Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Jonathan Sacks

Jonathan Sacks was emeritus opperrabbijn in Engeland en een gelauwerd auteur van theologische boeken vanuit het Jodendom. Onderstaand een overzicht van zijn boeken die in het Nederlands verschenen zijn.

Jonathan Sacks was lid van het Britse Hogerhuis en auteur van vele boeken waaronder Een gebroken wereld heel maken. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan de Dalai Lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

Na een ernstige ziekte overleed hij op 7 november 2020.

Moraal

Opperrabbijn Jonathan Sacks stelt in het boek Moraal dat wij de moraal nodig hebben en weer kunnen vinden. In onze westerse cultuur zijn we Moraal als oriëntatiepunt kwijtgeraakt. Hij biedt de moraal als medicijn voor een samenleving op drift en laat zien dat angst daarvoor niet nodig is.

Allerlei structuren vallen uit elkaar en een steeds feller publiekelijk debat stagneert maatschappelijke vooruitgang. Als we werkelijk geven om de toekomst van de westerse beschaving, moeten we bouwen aan een gemeenschappelijke morele basis.

Dit boek biedt een inspirerende visie op de wereld, waarin we allemaal onze plaats kunnen vinden en zonder angst hoeven te leven

Moraal Sacks, Jonathan
€ 27,50
voorraad onbekend
Exodus, boek van de bevrijding

Exodus, boek van de bevrijding is een uitvoerige studie geschreven door Jonathan Sacks over het tweede bijbelboek van Mozes. In dit wereldwijde standaardwerk uit de serie 'Covenant and conversation' bespreekt rabbijn Jonathan Sacks - als een gezaghebbend denker - de belangrijkste verhalen uit Exodus. Hij leest deze verhalen van de Uittocht door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Torah als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

De 44 hoofdstukken van dit boek van Jonathan Sacks zijn afzonderlijk te lezen. In 2021 Numeri en Deuteronomium. Exodus is het grote verhaal van een volk dat bevrijd wordt uit Egypte. Het behandelt in verhaalvorm de principes die dit volk tot eenheid maken: heiligheid van het leven, vrijheid, rechtvaardigheid, rechtspraak en menselijke waardigheid.

'Jonathan Sacks op zijn filosofische en exegetische best.'
- Jewish Chronicle

'Sacks heeft een geweldige prestatie geleverd met een commentaar dat tegelijkertijd erudiet en toegankelijk voor de gemiddelde lezer is. Zowel de wijsheid van oude commentatoren als de moderne wetenschappers neemt hij mee in zijn betoog, zoals hij ook zijn lezers meevoert op hún reis door de Torah.'
- The Jewish Standard

'Dit is niet zomaar een boek over de parasja's, de weeklezingen in de Tora. Het is een intellectuele en filosofische reis door de fundamenten van ons geloof en de oorsprong van ons volk. De essays zijn uitdagend, prikkelend en relevant.'
- rabbijn Steven Weil

'Jonathan Sacks weet inzichten uit de religie aan de moderne wereld te verbinden en op een overtuigende manier het verhaal van het geloof opnieuw te vertellen. Een zeldzame prestatie.'
- Tony Blair

Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië, lid van het Britse Hogerhuis, en auteur van vele boeken waaronder Een gebroken wereld heel maken. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan de Dalai Lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

Exodus, boek van de bevrijding Sacks, Jonathan
€ 29,95
voorraad onbekend
Genesis, boek van het begin

Genesis, boek van het begin, is onderdeel van het commentaar van Jonathan Sacks en onderdeel van het wereldwijde standaardwerk Verbond en Dialoog over de Torah. Hij bespreekt in dit boek de belangrijkste Genesisverhalen.

Jonathan Sacks leest deze verhalen van het begin als het ware door een groothoeklens. Hij legt daarbij verbanden met de Torah als geheel, met de filosofie en de wereldgeschiedenis en weet dit te verbinden met ons persoonlijke leven.

De hoofdstukken van dit boek over Genesis zijn afzonderlijk te lezen en lenen zich voor meditatie en studie.

Twee andere delen over Numeri en Deuteronomium worden in 2021 verwacht. Het deel is ook te bestellen in een voordelige set , samen met Leviticus

Het deel Exodus verscheen vorig winter. Dit eerste deel uit de serie is zeer enthousiast ontvangen, en voor dit genre een bestseller:

- Dagblad Trouw gaf Exodus van Jonathan Sacks vijf sterren: 'Sacks toont zich een waar meester van de tekst ... hij laat allerlei verrassende en nieuwe betekenissen van de tekst oplichten.'

- Benedictijns Tijdschrift: 'Jonathan Sacks schrijft korte essays die uitmunten in helderheid en actuele relevantie. Hij verstaat de kunst om Mozes zó te lezen dat de meest onbegrijpelijke passages meer dan boeiend worden. Iedere katholiek zou dit boek moeten lezen, hij zal met vernieuwd geloofsinzicht zijn doop in Christus beleven.'- TONY BLAIR: 'Jonathan Sacks weet inzichten uit de religie aan de moderne wereld te verbinden en op een overtuigende manier het verhaal van het geloof opnieuw te vertellen. Een zeldzame prestatie.'

Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. Eerder verscheen van hem Een gebroken wereld heel maken.

Genesis, boek van het begin Sacks, Jonathan
€ 29,95
voorraad onbekend
Leviticus, boek van het Heilige

Leviticus, boek van het Heilige is een uitvoerige studie geschreven door Jonathan Sacks over het derde Bijbelboek van Mozes. In dit wereldwijde standaardwerk uit de serie 'Covenant and conversation' bespreekt rabbijn Jonathan Sacks - als een gezaghebbend denker - de belangrijkste joodse verhalen rond de joodse erediensten.

De serie Verbond en dialoog bevat de briljante essays van Rabbi Jonathan Sacks over het wekelijkse Torah-gedeelte en is nu voor het eerst in boekvorm beschikbaar. Rabbi Sacks combineert Joodse traditie, westerse filosofie en literatuur om een hoog ontwikkeld begrip van de mens onder Gods soevereiniteit te presenteren.

Twee andere delen over Numeri en Deuteronomium worden in 2021 verwacht. Het deel is ook te bestellen in een voordelige set , samen met Genesis, boek van het begin.

'Jonathan Sacks op zijn filosofische en exegetische best.'
- Jewish Chronicle

'Sacks heeft een geweldige prestatie geleverd met een commentaar dat tegelijkertijd erudiet en toegankelijk voor de gemiddelde lezer is. Zowel de wijsheid van oude commentatoren als de moderne wetenschappers neemt hij mee in zijn betoog, zoals hij ook zijn lezers meevoert op hún reis door de Tora.'
- The Jewish Standard

'Dit is niet zomaar een boek over de parasja's, de weeklezingen in de Tora. Het is een intellectuele en filosofische reis door de fundamenten van ons geloof en de oorsprong van ons volk. De essays zijn uitdagend, prikkelend en relevant.'
- rabbijn Steven Weil

'Jonathan Sacks weet inzichten uit de religie aan de moderne wereld te verbinden en op een overtuigende manier het verhaal van het geloof opnieuw te vertellen. Een zeldzame prestatie.'
- Tony Blair

Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië, lid van het Britse Hogerhuis, en auteur van vele boeken waaronder Een gebroken wereld heel maken. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan de Dalai Lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

Leviticus, boek van het Heilige Sacks, Jonathan
€ 32,50
voorraad onbekend
set Genesis + Leviticus

Jonathan Sacks bespreekt in deze nu verschenen aantrekkelijke set de belangrijkste Genesis- en Leviticusverhalen. Hij leest ze als het ware door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Deze set bevat het eerste en derde boek van Mozes in de serie Verbond en dialoog.

Het deel Exodus uit dezelfde serie 'Verbond en dialoog - joodse lezing van de Tora' is al eerder verschenen. De delen Numeri en Deuteronomium volgen later in 2021. De verschillende boeken zijn afzonderlijk te lezen. De inzichten en achtergronden die Jonathan Sacks deelt met zijn lezers maken dit tot een geliefde serie die menig huiskamer en/of studeerkamer zal verrijken.

Dagblad Trouw gaf de serie tot nu toe vijf sterren en stelde: Voor wie zoals ik Genesis en Leviticus als onderdeel van het Oude Testament kent, is het leerzaam om te ontdekken hoe rabbijn Sacks de vertrouwde verhalen vaak anders leest. Inspirerend is ook zijn steeds herhaalde standpunt dat een beschaving niet kan blijven voortbestaan zonder religie. Genesis en Leviticus zijn oude boeken, maar ze stellen vragen die voor onze samenleving nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. We mogen Sacks dankbaar zijn voor deze serie.

Jonathan Sacks (1948) is emeritus opperrabbijn van Groot-Brittannië en lid van het Britse Hogerhuis. In 2016 ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan o.a. de Dalai Lama, Moeder Theresa en Tomás Halík.

set Genesis + Leviticus Sacks, Jonathan
€ 54,50
voorraad onbekend
Niet in Gods naam

Het boek Niet in Gods naam is een aanklacht tegen het misbruik van Gods naam ter rechtvaardiging van geweld. Rabbijn Jonathan Sacks onderzoekt de wortels van geweld in relatie tot religie. Hij focust op de spanningen die er van oudsher zijn geweest tussen Jodendom, Christendom en Islam.

Ondanks voorspellingen van een toenemende secularisatie zien we in de 21e eeuw juist een explosieve groei van religieus extremisme.

Sacks pleit vurig voor de samenwerking tussen de wereldgodsdiensten in de strijd tegen geweld en terreur. 'Het is de hoogste tijd voor de mensheid en de vrije wereld dat belijders van alle religies opstaan en uitroepen: niet in Gods naam!'

Rabbijn Jonathan Sacks is één van de belangrijkste religieuze leiders van dit moment. De Britse rabbijn en filosoof schreef meer dan 25 boeken. In Niet in Gods naam pleit hij ervoor dat de boodschap van liefde even krachtig wordt verkondigd als de boodschap van de predikers van haat.

Niet in Gods naam Sacks, Jonathan
€ 23,99
voorraad onbekend
Een gebroken wereld heel maken

'In het boek 'Een gebroken wereld heel maken' onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Jonathan Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. De auteur pleit voor het nemen van verantwoordelijkheid, ieder in zijn eigen omgeving.

'Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen illustreren zijn betoog.

Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl. Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel. 'Een gebroken wereld heel maken' is daarmee een bemoedigend én hoopgevend boek.

JONATHAN SACKS was tot 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië en is lid van het Britse Hogerhuis. Dit jaar ontving hij de prestigieuze Templetonprijs voor zijn levensbeschouwelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat en zijn rol in de interreligieuze dialoog. De prijs is eerder toegekend aan de dalai lama, Moeder Teresa en Tomás Halík.

Een gebroken wereld heel maken Sacks, Jonathan
€ 29,95
voorraad onbekend