Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Wat is Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag waarop christenen herdenken dat Jezus Christus stierf. Zijn dood aan een kruis in Jeruzalem ongeveer 33 na Zijn geboorte (begin jaartelling) wordt op allerlei plaatsen in de Bijbel gezien als het moment waarin God de Vader en Jezus Christus als de Zoon van God een verzoening van het menselijk kwaad mogelijk maakten.

Volgens de Bijbel stierf Christus op vrijdagmiddag buiten Jeruzalem op een heuvel die Golgotha heette. Hij werd gedood door de zwaarste straf die een mens kon ontvangen in het Romeinse recht, nml de kruisiging. De bijbel beschrijft hoe Christus zonder zonde was en hoe Hij in een diepe strijd schuld, boete en schaamte tegemoet trad tegenover de duivel, de tegenstander van God.

Voorafgaande aan Goede Vrijdag is er in het kerkelijk jaar de Veertigdagentijd of de Lijdenstijd. De periode waarin wereldwijd christenen zich voorbereiden op het Paasfeest. Na Goede Vrijdag is er de Stille Zaterdag, een dag waarin we herdenken dat Christus in het graf lag, waar Hij begraven is. Daarmee vormt dat de laatste dag van inkeer en verstilling, uitkijkend naar de Paasmorgen, waarop christenen herdenken dat Jezus opstond uit de dood en zo de mensheid en de geestelijke wereld toonde dat Hij de zonde en de dood overwonnen heeft!

Onderstaand geven we een overzicht van boeken die u kunnen helpen om de betekenis van Goede Vrijdag beter te begrijpen. Boeken over wat Goede Vrijdag is, kunt u overigens het hele jaar door kopen bij Ichthusboekhandel, of een andere christelijke boekhandel bij u in de buurt.

Goede Vrijdag is op 29 maart 2024 en wordt gevolgd door Stille Zaterdag op weg naar de Paasmorgen die dit jaar op 31 maart 2024 gevierd wordt.

Verrassende feiten over de rechtszaak te

In het boek Verrassende feiten over de rechtszaak tegen Jezus door Klaas de Jong komen vragen aan de orde zoals: Waarom was de rechtszaak tegen Jezus op Pesach en waarom Pilatus Hem door zijn soldaten liet kruisigen. Wat zou er gebeurd zijn als Pilatus naar zijn vrouw had geluisterd? Wat preekten de apostelen over schuld?

Een onrechtmatig proces
De rechtszaak tegen Jezus was om meerdere redenen onrechtmatig evenals de kruisiging door de Romeinse soldaten in opdracht van gouverneur Pontius Pilatus. In dit boek lees je hierover en over de vele vragen die deze rechtszaak oproepen bij nauwkeurig lezen van de Evangeliën. We noemen een paar:Nee, niet op het feest!Jezus werd veroordeeld en gekruisigd op het Joodse Paasfeest (Pesach). Dat is vreemd eigenlijk want de hogepriester Kajafas had van tevoren uitdrukkelijk gezegd: 'Niet op het feest.' Hoe kwam het dat deze man als voorzitter van het Sanhedrin toch Jezus aan het begin van het feest ter dood veroordeelde? Het is boeiend om te lezen hoe alles verliep volgens Gods plan en niet volgens het plan van Kajafas.

Geen steniging maar kruisiging
Jezus werd veroordeeld vanwege Godslastering. Volgens de Wet van Mozes (de Tora) gold daarvoor de doodstraf in de vorm van steniging. Maar Jezus werd niet gestenigd maar gekruisigd. In dit boek ontdek je het hoe en waarom.

Spraken de apostelen over 'Zijn bloed over ons'?
Door de eeuwen heen is het Joodse volk vervolgd vanwege de uitroep 'Zijn bloed over ons' door een groep mensen bij de rechterstoel van Pilatus. Was dat dezelfde menigte als die een week eerder hosanna had geroepen?Wat predikten de apostelen eigenlijk hierover in allerlei steden in het Romeinse Rijk?

De Bijbel toont ons de feiten over hun prediking.

Verrassende feiten over de rechtszaak te Jong, Klaas de
€ 12,95
voorraad onbekend
Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, De dag dat de revolutie begon is het nieuwste boek van Tom Wright in het Nederlands en wat vlak voor Pasen uitkomt.

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

Over Tom Wright: Hij is de vruchtbaarste Bijbelgeleerde van deze generatie. Sommigen noemen hem de belangrijkste apologeet sinds C.S. Lewis. (Christianity Today)

N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).

Goede Vrijdag Wright, Tom
€ 24,95
voorraad onbekend
Vier het samen

Het gezinsboek: Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken binnen het gezin, een kinderclub of een schoolklas.

Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen / werkvormen te kiezen die passen bij het gezin.

Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard ook geschikt voor het basisonderwijs en het kinderwerk in de kerk.

Nieske Selles, auteur, moeder en voormalig leerkracht, doet jaarlijks haar best om op creatieve wijze de christelijke feesten te vieren met haar kinderen. Ze merkt dat het werkt!

Vier het samen biedt suggesties voor de viering van advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag. Ze zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

* een korte inleiding
* bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
* vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
* (creatieve) verwerkingsvormen
* vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten

U kunt het boek Vier het samen eenvoudig online bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de Ichthuswinkels.

Vier het samen Selles,-ten Brinke Nieske
€ 22,99
voorraad onbekend
Hosannah! (6 verhalen rond Pasen)

In deze verhalenbundel staan zes verhalen over Goede Vrijdag en Pasen. Daarbij wordt het verhaal verteld door de ogen van een kind.

Telkens wordt een kind gevolgd: Lucas uit Griekenland, die met zijn vader stoffen verkoopt bij het tempelplein. Micha, die voor het eerst mee mag naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Jochanan, die getuige is van de intocht. Rachel, die graag in de tuin werkt naast de hof van buurman Jozef uit Arimathea. Nathan, die zo trots is op zijn vader omdat hij een belangrijke Farizeeër is. En ten slotte Mirjam, die vlak voor het Pascha wegloopt van huis.

Op een zorgvuldige manier laat de auteur in elk verhaal het lijden en sterven of de opstanding van de Heere Jezus naar voren komen. Dat maakt de verhalen heel geschikt voor gebruik in het gezin, op school of bij het evangelisatiewerk.

Met gespreksvragen en suggesties voor bijpassende Bijbelgedeelten en te zingen psalmen.

Hosannah! (6 verhalen rond Pasen) Swijnenburg, Elsbeth
€ 10,90
voorraad onbekend
Wonder van het kruis

"God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden, die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven." (1 Corinthiers 1:21)

Wat speelde zich af rondom de kruisiging van Jezus van Nazareth, de Zoon van God? Begrepen zij, die persoonlijk betrokken waren bij de kruisiging van Jezus, wat er precies gebeurde en waarom Hij stierf? Wisten zij dat de loop van de geschiedenis in enkele uren een volkomen andere wending zou nemen? Door naar deze mannen en vrouwen te kijken, die er met hun neus boven opp stonden, worden ook wij geconfronteerd met de vraag: Begrijpen wijzelf de betekenis van het wonder wel zo goed?

Niet eerder verscheen een boek waarin de laatste achttien uur voor Jezus" sterven (inclusief de kruisiging) zo indringend werd beschreven als in dit boek. Als lezer wordt u op indrukwekkende wijze meegevoerd naar de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide, waardoor de zeven wonderen van het kruis in uw leven kunnen plaatsvinden.

De persoonlijke - en vooral eerlijke - getuigenissen, die door het boek verweven zijn, brengen het wonder van het kruis zo dichtbij, dat u vol verwondering gaat ontdekken dat de zeven wonderen van het kruis samen een wonderlijk geschenk vormen van God de Vader voor al zijn kinderen hier op aarde.

Voor een recensie van Mark-Jan Zwart, klik HIER

Wilkin van de Kamp (1961) is in 1982 na het voltooien van de Pedagogische Academie, getrouwd met Aukje. Samen hebben zij vier zonen, twee schoondochters en drie kleindochters. Na zestien jaar parttime in het onderwijs gewerkt te hebben is hij vanaf 1999 in dienst als voorganger van de Duits-Nederlandse Euregio Christengemeente (www.ecgonline.net).

Geboren om vrij te zijn
In 2000 richtte Wilkin de stichting Geboren om vrij te zijn op en begon hij te schrijven aan het gelijknamige handboek voor bevrijdingspastoraat, waarvan het grootste deel inmiddels is gerealiseerd en uitgegeven. Vanaf 2010 is Wilkin predikant-directeur van Geboren om vrij te zijn. Inmiddels zijn er ook andere boeken van zijn hand verschenen.

Bibliografie:
- God bezoekt het land (uitverkocht)
- Handboek voor bevrijding 'Geboren om vrij te zijn', NL
- Het wonder van het kruis, 7e druk, NL-D-Maleis (andere talen in voorbereiding)
- Zeven stappen op weg naar vrijheid, 5e druk, NL
- Hoe behoud ik mijn vrijheid?, 5e druk, NL-D
- De geheime wereld achter vrijmetselarij, 2e druk, NL
- De geheime wereld achter occultisme, 2e druk, NL
- Gods speelt geen enkele rol in mijn leven!, 4e druk, NL
- Wij kiezen voor eenheid (redactie met Joke Tan), 1e druk, NL
- Bevrijd van banden, 2e druk, NL
- Kan een christen gebonden zijn?, 1e druk, NL

Wonder van het kruis Kamp
€ 19,95
voorraad onbekend
Pasen met de Zandtovenaar

Met dit prachtige full colour cadeauboek kun je het paasverhaal op veel manieren beleven en zichtbaar maken voor jezelf of voor anderen.

De kunstige zandtekeningen van Gert van der Vijver gaan samen met bijbelteksten uit het paasverhaal.Op de bijgesloten dvd is de zandtovenaar in actie te zien en bekende artiesten onder wie Charley Luske en Hind zorgen voor de muzikale omlijsting.Achter in het boek staat een interview met Gert van der Vijver.Wie een impressie wil van wat hij/zij mag verwachten van de DVD kijkt even dit filmpje:
Pasen met de Zandtovenaar
€ 7,95
voorraad onbekend
Laatste 18 uur HANDLEIDING

De laatste 18 uur gaat over het sterven van Christus en is geschreven door Wilkin van de Kamp. Deze uitgave is de handleiding voor groepsleiders.

In De laatste 18 uur gaan deelnemers op reis langs de 7 wonderen van het kruis. De bijbelsstudies bestaan uit groepsmomenten maar bieden ook materiaal voor persoonlijke bijbelstudie tussen de groepsbijeenkomsten in.

Laatste 18 uur HANDLEIDING Kamp, W. van de
€ 5,-
voorraad onbekend
Kruistocht

Tim Keller behandelt in het boek Kruistocht in zijn eigen, aansprekende stijl het verhaal van het leven van Jezus Christus, wat ogenschijnlijk eindigde in een kruistocht, aan de hand van het evangelie naar Markus. Hij laat daarbij niet alleen de weg naar eeuwig leven zien, maar ook de geschiedenis en het doel van onze wereld.

Het verhaal van Jezus is in de loop van de geschiedenis al op honderden manieren verteld. Moet daar nog wel iets aan toegevoegd worden? Keller schrijft in zijn inleiding hierover:

In deze schijnbaar eindeloze stroom van woorden en ideeën over Jezus leg ik nu voorzichtig ook dit boek neer. Het is een uitvoerige overdenking van het historische christelijke standpunt dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus het centrale gebeuren in de geschiedenis van mens en kosmos vormen en tegelijkertijd het voornaamste ordeningsprincipe van ons eigen leven.

Anders gezegd: Het helderste inzicht in het verhaal over de wereld- en hoe wij daar in passen- krijg je door het verhaal over Jezus rechtstreeks en nauwkeurig in het oog te vatten. Mijn streven is hier om aan Zijn woorden en daden te laten zien hoe prachtig zijn leven zin geeft aan het onze.

Net als in zijn andere boeken spreekt Tim Keller zowel de zoekers als de gelovigen aan. Hij geeft in Kruistoch een nieuw perspectief op het leven van Jezus Christus in een verhaal dat elke lezer zal bijblijven.

Kruistocht is een boek van Tim Keller om te lezen in de aanloop naar Pasen tijdens de 40 dagen tijd. U kunt het online bestellen bij Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de Ichthus winkels in ALphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

Kruistocht Keller, T.
€ 22,50
voorraad onbekend