Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Handleiding kringenwerk

Onderstaand enkele boeken geschikt voor training en motivatie van kringleiders en Bijbelstudieleiding

Dit materiaal bevat praktische suggesties voor het werken met kringen. Geeft achtergronden voor Bijbelstudiewerk, helpt met Bijbelstudievragen en reikt Bijbelstudieonderwerpen aan.

Deze boeken kunnen zelfstandig gelezen worden als voorbereiding op het geven van leiding aan een Bijbelstudiekring. Ze kunnen ook in gezet worden als trainingsmateriaal voor kringleiders.

Herkerken toekomst geloofsgemeenschappen

In het boek 'Herkerken, de toekomst van geloofsgemeenschappen' focussen Remmelt Meijer en Peter Wierenga op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waar kerken op kunnen inspelen, mits ze durven mee te bewegen.

Aan de hand van theologische doordenking, praktijkverhalen en -voorbeelden, trekken de auteurs lijnen vanuit de coronacrisis naar de toekomst. Dit doen zij op basis van trends die zich al een aantal jaren steeds duidelijker aftekenen.

Corona deelt drie klappen uit aan de kerken, denken Wierenga en Meijer. Losheid en individualisme worden versterkt. Juist door de focus op het streamen wordt duidelijk hoe centraal de kerkdienst nog steeds staat. En er lijkt weinig gevoel voor urgentie; met nieuwe apparatuur en steeds veranderende aanwezigheidscijfers wachten totdat het kerkelijk leven weer 'gewoon' verder kan gaan, is zelfbedrog. Het 'oude normaal' is geen optie meer.

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerkzijn beïnvloeden. De Coronacrisis heeft deze veranderingen extra zichtbaar gemaakt en uitvergroot. Maar voelen kerken zelf wel de urgentie? En is er bij kerken bereidheid tot aanpassen van hun koers? 'Herkerken' laat zien hoe een periode van crisis en verandering, die in eerste instantie een kerk(gemeenschap) op scherp zet, met het juiste meebewegen kansen biedt om goed in te spelen op de uitdagingen van vandaag.

Voor wie na wil denken over kerk-zijn in de Corona tijd en erna! Zie daarvoor ook: Herkerken, het werkboek

Remmelt Meijer, 52, theoloog, predikant geweest in de gereformeerd vrijgemaakte kerk, gewerkt bij de Amsterdamse vernieuwingsplek Stroom en nu als zzp'er coach en begeleider van kerken.

Peter Wierenga is betrokken bij het missionaire werk van de NGK als consulent bij Missionair Steunpunt NGK. Hij is daarnaast zelfstandig kerkelijk werker en eigenaar van Bureau Kerkwerk. Al 25 jaar werkt hij in, met en voor kerken en mocht bij zo'n 120 kerken meewerken en in de keuken kijken. Hij is actief in gemeenteopbouw, visie en beleidsontwikkeling, pastoraat, missionair kerkzijn en kerkplanting.

Herkerken toekomst geloofsgemeenschappen Wierenga, Peter en Remmelt Meijer
€ 17,99
voorraad onbekend
Lente in de kerk

Met het boek 'Lente in de kerk' schrijft René van Loon een bemoedigend relaas over hoopgevende ontwikkelingen én nieuw elan in de kerk. We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is, waarin wel ruimte is voor groei, vernieuwing en relevantie.

Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.

Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland. Daarmee is Lente in de Kerk vooral ook een inspirerend boek voor kerken en christenen om mee in beweging te komen. Een weg uit gelatenheid en passiviteit.

René van Loon (1966) is predikant binnen de Protestantse Kerk. Hij is sinds 2013 verbonden aan de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan te Rotterdam-Centrum. Eerder was hij tien jaar als stafmedewerker verbonden aan de christelijke studentenbeweging IFES-Nederland.

Eerlijk is eerlijk, Van Loon vertelt de verhalen van een Nederlands christendom die niet zo op ons netvlies staan. De kille cijfers van kerkelijke statistieken laten immers alleen nog maar krimp zien. Bezoek een kerkelijke synode en je proeft de dood. Maar wie voorziet nu wat de miljoen (!) christelijke immigranten hier gaan betekenen? En wie had gedacht dat jonge mensen, lichtjaren verwijderd van geloofsfrustratie, het christendom weer als serieuze optie lijken te overwegen?
Recensie Trouw

Interview Janneke Koelewijn (NRC) met Rene van Loon over Lente in de Kerk in Corona-tijd

Lente in de kerk Loon, René van
€ 20,99
voorraad onbekend
Ideeenboek voor kleine groepen

Een boek vol praktische en hanteerbare ideeën om een kleine groep te starten of om uw gespreksgroep nieuw leven in te blazen.

Enkele voorbeelden van de vragen die besproken worden:

* Hoe begin ik een groep?
* Wat voor type gespreksleider bent u?
* Originele kennismakingsrondjes
* Wanneer moet je een groep splitsen?
* Hoe formuleer ik goede vragen ?
* Hoe maak ik zelf bruikbaar materiaal?
* Hoe breek ik het ijs?
* De plaats van gebed in de groep
* Succesvolle brainstormsessies
* 'Laten we eens wat leuks doen'
* Hoe stel ik een doel voor de groep?

Of u nu al jaren een groep leidt of er nog mee wilt beginnen, u zult in dit boek een schat aan originele en waardevolle principes een kant-en-klare ideeën vinden.

Ze zijn geselecteerd uit de vele inzendingen van lezers van de Small Group Letter, een uitgave van Discipleship Journal.

Ideeenboek voor kleine groepen
€ 9,99
voorraad onbekend
Woord in ons midden

Training van Kringleiders is belangrijk. Immers bijbelstudiegroepen en huiskringen bieden in een notendop alle belangrijke 'voedingselementen' voor een gezond geestelijk leven: studie van Gods Woord, onderlinge gemeenschap en gebed.

Ze hebben daarom altijd een belangrijke plaats in de christelijke gemeente ingenomen. Een goede kring komt echter niet uit de lucht vallen. Verkeerde leiding, onverwachte groepsprocessen of stoorzenders in de groep kunnen het gesprek blokkeren en een echte ontmoeting in de weg staan.

Om kringleiders te helpen hiermee op een goede wijze om te gaan, bespreekt de auteur in dit boek op heldere wijze de voornaamste aspecten van het kringwerk. Zo geeft hij heel praktisch aan hoe we oog kunnen krijgen voor de verrassende diepte en actualiteit van de Schrift en de kracht van het gemeenschappelijk gebed. Ook gaat hij uitgebreid in op het voorbereiden en leiden van de kring en geeft hij adviezen voor het omgaan met conflicten in de kring en voor het werken aan goede communicatie.

Deze uitgave verscheen eerder onder de titel Het Woord in de kring en is nu uitgebreid en herzien.

Woord in ons midden Tramper
€ 17,99
voorraad onbekend
Zeven valkuilen voor kleine groepen in
Zeven valkuilen voor kleine groepen in Donahue
€ 6,99
voorraad onbekend
Oefenen in discipelschap

Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. We moeten het ook doen.

Daarbij wil dit boek helpen, met name bij de vraag hoe je als gehele gemeente discipel kunt zijn van Jezus. Hoe je samen discipelschap kunt leren.

Dit boek is geschreven voor christenen die in hun gemeente gezamenlijk vorm willen geven aan een christelijke levenspraktijk en willen oefenen in discipelschap.

In vijf verdiepende hoofdstukken gaan de auteurs in op vijf thema's rond discipelschap en gemeentezijn. De thema's draaien om de vraag: hoe helpen we elkaar als gemeente om te leven als christen in deze tijd? De auteurs gaan in op wat leven als christen is en hoe je dat samen als gemeente doet, hoe we kunnen oefenen in christelijke deugden en
hoe we missionair naar buiten treden als gemeente.

Het sluit af met een praktische handreiking om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

Aan dit boek werkten mee:

* Ad de Bruijne,
* James Kennedy,
* Hans Schaeffer,
* Wilma van der Jagt en
* Pieter Vos.

Ze zijn allen als docent verbonden aan een universiteit of hogeschool. Het boek is ontstaan in een lokale gemeente, tijdens een project waaraan de auteurs hebben meegewerkt.

Klik hier om het eerste deel van het boek alvast in te zien.

Oefenen in discipelschap
€ 15,99
voorraad onbekend
Sociale netwerkkerk

Is de Kerk straks nog wel zichtbaar in de netwerksamenleving?

Getuigen we op social media van het goede nieuws van Jezus Christus? Wie als pastor, dominee, bestuurder of vrijwilliger bouwt aan de Kerk van morgen zal in dit boek antwoorden vinden op de vragen van deze tijd. Naast strategische handreikingen en theologische overwegingen is er ruim aandacht voor de praktijksituatie.

Zowel katholieke als protestantse ervaringsdeskundigen delen hun kennis van sociale media en nieuwe kerkstructuren.

----------------------------------------

Op 12 april en 24 mei organiseert uitgeverij Kok, in samenwerking met Stichting Leve de Kerk, Saxion ACT, Universiteit Twente IEBIS, Fontys FHTL, Windesheim en Christelijke Hogeschool Ede, studiemiddagen over waarderende gemeenteopbouw en sociale media. De aanleiding hiervoor is de verschijning van de boeken Goede wijn, waarderende gemeenteopbouw en De sociale netwerk kerk.

Boeken
Goede wijn, waarderende gemeenteopbouw van de bekende auteur Jan Hendriks gaat over het kerk-zijn in het huidige tijdperk. Het belangrijkste uitgangspunt hiervoor is vertrouwen, in elkaar als gemeenteleden en vertrouwen in God. In zijn boek schetst de auteur de weg van het vertrouwen die leidt tot een vertrouwensvolle gemeente vol waardering.

De sociale netwerk kerk, de verbindende kracht van Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn bevat bijdragen van verschillende katholieke en protestantse ervaringsdeskundigen. Ze delen hun kennis van sociale media en nieuwe kerkstructuren. Naast strategische handreikingen en theologische overwegingen is er veel aandacht voor de praktijk. Een boek over de verbindende kracht van sociale media dat antwoord geeft op de vragen van deze tijd.

Auteurs
Jan Hendriks was verbonden aan de VU te Amsterdam als universitair hoofddocent gemeenteopbouw. Hij publiceerde tal van boeken, waaronder Een vitale en aantrekkelijke gemeente en Gemeente als herberg. Hij integreerde de positieve benadering (Appreciative Inquiry) in het denken over gemeenteopbouw.

De sociale netwerk kerk bevat bijdragen van Ds. Jan Holtslag, Pastor Anton ten Klooster, Pastor Roderick Vonhögen, Albert Wieringa, Sven Wielstra, Prof. Dr. Jos van Hillegersberg en Prof. Dr. Theo Huibers. Robin Effing verzorgde de redactie en heeft zelf ook diverse bijdragen voor zijn rekening genomen.

Regionale studiemiddagen

12 april 2013 (aanmelden vóór 10 april): Deventer
Hogeschool Saxion (theaterzaal) Handelskade 75, Deventer

24 mei 2013 (aanmelden vóór 21 mei): Utrecht
Museum Catherijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

Aanmelden

Prijs: € 37,50; dit is incl. beide boeken en consumpties (zonder boeken € 15,00)
Aanmelden kan via promotie@kok.nl.

Sociale netwerkkerk Effing e.a.
€ 10,99
voorraad onbekend
Kloppend hart van de gemeente

Veel kerken en gemeenten kennen huiskringen. Vaak met succes en zegen.

Soms met de nodige stroefheid. In dit zeer praktische handboek geeft Bart Broekman vanuit zijn jarenlange ervaring aan waar het bij huiskringen om draait. Bruikbare achtergrondinfo wordt gecombineerd met een schat aan praktische tips.

Het gratis werkboek op cd-rom maakt Het kloppend hart van de gemeente tot een extra waardevol instrument voor iedereen die betrokken is bij een huiskring.

- onmisbaar handboek voor wie met kringen werkt
- praktisch en toepasbaar
- met unieke code voor extra werkmateriaal op internet

Met een gratis digitaal werkboek.

Bart Broekman was jarenlang pastor in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. In deze grote gemeente was hij initiator van het huiskringmodel zoals die in dit boek wordt beschreven. Tegenwoordig is hij werkzaam als zelfstandig gemeentecoach en -adviseur.

Kloppend hart van de gemeente Broekman
€ 21,50
voorraad onbekend
Centrum kerk

Centrum Kerk van Tim Keller gaat over de cruciale vraag: Hoe verkondig je het evangelie van genade en verzoening in onze moderne, post-christelijke samenleving zoals we die ontmoeten in veel grotere steden?

Dat is de grote vraag die Tim Keller zich gesteld heeft en waarmee hij in 1989 aan het werk is gegaan in New York City, In dit boek laat hij zien welk antwoord hij gevonden heeft. Met behulp van uitdagende inzichten en prikkelende vragen zet hij een theologische visie neer voor de kerk in de stad, gebaseerd op oude bijbelse waarden en normen, geschikt voor een nieuwe tijd.

Dit actuele standaardwerk is voor de Nederlandse situatie geredigeerd en bewerkt door Stefan Paas. Verder heeft een achttal theologen voor deze uitgave een bijdrage geschreven in de vorm van een reactie op één van de acht delen van het boek van Tim Keller. Die teksten zijn ook in deze uitgave meegenomen.

Medewerking voor de Nederlandse editie verleenden:

* Mechteld Jansen
* Kees van der Kooi
* Gert Noort
* Herman Paul
* Reinier Sonneveld
* Sake Stoppels
* Tim Vreugdenhil
* Bert Wallet.

Er zijn van Tim Keller inmiddels meerdere boeken van zijn hand verschenen, waaronder het al 11 drukken tellende In alle redelijkheid. Binnen Ichthusboekhandel zijn in alle winkels zijn boeken vrijwel altijd goed voorradig.

tim kellerTim Keller (1950) is oprichter en leider van de sterk groeiende Redeemer Church in het centrum van New York. De kerk wordt wekelijks bezocht door zo'n vijf-duizend mensen.

Tim Keller zoekt en vindt al meer dan twintig jaar manieren om mensen in een seculiere samenleving te bereiken met de Bijbelse boodschap van genade en verzoening.

Hij is één van de invloedrijkste geestelijk leiders in de Verenigde Staten en daarbuiten. Zijn preken worden via internet door vele duizenden mensen over de hele wereld beluisterd.

Tim Keller groeide op in Pennsylvania. Hij studeerde aan de Bucknell University, Gordon-Conwell Theological Seminary en Westminster Theological Seminary. Naar eigen zeggen leerde hij het meest toen hij pastor was in Hopewell, Virginia. Zijn tweede kerk was de Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, die hij en zijn vrouw Kathy in 1989 hebben gesticht.

New York Magazine noemde Keller de meest succesvolle evangelist in de stad, doordat hij inziet dat de jonge generatie afgestudeerden en kunstenaars in grote mate verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen in de cultuur en dat het belangrijk is deze groep in hun eigen taal en sfeer tegemoet te treden.

Newsweek schreef naar aanleiding van de verschijning van In alle redelijkheid over Tim Keller als 'een C.S. Lewis van de 21e eeuw'.

Centrum kerk Keller, Tim
€ 35,-
voorraad onbekend