Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Zangbundels kringenwerk

Bij bijbelstudie- kringenwerk hoort zingen. Iedere gemeenschap heeft daarin haar eigen liederen en selecties. Ichthusboekhandel.nl heeft volop keuze en kan snel leveren. Uiteraard ook waar het gaat om begeleidingsbundels en boeken met gitaarakkoorden.

Liedboek 2013 | Opwekking | Weerklank

eenstemmige bundel voor gemeentezang

De bundel Weerklank bevat - naast de psalmen - een keur van liederen, passend bij de gereformeerde belijdenis en de gereformeerde eredienst. Daarmee voorziet het in de groeiende behoefte aan een verantwoorde zangbundel voor de gereformeerde gezindte.

'Weerklank' is bedoeld voor gebruik in de eredienst. Het bevat alle 150 psalmen in een nieuwe berijming; meerdere psalmen zijn bovendien verrijkt met een tweede berijming. Daarna volgen ruim 500 liederen die de Bijbelse boodschap vertolken of daar met instemming op antwoorden. Deze liederen zijn verzameld uit de schat van de kerk van alle tijden, en uit een brede waaier van recentere uitgaven.

De liederen zijn geordend in rubrieken bij het kerkelijk jaar, bij momenten van de eredienst en bij onderwerpen uit de geloofsleer en het geloofsleven. Er is ook een aantal kinderliederen opgenomen.

De ondertitel is ontleend aan Calvijn (in zijn liedboek 'Pseaulmes et Cantiques', 1539): 'Psalm en lied zal ik zingen, zolang ik ben.'

NB:
De liederen in deze bundel hebben elk voor het eerste couplet een eenstemmige zetting, zonder gitaarakkoorden.

De bundel is samengesteld door een werkgroep, bestaande uit de predikanten:

* A. Baas,
* W.J. Bakker,
* W.J. Dekker,
* E.K. Foppen,
* A. Schroten,
* A. Visser en
* J.A.W. Verhoeven,

de organisten

* Rien Donkersloot en
* Dick Sanderman,

Leerkracht G. Klink-van Reenen en neerlandicus dr. H. van't Veld.

NIEUWS:

De bundel ”Weerklank”, die in Gereformeerde Bondskring is ontwikkeld, is op donderdag 21 april in de Joriskerk in Amersfoort gepresenteerd.

Tijdens de presentatie van ”Weerklank. Instemmen met het Woord in Psalm en Lied” in Amersfoort voerden ds. A. Schroten en dr. H. van 't Veld het woord. De organisten Rien Donkersloot en Dick Sanderman en pianist Wouter Bakker verleenden muzikale medewerking.

Ichthusboekhandel.nl is de plek om de bundel Weerklank te kopen of te bestellen. Bij grotere aantallen denken we graag met u mee.

eenstemmige bundel voor gemeentezang Weerklank
€ 28,99
voorraad onbekend
Hemelhoog teksteditie

De tekstedite van de zangbundel Hemehoog van het Evangelische Werkverband. In 1999 verscheen op initiatief van het Evangelisch Werkverband de Evangelische Liedbundel. Deze liedbundel is na 15 jaar in een vernieuwde en uitgebreide samenstelling opnieuw verschenen als de bundel Hemelhoog.

De nieuwe bundel bevat 739 liederen, gekozen uit een breed palet: vijftig procent bekend, dertig procent klassiek en twintig procent fonkelnieuw. De nieuwe bundel vertoont inhoudelijke continuïteit met de eerste bundel, maar wisselt zo sterk van samenstelling dat de nieuwe bundel niet naast de bestaande gebruikt kan worden.De initiatiefnemers zien deze bundel als een als aanvulling op Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Er verschijnen drie uitgaven: een teksteditie met uitsluitend de teksten, een bundel met tekst én eenstemmige melodie en een muziekeditie met akkoorden voor de begeleiding met een aantal basisinstrumenten. Het Evangelisch Werkverband is een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse kerk in Nederland. Dit project wordt uitgevoerd samen met de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad.
Hemelhoog teksteditie
€ 13,99
voorraad onbekend
Gele bundel teksted met gitaarakkoorden
Gele bundel teksted met gitaarakkoorden
€ 13,99
voorraad onbekend
Zangbundel joh. de heer tekstuitgave 2

De bekende en geliefde zangbundel van Johannes de Heer ten dienste van huisgezin of samenkomsten

Deze bundel bevat de liederen nrs. 1-1011.

De liederen zijn geschikt voor orgel en/of gemengd koor zoals oorspronkelijk verzorgd door Joh. de Heer;

an Quintus Zwart en Peter Grasmeijer zorgden voor een revisie.

Teksteditie met inhoud naar rubriek en alfabetische inhoud.

Zangbundel joh. de heer tekstuitgave 2 Heer
€ 17,95
voorraad onbekend
Youth for christ liedb muziek

Samen veelkleurig zingen, danken, lofprijzen, bidden, stil worden, juichen, roepen, inspiratie opdoen, zegenen en spelen.

De Youth for Christ bundel verbindt verschillende muziekstijlen en achtergronden aan elkaar in een set die al heel lang meegaat.

Youth for christ liedb muziek
€ 22,99
voorraad onbekend
Hemelhoog

De bundel Hemelhoog is de opvolger van de Evangelische Liedbundel. In 1999 verscheen op initiatief van het Evangelisch Werkverband de Evangelische Liedbundel. Deze liedbundel is na 15 jaar in een vernieuwde en uitgebreide samenstelling opnieuw verschenen als de bundel Hemelhoog.

De nieuwe bundel bevat 739 liederen, gekozen uit een breed palet: vijftig procent bekend, dertig procent klassiek en twintig procent fonkelnieuw. De nieuwe bundel vertoont inhoudelijke continuïteit met de eerste bundel, maar wisselt zo sterk van samenstelling dat de nieuwe bundel niet naast de bestaande gebruikt kan worden.De initiatiefnemers zien deze bundel als een als aanvulling op Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Er verschijnen drie uitgaven: een teksteditie met uitsluitend de teksten, een bundel met tekst én eenstemmige melodie en een muziekeditie met akkoorden voor de begeleiding met een aantal basisinstrumenten. Het Evangelisch Werkverband is een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse kerk in Nederland. Dit project wordt uitgevoerd samen met de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad.De Bundel Hemelhoog kopen doe je bij Ichthusboekhandel of bestellen kan ook in de winkels of de website.

Hemelhoog
€ 24,99
voorraad onbekend
Op toonhoogte - teksteditie

Op Toonhoogte is de bekende en gewaardeerdee HGJB-liederenbundel die recent volledig herzien is. Nu beschikbaar in een tekstversie, zodat iedereen mee kan zingen. Ideaal voor groepen, gezinnen, maar ook voor persoonlijk gebruik.

De nieuwe editie bevat ruim honderd liederen meer dan de vorige uitgave. Het brede aanbod van liederen uit verschillende tradities maakt deze bundel zeer geschikt voor het jeugdwerk, maar ook voor andere ontmoetingen en kringen in de gemeente.

Op Toonhoogte (editie 2015) bevat o.a. selecties uit de Psalmen 1773, Psalmen voor Nu, gezangen, Opwekkingsliederen en liederen van Sela. Ook is er een ruime selectie van kinderliederen uit allerlei bronnen, waaronder Elly & Rikkert, Alles wordt nieuw en Opwekking voor kids.

Naast deze teksteditie verschijnt een eenstemmige muziekeditie met gitaarakkoorden.

De HGJB is een landelijke jongerenorganisatie in de Protestantse Kerk van Nederland. Ze organiseert activiteiten voor jongeren, ontwikkelt materialen voor jeugdwerk en catechese, en adviseert plaatselijke gemeenten bij het opzetten van goed jeugdwerk.

Op toonhoogte - teksteditie
€ 11,-
voorraad onbekend
Psalm en gezangboek 6808 tekst groen

150 Psalmen en 306 gezangen zoals ooit vastgesteld in 1938 binnen de Nederlands Hervormde kerk.

Dit is een tekstuitvoering die prima geschikt is voor gebruik in de eredienst en in kringen en ontmoetingswerk. .

Psalm en gezangboek 6808 tekst groen
€ 17,99
voorraad onbekend
Liedboek -rood/geel

Speciale editie van het Nieuwe liedboek in de rood/gele versie voor gemeenteleden. De prachtige lay-out is bedoeld om elk gemeentelid zijn of haar eigen liedboek te kunnen geven.

Verdere specificaties Gemeentebundel:

* Uitvoering: hardcover + witsnede[/b]
* Formaat: 11 x 18 cm
* Omvang: ca. 1.600 pagina's
* Binnenwerk: dundruk
* Drukwerk: zwart met steunkleur
* Uitvoering: genaaid gebonden, 2 leeslinten

Voor het dagelijks gebruik in gezin en kerk is er de basisuitvoering A met karde kaft.

Verwachte verschijningsdatum d.v. op zaterdag 25 mei 2013.

Het Nieuwe liedboek bevat een selectie gemaakt uit de enorme hoeveelheid materiaal van de diverse gemeenten en kerken die samenwerken in het nieuwe liedboekproject.

In het liedboek is er aandacht voor :

1. Psalmen
2. Gezangen in het huidige Liedboek
3. Nieuwe Nederlandse liederen
4. Nieuwe buitenlandse liederen
5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen
6. Liturgische gezangen
7. Overige zangvormen
8. Gebeden en teksten voor meditatie

Wat moet ik me bij deze 'aandacht' preciezer voorstellen?

Psalmen:
De 'Psalmberijming 1967' (de 150 psalmen zoals ze in het Liedboek voorkomen) wordt integraal opgenomen in het nieuwe liedboek. Dit psalter behoort onmiskenbaar tot het culturele en liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken. Daarnaast zullen er ook andere berijmde en onberijmde psalmen worden gekozen. Bij de onberijmde psalmen moet men vooral denken aan de 'antwoordpsalmen' zoals deze bijvoorbeeld in Gezangen voor Liturgie (GVL) zijn te vinden. De ruimte in een nieuw liedboek zal het niet toelaten om alle psalmen in verschillende vormen een plaats te geven. De keuze zal sterk bepaald worden door hun bruikbaarheid in de liturgie van de kerken.

Gezangen in het Liedboek:
Uit de gezangen die in het huidige Liedboek staan zal een ruime keuze worden gemaakt. In deze liederen komt de traditie tot ons en zo blijft de kerk van de 21e eeuw verbonden met hen die door de eeuwen heen zingend zijn voorgegaan. Naast oude liederen moeten we dan ook vooral denken aan liederen die ontstaan zijn in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en inmiddels tot de 'klassiekers' van het Nederlandse kerklied zijn gaan behoren.

Nieuwe Nederlandse liederen:
Na de verschijning van het Liedboek is de ontwikkeling van nieuwe kerkliederen in Nederland doorgegaan. Daarbij is een grote verscheidenheid aan stijlen ontstaan, passend bij de pluriformiteit van de kerken. Deze liederen zijn verzameld in liedbundels van kerkgenootschappen (zoals Gezangen voor Liturgie (GVL) en Oud-Katholiek Gezangboek) maar ook in andere verzamelingen (zoals Tussentijds, Zingend Geloven, Evangelische Liedbundel) en in bundels met liederen van één dichter (zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, André Troost).

Nieuwe buitenlandse liederen:
Hierbij valt te denken aan liederen uit recent verschenen gezangboeken in het buitenland (zoals Duitsland, Zwitserland, Schotland en de Scandinavische landen), maar ook aan liederen uit Taizé en Iona en aan liederen uit andere werelddelen die in oecumenisch verband belangrijk zijn geworden en op internationale bijeenkomsten worden gezongen. Zingenderwijze ontstaan verbanden ook over de grenzen van nationaliteiten heen en wordt de gemeente van Jezus Christus tot één wereldwijde gemeenschap.

Kinder-, jeugd- en tienerliederen:
Het ontbreken van deze liederen in het Liedboek wordt allang als een gemis ervaren. Er zal een eigen repertoire van dergelijke liederen worden opgenomen. Deze liederen moeten een zodanig niveau hebben dat zij door de hele geloofsgemeenschap kunnen worden meegezongen zonder dat iemand zich tekort gedaan voelt. Deze liederen zullen daarom ook niet in een aparte rubriek, maar in de verschillende rubrieken van een nieuw liedboek worden opgenomen.

Liturgica:
De liturgische praktijk van onze tijd vraagt om te zingen varianten voor vaste elementen uit de orde van dienst (gezongen drempelgebeden, acclamaties, tafelgebeden, etc.). Maar ook moet men denken aan wat in de huiskring gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de maaltijd.

Overige zangvormen:
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan canons en kernverzen (een toonzetting van een enkel bijbelvers dat op allerlei manieren zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere bijeenkomsten kunnen verlevendigen.

Gebeden en teksten voor meditatie:
Het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meditatieve teksten en gebedsteksten kunnen, naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat. In de Nederlandse traditie is een liedboek nagenoeg uitsluitend bestemd geweest voor gebruik in de eredienst. In een nieuw liedboek zullen ook meditatieve teksten worden opgenomen in verband met de toegenomen behoefte daaraan voor het persoonlijke geloofsleven.

Liedboek -rood/geel NLB
€ 28,50
voorraad onbekend
Nieuwe Liedboek - blauw/groen

Speciale editie van het Nieuwe liedboek in de blauw/groene versie voor de gemeente. De prachtige lay-out is bedoeld om iedereen zijn of haar eigen liedboek te kunnen geven. (Hier een proefeditie)

Verdere specificaties Gemeentebundel:

* Uitvoering: hardcover + witsnede[/b]
* Formaat: 11 x 18 cm
* Omvang: ca. 1.600 pagina's
* Binnenwerk: dundruk
* Drukwerk: zwart met steunkleur
* Uitvoering: genaaid gebonden, 2 leeslinten

Voor het dagelijks gebruik in gezin en kerk is er de basisuitvoering met karde kaft. Ideaal om achter in de kerk neer te leggen voor regelmatig gebruik en nieuwe bezoekers.

Verwachte verschijningsdatum d.v. op zaterdag 25 mei 2013.

Het Nieuwe liedboek bevat een selectie gemaakt uit de enorme hoeveelheid materiaal van al die diverse gemeenten en kerken.

In het liedboek is er aandacht voor :

1. Psalmen
2. Gezangen in het huidige Liedboek
3. Nieuwe Nederlandse liederen
4. Nieuwe buitenlandse liederen
5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen
6. Liturgische gezangen
7. Overige zangvormen
8. Gebeden en teksten voor meditatie

Wat moet ik me bij deze 'aandacht' preciezer voorstellen?

Psalmen:
De 'Psalmberijming 1967' (de 150 psalmen zoals ze in het Liedboek voorkomen) wordt integraal opgenomen in het nieuwe liedboek. Dit psalter behoort onmiskenbaar tot het culturele en liturgische erfgoed van de Nederlandse protestantse kerken. Daarnaast zullen er ook andere berijmde en onberijmde psalmen worden gekozen. Bij de onberijmde psalmen moet men vooral denken aan de 'antwoordpsalmen' zoals deze bijvoorbeeld in Gezangen voor Liturgie (GVL) zijn te vinden. De ruimte in een nieuw liedboek zal het niet toelaten om alle psalmen in verschillende vormen een plaats te geven. De keuze zal sterk bepaald worden door hun bruikbaarheid in de liturgie van de kerken.

Gezangen in het Liedboek:
Uit de gezangen die in het huidige Liedboek staan zal een ruime keuze worden gemaakt. In deze liederen komt de traditie tot ons en zo blijft de kerk van de 21e eeuw verbonden met hen die door de eeuwen heen zingend zijn voorgegaan. Naast oude liederen moeten we dan ook vooral denken aan liederen die ontstaan zijn in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en inmiddels tot de 'klassiekers' van het Nederlandse kerklied zijn gaan behoren.

Nieuwe Nederlandse liederen:
Na de verschijning van het Liedboek is de ontwikkeling van nieuwe kerkliederen in Nederland doorgegaan. Daarbij is een grote verscheidenheid aan stijlen ontstaan, passend bij de pluriformiteit van de kerken. Deze liederen zijn verzameld in liedbundels van kerkgenootschappen (zoals Gezangen voor Liturgie (GVL) en Oud-Katholiek Gezangboek) maar ook in andere verzamelingen (zoals Tussentijds, Zingend Geloven, Evangelische Liedbundel) en in bundels met liederen van één dichter (zoals Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, André Troost).

Nieuwe buitenlandse liederen:
Hierbij valt te denken aan liederen uit recent verschenen gezangboeken in het buitenland (zoals Duitsland, Zwitserland, Schotland en de Scandinavische landen), maar ook aan liederen uit Taizé en Iona en aan liederen uit andere werelddelen die in oecumenisch verband belangrijk zijn geworden en op internationale bijeenkomsten worden gezongen. Zingenderwijze ontstaan verbanden ook over de grenzen van nationaliteiten heen en wordt de gemeente van Jezus Christus tot één wereldwijde gemeenschap.

Kinder-, jeugd- en tienerliederen:
Het ontbreken van deze liederen in het Liedboek wordt allang als een gemis ervaren. Er zal een eigen repertoire van dergelijke liederen worden opgenomen. Deze liederen moeten een zodanig niveau hebben dat zij door de hele geloofsgemeenschap kunnen worden meegezongen zonder dat iemand zich tekort gedaan voelt. Deze liederen zullen daarom ook niet in een aparte rubriek, maar in de verschillende rubrieken van een nieuw liedboek worden opgenomen.

Liturgica:
De liturgische praktijk van onze tijd vraagt om te zingen varianten voor vaste elementen uit de orde van dienst (gezongen drempelgebeden, acclamaties, tafelgebeden, etc.). Maar ook moet men denken aan wat in de huiskring gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de maaltijd.

Overige zangvormen:
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan canons en kernverzen (een toonzetting van een enkel bijbelvers dat op allerlei manieren zelfstandig gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als refrein bij een gesproken tekst). Het zijn zangvormen die de eredienst en andere bijeenkomsten kunnen verlevendigen.

Gebeden en teksten voor meditatie:
Het nieuwe liedboek is ook bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meditatieve teksten en gebedsteksten kunnen, naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat. In de Nederlandse traditie is een liedboek nagenoeg uitsluitend bestemd geweest voor gebruik in de eredienst. In een nieuw liedboek zullen ook meditatieve teksten worden opgenomen in verband met de toegenomen behoefte daaraan voor het persoonlijke geloofsleven.

Nieuwe Liedboek - blauw/groen NLB
€ 28,50
voorraad onbekend