Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Lectio Divina

Een groeiende groep christenen leest de bijbel volgens de principes van Lectio Divina. Een vorm die oude papieren heeft in de christelijke traditie en zich richt op hoofd en hart.

Lezen met je hart / Lectio Divina

Lezen met je hart gidst jou door de Evangeliën om via de weg van Lectio Divina op een nieuwe manier de bijbel te lezen, vanuit eeuwenoude principes.

Het boek is bedoeld om op een unieke manier je opnieuw te verdiepen in wie Christus is, wat Hij heeft gedaan en hoe het leven met Hem kan doordringen in je diepste wezen.

De opbouw van het boek is dat je een gedeelte kunt lezen, waarnaast je er na aantekeningen bij kunt plaatsen. Op de volgende bladzij tref je dan een uitleg van het gedeelte aan, als aanvulling en verheldering op je eigen overwegingen.

Creëer wekelijks een moment van rust en stilte waarin ruimte ontstaat om God te ontmoeten.

1. Lectio - lezen
Lees langzaam en aandachtig een tekst uit de bijbel.

2. Meditatio - overwegen
Stel vragen aan de tekst. Wat zegt deze tekst over God, wat kun je van deze tekst leren.

3. Oratio - bidden
Ga met God in gesprek over de tekst en over je leven

4. Centemplatio - beschouwen
Weest stil voor God en nodig Hem uit. Geniet van Gods aanwezigheid

Het boek lezen met je hart gebruik je als een weekboek en geschikt voor drie jaar. Het volgt het kerkelijk jaar en start dus met advent laat de verhalen over Jezus leven op aarde tot je spreken.

Lezen met je hart - die titel geeft precies aan waar het in Lectio Divina om gaat: dat je je van binnen uit openstelt voor de zeggingskracht van het evangelie van Jezus.
- Jos Douma, predikant en auteur van boeken over Lectio Divina.

Lezen met je hart / Lectio Divina De evangeliën
€ 29,95
voorraad onbekend
Samen luisteren in de stilte

Samen luisteren in de stilte is een boek van Jos Douma en Anselm Grun met anderen wat helpt door middel van 40 oefeningen in lectio divina bij bijbellezen in combinatie met stilte en christelijke meditatie.

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen. Bij het boek wordt een digitale kaart beschikbaar gemaakt, waarop alle plaatsen van lectio divina in Nederland in beeld worden gebracht.

Samen luisteren in de stilte Douma, Jos; Grün, Anselm; Lapré, John; H
€ 17,99
voorraad onbekend
Mediteren op de Bijbel

Marijke ten Cate neemt je in het werkboek: Mediteren op de Bijbel mee in bezinning en verwerking van lectio Divina waarbij ze laat zien hoe je praktisch meditatief kan Bijbellezen met pen en potlood.

De bekende illustratrice Marijke ten Cate ontdekte hoe een stille, meditatieve omgang met de Bijbel een verdieping kan geven aan het bijbellezen. In dit boek laat ze zien hoe zij zelf werd geïnspireerd en geeft ze praktische aanwijzingen om zelf met een bijbeltekst, pen/penseel en papier aan de slag te gaan. Het boek bevat naast 40 bijbelteksten 10 platen met vrij werk, gemaakt na het lezen van een bijbeltekst, met daarbij een inleiding in lectio divina en veel praktisch materiaal.

Marijke ten Cate laat hiermee zien dat deze creatieve manier van lectio divina iets is wat iedereen kan doen.

Marijke ten Cate studeerde aan de kusntacedemie en groeite uit tot illustrator van meer dan 100 prentenboeken. Haar naam werd verbonden aan de Prentenbijbel, de meest verkochte kinderbijbel van dit moment.

Mediteren op de Bijbel Cate, Marijke ten
€ 14,95
voorraad onbekend
Lezen voor je leven

Lezen voor je leven is de weerslag van praktijk rond Lectio Divina zoals Jos Douma en Dom Bernardus die in hun levenspraktijk ervaren.

De beweging van de Reformatie betekende een herontdekking van de Bijbel. Waar wegen toen uiteengingen, komen ze nu weer dichter bij elkaar: Katholieken en Protestanten vinden elkaar in de praktijk van de Lectio Divina. Deze monastieke manier van bijbellezen doet recht aan Woord en Geest en richt zich op de liefde van Jezus die ons vandaag aanspreekt. In dit boekje verkennen een monnik en een predikant de praktijk van de Lectio Divina, zoekend naar wat de Geest vandaag te zeggen heeft. Zou deze praktijk niet het kloppende hart kunnen zijn van oecumenische toenadering tussen Katholieken en Protestanten?

De auteurs vertellen over hun eigen ervaringen met Lectio Divina en geven praktische voorbeelden. Daarmee is het een boek om zelf met deze bijbelleesmethode aan de slag te gaan. Elsbeth Gruteke verzorgde speciaal voor dit boek twee interviews met de auteurs.

Dom Bernardus is abt van de trappisten van Koningshoeven, Jos Douma is predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur en docent.

Lezen voor je leven Douma, Jos; Bernardus, Dom
€ 14,90
voorraad onbekend
De ladder van de kloosterlingen
De ladder van de kloosterlingen Heer, Jos de; Kartuizer, Guigo Ii de
€ 22,95
voorraad onbekend
Kijken en luisteren naar Jezus

Kijken en luisteren naar Jezus is een nieuw veertig dagenboek door Jos Douma vanuit het perspectief van Lectio Divina.

Bijbellezen met je hart. Zo kun je lectio divina omschrijven. Met heel je hart luisteren naar wat de Heer wil zeggen. En ook: naar Jezus kijken om zijn ogen liefdevol op jou gericht te zien. Na Samen luisteren in de stilte (waarvan de eerste druk binnen twee maanden was uitverkocht!) een nieuw boek met veertig lectio divina oefeningen, geschreven door diverse auteurs, zoals predikant Jos Douma, zr. Nadia Kroon, die kerkelijk werker in de Protestantse Kerk is én ingetreden in een klooster, predikant Robbert-Jan Perk en broeder Columba, een van de jongste monniken in ons land. Veertig keer klinkt de stem van Jezus om jou aan te spreken en aan te raken. Veertig keer ontdek je dat Jezus jou ziet en kent en je de weg wijst. Ter inspiratie staan in het boek ook enkele iconen van Jezus afgebeeld.

Dit boek is overigens niet alleen te gebruiken in de veertigdagentijd, maar het hele jaar door zul je er dingen in vinden waar je wijzer van wordt.

Uitgave in samenwerking met Contemplatio Nederland.

Kijken en luisteren naar Jezus Douma, Jos; Kroon, Nadia
€ 17,90
voorraad onbekend
Stiltedagboek

Wie leest in de Bijbel verliest tijd, maar krijgt er eeuwigheid voor terug. Maar hoe lees je zo, dat de tekst ook werkelijk voor je gaat leven? Mirjam van der Vegt biedt met methodes uit de kloostertraditie een waardevolle verdieping in de bijbellezing van elke dag.

Door de vorm van de meditaties (lectio divina) zul je de woorden van God zelf proeven en beleven. Leer meer over wat God zegt over rust, verwondering, liefde en ontvankelijkheid. Een liefdevolle confrontatie met je eigen bezige bestaan.

Mirjam van der Vegt is schrijver, spreker en stiltetrainer. Eerder schreef zij diverse romans. Het succesvolle boek Koester je hart (nominatie Publieksprijs Christelijk Boek 2013) was de eerste publicatie in de serie over stilte.

Samen met Ronald Koops verzorgt zij stilteavonden met muziek en interactieve oefeningen. www.mirjamvandervegt.nl

'Dit inspirerende en confronterende boek wijst naar de ontbrekende plek in mijn leven; tijd nemen om te luisteren naar God. Vaak spreek ik teveel. Mirjam daagt me uit om een oude lievelingspsalm opnieuw te zingen en beleven: Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft.'
ds. Arie van der Veer (Nederland Zingt, presentator en schrijver)

'De kaars aansteken, neerknielen, fluisteren en luisteren.
De kaars doven, opstaan, de dag ingaan.
En denken: morgen mag ik weer.'

Annemarie van Heijningen-Steenbergen, columnist, schrijver, spreker.

Een bijbels dagboek voor hen die zoeken naar stilte, verwondering en contemplatie.

Stiltedagboek Vegt
€ 24,99
voorraad onbekend
Koester je hart

Koester je hart, een stilteboek van Mirjam van der Vegt, nu in een heruitgave voor wie op zoek is naar rust in zijn of haar leven.

Mirjam van der Vegt neemt de lezer mee op weg naar de stilte. Deze tocht heeft een bijzondere eindbestemming: de rust die God belooft te midden van alle omstandigheden.

Met levendige voorbeelden, anekdotes en spreuken word je aangemoedigd uit je jachtige bestaan te stappen en op adem te komen. Veertig praktische tips helpen je daarbij op weg: van benedictijns 'piekeren' tot Lectio Divina

Koester je hart Vegt, Mirjam van der
€ 15,99
voorraad onbekend
Adem de dag

Verstilling brengt lucht en ruimte in je leven. We verlangen naar onthaasting in alle facetten in ons bestaan.

Momenten die je ziel voeden, ruimte bieden en innerlijke rijkdom brengen.

In dit boek geeft stiltetrainer Mirjam van der Vegt een inzicht, aanmoediging of anekdote voor elke dag, met aanvullende bijdrages van herder Sjoerd Stellingwerf (stilte vanaf het open veld) en Alex van Pelt (stilte op de werkvloer). Adem de dag!

'Adem de dag' is onderdeel van de Stiltelijn en het vervolg op 'Koester je hart'.

Mirjam van der Vegt schreef de veelgelezen Stiltelijn, die in een grote behoefte blijkt te voorzien. Ze brengt haar boeken elke keer weer op een actuele manier voor het voetlicht en publiceerde ook enkele romans. Ze schrijft 'Het naaiatelier', het BCB actieboek voor 2016.

Adem de dag Vegt, Mirjam van der
€ 18,99
voorraad onbekend