Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

40 dagen tijd

Boeken voor de 40 dagen tijd: ga naar Ichthusboekhandel

Veel christenen gebruiken de periode voor Pasen (veertig dagen tijd ) om alleen, of als gezin en/of kerkelijke gemeenschap stil te staan bij wat Christus voor ons gedaan heeft.

De veertigdagentijd start D.V. in 2020 op Aswoensdag 26 Februari en loopt door tot en met Stille zaterdag 11 April. Goede Vrijdag is op 10 April en dan sluit de 40 dagen tijd af met Stille Zaterdag. Pasen, de dag van de opstanding begint op Eerste Paasdag 12 april 2020 en Tweede Paasdag 13 april.

Onderstaand een impressie van boeken verkrijgbaar bij Ichthusboekhandel die veel gebruikt worden in de bezinning rond de Vastentijd of Veertigdagentijd.

24 artikelen
pagina 1 van 3
Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, De dag dat de revolutie begon is het nieuwste boek van Tom Wright in het Nederlands en wat vlak voor Pasen uitkomt.

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

Over Tom Wright: Hij is de vruchtbaarste Bijbelgeleerde van deze generatie. Sommigen noemen hem de belangrijkste apologeet sinds C.S. Lewis. (Christianity Today)

N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).

Goede Vrijdag Wright, Tom
€ 24,95
voorraad onbekend
Kijken en luisteren naar Jezus

Kijken en luisteren naar Jezus is een nieuw veertig dagenboek door Jos Douma vanuit het perspectief van Lectio Divina.

Bijbellezen met je hart. Zo kun je lectio divina omschrijven. Met heel je hart luisteren naar wat de Heer wil zeggen. En ook: naar Jezus kijken om zijn ogen liefdevol op jou gericht te zien. Na Samen luisteren in de stilte (waarvan de eerste druk binnen twee maanden was uitverkocht!) een nieuw boek met veertig lectio divina oefeningen, geschreven door diverse auteurs, zoals predikant Jos Douma, zr. Nadia Kroon, die kerkelijk werker in de Protestantse Kerk is én ingetreden in een klooster, predikant Robbert-Jan Perk en broeder Columba, een van de jongste monniken in ons land. Veertig keer klinkt de stem van Jezus om jou aan te spreken en aan te raken. Veertig keer ontdek je dat Jezus jou ziet en kent en je de weg wijst. Ter inspiratie staan in het boek ook enkele iconen van Jezus afgebeeld.

Dit boek is overigens niet alleen te gebruiken in de veertigdagentijd, maar het hele jaar door zul je er dingen in vinden waar je wijzer van wordt.

Uitgave in samenwerking met Contemplatio Nederland.

Kijken en luisteren naar Jezus Douma, Jos; Kroon, Nadia
€ 17,90
voorraad onbekend
Haggadah van onze redding

Een Haggadah is een handleiding voor de Pesachmaaltijd. De tradities die in deze Haggadah staan beschreven zijn gebaseerd op de Joodse traditie van Pesach vieren, op de vervulling ervan door Yeshua de Messias, door Zijn lessen tijdens het Avondmaal en door het Bijbelboek Johannes.

'Haggadah' betekent 'Vertelling.' Tijdens het Pesachmaal vertellen we het verhaal van de bevrijding uit de slavernij van Egypte en de bevrijding van de slavernij van de zonde door het bloed van het Lam, de Messias Yeshua. Want dit is een verhaal dat verteld moet worden! Dit doen we om aan elke generatie door te geven hoe G'd ons heeft gered. We vieren het Pesachmaal om aan Hem te denken en omdat Yeshua Zelf zei: 'Doe dit tot Mijn gedachtenis.' (Lukas 22:19).

Pesach is het Bijbelse feest van bevrijding en verlossing. Op Pesach herdenken we dat we geen slaven meer zijn en in vrijheid mogen leven. We vieren vrijheid op verschillende niveaus. We herdenken het verhaal van de Israëlieten die God heeft vrijgezet van slavernij in Egypte. In de Bijbelse tijd kwamen mensen naar Jeruzalem op Pesach en moesten ze een lam laten slachten. Yeshua (Jezus) vervulde Pesach met zijn leven en stierf op Pesach als Lam van God om ons vrij te kopen van de zonden.

Deze Haggadah is speciaal gemaakt voor Christenen en Joden om samen Pesach te vieren ter ere aan de Messias Yeshua. Met deze Haggadah kunt u makkelijk thuis of met uw kerk Pesach vieren. Het feest van onze vrijheid. Het feest van onze redding.

Haggadah van onze redding
€ 12,95
voorraad onbekend
Hij is opgestaan

Hij is opgestaan, een boek van Ds. J.T. Doornenbal bevat overdenkingen voor de lijdenstijd en Pasen.

In Hij is opgestaan behandelt dominee Doornenbal acht teksten uit de Bijbel met betrekking tot de lijdenstijd en Pasen. In de zeven lijdensweken volgen we de Heere Jezus in Zijn kruisgang door Gethsémané over Gabbatha naar Golgotha. Hij ging deze weg van vernedering uit liefde voor Zijn gemeente. Het lijden en sterven van Christus is het fundament van haar zaligheid. Zijn verzoenend sterven is het rustpunt voor de harten van alle gelovigen.

Maar na Zijn sterven en begrafenis verrees Hij uit het graf. Op paasmorgen is gebleken hoe het
leven sterker is dan de dood. Want Jezus leeft en Hij is opgestaan.

Bedoeld voor de periode van de lijdensweken (veertig dagen tijd), ouderen en jongeren, en is tevens ook geschikt als belijdenisgeschenk

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) begon zijn dienstwerk als hervormd predikant in Woubrugge, waar hij stond van 1935 tot 1939. Daarna diende hij van 1939 tot 1946 de
gemeente van Kesteren. Zijn derde en laatste standplaats was Oene, waar hij tot 1973 zijn ambtelijk werk verrichtte.

Hij is opgestaan Doornenbal, Ds. J.T.
€ 12,50
voorraad onbekend
Theofilus (midprice)

Theofilus is een bijbels historische roman van Randy Singer. De auteur is bekend van zijn advocatenromans. Nu waagt hij zich aan een bijbels historische roman over een naam die genoemd wordt in de bijbel, maar waar we weinig van weten. Theofilus. Een bijzondere roman om te lezen tijdens de 40 dagen tijd.

Hij tartte keizers en stierf als martelaar Het is het 18e regeringsjaar van keizer Tiberius. Theofilus, een ambitieuze jonge Romein, staat aan het begin van zijn juridische carrière. Als pasbenoemd assistent van Pontius Pilatus is hij getuige van het proces tegen Jezus, en geschokt moet hij constateren dat er behalve waarheidsvinding nog vele andere belangen spelen. Hij geeft Pilatus een advies dat hij zijn leven lang diep betreurt.

En zo sterft een onschuldige Jood de ergst denkbare dood: een Romeinse kruisiging. Terug in Rome ervaart Theofilus dat het recht ook daar niet altijd zijn loop heeft. De prijs die hij als strafpleiter betaalt om te laveren tussen intriges, verraad en machtswellust is hoog: het brengt de vrouw die hij liefheeft, en ook hemzelf, in levensgevaar. Dan meldt zich een cliënt die de herinneringen aan het proces tegen Jezus weer oprakelt - zijn naam is Paulus.

Theofilus besluit hem te verdedigen voor Nero's gerechtshof. Zal het hem tegenover deze beruchte keizer lukken een verdediging op te bouwen die een onschuldig mens wél van de dood kan redden?

Een prachtige historische roman in de traditie van Ben Hur, Quo vadis en De brand van Rome. Prachtige bijbels-historische roman.

Van het kaliber van Paul Maiers bestsellers De brand van Rome en Pontius Pilatus ?

Biedt inzicht in de complexe wereld van de eerste christenen in het Romeinse rijk

De media over Theofilus:

'Epische klassieker.'
- Publishers Weekly

Theofilus (midprice) Singer, Randy
€ 12,99
voorraad onbekend
Als ik het wondere kruis aanschouw

Als ik het wondere kruis aanschouw is een verzameling van 49 meditaties rond de lijdenstijd die uit de geschriften van John Flavel verzameld zijn,

Kunt u op Jezus zien zoals Hij stond in uw plaats, om de toorn van God voor u te dragen? En kunt u dan zeggen: Deze wonden heeft Hij voor mij ontvangen; Hij is het Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven; uit deze striemen komt mijn vrede? Het was liefde tot de ziel van een vijand die Hem uit de hemel dreef, om deze smarten naar ziel en lichaam te verdragen voor mij.

Dit boek bevat korte overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Voor alle 49 dagen van de zeven lijdensweken is er een overdenking. Ze zijn geselecteerd uit de geschriften van John Flavel.

Als ik het wondere kruis aanschouw Flavel, John
€ 12,50
voorraad onbekend
De goede bakker

De goede bakker is een parabel geschreven door Sjoukje Kruidhof over de kern van het Evangelie. Een verhaal over echte liefde.

In de bakkerij van de goede bakker mag iedereen helpen met het bakken van brood. Van zijn levensbrood is altijd genoeg voor iedereen. Maar het recept, dat weet alleen de goede bakker. Het is goed in het dorp en in de bakkerij. Totdat de jaloerse gipsgieter de mensen overhaalt om de bakkersvormen te vullen met gips. Het wordt een drama. De werkplaats van de bakker wordt helemaal verwoest. De goede bakker moet iedereen wegsturen. 'Maar eens komt het goed,' belooft hij.
Een aansprekende parabel over Gods liefde met sfeervolle illustraties met veel details.

Het verhaal van de goede bakker heeft Sjoukje Kruidhof al meerdere keren voorgedragen aan groepen kinderen en telkens weet ze kinderen geboeid te houden tot het einde. Om ook andere kinderwerkers en leerkrachten te helpen bij het vertellen van het verhaal heeft ze een voorstelling ontwikkeld waarbij de illustraties gebruikt kunnen worden en het verhaal met nog meer diepgang en interactie gebracht kan worden. Meer informatie: www.sjoukjekruidhof.nl.

Sjoukje Kruidhof woont in Leiden, is auteur én illustrator van dit bijzondere kinderboek. Ze is werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht beeldende vorming en al jarenlang actief in het kinderwerk. Als kinderwerker en onderwijzeres zocht ze naar een parabel die gaat over het hart van het evangelie. Toen ze daar geen actuele versie van vond, heeft ze zelf het verhaal van de goede bakker geschreven.

De goede bakker Kruidhof-Lootsma, Sjoukje
€ 5,99
voorraad onbekend
Bak- Knutsel en ontdekboek

Dit werkboek is een vervolg op het prentenboek DE GOEDE BAKKER, een verhaal over echte liefde. Het is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en kan thuis of in groepsverband (school, kinderkerk, club) worden gebruikt.

Thuis kunnen vaders of moeders, opa's of oma's, waardevolle tijd doorbrengen (14 keer) met hun (klein)kinderen: lezend, pratend, knutselend en bakkend, waarbij ze het geheim van het raadselachtige Levensbrood ontdekken. Oudere kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag.

Voor clubleiders/onderwijzers is het een complete set lesmateriaal van 8 tot 14 lessen, te gebruiken in een serie naar Pasen of rondom onderwerpen als molens, bakkers en oude ambachten.

Belangrijke thema's komen aan bod, zoals: gekend zijn, helpen, jaloezie en (uit)delen, leugen en waarheid, verleiding en keuzes maken, verstoppen en elkaar de schuld geven, teleurstelling en hoop, opoffering, vergeving en echte liefde.

Per les staan meestal twee uitgewerkte bak- of knutselopdrachten, waaruit gekozen kan worden naar niveau, leeftijd en beschikbare tijd (totaal 16 opdrachten).
De benodigde materialen en gedetailleerde werkbeschrijvingen staan bij iedere opdracht aangegeven.

Een prachtig werkboek waardoor kinderen via de knutsel- en bakopdrachten zelf ontdekken en ervaren: hoe in de tijd van paarden en wagens graan werd verbouwd en brood werd gebakken, waardoor deeg rijst, dat je met suiker kunt schrijven, hoe je van je eigen speelgoed een gipsbeeldje maakt, hoe je met meel papier-maché maakt, dat je allerlei kleuren kunt mengen met vier basiskleuren en hoe je met eenvoudige dingen zoals een vork en een schoteltje prachtige vormen kunt maken.

Ook gaan de kinderen op zoek naar het geheim van het raadselachtige Levensbrood en ontdekken ze het echte verhaal achter de Goede Bakker, waar het prentenboek een schaduwverhaal van is.

Met het werkboek kan worden gestart nadat het prentenboek DE GOEDE BAKKER is (voor)gelezen. Vervolgens kan in het werkboek de lijn van het verhaal worden herkend via quotes en kleine illustraties. Voorafgaand aan iedere les moet de bijbehorende pagina uit het prentenboek worden (voor)gelezen.

Om de prentenboekillustraties digitaal te presenteren, kunnen ze kosteloos worden aangevraagd via de website www.sjoukjekruidhof.nl
.
LET OP:

Dit is ook heel geschikt om met kinderen te werken tijdens de veertig dagen tijd

Bak- Knutsel en ontdekboek Kruidhof, Sjoukje
€ 9,95
voorraad onbekend
Hosannah! (6 verhalen rond Pasen)

In deze verhalenbundel staan zes verhalen over Goede Vrijdag en Pasen. Daarbij wordt het verhaal verteld door de ogen van een kind.

Telkens wordt een kind gevolgd: Lucas uit Griekenland, die met zijn vader stoffen verkoopt bij het tempelplein. Micha, die voor het eerst mee mag naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Jochanan, die getuige is van de intocht. Rachel, die graag in de tuin werkt naast de hof van buurman Jozef uit Arimathea. Nathan, die zo trots is op zijn vader omdat hij een belangrijke Farizeeër is. En ten slotte Mirjam, die vlak voor het Pascha wegloopt van huis.

Op een zorgvuldige manier laat de auteur in elk verhaal het lijden en sterven of de opstanding van de Heere Jezus naar voren komen. Dat maakt de verhalen heel geschikt voor gebruik in het gezin, op school of bij het evangelisatiewerk.

Met gespreksvragen en suggesties voor bijpassende Bijbelgedeelten en te zingen psalmen.

Hosannah! (6 verhalen rond Pasen) Swijnenburg, Elsbeth
€ 9,90
voorraad onbekend
't Is al voor mij geschied

Overdenkingen voor de 49 dagen van de zeven lijdensweken door en uit het werk van Johannes Calvijn.

Christus heeft niet alleen Zijn lichaam opgeofferd om ons met God te verzoenen, maar Hij heeft ook in Zijn ziel de smarten gedragen die wij hebben verdiend. Zo is Hij in waarheid de Man van smarten geworden, van Wie Jesaja heeft geprofeteerd: 'Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid ''
(Joh. Calvijn)

De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij deze Man van smarten.

Laat mij toch nooit vergeten
Die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:
't Is al voor mij geschied!

't Is al voor mij geschied Calvijn, Johannes
€ 9,95
voorraad onbekend