Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Stefan Paas

Boeken van Stefan Paas kopen gemakkelijk online bij Ichthusboekhandel.nl of één van de Ichthusboekwinkels.

Stefan Paas was de theoloog des Vaderlands in 2019 en die plek ontving hij door een langdurige betrokkenheid bij theologie en gemeentestichting in Nederland. Een combinatie die niet vaak voorkomt. Als auteur van christelijke theologie neemt hij een bijzondere plaats in binnen het theologisch en kerkelijk spectrum van Nederland.

Prof. Dr. Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar missiologie aan de Theologische universiteit van Kampen.

Onderstaand een beeld van actuele boeken die Stefan Paas geschreven heeft of waar hij aan meegewerkt heeft en die je gemakkelijk online kan kopen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels.

Zoeken naar het goede leven?

Zoeken naar het goede leven is het essay van de theoloog des Vaderlands 2019, Prof. dr. Stefan Paas, wat verscheen ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie op 16 november 2019. Het centrale thema is de toekomst van theologie.

Over zaken als God en geloof heeft iedereen wel een mening stelt Stefan Paas. Onze diepste motivaties blijken zelfs religieus van aard. Het is volgens hem om die reden belangrijk dat er goede theologie is en blijft bestaan. Al is het maar om gemanipuleerde beelden van God te ontmaskeren.

Stefan Paas betoogt in dit essay verder dat theologie aan de universiteit thuishoort. Hoewel theologen geen harde data leveren, helpen zij om de bronnen van onze cultuur te verhelderen en kritisch te doordenken.

Prof. Dr. Stefan Paas is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar missiologie aan de Theologische universiteit van Kampen.

Zoeken naar het goede leven? Paas, Stefan
€ 5,95
voorraad onbekend
God bewijzen

In het boek God bewijzen gaan Stefan Paas en Rik Peels in op de grote vragen naar het Godsbewijs. Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z'n minst naïef, onkritisch en zweverig? Hoewel de moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat, wil God maar niet dood......

Buiten Europa groeit religieus geloof gestaag en zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen, maar misschien is er meer aan de hand. Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt.

In God bewijzen zetten twee gelovige wetenschappers de argumenten voor en tegen Godsgeloof op een rij. Ze doen dat op een milde manier, zonder polemiek of bekeringsijver, maar met vaart en humor. Het boek is tot stand gekomen met medewerking van gelovige en niet-gelovige wetenschappers uit verschillende vakgebieden, en bevat de laatste wetenschappelijke en filosofische inzichten over religie.

Stefan Paas (1969) is hoogleraar theologie aan de VU in Amsterdam. Hij publiceert veelvuldig over politiek en cultuur. In januari 2012 noemde Elsevier hem en een 'denker die ertoe doet'. Hij heeft speciale aandacht voor kerkplanting en gemeentegroei.

Rik Peels (1983) promoveerde in de filosofie en is postdoc aan de VU in Amsterdam. Hij schrijft regelmatig opinierende bijdragen in de landelijke pers.

Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z'n minst naïef, onkritisch en zweverig? Hoewel moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat, wil God maar niet dood. Buiten Europa groeit religieus geloof gestaag en zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen, maar misschien is er meer aan de hand. Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt.

In God bewijzen zetten twee gelovige wetenschappers de argumenten voor en tegen Godsgeloof op een rij. Ze doen dat op een milde manier, zonder polemiek of bekeringsijver, maar met vaart en humor. Het boek is tot stand gekomen met medewerking van gelovige en niet-gelovige wetenschappers uit verschillende vakgebieden en bevat de laatste wetenschappelijke en filosofische inzichten over religie.

God bewijzen Peels, Rik
€ 23,99
voorraad onbekend
Vreemde vogels

Stefan Paas en Gert Jan van de Roest werken het priesterschap van de gelovigen uit in dit bijbelstudieboekje voor kringen aan de hand van 1 Petrus.

De eerste brief van Petrus is een van de meest geliefde brieven van het Nieuwe Testament. Veel christenen herkennen zich goed in de situaties die Petrus beschrijft.

En hij schrijft over actuele thema's als tolerantie, waarden en normen, en opkomen voor je geloof. Het beeld van gelovigen als priesters in de moderne samenleving komt ook uit deze brief van Petrus.

In die zin zijn deze bijbelstudies het bijbelse vertrekpunt van het boek Vreemdelingen en priesters dat Stefan Paas in 2015 publiceerde. Een praktische uitwerking voor het werk in de gemeente met kringen of als gemeenteproject.

Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Vrij e Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen, en ouderling in Via Nova.

Gert-Jan Roest is theoloog en voorganger van Via Nova; hij promoveerde op een theologisch proefschrift over
christologie.

Vreemde vogels Paas, Stefan; Roest, Gert-Jan
€ 12,99
voorraad onbekend
Vreemdelingen en Priesters

Stefan Paas gaat in Vreemdelingen en Priesters in op de grote vraag: Hoe realistisch is dat nou, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn?

Dit unieke boek biedt een actuele, diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie voor christenen in een post-christelijke cultuur vanuit een gedegen kader.

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over zending, opwekking, groei en verandering als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloofde moeite waard vinden?

Dit diepgravende maar toegankelijke boek legt uit hoe dat kan. Het is gebaseerd op de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in verschillende contexten, waaronder Amsterdam. Het geeft inzicht in recente ontwikkelingen in de zendingstheologie en houdt steeds oog voor de praktijk. Dit is een inspirerend boek voor een hoopvolle minderheid.

Wat een heerlijk boek om te lezen! Dit boek van Paas steekt met kop en schouders boven de rest uit.
5 sterren](Dagblad Trouw)

Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar kerkplanting en kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij ouderling in de christelijke gemeente Via Nova in Amsterdam.

Klik hier voor een leesfragment.

Vreemdelingen en Priesters Paas, Stefan
€ 27,-
voorraad onbekend
Zinvol leven

Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? Dat zijn de kernvragen van het boek Prediker, maar ze zijn ook bijzonder actueel.

Zinvol leven is ontstaan in de jonge christelijke gemeenschap Via Nova in Amsterdam, waar vooral jonge mensen komen die midden in het leven staan. Dit boek is dan ook een zoektocht naar een praktische toepassing van de adviezen in het boek Prediker, in het leven van elke dag. Daarbij komen alle levensterreinen aan de orde: werk, geld, plezier, relaties en geloven. De lezer wordt uitgedaagd om zich hierover met behulp van de Bijbel een mening te vormen en aan de slag te gaan.

Door de toegevoegde gespreksvragen is Zinvol leven ook een inspirerend boek voor kringen.

Stefan Paas en Siebrand Wierda zijn verbonden aan de christelijke gemeenschap Via Nova. Beiden hebben ze veel ervaring met het brengen van de christelijke boodschap aan een gemengd publiek.

Zinvol leven Paas, S.
€ 14,99
voorraad onbekend
Ontworteld

Wat houd je nog over als al je zekerheden verdwijnen? Hoe kun je dan jezelf blijven? Het bijbelboek Daniël helpt je om over deze grote vragen na te denken.

Ontworteld is ontstaan in de zondagse samenkomsten van Via Nova in Amsterdam, een gemeente die in 2006 is gestart. Vooral twintigers en dertigers nemen aan deze samenkomsten deel. Ontworteld staat daardoor midden in het leven. Thema's zijn: geloven in ballingschap, macht, schoonheid en angst, hoogmoed, ontkenning van de dood, loyaliteit aan God. De auteurs herkennen de vragen, prikkelen de lezers en zoeken een weg die begaanbaar is.

Door de toegevoegde gespreksvragen is Ontworteld ook een inspirerend boek voor kringen.

LEESFRAGMENT

Ontworteld Paas, Stefan; Wierda, Siebrand
€ 8,95
voorraad onbekend
Eten met Jezus / druk 1

Bijbelstudies over maaltijden in Lucas

Samen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten, veranderden mensen. Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem voor ogen stond.
Eten en drinken was belangrijk voor Jezus. Als er iets te vieren was, was hij erbij. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden. Als Jezus maar niet zulke pijnlijke dingen zou zeggen. En als hij maar niet van die rare mensen zou mee-nemen… Een 'veelvraat' en een 'dronkaard' noemden tegenstanders hem. In het voorjaar van 2011 heeft Via Nova, een jonge christelijke gemeente in Amsterdam, een serie samenkomsten gehouden over gedeelten uit het boek Lucas. Het zijn allemaal gedeelten waarin het gaat over Jezus aan tafel. In dit boekje staan negen bijbelstudies die gebaseerd zijn op deze samenkomsten.

Eten met Jezus / druk 1 Paas / Roest/ Wierda
€ 14,99
voorraad onbekend
Church Planting in the Secular West

In this book Stefan Paas offers thoughtful analysis of reasons and motives for missionary church planting in Europe, and he explores successful and unsuccessful strategies in that post-Christian secularised context.

Drawing in part on his own involvement with planting two churches in the Netherlands, Paas explores confessional motives, growth motives, and innovation motives for church planting in Europe, tracing them back to different traditions and reflecting on them from theological and empirical perspectives. He presents examples from the European context and offers sound advice for improving existing missional practices. Paas also draws out lessons for North America in a chapter coauthored with Darrell Guder and John Franke. Finally, Paas weaves together the various threads in the book with a theological defense of church planting. Presenting new research as it does, this critical missiological perspective will add significantly to a fuller understanding of church planting in our contemporary context.

Recensie(s)Darrell Guder Princeton Theological Seminary Amid the vast and growing literature addressing the end of Western Christendom and its implications for the Christian movement, Stefan Paas's critical analysis sets the standard for the debate. This is a major contribution to missional theology and practice on both sides of the North Atlantic! Allan M. Barth Redeemer City to City Paas exposes the poor research behind much of the accepted thinking about planting new churches in the European context, while painting the backdrop of a Europe that is not only post-Christendom but by and large post-Christian. If you are afraid of examining the assumptions you may have made about planting churches in Europe, do not read this book! John R. Franke from the foreword This is one of the most engaging, stimulating, and well-researched books on church planting to have been published in recent years. . . . I look forward with great anticipation to seeing the impact it will have on the practices of church planting in North America as well as in Western Europe among those who are committed to the Christian renewal and re-evangelization of the West.

Artikl Reformatorisch dagblad

Church Planting in the Secular West Paas, Stefan
€ 34,-
voorraad onbekend
Center Church

Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City

Today many pastors are struggling to adapt to a post-Christian culture without abandoning orthodox theology. How do we communicate the classic doctrines of grace and substitutionary atonement in our globalized culture and context?

In Center Church, Timothy Keller offers challenging insights and provocative questions based on over twenty years of ministry in New York City. This book outlines a theological vision for ministry—based on classic doctrines but rethinking our assumptions about church for our time and place—organized around three core commitments:

Gospel-centered: The gospel of grace in Jesus Christ changes everything, from our hearts to our community to the world. It completely reshapes the content, tone and strategy of all that we do.

City-centered: Cities increasingly influence our global culture and affect the way we do ministry. With a positive approach toward our culture, we learn to affirm that cities are wonderful, strategic and underserved places for gospel ministry.

Movement-centered: Instead of building our own tribe, we seek the prosperity and peace of our community as we are led by the Holy Spirit.

Tim Keller is founder and pastor of the Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, New York City.

Eerder verschenen van hem in Nederland:

* In alle redelijkheid (2008, 8e druk 2010),
* De vrijgevige God(2009, 4e druk 2010)
* Namaakgoden (1e en 2e druk 2010)
* Ruim baan voor gerechtigheid 2011
* Kruistocht 2012
* Het Huwelijk 2012

Center Church Keller
€ 35,95
voorraad onbekend