Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Christelijke klassieken

Als christelijke boekhandel verkopen we de bijbel die al bijna 2.000 jaar als het meest verkochte boek ter wereld gezien kan worden. Daarnaast zijn er ook heel veel andere boeken die soms al meer dan 1600 jaar verschijnen in steeds opvolgende uitgaven die we beschouwen als christelijke klassiekers. .

Onderstaand een beeld van enkele klassieke boeken die gerekend worden tot de christelijke bronnen in hun tijd en voor deze tijd. Boeken die er (soms na eeuwen) nog steeds toe doen!

Belijdenissen / druk 1

Het boek: De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur.

Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, leest hij als het ware zijn eigen leven. Daarin is veel autobiografisch materiaal te vinden, maar er is meer. Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle ervaringen heen bezig was hem te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis (Gn 1,26). In die woorden uit het scheppingsverhaal legt Augustinus de dynamiek van Gods roepen en van zijn eigen antwoord daarop. Daarom vragen de Belijdenissen er eigenlijk om dat je bij het lezen ook jezelf in het geding brengt en je eigen leven wilt leren zien in dat licht van God. Anders zou je Augustinus verkeerd begrijpen.

In de twintigste eeuw is het werk minstens vijfmaal in het Nederlands vertaald en in minstens 21 uitgaven aangeboden. Toch werd na bijna een halve eeuw de tijd rijp bevonden voor een volledig nieuwe Nederlandse vertaling. Wim Sleddens heeft met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus zoveel mogelijk in helder en eenvoudig Nederlands kunnen omzetten.

In: De Civitate, jrg.61 nr.4, maart 2011
"Vorig jaar heeft uitgeverij Damon een nieuwe vertaling gepubliceerd, van de hand van de Augustijn Wim Sleddens. Deze vertaling is wat mij betreft zeer geslaagd. Sleddens hanteert een eigentijds woordgebruik en verknipt het Latijnse proza tot zinnen van een normale lengte. Daarnaast zijn in de tekst tussenkopjes aangebracht, wat de leesbaarheid ook ten goede komt."
Jeanrique Fahner

In: Benedictijns Tijdschrift, nr.4 2010
"De Confessiones vormen een monument van en voor de zoekende gelovige, een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Vijf keer werd dit werk in de twintigste eeuw opnieuw vertaald; nu weer opnieuw. Het bewijst de blijvende actualiteit van Augustinus."
FB

In: Vox Voetianorum, jrg.34, nr.1, november 2010
"Een algemeen oordeel over de vertaling van Sleddens is dat het een bijzonder verzorgde uitgave is geworden. Het is netjes ingebonden met leeslint en met mooie stofomslag. Maar ook binnenin is het een uitstekende uitgave geworden. Door gebruik te maken van kopjes, aantekeningen in de kantlijn en dikgedrukte paragraafnummering is de vertaling erg overzichtelijk. Tevens zijn er registers ingevoegd, wat bij Wijdeveld ontbrak."
(...)
"De vertaling leest erg goed. Sleddens is zo vrij geweest om meer punten te gebruiken dan Augustinus heeft gedaan, wat de leesbaarheid erg ten goede komt."
Peter Wijnberger

In: Interpretatie, december 2010
"Sleddens wil met zijn vertaling een voor mensen van deze tijd leesbare vertaling maken. Hij stelt dat elke generatie op een eigen manier in contact treedt met het werk in een nieuwe formulering wil horen. Een van de manieren waarop Sleddens dit wil bereiken is door zo veel mogelijk korte zinnen te gebruiken. Op die manier helpt hij de lezers om de vaak brede wegen van de lange zinnen van Augustinus beter te volgen.
Bart J. Koet

In: De Wekker, augustus 2010, jrg.119 nr17
"Nu was dit boek al beschikbaar in een Nederlandse vertaling. Maar de vertaler van deze editie dwingt toch respect af met zijn vertaling. En van een goed boek is het alleen maar goed als er meer vertalingen van beschikbaar zijn. Deze uitgave leest zeer gemakkelijk en maakt daarmee Augustinus toegankelijk voor een volgende generatie. En dat is mooi, want van deze kerkvader valt heel, heel veel te lezen."
C.C. den Hertog

In: Protestants Nederland, jrg 76, nr.6/7, juni/juli 2010
"Van al zijn werken zijn de Confessiones (betekenis: belijdenis of lofprijzing) het meest bekend. Wie het leest, komt onder de indruk van de openheid van geest en de betrokkenheid van hart. Boek X zou eigenlijk tot de verplichte stof voor het godsdienstonderwijs op het voortgezet onderwijs moeten behoren."
(...)
"De 'Belijdenissen' is een boek waardoor je als lezer uitgenodigd wordt jezelf te zien in het licht van God."

(...)
"Wim Sleddens heeft 15 jaar aan zijn vertaling gewerkt. Wat hem voor ogen stond is een - al was het maar voor even - vertaling die eigentijds is. Al weet hij als geen ander dat Augustinus weerbarstig zal blijven. Het is zijn poging om voor de hedendaagse mens het gesprek dat Augustinus met God en zichzelf voert aan het hart te leggen. Tolle lege."
Ds W. van Weelden

In: CV Koers, 07-2009
"De autobiografie van Augustinus, de Belijdenissen, is met recht een van de meest klassieke werken uit de geschiedenis van het christendom."
(...)
"Het verhaal van zijn zoektocht is een appèl aan anderen om wakker te worden", concludeert Sleddens, die in zijn mooie inleiding tal van aspecten van de Belijdenissen uit de doeken doet. Dat verrijkt en verheldert het lezen van dit grootse boekwerk."

Tjerk de Reus

Friesch dagblad, 12 mei 2009
"De vertaling van de Confessiones is een grote prestatie. Dat neemt niet weg dat er hier en daar wel wat op is af te dingen."
(...)
"Maar dat is detailkritiek bij dit prachtige boek.
"
Wessel ten Boom

Tijdschrift voor theologie, mei 2009
Wie deze vertaling van Wim Sleddens leest, zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat Augustinus de Belijdenissen in het Nederlands schreef. Op een meesterlijke wijze slaagde Sleddens er immers in om het subtiele evenwicht te vinden tussen trouw aan de Latijnse tekst van het einde van vierde eeuw en ons hedendaags Nederlands taalaanvoelen. Enerzijds getuigt deze vertaling van een diep inzicht in de tekst van Augustinus. Nauwgezet volgt Sleddens de inhoudelijke lijn van de oorspronkelijke tekst. Bovendien slaagt hij er in om de hoge literaire kwaliteit van de Latijnse tekst naar het Nederlands om te zetten. Anderzijds leest de Nederlandse vertaling helder, ongecompliceerd, trefzeker, fris en vlot, zelfs meeslepend. Daarom is deze tekst zowel geschikt voor een grondige studie van dit geschrift van Augustinus als voor een niet-gespecialiseerd publiek, om het te lezen met jongeren of in de pastoraal. Dit laatste wordt tevens gefaciliteerd door een handzame en instructieve inleiding. Kortom een nieuwe klassieke vertaling is geboren.
Anthony Dupont

In: Reformatorisch Dagblad, 22 April 2009
"Uitgeverij Damon levert in samenwerking met het Augustijns Instituut in Eindhoven opnieuw topklasse in het vertaalwerk. De werken zijn voorzien van kundige inleidingen en voorzien van voetnoten."
Klaas van der Zwaag

Belijdenissen / druk 1 Augustinus, A.
€ 39,90
voorraad onbekend
Zien op Jezus

Het boek Zien op Jezus, geschreven door Isaäk Ambrosius is een volledig herziene uitgave van een geliefd werk. De spelling is aangepast aan het hedendaags Nederlands en de tekst werd opnieuw gezet in een duidelijkere letter.

Het werk van de Middelaar staat centraal in Het zien op Jezus. Ambrosius beschrijft Christus' borgwerk van eeuwigheid, in Zijn geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, in Zijn zitten ter rechterhand Gods en Zijn wederkomst. Daarbij legt hij steeds de nadruk op de noodzaak van de persoonlijke kennis van Christus.

De ondertitel zegt veel van de inhoud van het boek: 'Een gezicht van het eeuwig Evangelie of van de zielsogen op Jezus zoals Hij het grote werk van 's mensen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in de duistere tijd voor Zijn komst; en verder in de volheid des tijds in Zijn geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter rechterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel.' Het boek volgt hiermee de lijn van de 12 artikelen van het christelijk geloof. In het voorwoord onderscheidt Ambrosius het voorwerp van het zien, Jezus, en het de daad van het zien op Jezus.

Isaak Ambrosius(1604-1663) en leefde 13 eeuwen later dan zijn naamgenoot, de kerkvader Ambrosius. Iin de 17e eeuw was hijs een van de vele puriteinen. Hij heeft drie keer omwille van zijn verzet tegen staatsbemoeienis in de kerk gevangen gezeten. In 1648 schreef hij Het zien op Jezus en in 1664 werd het het Nederlands vertaald.

Zien op Jezus Ambrosius
€ 59,50
voorraad onbekend
De navolging van Christus

Het boek 'De navolging van Christus' van de middeleeuwse monnik Thomas a Kempis is door christenen van alle plaatsen als lijfboek omarmd.

Dit boek van bijbelse, oud-christelijke én middeleeuwse wijsheid is in duizenden uitgaven gedrukt en in allerlei talen vertaald. Al meer dan vijf eeuwen lang heeft het zo de weg naar miljoenen lezers gevonden, die de vele honderden raadgevingen vaak levenslang hebben herlezen en overwogen.

Het boek was enkele jaren niet meer leverbaar en verschijnt nu in een nieuwe vertaling van Jacques Koekkoek. Volgens Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch, 'brengt Thomas a Kempis ons bij het hart van het evangelie: de liefde voor Jezus, eenvoud en onderlinge gemeenschap' .

De navolging van Christus Kempis, Thomas a
€ 24,99
voorraad onbekend
Institutie van Calvijn

De grote theoloog van de Reformatie, Johannes Calvijn, is het meest bekend geworden door zijn Institutie - een theologische inleiding op de Bijbel en een rechtvaardiging van de principes van de Reformatie. Nog altijd wordt de Institutie beschouwd als hét standaardwerk van de gereformeerde theologie. Nu in de vertaling van dr. C. de Niet.

Van de Institutie verschenen vanaf 1536 verschillende edities, totdat uiteindelijk in 1559 de meest complete versie gepubliceerd werd.

De vertaler, dr. C.A. de Niet, is classicus en neerlandicus. Zijn vertaling wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid én leesbaarheid. Bij zijn vertaalwerk wordt hij terzijde gestaan door een redactie, bestaande uit dr. W. van 't Spijker, dr. W. de Greef, dr. W.H.Th. Moehn en dr. A. de Reuver.

De laatste Nederlandse vertaling van de Institutie, die van dr. A. Sizoo, dateert van 1931. De nieuwe vertaling van De Niet is de vijfde complete Nederlandse vertaling sinds 1559. Daarmee was deze editie een van de belangrijkste publicaties van het Calvijn-jaar 2009.

Institutie van Calvijn Niet, C.A. de
€ 184,50
voorraad onbekend
Orthodoxie

Het autobiografische geloofsgetuigenis 'Orthodoxie' van de Engelse schrijver en essayist Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) heeft tot op de dag van vandaag vele lezers geraakt en geïnspireerd.

Chesterton laat ons delen in zijn verwondering over het aloude christelijk geloof dat meer dan andere religies blijkt aan te sluiten bij de werkelijkheid.

'Ondanks al zijn persoonlijke eigenaardigheden slaagde hij erin het christelijk geloof met zoveel spitsvondigheid, humor en intellectuele overtuigingskracht naar voren te brengen als niemand in de 20e eeuw dat gelukt is'(Philip Yancey).

PS: In de boekenkast hoort Chesterton naast Augustinus, Pascal, C.S. Lewis en Bonhoeffer in een rijtje klassiekers.

Orthodoxie Chesterton, G. K.
€ 20,-
voorraad onbekend
Gedachten

Blaise Pascal, auteur van het boek Gedachten, was een geniaal wiskundige en natuurkundige uit de zeventiende eeuw en staat bekend als de grondlegger van de waarschijnlijkheidsrekening. Hij werd echter vooral beroemd door zijn filosofisch theologische geschriften.In Gedachten verwoordt Blaise Pascal met grote hartstocht en scherpte het grote wijsgerige vraagstuk van zijn tijd: het probleem van de verhouding tussen de nieuwe wetenschap en het christelijk geloof.

Na Pascals dood vond men talrijke notities en bundels papieren die bedoeld waren als apologie van de christelijke godsdienst. Deze onvoltooide apologie werd postuum als de Pensées uitgegeven. Hierin is ook het beroemde Memoriaal opgenomen, de neerslag van een diep religieuze ervaring die Pascal in de nacht van 23 november 1654 had en opent met de woorden: 'God van Abraham, God van Isaak, God van Jacob, niet der filosofen en geleerden'.

Gedachten Pascal, Blaise
€ 44,90
voorraad onbekend
Onversneden Christendom

In het klassieke boek 'Onversneden christendom' legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Deze vertaling van "Mere christianity" gaat al generaties mee om de essentiële waarheden van het christelijke geloof te verduidelijken en uit te leggen. Er is geen boek van C.S. Lewis wat meer apologetisch is dan Onversneden christendom.

Er is geen schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties.

Wie twijfelt aan het christelijk geloof of toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar geloofsleven kan heel goed bij C.S. Lewis terecht.

Voor veel mensen is het boek Onversneden christendom een aanzet geweest om zich verder te verdiepen in het christelijk geloof. De eenvoud van de principes die Lewis aanreikt maken dat je jaren later je nog steeds realiseert dat je elementen daaruit je eigen hebt gemaakt.

Zijn eenvoudige maar diepgaande klassieker, oorspronkelijk geleverd als een reeks radio-uitzendingen, is een boek dat grondig moet worden gelezen door gelovigen en ruimhartig worden gedeeld met sceptici.

Door de legendarische uitzendingen van Lewis tijdens de Tweede Wereldoorlog uit zijn drie eerdere boeken The Case for Christianity, Christian Behavior en Beyond Personality samen te brengen, biedt Onversneden christendom een ongeëvenaarde kans voor zowel gelovigen als ongelovigen om deze krachtige apologetiek voor het christelijk geloof te horen.

Door de grenzen te negeren die de vele denominaties van het christendom verdelen, biedt 'Onversneden christendom' een ongeëvenaarde kans voor zowel gelovigen als ongelovigen om een ??krachtig, rationeel argument voor het christelijk geloof in zich op te nemen.

Meer boeken van C.S. Lewis treft u hier: -->

Onversneden Christendom Lewis, C.S.
€ 23,99
voorraad onbekend
De Christenreis (3)

De Christenreis op weg naar de eeuwigheid van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Nu als deel 3 in de serie Puriteinse Klassieken. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands. Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst van Bunyan met al zijn eigenaardigheden.

Tegelijk is gezocht naar Nederlandse tekst die goed leesbaar is voor lezers van deze tijd. Bovendien gaat het hier om de volledige vertaling van de definitieve tekst van De Christenreis, inclusief de lange gedichten aan het begin en aan het einde. Ook zijn de kanttekeningen die Bunyan zelf in de kantlijn heeft aangebracht volledig opgenomen. Daarnaast heeft de vertaler talrijke kanttekeningen gemaakt. Zij bevatten toespelingen op Bijbelteksten die Bunyan zelf niet noemt, historische bijzonderheden, theologische verduidelijkingen en toelichting op spreekwoorden en gezegden. Bovendien zijn in dit boek alle oorspronkelijke illustraties bij De Christenreis te vinden.

De inleiding biedt een uitvoerige schets van het leven van Bunyan waarbij voortdurend verwezen wordt naar autobiografische elementen die in De Christenreis vele malen voorkomen.

Vertaald en ingeleid door dr. A. Baars.

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

De Christenreis (3) Bunyan, John
€ 26,95
voorraad onbekend
God leren kennen

In het boek "God leren kennen" behandelt J.I.Packer op diepgaande en overtuigende wijze de christelijke Godsleer. In een meeslepende en tegelijk heldere stijl laat hij zien wie God is en hoe de mens met deze God mag omgaan.

Met dit 'Parelsnoer van korte studies over grote onderwerpen' wil hij de lezer meer van Gods grootheid laten zien.

Het boek God leren kennen valt uiteen in drie delen:

* Het eerste deel gaat over het hoe en waarom van de echte kennis van God.
* Het tweede deel is gewijd aan de verschillende eigenschappen van God
* het derde deel bespreekt de zegeningen die zijn weggelegd voor de mens die Gods kind is.

Deze uitgaven van God leren kennen, is een herziene editie van wat inmiddels een klassieker is geworden, met een voorwoord van dr. P. de Vries, hersteld hervormd predikant.

James Innell Packer (1926-2020) was een Brits-Canadese theoloog. Hij was afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en werd in 1979 hoogleraar aan Regent College in Vancouver. Hij werd gezien als een van de invloedrijkste evangelicalen in de Angelsaksische wereld, tegelijkertijd was hij breed en diep geworteld in de Puriteinse traditie.

God leren kennen Packer, J.I.
€ 32,99
voorraad onbekend
Brieven uit de hel

Het boek "Brieven uit de Hel" verschenen in 1942 onder de naam Screwtape letters, opgedragen aan Tolkien, maakte C.S. Lewis in één klap een bekende schrijver. In Nederland verscheen dit boek in 1947. Brieven uit de hel is een fictieve briefwisseling tussen Galsem en Schroefstrik die tijdloos actueel blijft.

Het boek is sindsdien voortdurend herdrukt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse vertaling Brieven uit de hel, die sinds 1947 meer dan twintig herdrukken beleefde.

Een ervaren duivel schrijft brieven naar zijn neefje (een duivel in opleiding) om hem de fijne kneepjes te leren hoe je christenen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen. Het boek is een tot het eind toe volgehouden parodie, die van de 'andere' kant laat zien waar het op aankomt als je christen bent.

Meer boeken van C.S. Lewis treft u hier: -->

Clive Staples Lewis is geboren op 29 november 1898 in Belfast als tweede en laatste kind van de advocaat Albert Lewis en de domineesdochter Florence Hamilton, die op de universiteit blijk gegeven had van een grote aanleg voor wiskunde. C.S Lewis groeit op in een huis vol boeken, zijn ouders lezen veel. Op vijf jarige leeft laat Clive weten dat hij 'Jacksie' genoemd wil worden, en krijgt zijn zin; later wordt het 'Jack' en dat blijft het. In de zomer is hij meestal een maand met zijn broer en zijn moeder aan zee; zijn vader blijft thuis om te werken. Tot ongeveer hun tiende jaar krijgen de beide jongens onderwijs van hun moeder en van een gouvernante. In 1905 verhuist hij naar een nieuw, groot huis, 'Little Lea', aan de rand van Belfast. Op tienjarige leeftijd overlijdt zijn moeder. Hij gaat dat jaar naar een Engelse kostschool in Watford, nabij Londen. (In zijn autobiografische boek Surprised by Joy noemt hij deze school 'Belsen').

Het onderwijs is daar zeer slecht, Jack begint het christelijk geloof serieus te nemen. In januari 1911 gaat hij naar een Engelse Preparatory School, Cherbourg House ('Chartres' in Surprised by Joy) in Malvern, nabij de grens met Wales. In de loop van deze twee jaar neemt hij (tijdelijk) afscheid van het christelijk geloof. Het onderwijs is goed. Thuis schrijft en illustreert hij verhalen over 'Dierenland' en 'Boxen' (waarvan gedeeltes zijn uitgegeven in Boxen, 1985).

Brieven uit de hel Lewis, C.S.
€ 18,99
voorraad onbekend
Verlangen naar God

A.W. Tozer schreef de bekende christelijke klassieker 'Verlangen naar God' in een coupé tijdens een treinreis van Chicago naar McAllen in Texas.

Dit boek beschrijft een dringende oproep geen compromis te sluiten met de wereld en volledig overgegeven aan God te leven. Aan de hand van voorbeelden uit de Schrift en uit het leven van heiligen die met deze dorst naar God leefden, werpt Tozer licht op het pad naar een nauwere wandeling met God.

'Verlangen naar God' is een uitnodiging om God boven alles te zoeken. Het boek bracht mij dichter bij God en wekte in mij het verlangen om nog dichterbij te komen. - Clark Goble Een van de meest diepgaande boeken die ik ooit heb gelezen! - Adam Miller

Toen ik voor het eerst 'Verlangen naar God' las, was het als fris water op mijn kurkdroge ziel. Ik had nooit zoiets gelezen en ik kon het boek niet wegleggen. - Bob Jensen

Verlangen naar God werd al snel een bestseller en ontving zowel de ECPA Gold en Platinum Book Awards.

Het boek werd geschreven in 1948, maar wordt nog steeds herdrukt en opnieuw ontdekt door nieuwe generaties. Het is een dringende oproep geen compromis te sluiten met de wereld en volledig overgegeven aan God te leven.

Ik brak in tranen uit bij het lezen van een van Tozers gebeden. 'Verlangen naar God' is een grandioos boek dat me geleerd heeft stil te worden en te luisteren naar God.
- Kurt Nelson

'Verlangen naar God' is een uitnodiging om God boven alles te zoeken. Het boek bracht mij dichter bij God en wekte in mij het verlangen om nog dichterbij te komen.
- Clark Goble

Een van de meest diepgaande boeken die ik ooit heb gelezen!
- Adam Miller

Toen ik voor het eerst 'Verlangen naar God' las, was het als fris water op mijn kurkdroge ziel. Ik had nog nooit zoiets gelezen en ik kon het boek niet wegleggen.
- Bob Jensen

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) werd geboren in Pennsylvania en kwam als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant. Tozer was verbonden aan de CAMA, een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met een maandelijkse column voor Alliance Weekly, een uitgave van de CAMA. In 1950 werd hij eindredacteur van het blad. Hij schreef talloze tijdschriftartikelen en twaalf boeken, waarvan De kennis van God (The Knowledge of the Holy) en Verlangen naar God (The Pursuit of God) het meeste bekend zijn.

Verlangen naar God Tozer, A.W.
€ 17,99
voorraad onbekend
Kennis van God

Het boek De kennis van God, van dr. A.W. Tozer begint met de vraag of, en hoe, wij als onvolmaakte mensen kunnen en mogen nadenken over God. De eigenschappen van God die A.W. Tozer vervolgens in alle nederigheid en ootmoed bespreekt, definieert hij als waarheden die God over Zichzelf heeft geopenbaard in de Bijbel.

In beknopte, heldere taal staat Tozer stil bij een aantal eigenschappen van God, zoals zijn eeuwigheid, goedheid en heiligheid. Ieder hoofdstuk begint met gebed en eindigt met lofzang. Hierdoor krijgt De kennis van God een sterk devotioneel karakter: de lezer proeft dat het geschrevene heel dichtbij Tozers hart ligt. Ook wordt duidelijk dat de predikant zich zorgen maakt om een oppervlakkig denken over God; hij pleit vurig voor het herontdekken van Gods majesteit.

De kennis van God is tijdloos en bevat veel ervaring en kennis, maar is vooral inspirerend. Voor alle christenen: niet alleen voor hen die net tot geloof gekomen zijn, maar voor hen die zich opnieuw willen toewijden aan Jezus Christus.

Voor deze nieuwe uitgave van De kennis van God is de vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) werd geboren in Pennsylvania en kwam als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant. Tozer was verbonden aan de CAMA, een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met een maandelijkse column voor Alliance Weekly, een uitgave van de CAMA. In 1950 werd hij eindredacteur van het blad. Hij schreef talloze tijdschriftartikelen en twaalf boeken, waarvan De kennis van God (The Knowledge of the Holy) en Verlangen naar God (The Pursuit of God) het meeste bekend zijn.

Kennis van God Tozer, A.W.
€ 21,99
voorraad onbekend
Verzet en overgave

Inmiddels is Verzet en overgave een klassiek werk geworden in de religieuze literatuur van de vorige eeuw. Het boek bevat de aantekeningen en brieven die Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis schreef van 1943 tot 1945.

Deze bundel is een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave.

Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter dood veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.

Verzet en overgave Bonhoeffer, Dietrich
€ 32,99
voorraad onbekend