Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Boeken Bergrede

Overzicht boeken voor Bijbelstudie over de Bergrede of ook wel de Zaligsprekingen genoemd, die het onderwijs van Christus bevatten. Vanwege het praktische karakter is de Bergrede uit Mattheus 5-7 een thema wat door Bijbelstudiegroepen graag opgepakt wordt. Allerlei zaken rond ons christelijke leven, geloofsopbouw en het leven in de gemeenschap als christenen komen hier aan de orde.

Boeken over de Bergrede van Jezus Christus in de Bijbel zijn uiteraard geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie en geloofsopbouw. De meeste Bijbelstudieboekjes bevatten ook gespreksvragen. De Bergrede wordt ook wel de zaligsprekingen genoemd, vanwege het begin van dit bijbelgedeelte.

Er zijn heel veel argumenten, gezien de veelheid van Bijbelstudie onderwerpen om een keer de Bergrede door te lopen in een seizoen met uw huiskring of Bijbelstudiegroep.

Boeken over de Bergrede bestellen, doet u eenvoudig online bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl , de plek voor oriëntatie, advies en bestelgemak of in één van de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag of Zoetermeer.

Onbezorgd

Niek Tramper met een bijbelstudieboekje over de Bergrede. Praktisch bijbelkringmateriaal met gespreksvragen.

Bezorgdheid en angst zijn wijdverbreide emoties in de samenleving. Mensen maken zich zorgen over het verlies van veiligheid, van een betrouwbaar klimaat en van integere berichtgeving. Hoe kunnen we Jezus' woorden dan serieus nemen als Hij zegt: 'Wees niet bezorgd en wees niet bang'?

In deze nieuwe bijbelstudies over de Bergrede neemt de auteur ons mee naar de tegendraadse woorden van Jezus: 'Gelukkig, wie met lege handen staat.' Dit boek gaat over de smalle weg van vertrouwen en over onvoorstelbaar geluk, midden in een onzekere wereld.

Dankzij de toegevoegde gespreksvragen is dit boek ook een mooie leidraad voor bijbelkringen.

Onbezorgd Tramper, Niek
€ 15,99
voorraad onbekend
De boodschap van de bergrede

'Volgelingen van Jezus moeten anders zijn,' schrijft John Stott, 'Anders dan zowel de geïnstitutionaliseerde kerk als de seculiere wereld, anders dan bepaalde vormen van godsdienstigheid en niet-godsdienstigheid.

De Bergrede is de meest complete omschrijving van de christelijke tegencultuur in het Nieuwe Testament. Hierin wordt een christelijk waardensysteem gepresenteerd, een ethische norm, een vorm van vroomheid, een houding ten opzichte van bezit, een ideaal, een leefwijze en een geheel van relaties – een voor een totaal verschillend van die van de niet-christelijke wereld. En deze christelijke tegencultuur is het leven in het Koninkrijk Gods, een volledig menselijk leven, dat echter wordt geleid onder goddelijke heerschappij.'

In deze zorgvuldige uiteenzetting van de Bergrede uit Matth 5-7 verklaart John R.W. Stott de bijbeltekst nauwkeurig en verbindt die met het hedendaagse leven. De auteur zegt dat hij vooral wil dat Christus zelf zijn rede weer houdt, deze keer voor de moderne wereld.

De boodschap van de bergrede Stott, J.
€ 17,50
voorraad onbekend
Wie Mijn woorden hoort

Nelly van Kampen-Boot schreef met wie mijn woorden hoort een bijbelstudieserie over de Bergrede in de Kringserie.

In de Bergrede geeft Mattheus de leer van Jezus in een samenhangend geheel weer en werkt dat. Nelly van Kampen-Boot schreef daar acht bijbelstudies bij over de Bergrede, die uitdagen tot doordenking, navolging, vreugde en verwondering.

De Kringserie is uitstekend geschikt als bijbelstudiemateriaal voor kringen en uiteraard ook voor persoonlijke studie.

Verschijnt juli 2018

De kringserie is een praktische serie bijbelstudieboekjes die in veel kerken en kringen gebruikt worden. De auteurs staan voor gedegen vakmanschap en bijbelstudiemateriaal wat niet te veel, maar zeker ook niet te weinig is voor huisgroepen en bijbelkringen.

Wie Mijn woorden hoort Kampen-Boot, Nelly van
€ 10,99
voorraad onbekend
Bergrede  jubileumuitgave

De Bergrede: de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. 'Ik geloof met mijn hele hart dat God de Bijbel heeft gegeven aan gewone mensen', schrijft Henk Binnendijk in zijn voorwoord bij het Bijbelstudieboek 'De Bergrede' wat hij schreef.

Daarom, zo zegt hij, wil hij met dit boek op de achtergrond blijven en de Bijbel op de voorgrond plaatsen. Want naast de gave van zijn Zoon is de Bijbel het grootste geschenk van God aan de mensen.

Henk Binnendijk weet met zijn bondige schrijfstijl de Bijbelse waarheden te verduidelijken voor een groot publiek. 'De Bergrede' is een handzame leidraad voor Bijbellezers - beginnend of (ver)gevorderd. het is een ideale uitgave voor bijbelstudiegroepen en huiskringen en wordt door velen gebruikt. Bevat ook gespreksvragen.

Bergrede jubileumuitgave Binnendijk, Henk
€ 18,99
voorraad onbekend
Uitdaging van een christelijke levenssti

Nicky Gumble over de christelijke levensstijl een uitdaging aan de hand van de Bergrede?!

Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. Een stijl die ontleend is aan de meest revolutionaire en radicale toespraak aller tijden: de Bergrede van Jezus. Een gewaagde levensstijl, die je alles kan kosten. Maar... een levensstijl die je een ongelofelijk veel voldoening geeft. De Bergrede? Dat is Jezus" toespraak die hij begon met de woorden: 'Zalig de armen van geest...' In dit boek laat Nicky Gumbel zien wat wij daar in deze tijd mee moeten.

Nicky Gumbel verstaat de kunst de Bijbel zo uit te leggen dat gewone mensen het begrijpen. Hij was vroeger advocaat, maar is inmiddels al weer jaren predikant van de Holy Trinity Brompton-kerk in Londen.

De Uitdaging van een chrsitelijke levensstijl is een praktisch vervolg op de Alpha cursus en is bedoeld als bijbelstudieboek over de Bergrede jonge christenen te helpen met onderwijs en goede bijbelstudievragen

Uitdaging van een christelijke levenssti Gumbel
€ 14,95
voorraad onbekend
De Bergrede / druk 15

De Bergrede van Jezus vormt voor het christelijk geloof een belangrijk uitgangspunt. Het grote respect voor deze rede gaat echter vaak samen met een zeker gevoel van verlegenheid: is het goud van Jezus' woorden wel altijd bruikbaar als pasmunt voor onderweg?

Op die vraag gaat dit boekje op een frisse en stijlvolle wijze in. Het biedt een uitleggende bespreking van Matteüs 5-7. Bij elke passage wordt gezocht naar de kern van Jezus' onderwijs voor de christelijke praktijk.

De auteur weet tal van actuele onderwerpen te integreren in zijn Schriftuitleg. De bergrede wijst de route naar Gods Rijk.

In de serie Leven als christen verschijnen boeken die met recht klassiekers kunnen worden genoemd. Vaak hebben ze al vele drukken beleefd. In alle gevallen gaat het om waardevolle boeken voor het geloofsleven: boeken waar je rijker van wordt.

Onderstaande titels zijn reeds verschenen:

- Discipelschap - L.M. Vreugdenhil
- Christelijk leven - C.S. Lewis
- De bergrede - dr. Jakob van Bruggen
- Over troosten en verdriet - Wim ter Horst
- Liefhebben is een kunst - Wim ter Horst
- Groeien in het geloof - dr. G. van den End
- Een woning voor mijn hart - Noor van Haaften
- Durf jezelf te zijn - Janet Vugts

De Bergrede / druk 15 Bruggen, J. van
€ 18,99
voorraad onbekend
Acht gelijkenissen over het koninkrijk

In het voorwoord van Acht gelijkenissen over het Koninkrijk zegt Aren van Waarde : "Wie over de gelijkenissen van de Heiland spreekt of schrijft, lijkt zich op glad ijs te begeven.

Er is over deze Bijbelgedeelten vooral uit de Bergrede immers enorm vaak gepreekt. De evangelieverhalen zijn overbekend en vrijwel iedere christen meent precies te weten wat de Here met Zijn onderwijs heeft bedoeld. Hoewel er in rooms-katholieke, protestantse en evangelische kring niet exact dezelfde uitleg wordt gegeven, is men het wel eens over de hoofdlijnen. Van die standaarduitleg willen de meeste christenen niet afwijken".

Toch lijkt er iets niet te kloppen in deze algemeen aanvaarde uitleg. Zo wordt aan allerlei symbolen uit de gelijkenissen een betekenis toegekend, die niet overeenstemt met de uitleg die de Here Zelf van zulke symbolen heeft gegeven.

Bovendien beweert men dat de Here gelijkenissen vertelde om Zijn boodschap te verduidelijken, terwijl Hij Zelf zegt dat Zijn onderricht juist bedoeld was om deze voor de menigten te verhullen!

De boodschap van de gelijkenissen is dus niet voor de hand liggend en voor een buitenstaander ook niet gemakkelijk te begrijpen.

Dit boekje is een poging om achter de werkelijke betekenis van de gelijkenissen te komen.

Inhoudsopgave acht gelijkenissen over het Koninkrijk

Acht gelijkenissen over het koninkrijk Waarde, Aren van
€ 10,-
voorraad onbekend
Matteus voor iedereen 1

Mattheus voor iedereen deel 1 door Tom Wright is de start van een reeks toegankelijke commentaren op het Nieuwe Testament . In deze bijbeluitleg van Mattheus , die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, is in de Nederlandse vertaling de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 opgenomen.

De bijbelverklaring van Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling.

In dit eerste deel over Matteüs, verkrijgbaar voor een speciale introductieprijs, komt het verhaal over de centrale figuur in de Bijbel, Jezus van Nazareth, in een helder licht te staan.

In deze studie die de eerste 15 hoofdstukken van Mattheus voor het voetlicht. Daarbinnen zijn 13 hoofdstukken gewijd aan de Bergrede. Prima geschikt voor een kringseizoen.

Nicholas Thomas (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England en als zodanig lid van het House of Lords. Momenteel is hij weer hoogleraar, nu aan de Universiteit van St. Andrews (Schotland). Zijn academisch werk wordt meestal gepubliceerd onder de naam N.T. Wright, zijn populaire werk onder de naam Tom Wright.

SERIE:

* Mattheus (1)
* Mattheus (2)
* Marcus
* Lucas (1)
* Lucas (2)
* Romeinen (1)
* Romeinen (2)
* 1 Korinthiërs
* Galaten en Tessalonicenzen 1 en 2
* Efeze, Colossenzen, Filipenzen en Filemon

Wie is Tom Wright? Een conservatief theoloog die Bijbelteksten bij voorkeur gebruikt om traditionele opvattingen te bevestigen? Totaal niet. Wright is een open en beweeglijke theoloog, voortdurend gespitst op de vraag: wat zegt de Bijbel echt? Altijd in de weer met nieuwe Bijbelexegeses die regelmatig een bom leggen onder lang gekoesterde opvattingen. Een schriftgeleerde naar het woord van Jezus die voortdurend nieuwe schatten uit zijn voorraadkamer te voorschijn haalt. De laatste jaren zijn Wrights Bijbelcommentaren in Nederland populair geworden:niet in behoudende kerken, maar juist daar waar men graag het traditiestof van de Bijbel afblaast. Ad de Boer in Opbouw (2009)

Wright wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse theologen. Naast veel wetenschappelijke boeken en artikelen schreef hij ook de in Engeland erg populaire For Everyone reeks, een commentaar op het Nieuwe Testament. Deze toegankelijk geschreven serie verschijnt bij onze uitgeverij onder titel Bijbel voor iedereen. Inmiddels zijn er zes delen in het Nederlands verschenen en staan er voor volgend jaar weer vier gepland. De gespreksgidsen, die in het Engels afzonderlijk zijn gepubliceerd, worden in het Nederlands in de delen zelf achterin opgenomen.

In Engeland verschijnt al een aantal jaren een groeiend commentaar op het Nieuwe Testament, geschreven door de Anglicaanse bisschop N.T. Wright. Dit deel gaat over de eerste hoofdstukken van Mattheus.

Matteus voor iedereen 1 Wright, Tom
€ 19,95
voorraad onbekend
Matteus

Age Romkes besprek in dit deel van de bijbelstudieserie Luisterend Leven de apostel Mattheus. Matteüs was een van de twaalf leerlingen die Jezus Christus uitkoos om Hem op zijn tochten te vergezellen en later het goede nieuws van de komst van het rijk van God door te geven.

Het laatste heeft hij onder andere gedaan door de kern van het optreden van de Here Jezus, zijn woorden en daden, vast te leggen in een evangelieboek. Hij laat daarin zien hoe we kind aan huis bij God mogen zijn, doordat Jezus de poorten van zijn rijk voor ons opent. Wie in vertrouwen achter Hem aangaat, komt thuis bij God de Vader.

Een twaalftal gedeelten uit het evangelie naar Matteüs wordt in dit boek toegelicht voor persoonlijke meditatie en gezamenlijke bijbelstudie. Als een uitnodiging om met Matteüs mee te gaan, achter Jezus aan.

In dit bijbelstudieboekje gaat één hoofdstuk over de Bergrede

144 pagina's

Auteur
Drs. A. Romkes studeerde theologie en was als stafwerker bij IFES-Nederland jarenlang betrokken bij het toerusten van bijbelkringleiders. Momenteel is hij als docent in onder andere de vakken Nieuwe Testament en Bijbelstudievaardigheden verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede en aan De Wittenberg, Christelijke Hogeschool en toerustingscentrum te Zeist.

Recensies
Dit boek behandelt twaalf gedeelten uit het evangelie naar Matteus. Elk hoofdstuk begint met adviezen voor persoonlijke meditatie, waarbij ook achtergrondinformatie over het desbetreffende gedeelte en suggesties voor gebeden worden gegeven. Hierna volgen aanwijzingen voor gemeenschappelijke bijbelstudie, gevolgd door informatieve aantekeningen en kringvragen; het gezag van de Heilige Schrift wordt bij dit alles voorop gesteld. Elk gedeelte wordt afgesloten met karakteristieke citaten van meer of minder bekende christenen, soms gevolgd door enkele versregels uit het Liedboek. Met beknopte algemene aanwijzingen voor een luisterend leven en een korte inleiding op Matteus. Bijbelgedeelten, citaten en versregels in vet gedrukt. De auteur is als docent verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede en De Wittenberg te Zeist.
(Biblion recensie, O.W. Dubois)

Matteus Romkes, A.
€ 13,99
voorraad onbekend
Bergrede 1+2

Klassieker van Dr. D. Martyn Lloyd-Jones over de bergrede.

Dit prachtige boek geeft een diepgaande en praktische verklaring van De Bergrede. Het is geschikt voor persoonlijk, meditatief gebruik, maar ook als hulp bij voorbereiding op bijbelstudie.

Een diepte-investering voor het geestelijk leven!

Bergrede 1+2 Lloyd-J
€ 49,99
voorraad onbekend
Acht verhalen van Jezus

Het prentenboek: Acht verhalen van Jezus van Nick Butterworth laat op een originele manier de gelijkenissen vanuit de Bergrede zien. Elke vertelling wordt voorafgegaan door de Bijbeltekst waar dit Bijbelverhaal te vinden is.

De acht verhalen van Jezus zijn eigenlijk allemaal gelijkenissen die behandeld worden (zoals ze in het boek genoemd worden): het verloren schaap, de kostbare parel, de twee zonen, het huis op de rots, tien zilveren munten, het kleine poortje, wie helpt mij en de rijke boer. Elke vertelling geeft een korte uitleg van wat Jezus met Zijn verhaal / gelijkenis bedoelde.

De vrolijke illustraties geven een belangrijke meerwaarde aan de vertellingen. Het boekje heeft veel weg van een prentenboek; de tekst verwijst soms naar de tekening. De fraai gekleurde tekeningen zijn grappig en onderstrepen subtiel de humor die Jezus zelf in Zijn verhalen legde.

Mick Inkpen is winnaar van de Engelse prijs voor het best geïllustreerde kinderboek. Samen met Nick Butterworth tekende hij voor deze populaire bundel met acht gelijkenissen uit o.a. de Bergrede van Jezus.

Het prentenboek Acht verhalen van Jezus is een leuk boek om uit voor te lezen. Het is geschikt voor kinderen die zelf kunnen lezen - maar grotere (voor)lezers zullen ook veel plezier aan dit prachtboek beleven!

Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 6 jaar

Acht verhalen van Jezus kopen, doe je bij Ichthusboekhandel in één van de winkels. Bestellen kan online in onze christelijke webshop. We pakken het dan graag leuk in als gratis service.

Acht verhalen van Jezus Butterworth, Nick
€ 15,99
voorraad onbekend