker geweest bij de EO. Op creatieve wijze sprak hij met mensen over het geloof. Bijvoorbeeld door als Noach 2.0 op het strand van Scheveningen voorbijgangers te vragen samen met hem een ark te bouwen. Of door als rijke jongeling op een kameel geld uit te delen en mensen te vragen of ze de kameel door een naald van een meter groot kunnen krijgen. Hij schreef boeken, zoals Degeneratie: het einde van de evolutietheorie, Visserslatijn en Leverworst, communicatie en beren. Ook was hij medeoprichter van de online cursus ?Waarom Jezus?' en trainde hij jarenlang e-coaches van internationale cursussen.

Het evangelie volgens Hosea Scheele, Peter
€ 24,95
voorraad onbekend
De zaaier, de koning en de erfgenaam

Het Bijbelstudieboek: De zaaier, de koning en de erfgenaam door Bart van Nes is een prikkelende en verrassende studie over de gelijkenissen, dat zowel zelfstandig als in groepen te lezen is.

De verhalen van Jezus prikkelen onze verbeelding, wekken ons verlangen op en ontregelen onze verwachting. Deze ervaringen heeft de auteur met het lezen van de gelijkenissen die Jezus vertelde. In dit boek deelt hij deze ervaringen.

Hij legt de gelijkenissen uit die te vinden zijn in het Evangelie van Matteüs. Iedere gelijkenis zegt iets over het Koninkrijk van God, samen vormen ze een prachtig beeld van waar het om gaat in dit Koninkrijk. Een prikkelende en verrassende kijk op de gelijkenissen.

Geschikt voor persoonlijke lezing maar ook voor samen lezen in kringen.

De zaaier, de koning en de erfgenaam Nes, Bart van
€ 14,99
voorraad onbekend
Prediker voor jou
Prediker voor jou Dalen, Sarianne van; Dalen, Lieuwejan va
€ 26,99
voorraad onbekend
Verdiep je in Bijbelse wijsheid

In de serie Bijbelstudies van het Nederlands Bijbelgenootschap nu: verdiep je in Bijbelse wijsheid, geschreven door Panc Beentjes. Deze Bijbelstudie serie sluit aan bij de NBV21.

Een goed leven leiden, wat houdt dat in? Daarover gaan de wijsheidsboeken in de Bijbel. Hun antwoord op deze vraag is verrassend actueel: het gaat over gerechtigheid en inzet voor de samenleving, over geloof en vertrouwen in God en over leven onder de zegen van de Allerhoogste.

Wat mag je verwachten in dit Bijbelstudieboek over wijsheid:

* Een kennismaking met de Bijbelse wijsheidsliteratuur: Spreuken, Prediker, Job, Wijsheidspsalmen, de Wijsheid van Jezus Sirach en Wijsheid van Salomo.
* Uitleg over de historische achtergrond en context van de Bijbelboeken.
* Vier thema-avonden over wijsheidsliteratuur met verwerkingsvragen.
* Zes Bijbelstudies, eentje over elk van de wijsheidsboeken.
* Vragen voor individuele verwerking of Bijbelstudie.
* Vragen om met een groep in gesprek te gaan.
* Leessuggesties voor wie meer wil weten.

Verdiep je in Bijbelse wijsheid Beentjes, Panc
€ 9,95
voorraad onbekend
Geloven in seizoenen,

Geloven in seizoenen, over herfst, winter, lente en zomer in geloof en kerk is geschreven door Rene van Loon en is een vervolg op het boek Lente in de kerk.

Herfst en winter, lente en zomer: ieder hebben ze hun eigen sfeer. Veel hiervan is herkenbaar in het geloofsleven: de herfstige verlieservaring, maar ook de opbloeiende voorjaarsvreugde. Ook in het kerkel?k leven z?n er t?den van terugloop en overleven, maar ook van nieuwe bloei. Dit boek belicht de seizoenen in het geloofsleven en in de kerk. Het is een invalshoek die veel creativiteit losmaakt en nieuwe inzichten biedt.

Dankzij de toegevoegde gespreksvragen is dit boek ook geschikt voor gesprekskringen.

Van Loon vertelt de verhalen van een Nederlands christendom die niet zo op ons netvlies staan.
– Trouw

René van Loon is predikant binnen de Protestantse Kerk en werkzaam in Rotterdam. H? is z? n leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten. Eerder schreef h? verschillende boeken, waaronder Lente in de kerk.

Geloven in seizoenen, Loon, Rene
€ 13,99
voorraad onbekend