Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

40 dagen tijd

Boeken voor de 40 dagen tijd: ga naar Ichthusboekhandel

Veel christenen gebruiken de periode voor Pasen (veertig dagen tijd ) om alleen, of als gezin en/of kerkelijke gemeenschap stil te staan bij wat Christus voor ons gedaan heeft.

De veertigdagentijd start D.V. in 2020 op Aswoensdag 26 Februari en loopt door tot en met Stille zaterdag 11 April. Goede Vrijdag is op 10 April en dan sluit de 40 dagen tijd af met Stille Zaterdag. Pasen, de dag van de opstanding begint op Eerste Paasdag 12 april 2020 en Tweede Paasdag 13 april.

Onderstaand een impressie van boeken verkrijgbaar bij Ichthusboekhandel die veel gebruikt worden in de bezinning rond de Vastentijd of Veertigdagentijd.

27 artikelen
pagina 1 van 3
Kom en Zie, leesplan veertigdagentijd

Kom en Zie is een leesplan, geschreven door Maartje Kok, voor jonge vrouwen in de veertig dagen tijd voor Pasen vanuit het platform van Zij Lacht. Inspirerend en herkenbaar.

Al eeuwenlang is de tijd rondom Pasen een tijd van bezinning. Dit veertigdagenboek helpt je hierbij en geeft woorden van verstilling, verscherping en vertroosting, om zo in deze veertigdagentijd je ogen te richten op Jezus.

Het zien op Jezus doen we door te kijken door de ogen van de gelovige van vroeger en nu. Wat zagen zij van Jezus en wat zegt ons dat? Deze veertig dagen ga je op weg en kijk je naar Jezus door middel van overdenkingen, gedichten, vragen en opdrachten. Zo leer je in deze dagen zien wat het betekent dat Christus ons lief heeft gehad tot in de dood. Eén ding is zeker: we zullen nooit uitgekeken raken.

Maartje Kok (1994) studeerde HBO Theologie en is graag bezig met woorden en beelden. In het dagelijks leven heeft ze bijna altijd haar schrijfboek binnen handbereik om haar gedachten in op te schrijven. Boven alles verlangt ze ernaar om haar diepste vreugde telkens weer in God te vinden. Ze is scherp en fijnzinnig en houdt van diepgang en directheid.

Maartje inspireert mij - en 2.000+ anderen! - al lange tijd met haar schrijfsels, prachtige beelden en hersenspinsels op Instagram. Ze schrijft eerlijk en puur, en dat maakte dat ik haar vroeg om een leesplan te schrijven voor de veertigdagentijd. Hoewel Maartje in mijn ogen zelf een voorbeeld is, gebruikt ze in dit leesplan juist voorbeelden van gelovigen van vroeger, en dat maakt dit leesplan zo ontzettend sterk.
Liza de Jonge, oprichter Zij Lacht

Kom en Zie, leesplan veertigdagentijd Zij lacht
€ 18,99
voorraad onbekend
Veertigdagentijd

Van Dietrich Bonhoeffer een verzameling teksten die zeer bruikbaar zijn voor de veertig dagen tijd.

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer spreekt met zijn krachtige teksten nog steeds heel veel mensen aan, ook al is het meer dan 70 jaar geleden dat hij de dood vond.

Dit niet-jaargebonden meditatieve dagboek bevat voor iedere dag een tekst van Bonhoeffer en een prachtige fullcolour foto. Het dagboek is te gebruiken vanaf Aswoensdag tot en met Pasen. Het is geschikt voor individueel gebruik in de stille tijd of voor gebruik in een gespreksgroep of een samenkomst. Een prachtig cadeau om te geven.

Verschijnt d.v. januari 2018

Veertigdagentijd Bonhoeffer, Dietrich
€ 14,50
voorraad onbekend
Goede Vrijdag

Goede Vrijdag, De dag dat de revolutie begon is het nieuwste boek van Tom Wright in het Nederlands en wat vlak voor Pasen uitkomt.

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

Over Tom Wright: Hij is de vruchtbaarste Bijbelgeleerde van deze generatie. Sommigen noemen hem de belangrijkste apologeet sinds C.S. Lewis. (Christianity Today)

N.T. (Tom) Wright (1948) is nieuwtestamenticus. Hij was van 2003-2010 bisschop van Durham in de Church of England. Momenteel is hij hoogleraar aan de Universiteit van St.Andrews (Schotland).

Goede Vrijdag Wright, Tom
€ 24,95
voorraad onbekend
Samen luisteren in de stilte

Samen luisteren in de stilte is een boek van Jos Douma en Anselm Grun met anderen wat helpt bij bijbellezen in combinatie met stilte en christelijke meditatie.

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen. Bij het boek wordt een digitale kaart beschikbaar gemaakt, waarop alle plaatsen van lectio divina in Nederland in beeld worden gebracht.

Samen luisteren in de stilte Douma, Jos; Grün, Anselm; Lapré, John; H
€ 17,99
voorraad onbekend
Haggadah van onze redding

Een Haggadah is een handleiding voor de Pesachmaaltijd. De tradities die in deze Haggadah staan beschreven zijn gebaseerd op de Joodse traditie van Pesach vieren, op de vervulling ervan door Yeshua de Messias, door Zijn lessen tijdens het Avondmaal en door het Bijbelboek Johannes.

'Haggadah' betekent 'Vertelling.' Tijdens het Pesachmaal vertellen we het verhaal van de bevrijding uit de slavernij van Egypte en de bevrijding van de slavernij van de zonde door het bloed van het Lam, de Messias Yeshua. Want dit is een verhaal dat verteld moet worden! Dit doen we om aan elke generatie door te geven hoe G'd ons heeft gered. We vieren het Pesachmaal om aan Hem te denken en omdat Yeshua Zelf zei: 'Doe dit tot Mijn gedachtenis.' (Lukas 22:19).

Pesach is het Bijbelse feest van bevrijding en verlossing. Op Pesach herdenken we dat we geen slaven meer zijn en in vrijheid mogen leven. We vieren vrijheid op verschillende niveaus. We herdenken het verhaal van de Israëlieten die God heeft vrijgezet van slavernij in Egypte. In de Bijbelse tijd kwamen mensen naar Jeruzalem op Pesach en moesten ze een lam laten slachten. Yeshua (Jezus) vervulde Pesach met zijn leven en stierf op Pesach als Lam van God om ons vrij te kopen van de zonden.

Deze Haggadah is speciaal gemaakt voor Christenen en Joden om samen Pesach te vieren ter ere aan de Messias Yeshua. Met deze Haggadah kunt u makkelijk thuis of met uw kerk Pesach vieren. Het feest van onze vrijheid. Het feest van onze redding.

Haggadah van onze redding
€ 12,95
voorraad onbekend
Hij is opgestaan

Hij is opgestaan, een boek van Ds. J.T. Doornenbal bevat overdenkingen voor de lijdenstijd en Pasen.

In Hij is opgestaan behandelt dominee Doornenbal acht teksten uit de Bijbel met betrekking tot de lijdenstijd en Pasen. In de zeven lijdensweken volgen we de Heere Jezus in Zijn kruisgang door Gethsémané over Gabbatha naar Golgotha. Hij ging deze weg van vernedering uit liefde voor Zijn gemeente. Het lijden en sterven van Christus is het fundament van haar zaligheid. Zijn verzoenend sterven is het rustpunt voor de harten van alle gelovigen.

Maar na Zijn sterven en begrafenis verrees Hij uit het graf. Op paasmorgen is gebleken hoe het
leven sterker is dan de dood. Want Jezus leeft en Hij is opgestaan.

Bedoeld voor de periode van de lijdensweken (veertig dagen tijd), ouderen en jongeren, en is tevens ook geschikt als belijdenisgeschenk

Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) begon zijn dienstwerk als hervormd predikant in Woubrugge, waar hij stond van 1935 tot 1939. Daarna diende hij van 1939 tot 1946 de
gemeente van Kesteren. Zijn derde en laatste standplaats was Oene, waar hij tot 1973 zijn ambtelijk werk verrichtte.

Hij is opgestaan Doornenbal, Ds. J.T.
€ 14,90
voorraad onbekend
Als ik het wondere kruis aanschouw

Als ik het wondere kruis aanschouw is een verzameling van 49 meditaties rond de lijdenstijd die uit de geschriften van John Flavel verzameld zijn,

Kunt u op Jezus zien zoals Hij stond in uw plaats, om de toorn van God voor u te dragen? En kunt u dan zeggen: Deze wonden heeft Hij voor mij ontvangen; Hij is het Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven; uit deze striemen komt mijn vrede? Het was liefde tot de ziel van een vijand die Hem uit de hemel dreef, om deze smarten naar ziel en lichaam te verdragen voor mij.

Dit boek bevat korte overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Voor alle 49 dagen van de zeven lijdensweken is er een overdenking. Ze zijn geselecteerd uit de geschriften van John Flavel.

Als ik het wondere kruis aanschouw Flavel, John
€ 12,50
voorraad onbekend
De tuin en het kruis

'Lang geleden was er een prachtige tuin. In die prachtige wereld werd gelachen, gezongen en gespeeld. Er was geen kwaad en niemand was verdrietig. Maar toen, op een dag...

'In de tuin was alles goed. Maar op een gegeven moment gaat het fout en moeten de mensen de tuin verlaten. Ze kunnen niet meer bij God komen. Ook later, in de tempel, kunnen de mensen niet rechtstreeks bij God komen.

Wanneer Jezus op de aarde komt en aan het kruis sterft, maakt dat de weg vrij voor de mensen om weer bij God te komen.

Een boek om over door te denken en te praten, voor zowel kinderen als grote mensen. Met kleurrijke illustraties van Catalina Echeverri.

De tuin en het kruis Laferton, Carl
€ 6,99
voorraad onbekend
De goede bakker

De goede bakker is een parabel geschreven door Sjoukje Kruidhof over de kern van het Evangelie. Een verhaal over echte liefde.

In de bakkerij van de goede bakker mag iedereen helpen met het bakken van brood. Van zijn levensbrood is altijd genoeg voor iedereen. Maar het recept, dat weet alleen de goede bakker. Het is goed in het dorp en in de bakkerij. Totdat de jaloerse gipsgieter de mensen overhaalt om de bakkersvormen te vullen met gips. Het wordt een drama. De werkplaats van de bakker wordt helemaal verwoest. De goede bakker moet iedereen wegsturen. 'Maar eens komt het goed,' belooft hij.
Een aansprekende parabel over Gods liefde met sfeervolle illustraties met veel details.

Het verhaal van de goede bakker heeft Sjoukje Kruidhof al meerdere keren voorgedragen aan groepen kinderen en telkens weet ze kinderen geboeid te houden tot het einde. Om ook andere kinderwerkers en leerkrachten te helpen bij het vertellen van het verhaal heeft ze een voorstelling ontwikkeld waarbij de illustraties gebruikt kunnen worden en het verhaal met nog meer diepgang en interactie gebracht kan worden. Meer informatie: www.sjoukjekruidhof.nl.

Sjoukje Kruidhof woont in Leiden, is auteur én illustrator van dit bijzondere kinderboek. Ze is werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht beeldende vorming en al jarenlang actief in het kinderwerk. Als kinderwerker en onderwijzeres zocht ze naar een parabel die gaat over het hart van het evangelie. Toen ze daar geen actuele versie van vond, heeft ze zelf het verhaal van de goede bakker geschreven.

De goede bakker Kruidhof-Lootsma, Sjoukje
€ 5,99
voorraad onbekend
Bak- Knutsel en ontdekboek

Dit werkboek is een vervolg op het prentenboek DE GOEDE BAKKER, een verhaal over echte liefde. Het is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en kan thuis of in groepsverband (school, kinderkerk, club) worden gebruikt.

Thuis kunnen vaders of moeders, opa's of oma's, waardevolle tijd doorbrengen (14 keer) met hun (klein)kinderen: lezend, pratend, knutselend en bakkend, waarbij ze het geheim van het raadselachtige Levensbrood ontdekken. Oudere kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag.

Voor clubleiders/onderwijzers is het een complete set lesmateriaal van 8 tot 14 lessen, te gebruiken in een serie naar Pasen of rondom onderwerpen als molens, bakkers en oude ambachten.

Belangrijke thema's komen aan bod, zoals: gekend zijn, helpen, jaloezie en (uit)delen, leugen en waarheid, verleiding en keuzes maken, verstoppen en elkaar de schuld geven, teleurstelling en hoop, opoffering, vergeving en echte liefde.

Per les staan meestal twee uitgewerkte bak- of knutselopdrachten, waaruit gekozen kan worden naar niveau, leeftijd en beschikbare tijd (totaal 16 opdrachten).
De benodigde materialen en gedetailleerde werkbeschrijvingen staan bij iedere opdracht aangegeven.

Een prachtig werkboek waardoor kinderen via de knutsel- en bakopdrachten zelf ontdekken en ervaren: hoe in de tijd van paarden en wagens graan werd verbouwd en brood werd gebakken, waardoor deeg rijst, dat je met suiker kunt schrijven, hoe je van je eigen speelgoed een gipsbeeldje maakt, hoe je met meel papier-maché maakt, dat je allerlei kleuren kunt mengen met vier basiskleuren en hoe je met eenvoudige dingen zoals een vork en een schoteltje prachtige vormen kunt maken.

Ook gaan de kinderen op zoek naar het geheim van het raadselachtige Levensbrood en ontdekken ze het echte verhaal achter de Goede Bakker, waar het prentenboek een schaduwverhaal van is.

Met het werkboek kan worden gestart nadat het prentenboek DE GOEDE BAKKER is (voor)gelezen. Vervolgens kan in het werkboek de lijn van het verhaal worden herkend via quotes en kleine illustraties. Voorafgaand aan iedere les moet de bijbehorende pagina uit het prentenboek worden (voor)gelezen.

Om de prentenboekillustraties digitaal te presenteren, kunnen ze kosteloos worden aangevraagd via de website www.sjoukjekruidhof.nl
.
LET OP:

Dit is ook heel geschikt om met kinderen te werken tijdens de veertig dagen tijd

Bak- Knutsel en ontdekboek Kruidhof, Sjoukje
€ 9,95
voorraad onbekend