Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Christelijke klassieken

Als christelijke boekhandel verkopen we de bijbel die al bijna 2.000 jaar als het meest verkochte boek ter wereld gezien kan worden. Daarnaast zijn er ook heel veel andere boeken die soms al meer dan 1600 jaar verschijnen in steeds opvolgende uitgaven die we beschouwen als christelijke klassiekers. .

Onderstaand een beeld van enkele klassieke boeken die gerekend worden tot de christelijke bronnen in hun tijd en voor deze tijd. Boeken die er (soms na eeuwen) nog steeds toe doen!

Navolging

Dietrich Bonhoeffer betoogt in in de christelijke klassieker 'Navolging' dat discipelschap zoals Christus die leerde, de bevrijding van mensen betekent. Bevrijding van alle menselijke instellingen en geboden, van al wat drukt en belast, van al wat zorg en gewetensbezwaren veroorzaakt.

Het gebod van Jezus is hard voor wie er zich tegen verzet maar zacht voor wie er zich gewillig aan overgeeft. Navolging heeft dan ook niets te maken met krachtprestaties van de ziel. Dat is er dikwijls van gemaakt in een christendom waarin de genade een leerstuk was geworden, het geloof een systeem en het menselijk gedrag een kwestie was van gebod op gebod en regel op regel. Jezus vraag niet het onmogelijke of onmenselijke: zijn gebod wil nooit leven vernietigen maar leven bewaren, sterken, genezen. Navolging is een vreugde.

Navolging Bonhoeffer, Dietrich
€ 26,-
voorraad onbekend
Onversneden Christendom

In het boek 'Onversneden christendom' legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis.

Hij blijft niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties.

Wie toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.

Onversneden Christendom Lewis, C.S.
€ 26,-
voorraad onbekend
Orthodoxie

Het autobiografische geloofsgetuigenis 'Orthodoxie' van de Engelse schrijver en essayist Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) heeft tot op de dag van vandaag vele lezers geraakt en geïnspireerd.

Chesterton laat ons delen in zijn verwondering over het aloude christelijk geloof dat meer dan andere religies blijkt aan te sluiten bij de werkelijkheid.

'Ondanks al zijn persoonlijke eigenaardigheden slaagde hij erin het christelijk geloof met zoveel spitsvondigheid, humor en intellectuele overtuigingskracht naar voren te brengen als niemand in de 20e eeuw dat gelukt is' (Philip Yancey).

In de boekenkast staat Chesterton naast Augustinus, Pascal, C.S. Lewis en Bonhoeffer.

Orthodoxie Chesterton, G. K.
€ 21,-
voorraad onbekend
Belijdenissen

Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij zijn bekendste boek. In grote openheid schrijft hij in Belijdenissen over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis. Belijdenissen is een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

De 'Belijdenissen' van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag.

In deze meest recente Nederlandse vertaling heeft Wim Sleddens met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus in helder Nederlands vertaald. Samen met de overzichtelijke indeling is deze uitgave een zeer toegankelijke uitvoering van het bekende werk van Augustinus.

Nu in een fraaie, toegankelijke paperback

Belijdenissen Augustinus, Aurelius
€ 24,90
voorraad onbekend
Zien op Jezus

Het boek Zien op Jezus, geschreven door Isaäk Ambrosius is een volledig herziene uitgave van een geliefd werk. De spelling is aangepast aan het hedendaags Nederlands en de tekst werd opnieuw gezet in een duidelijkere letter.

Het werk van de Middelaar staat centraal in Het zien op Jezus. Ambrosius beschrijft Christus' borgwerk van eeuwigheid, in Zijn geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, in Zijn zitten ter rechterhand Gods en Zijn wederkomst. Daarbij legt hij steeds de nadruk op de noodzaak van de persoonlijke kennis van Christus.

De ondertitel zegt veel van de inhoud van het boek: 'Een gezicht van het eeuwig Evangelie of van de zielsogen op Jezus zoals Hij het grote werk van 's mensen zaligheid heeft uitgevoerd van eeuwigheid voor alle tijden, in de duistere tijd voor Zijn komst; en verder in de volheid des tijds in Zijn geboorte, leven, lijden, sterven, opstanding, hemelvaart, zitten en bidden ter rechterhand Gods, en wederkomst tot het laatste oordeel.' Het boek volgt hiermee de lijn van de 12 artikelen van het christelijk geloof. In het voorwoord onderscheidt Ambrosius het voorwerp van het zien, Jezus, en het de daad van het zien op Jezus.

Isaak Ambrosius(1604-1663) en leefde 13 eeuwen later dan zijn naamgenoot, de kerkvader Ambrosius. Iin de 17e eeuw was hijs een van de vele puriteinen. Hij heeft drie keer omwille van zijn verzet tegen staatsbemoeienis in de kerk gevangen gezeten. In 1648 schreef hij Het zien op Jezus en in 1664 werd het het Nederlands vertaald.

Zien op Jezus Ambrosius
€ 62,50
voorraad onbekend
Institutie van Calvijn

De grote theoloog van de Reformatie, Johannes Calvijn, is het meest bekend geworden door zijn Institutie - een theologische inleiding op de Bijbel en een rechtvaardiging van de principes van de Reformatie. Nog altijd wordt de Institutie beschouwd als hét standaardwerk van de gereformeerde theologie. Nu in de vertaling van dr. C. de Niet.

Van de Institutie verschenen vanaf 1536 verschillende edities, totdat uiteindelijk in 1559 de meest complete versie gepubliceerd werd.

De vertaler, dr. C.A. de Niet, is classicus en neerlandicus. Zijn vertaling wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid én leesbaarheid. Bij zijn vertaalwerk wordt hij terzijde gestaan door een redactie, bestaande uit dr. W. van 't Spijker, dr. W. de Greef, dr. W.H.Th. Moehn en dr. A. de Reuver.

De laatste Nederlandse vertaling van de Institutie, die van dr. A. Sizoo, dateert van 1931. De nieuwe vertaling van De Niet is de vijfde complete Nederlandse vertaling sinds 1559. Daarmee was deze editie een van de belangrijkste publicaties van het Calvijn-jaar 2009.

Institutie van Calvijn Niet, C.A. de
€ 195,-
voorraad onbekend
Gedachten

Blaise Pascal, auteur van het boek Gedachten, was een geniaal wiskundige en natuurkundige uit de zeventiende eeuw en staat bekend als de grondlegger van de waarschijnlijkheidsrekening. Hij werd echter vooral beroemd door zijn filosofisch theologische geschriften.In Gedachten verwoordt Blaise Pascal met grote hartstocht en scherpte het grote wijsgerige vraagstuk van zijn tijd: het probleem van de verhouding tussen de nieuwe wetenschap en het christelijk geloof.

Na Pascals dood vond men talrijke notities en bundels papieren die bedoeld waren als apologie van de christelijke godsdienst. Deze onvoltooide apologie werd postuum als de Pensées uitgegeven. Hierin is ook het beroemde Memoriaal opgenomen, de neerslag van een diep religieuze ervaring die Pascal in de nacht van 23 november 1654 had en opent met de woorden: 'God van Abraham, God van Isaak, God van Jacob, niet der filosofen en geleerden'.

Gedachten Pascal, Blaise
€ 49,90
voorraad onbekend
De Christenreis (3)

De Christenreis op weg naar de eeuwigheid van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Nu als deel 3 in de serie Puriteinse Klassieken. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands. Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst van Bunyan met al zijn eigenaardigheden.

Tegelijk is gezocht naar Nederlandse tekst die goed leesbaar is voor lezers van deze tijd. Bovendien gaat het hier om de volledige vertaling van de definitieve tekst van De Christenreis, inclusief de lange gedichten aan het begin en aan het einde. Ook zijn de kanttekeningen die Bunyan zelf in de kantlijn heeft aangebracht volledig opgenomen. Daarnaast heeft de vertaler talrijke kanttekeningen gemaakt. Zij bevatten toespelingen op Bijbelteksten die Bunyan zelf niet noemt, historische bijzonderheden, theologische verduidelijkingen en toelichting op spreekwoorden en gezegden. Bovendien zijn in dit boek alle oorspronkelijke illustraties bij De Christenreis te vinden.

De inleiding biedt een uitvoerige schets van het leven van Bunyan waarbij voortdurend verwezen wordt naar autobiografische elementen die in De Christenreis vele malen voorkomen.

Vertaald en ingeleid door dr. A. Baars.

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

De Christenreis (3) Bunyan, John
€ 26,95
voorraad onbekend
God leren kennen

In het boek "God leren kennen" behandelt J.I.Packer op diepgaande en overtuigende wijze de christelijke Godsleer. In een meeslepende en tegelijk heldere stijl laat hij zien wie God is en hoe de mens met deze God mag omgaan.

Met dit 'Parelsnoer van korte studies over grote onderwerpen' wil hij de lezer meer van Gods grootheid laten zien.

Het boek God leren kennen valt uiteen in drie delen:

* Het eerste deel gaat over het hoe en waarom van de echte kennis van God.
* Het tweede deel is gewijd aan de verschillende eigenschappen van God
* het derde deel bespreekt de zegeningen die zijn weggelegd voor de mens die Gods kind is.

Deze uitgaven van God leren kennen, is een herziene editie van wat inmiddels een klassieker is geworden, met een voorwoord van dr. P. de Vries, hersteld hervormd predikant.

James Innell Packer (1926-2020) was een Brits-Canadese theoloog. Hij was afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en werd in 1979 hoogleraar aan Regent College in Vancouver. Hij werd gezien als een van de invloedrijkste evangelicalen in de Angelsaksische wereld, tegelijkertijd was hij breed en diep geworteld in de Puriteinse traditie.

God leren kennen Packer, J.I.
€ 32,99
voorraad onbekend
Verlangen naar God

A.W. Tozer schreef de bekende christelijke klassieker 'Verlangen naar God' in een coupé tijdens een treinreis van Chicago naar McAllen in Texas.

Dit boek beschrijft een dringende oproep geen compromis te sluiten met de wereld en volledig overgegeven aan God te leven. Aan de hand van voorbeelden uit de Schrift en uit het leven van heiligen die met deze dorst naar God leefden, werpt Tozer licht op het pad naar een nauwere wandeling met God.

'Verlangen naar God' is een uitnodiging om God boven alles te zoeken. Het boek bracht mij dichter bij God en wekte in mij het verlangen om nog dichterbij te komen. - Clark Goble Een van de meest diepgaande boeken die ik ooit heb gelezen! - Adam Miller

Toen ik voor het eerst 'Verlangen naar God' las, was het als fris water op mijn kurkdroge ziel. Ik had nooit zoiets gelezen en ik kon het boek niet wegleggen. - Bob Jensen

Verlangen naar God werd al snel een bestseller en ontving zowel de ECPA Gold en Platinum Book Awards.

Het boek werd geschreven in 1948, maar wordt nog steeds herdrukt en opnieuw ontdekt door nieuwe generaties. Het is een dringende oproep geen compromis te sluiten met de wereld en volledig overgegeven aan God te leven.

Ik brak in tranen uit bij het lezen van een van Tozers gebeden. 'Verlangen naar God' is een grandioos boek dat me geleerd heeft stil te worden en te luisteren naar God.
- Kurt Nelson

'Verlangen naar God' is een uitnodiging om God boven alles te zoeken. Het boek bracht mij dichter bij God en wekte in mij het verlangen om nog dichterbij te komen.
- Clark Goble

Een van de meest diepgaande boeken die ik ooit heb gelezen!
- Adam Miller

Toen ik voor het eerst 'Verlangen naar God' las, was het als fris water op mijn kurkdroge ziel. Ik had nog nooit zoiets gelezen en ik kon het boek niet wegleggen.
- Bob Jensen

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) werd geboren in Pennsylvania en kwam als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant. Tozer was verbonden aan de CAMA, een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met een maandelijkse column voor Alliance Weekly, een uitgave van de CAMA. In 1950 werd hij eindredacteur van het blad. Hij schreef talloze tijdschriftartikelen en twaalf boeken, waarvan De kennis van God (The Knowledge of the Holy) en Verlangen naar God (The Pursuit of God) het meeste bekend zijn.

Verlangen naar God Tozer, A.W.
€ 17,99
voorraad onbekend
Kennis van God

Het boek De kennis van God, van dr. A.W. Tozer begint met de vraag of, en hoe, wij als onvolmaakte mensen kunnen en mogen nadenken over God. De eigenschappen van God die A.W. Tozer vervolgens in alle nederigheid en ootmoed bespreekt, definieert hij als waarheden die God over Zichzelf heeft geopenbaard in de Bijbel.

In beknopte, heldere taal staat Tozer stil bij een aantal eigenschappen van God, zoals zijn eeuwigheid, goedheid en heiligheid. Ieder hoofdstuk begint met gebed en eindigt met lofzang. Hierdoor krijgt De kennis van God een sterk devotioneel karakter: de lezer proeft dat het geschrevene heel dichtbij Tozers hart ligt. Ook wordt duidelijk dat de predikant zich zorgen maakt om een oppervlakkig denken over God; hij pleit vurig voor het herontdekken van Gods majesteit.

De kennis van God is tijdloos en bevat veel ervaring en kennis, maar is vooral inspirerend. Voor alle christenen: niet alleen voor hen die net tot geloof gekomen zijn, maar voor hen die zich opnieuw willen toewijden aan Jezus Christus.

Voor deze nieuwe uitgave van De kennis van God is de vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) werd geboren in Pennsylvania en kwam als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant. Tozer was verbonden aan de CAMA, een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met een maandelijkse column voor Alliance Weekly, een uitgave van de CAMA. In 1950 werd hij eindredacteur van het blad. Hij schreef talloze tijdschriftartikelen en twaalf boeken, waarvan De kennis van God (The Knowledge of the Holy) en Verlangen naar God (The Pursuit of God) het meeste bekend zijn.

Kennis van God Tozer, A.W.
€ 21,99
voorraad onbekend
Verzet en overgave

Inmiddels is Verzet en overgave een klassiek werk geworden in de religieuze literatuur van de vorige eeuw. Het boek bevat de aantekeningen en brieven die Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis schreef van 1943 tot 1945.

Deze bundel is een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave.

Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter dood veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.

Verzet en overgave Bonhoeffer, Dietrich
€ 34,50
voorraad onbekend