Lucas / druk 1

Lucas / druk 1
Titel: Lucas / druk 1
Auteur: Bruggen, J. van
Bestelnr.: 9789024261444
Uitgever: Kok, Uitgevers
 
Prijs:€ 39,99
Gratis verzending!
 
Beoordeling: (0 stemmen)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
 
 


 


Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie.
Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.
De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen. Tot nu toe verschenen in deze serie 

Evangeliën;
Matteüs / Marcus / Lucas/ Johannes  

Handelingen 

Brieven van Paulus:
Romeinen / 1 Korintiërs / 2 Korintiërs / Galaten / Efeziërs / Filippenzen / Kolossenzen - Filemon / Tessalonicenzen / Timotheüs - Titus / Hebreeën 

Andere Brieven en Openbaring:
Jakobus / 1 Petrus / 2 Petrus - Judas / 1, 2, 3 Johannes / Openbaring 

Personen:
Christus op aarde / Het evangelie van Gods Zoon / Paulus / Apostelen

 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Vorige