Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Discipelschap

Boeken over het Bijbels denken over discipelschap zijn er volop bij Ichthusboekhandel. Discipelschap is een thema wat een steeds belangrijker plek heeft gekregen in Bijbelstudiegroepen en huiskringen. Veel kerken werken in hun Bijbelkringen daar mee en zoeken o.a. door goede gespreksvragen daar de nodige verdieping in.

Discipelschap als thema komt enerzijds voort uit hernieuwde aandacht voor Bonhoeffer met Navolging, anderzijds is de discipelschapstraining in evangelische kring ook steeds meer een aandachtspunt in kerken geworden. Onderstaand een praktisch overzicht van Bijbelstudieboekjes die vaak ook gespreksvragen bevatten. Vragen rondom de cultuur van discipelschap, wat is een discipel en welke betekenis heeft dit voor nu. Dit Bijbelstudiemateriaal is eveneens geschikt voor een gemeente discipelschapscursus.

Bijbelstudieboeken over discipelschap bestellen kan gemakkelijk online bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl, de plek voor advies en een ruime keuze. Kopen van boek over discipelschap kan in één van de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

20 artikelen
pagina 1 van 2
In zijn spoor

Veel christenen hebben het verlangen om het Evangelie door te geven. Getuigen kan echter niet zonder volgen. Dit boek geeft met zeven werkwoorden aan wat het inhoudt Jezus te volgen.

Dit boek gaat over het navolgen van de Heere Jezus, over verlangen en verlegenheid. Het bevat zeven bijbelstudies over discipelschap rond zeven werkwoorden: bekeren, volgen, liefhebben, kruisdragen, eenvoudig leven, bidden en belijden. Discipelschap heeft alles te maken met een proces van vormen, omvormen, hervormen. Het Woord van God zet ons aan het werk. De Geest van God is daarbij onmisbaar.

In Zijn spoor is een boek dat de lezer helpt in zijn of haar zoektocht naar een christelijke levenshouding en een daaraan verbonden levensstijl. Het is ontstaan in de gemeente waar de auteur predikant is. Over de inhoud is nagedacht in een brede kring van gemeenteleden.

• Actueel onderwerp!
• Ontstaan in de praktijk van het gemeenteleven en getoetst op bruikbaarheid
• Bedoeld voor christenen die op zoek zijn naar een missionaire levenshouding
• Een stimulans om na te denken over de vraag hoe het geloof handen en voeten krijgt
• Geschikt voor persoonlijke bijbelstudie, maar door de verwerkingsvragen ook voor bespreking in
groepsverband

H.J. van der Veen is predikant in de Hervormde Gemeente te Sliedrecht. Hij was 12 jaar bestuurslid van de IZB.

In zijn spoor Veen, H.J. van der
€ 12,99
voorraad onbekend
X- Vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen van Francis Chan is een eenvoudig, praktisch, bijbels en persoonlijk hulpmiddel voor discipelen van Jezus die anderen willen helpen om volgelingen van Jezus te maken.

Jezus gaf Zijn discipelen een opdracht: 'Volg Mij'. En gaf daarbij een belofte: 'Ik zal je toerusten om anderen te vinden die Mij gaan volgen'

We zijn gemaakt en bestemd om discipelen te maken.

Het boek Vermenigvuldigen is gemaakt om je toe te rusten de opdracht van Jezus in praktijk te brengen in een mentorrelatie of voor gebruik in een bijbelstudie.

Francis Chan en David Platt leiden elk van de 24 lessen in met een video op www.multiplymovement.com.

Eén plus één plus één. Ieder exemplaar van het boek Vermenigvuldigen is gemaakt om te doen wat Jezus deed: discipelen maken die discipelen maken die discipelen maken' Totdat de hele wereld het goede nieuws van Jezus kent.

Francis Chan is voorganger van een kerk in San Francisco en kerkplanter. Hij spreekt jaarlijks voor tien duizenden mensen wereldwijd en staat bekend om zijn gepassioneerde en Bijbelse manier van spreken. Hij zit in het bestuur van World Impact en Children's Hunger Fund. Chan is auteur van New York Times bestsellers 'De vergeten God', 'Bestaat de hel' en 'Te gekke liefde', waarvan meer dan twee miljoen exemplaren zijn verkocht.

Mark Beuving is als professor van interdisciplinaire studies verbonden aan de Eternity Bible College. Zijn passie is het onderzoeken van de vele manieren waarop de Bijbel ieder aspect van het leven verandert. Mark woont met zijn vrouw en dochters in Zuid Californië.

X- Vermenigvuldigen Chan, Francis; Beuving, Mark
€ 14,99
voorraad onbekend
Pelgrim met God
Pelgrim met God Markus, Arjan
€ 13,99
voorraad onbekend
Stap voor stap discipelschap

Discipelschap is voor veel christenen een belangrijk maar lastig onderwerp. Je inzetten in de kerk en meedraaien in een bijbelkring: prima.

Maar mogelijk deins je inwendig terug bij de gedachte in zelf anderen over Christus te vertellen of nieuwe gelovigen als mentor te begeleiden. Dat laat je liever over aan mensen die daar meer voor geschikt zijn.

Dit praktische en laagdrempelige boek maakt duidelijk dat je voor discipelschap geen speciaal talent nodig hebt. 'God kan iedereen met een bereidwillig hart gebruiken', meent de auteur, Scott Morton. Alles wat je over discipelschap moet weten wordt in dit boek behandeld.

Morton splitst het discipelschapsproces op in kleine, overzichtelijke stappen, aan de hand van bijbelse principes. Hij kiest voor een realistische insteek, doorspekt met herkenbare voorbeelden.

Een inspirerend boek dat je aanmoedigt en toerust om zelf mensen tot Christus te leiden.

Stap voor stap discipelschap Morton, Scott
€ 17,90
voorraad onbekend
Radicaal discipelschap

Dr. John Stott is wereldwijd bekend als bijbelleraar, auteur, predikant en inspirerend leider op het gebied van zending en evangelisatie. Time Magazine omschreef hem in 2005 als behorend tot de honderd meest invloedrijke mensen van dat jaar. In juli 2007 stopte hij op 87-jarige leeftijd met al zijn publieke taken. In de zomer van 2011 overleed hij. Radicaal discipelschap is het 51e en laatste boek van zijn hand. Het voorlaatste is De levende kerk. Twee belangrijke boeken over respectievelijk persoonlijk christelijk leven en authentiek kerk-zijn.

Radicaal discipelschap Stott, John
€ 12,50
voorraad onbekend
Discipelschap
Discipelschap Vreugdenhil, L.M.
€ 18,50
voorraad onbekend
Discipelschap met impact

Veel kerkleiders verlangen naar kerkgroei en richten zich op de nieuwste strategieën of kerkdiensten waarin zoekers centraal staan.

Maar gebrek aan groei wordt mogelijk niet veroorzaakt door onze gebrekkige gerichtheid op nieuwe mensen. Misschien komt het doordat we de mensen die we al hebben niet effectief opleiden tot discipel.

Greg Ogden bespreekt de noodzaak van aandacht voor discipelschap in de plaatselijke kerk. Hij herontdekt Jezus' methode om levensverandering te bevorderen door slechts in enkele mensen tegelijk te investeren.

Ogden is eropuit om zowel de individuele discipel als het discipelschap zelf te veranderen. Daarbij laat hij zien hoe discipelschap een zichzelf vermenigvuldigend proces kan worden, met een blijvende invloed van generatie op generatie.

Discipelschap met impact Ogden, Greg
€ 17,99
voorraad onbekend
Discipelschap met impact

Greg Ogden kijkt hoe veel kerkleiders verlangen naar kerkgroei en richten zich op de nieuwste strategieën of kerkdiensten waarin zoekers centraal staan.

Maar gebrek aan groei wordt mogelijk niet veroorzaakt door onze gebrekkige gerichtheid op nieuwe mensen. Misschien komt het doordat we de mensen die we al hebben niet effectief opleiden tot discipel.

Greg Ogden bespreekt de noodzaak van aandacht voor discipelschap in de plaatselijke kerk. Hij herontdekt Jezus' methode om levensverandering te bevorderen door slechts in enkele mensen tegelijk te investeren. (Het zgn. werken met triades) Ogden is eropuit om zowel de individuele discipel als het discipelschap zelf te veranderen. Daarbij laat hij zien hoe discipelschap een zichzelf vermenigvuldigend proces kan worden, met een blijvende invloed van generatie op generatie.

Dit is het werkboek bij het basisboek Discipelschap met impact

Discipelschap met impact Ogden, Greg
€ 19,99
voorraad onbekend
Oefenen in discipelschap

Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. We moeten het ook doen.

Daarbij wil dit boek helpen, met name bij de vraag hoe je als gehele gemeente discipel kunt zijn van Jezus. Hoe je samen discipelschap kunt leren.

Dit boek is geschreven voor christenen die in hun gemeente gezamenlijk vorm willen geven aan een christelijke levenspraktijk en willen oefenen in discipelschap.

In vijf verdiepende hoofdstukken gaan de auteurs in op vijf thema's rond discipelschap en gemeentezijn. De thema's draaien om de vraag: hoe helpen we elkaar als gemeente om te leven als christen in deze tijd? De auteurs gaan in op wat leven als christen is en hoe je dat samen als gemeente doet, hoe we kunnen oefenen in christelijke deugden en
hoe we missionair naar buiten treden als gemeente.

Het sluit af met een praktische handreiking om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

Aan dit boek werkten mee:

* Ad de Bruijne,
* James Kennedy,
* Hans Schaeffer,
* Wilma van der Jagt en
* Pieter Vos.

Ze zijn allen als docent verbonden aan een universiteit of hogeschool. Het boek is ontstaan in een lokale gemeente, tijdens een project waaraan de auteurs hebben meegewerkt.

Klik hier om het eerste deel van het boek alvast in te zien.

Oefenen in discipelschap
€ 14,99
voorraad onbekend