Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Commentaar Nieuwe Testament CNT

Het Commentaar Nieuwe Testament (CNT) verscheen compleet in 2010 onder eindredactie van Dr. J. van Bruggen, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De serie vormt een voortzetting van het sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent wel een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschenen tevens thematische overzichtsdelen.

Het niveau van deze commentaarserie is met opzet zo gekozen, dat het geboden materiaal ook met vrucht kan worden gevolgd door niet-theologen. De serie paart wetenschappelijke behandeling aan een vloeiende stijl en is daardoor van grote betekenis voor elke belangstellende Bijbellezer.

Onderstaand een compleet overzicht van de serie.

Matteus / druk 1

Het deel 'Matteüs', het Evangelie voor Israël is geschreven door prof. dr. J. van Bruggen en valt onder de afdeling Evangeliën de serie commentaar Nieuwe Testament (CNT).

De reeks Commentaar op het Nieuwe Testament staat onder redaktie van prof. dr. J. van Bruggen. Het niveau van deze commentaarserie is met opzet zó gekozen, dat het geboden materiaal ook met vrucht kan worden gevolgd door niet-theologen. De serie paart wetenschapelijke benadering aan een vloeiende stijl en is daardoor van grote betekenis voor elke belangstellende lezer.

Ichthusboekhandel kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Matteus / druk 1 Bruggen, J. van
€ 55,-
voorraad onbekend
Marcus / druk 1

Het boek Marcus, het Evangelie volgens Petrus, is geschreven door Dr. J. van Bruggen. is een deel van het Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschijnen tevens thematische overzichtsdelen.

Het niveau van deze commentaarserie is met opzet zo gekozen, dat het geboden materiaal ook met vrucht kan worden gevolgd door niet-theologen. De serie paart wetenschappelijke behandeling aan een vloeiende stijl en is daardoor van grote betekenis voor elke belangstellende Bijbellezer.

Ichthusboekhandel kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Marcus / druk 1 Bruggen, J. van
€ 55,-
voorraad onbekend
Lucas / druk 1

Het boek Lucas, het Evangelie als voorgeschiedenis is geschreven door Dr. J. van Bruggen en is één van de delen in het Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen. Tot nu toe verschenen in deze serie

Ichthusboekhandel kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Lucas / druk 1 Bruggen, J. van
€ 44,-
voorraad onbekend
Johannes / druk 1

Het boek Johannes, het Evangelie van het Woord, geschreven door P.H.R. van Houwelingen, is één van de commentaar delen in de serie Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J van Bruggen, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

Het vierde evangelie staat op naam van Johannes, de lievelingsleerling van Jezus. Zijn bedoeling was te documenteren - met het oog op het geloof van zijn lezers - dat Jezus de Messias is, de zoon van God. Daartoe heeft hij uit het overvloedige feitenmateriaal een eigen selectie gemaakt. In menig opzicht klinkt het Johannes-evangelie anders dan Mattheus, Marcus en Lucas. Jezus komt bijvoorbeeld veel uitvoeriger aan het woord, zowel in openbare redevoeringen als in persoonlijke gesprekken. Toch is het basisverhaal gelijk. Als apostolische oor- en ooggetuige wist Johannes zich op hoge leeftijd nog nauwkeurig te herinneren wat hij indertijd had meegemaakt. De opmerkzame lezer zal in het vierde evangelie dan ook tal van historische details ontdekken.

Als evangelist schetst Johannes de levensweg van zijn inmiddels verheerlijkte Heer. Hij wil ervan getuigen dat in het aardse leven van Jezus voortdurend hemelse glorie schittert. Zelfs tijdens zijn lijden en sterven bleef die glorie onaangetast. Door middel van een weloverwogen proloog begint het vierde evangelie in de hemel. Wij hebben, aldus Johannes, de goddelijke glorie gezien van het vleesgeworden Woord, dat bij God was en zelf God is. En niemand weet meer van God dan Hij die rust aan het hart van de Vader. Wat Jezus Christus tot ons gezegd heeft, is geloofwaardig. Zo schrijft Johannes het evangelie van het Woord!

Ichthusboekhandel kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Johannes / druk 1 Houwelingen, P.H.R. van
€ 55,-
voorraad onbekend
Handelingen / druk 1

Het boek Handelingen: De wereld in het geding, geschreven door Dr. J. van Eck, is één van de commentaardelen in het Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschijnen tevens thematische overzichtsdelen.

Het boek Handelingen der Apostelen is het enige document over de wortels van het christendom dat geschreven is door een tijdgenoot. Lucas beschrijft daarin voor Theofilus de vroegste verbreiding van het evangelie en de eerste stichting van nieuwe christelijke gemeenten. Een uniek geschrift!

Dr. van Eck, classicus en theoloog, leest dit boek vanuit de tijd waarin het werd geschreven. Hij vraagt zich voortdurend af welk effect dit geschrift van Lucas moet hebben gehad op de tijdgenoten in de eerste eeuw, voor wie het christendom een heel nieuw verschijnsel was. Daartoe biedt van Eck een eigen vertaling en bij de uitleg vergelijkt hij de tekst vaak met geschriften uit de antieke letterkunde.

Een dergelijke vergelijking loont juist bij Handelingen de moeite. Het boek beschrijft immers de confrontatie van het evangelie met de joods-Grieks-Romeinse cultuur van het Romeinse keizerrijk. Bovendien laat vergelijking ook zien hoe de auteur van et boek de literaire middelen van zijn tijd gebruikte om over te brengen wat hij wilde zeggen.

Deze vergelijking met antieke parallellen brengt de actualiteit van het boek Handelingen aan het licht, niet alleen voor de tijd waarin het boek werd geschreven, maar ook voor het heden van de 21ste eeuw.

Ichthusboekhandel kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Handelingen / druk 1 Eck, J. van
€ 41,99
voorraad onbekend
Romeinen

Het boek Romeinen, christenen tussen stad en synagoge, geschreven door Dr. J. van Bruggen is één van de themadelen in het Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

Ichthusboekhandel kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Romeinen Bruggen, Jakob van
€ 36,99
voorraad onbekend
1 Korintiers / druk 1

In de serie Commentaar Nieuwe Testament, schreef A. Dean Anderson, het deel over 1 Korintiers met als ondertitel: orde op zaken in een jonge stadskerk.

Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

1 Korintiers / druk 1 Dean Anderson, R.
€ 32,50
voorraad onbekend
2 korintiers

Het boek 2 Korintiërs: Profiel van een evangeliedienaar, is geschreven door dr. T. van Spanje en is één van de commentaardelen in het Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschijnen tevens thematische overzichtsdelen.

Wanneer Paulus 2 Korintiërs gaat schrijven, is hij inmiddels in een belangrijke fase van zijn zendingswerk beland. Bijna aan het eind gekomen van zijn 'derde' zendingsreis, staat hij op het punt terug te reizen naar Jeruzalem om daar namens de christenen uit de volken de collecte voor de moedergemeente af te dragen. Het collectegeld van de Korintiërs moet echter nog worden afgehaald. Voordat hij daartoe zijn derde (en laatste) bezoek aan de Korintiërs kan brengen, moet hij onder meer de beschuldigingen van zijn opponenten in Korinte weerleggen. Zij hebben hem namelijk als apostel gediskwalificeerd: Paulus is eigenlijk niet meer - en eigenlijk nog minder! - dan een van de zovele rondtrekkende quasi-interessante figuren (de sofisten) die hun hoorders proberen te imponeren. Uitgedaagd door deze opponenten en hun aanhang in Korinte profileert Paulus zich in zijn brief als gezaghebbende apostel van Jezus Christus.

In dit commentaar worden inzichten uit het Paulusonderzoek van de laatste jaren vruchtbaar gemaakt voor de exegese van deze brief. Hierdoor wordt het beeld scherper en ontstaat er een verfrissende kijk op deze pastorale brief. Het beeld van de dienaar wordt het profiel voor alle werkers in het evangelie.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

2 korintiers Spanje
€ 35,-
voorraad onbekend
Galaten / druk 1

Het boek Galaten: Het goed recht van gelovige Kelten, is geschreven door Dr. J. van Bruggen, én is van de commentaardelen in het Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

Ooit schreef de apostel Paulus in een crisissituatie een emotionele brief aan de gemeenten in Galatie. Wie waren de lezers? In welke crisis bevonden zich hun gemeenten? Het antwoord op die vragen maakt het lezen spannend. Dit commentaar begint dan ook met een uitvoerig portret van de brief als geheel. In het licht daarvan wordt daarna de uitleg van de afzonderlijke onderdelen geboden.

Al te vaak is deze brief vooral gelezen met het oog op de leer van de rechtvaardiging. Als was het Luthers paspoort in plaats van Paulus' hartenkreet.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Galaten / druk 1 Bruggen, J. van
€ 36,99
voorraad onbekend
Efeziers / druk 1

Het boek Efeziërs: Eén in Christus is geschreven door Dr. L. Floor en is één van de commentaardelen in het Commentaar Nieuwe Testament. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschijnen tevens thematische overzichtsdelen.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Efeziers / druk 1 Floor, L.
€ 36,-
voorraad onbekend
Filippenzen / druk 1

Het boek Filippenzen, een gevangene over het navolgen van Christus, is geschreven door Dr. L. Floor en is deel van de serie Commentaar Nieuwe Testament.

De brief van Paulus aan de Filippenzen beweegt zich tussen blijdschap en verontwaardiging. Vreugde over de gemeente wordt gecombineerd met een heftige uitval.

Tegen wie?

* Dwaalleraars?
* Joodse christenen?
* Joden?

Het antwoord op deze vragen bepaalt in belangrijke mate het zicht op de eenheid en de samenhang van dit schrijven. Het is een brief uit gevangenschap: emotioneel en getuigend. De commentaar van dr. Floor doet deze brief voor ons opleven.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschijnen tevens thematische overzichtsdelen.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Filippenzen / druk 1 Floor, L.
€ 36,-
voorraad onbekend
Kolossenzen en Filemon / druk 1

Het boek Kolossenzen en Filemon: Weerbaarheid en recht, is geschreven door Dr. J. van Eck en maakt deel uit van de serie Commentaar Nieuwe Testament.

Dit boek is één van de commentaardelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.
De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschijnen tevens thematische overzichtsdelen.

In de wirwar van overtuigingen die in de oude wereld werden gepropageerd, spoort Paulus de gelovigen aan om bij Christus te blijven. Ze moeten zich niets aan laten praten want in Hem hebben zij alles wat anderen zeggen hun te kunnen bieden, en meer!
Paulus schrijft aan de Kolossenzen om hen weerbaar te maken. Hij wil dat ze zich kunnen verdedigen op de drukke markt van geloven en levensovertuigingen. Dat maakt de brief actueel ook voor onze tijd waarin het geestelijk leven een even bont gezicht laat zien als in de tijd van Paulus.

In de brief aan Filemon komt Paulus op voor de slaaf Onesimus met wie hij in contact gekomen is toen hij gevangen zat. Hij hoopt niet alleen dat de slaaf weer genade mag vinden in de ogen van zijn meester, maar komt ook op voor zijn recht. Christen zijn heeft ook maatschappelijke consequenties.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Kolossenzen en Filemon / druk 1 Eck, J. van
€ 36,-
voorraad onbekend
Tessalonicenzen / druk 1

Het boek Tessalonicenzen, voortgezet basisonderwijs, is geschreven door Dr. P. van Houwelingen en is een deel uit de serie Commentaar Nieuwe Testament.

De twee brieven aan de Tessalonicenzen zijn de oudste apostolische brieven die ons in de Bijbel bewaard gebleven zijn.

Ze staan op naam van het missionaire trio dat een reis maakte door Griekenland: Paulus, Silvanus en Timoteüs. Na hun gedwongen vertrek uit Tessalonica hebben de apostelen het (mondelinge) basisonderwijs aan de nog jonge gemeente aldaar schriftelijk voortgezet. Men moest zich oefenen in christelijke levenswandel, standvastigheid en toekomstverwachting.

Dit CNT-deel behandelt de tekst van 1 en 2 Tessalonicenzen als een geheel: voortgezet basisonderwijs.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Tessalonicenzen / druk 1 Houwelingen, P.H.R. van
€ 36,-
voorraad onbekend
Timoteus en Titus

Het boek Timotheus- Titus, pastorale instructiebrieven, is geschreven door Dr. P.H.R,. van Houwelingen, als deel van de serie Commentaar Nieuwe Testament (CNT)

De brieven aan Timoteüs en Titus staan ook wel bekend onder de verzamelnaam Pastorale Brieven. Timoteüs werkte in de gemeente te Efeze, terwijl Titus op het eiland Kreta was gestationeerd. Deze commentaar behandelt de aan hen geadresseerde correspondentie als medewerkersinstructie, waarin de apostel Paulus zijn geestelijke erfenis vastlegde. Het auteurschap van de Pastorale Brieven is tegenwoordig omstreden, maar de tekst zelf claimt te zijn geschreven door Paulus voor diens naaste medewerkers Timoteüs en Titus. Dit klassieke uitgangspunt levert voor de interpretatie tal van actuele perspectieven op.

Deze drie instructiebrieven bevatten allerlei pastorale aanwijzingen voor het kerkelijk leven. De lezer krijgt inzage in de eisen die gesteld werden aan ouderlingen of opzieners en aan diakenen, maar ook aan vrouwen die actief waren in het diaconaat.

Timoteus en Titus Houwelingen, P.H.R. van
€ 36,-
voorraad onbekend
Hebreeen

Het boek: Hebreeën: Geloven is volhouden uit de serie Commentaar Nieuwe Testament is geschreven door dr. H. v.d. Kamp.

Dit boek is één van de commentaardelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

Hebreeën is een brief op de man af. Een veelkleurige aansporing om vol te houden in het geloof. Actueel in de crisistijd waarin de lezers zich in de zestiger jaren van de eerste eeuw bevonden. De Jodenchristenen in Jeruzalem en omgeving stonden voor de opdracht om hun geliefde hoofdstad met de daar gevestigde tempel te verlaten, wilden ze niet mee omkomen bij de aanstaande verwoesting van stad en tempel. Welke rijkdom en zekerheid houden volgelingen van Jezus Christus over in zulke kritieke omstandigheden? De auteur roept zijn hoorders op om de volle aandacht te blijven richten op Jezus Christus, de meelevende Hogepriester in de hemelse tempel en om bij het verlaten van het aardse Jeruzalem de blik te richten op de komende stad van de toekomst. Naar boven kijken waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods en naar voren kijken, richting de eeuwige stad.

De schrijver beroept zich daarbij voortdurend op het Oude Testament om de climax van Gods openbaring in de nieuwe tijd van Jezus Christus te duiden. Dit document is daarom van groot belang voor de vraag hoe christenen van de nieuwe tijd omgaan met de heilige schriften van het oude verbond.

De brief aan de Hebreeën verdient vanwege de unieke combinatie van onderwijs en pastoraat ook vandaag een plaats in de reisbagage van elke christen.

Dr. H.R. van de Kamp schreef ook de studie over het boek Openbaring: profetie vanaf Patmos in deze serie Commentaar Nieuwe Testament.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Hebreeen Kamp, H.R. van de
€ 36,-
voorraad onbekend
Jakobus / druk 1

Het boek: Jakobus: Brief van een broeder, is geschreven door Dr. L. Floor en maakt deel uit van de serie Commentaar Nieuwe Testament.

Dit boek is één van de commentaardelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

De brief van Jakobus is een brief van dichtbij. Van Jezus' eigen broer, leider van de oudste gemeente in Jeruzalem. De taal van de Bergrede klinkt erin door. De boodschap daarvan wordt doorgegeven aan een volgende generatie. De brief richt zich daarbij vooral op het christelijke leven. Jacobus laat zien welke vruchten de boom van het geloof mag dragen. Deze commentaar brengt die brief van Jezus' broer dichtbij de tegenwoordige lezers.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Jakobus / druk 1 Floor, L.
€ 36,-
voorraad onbekend
1 Petrus / druk 1

Het boek 1 Petrus, Rondzendbrief uit Babylon, geschreven door P.H. R. van Houwelingen, maakt deel uit van de serie Commentaar Nieuwe Testament.

Het Nieuwe Testament telt twee brieven op naam van de apostel Petrus. Ze behoren tot de zogeheten Katholieke Brieven, die door verschillende oorzaken helaas wat in de schaduw gebleven zijn van de door Paulus gevoerde correspondentie. Daarom hebben 1 en 2 Petrus een zorgvuldige belichting nodig. Wanneer Petrus zelf aan het woord wordt gelaten, als apostel en ooggetuige van Jezus Christus, blijken zijn brieven te beschikken over unieke zeggingskracht.

In deze Bijbelverklaring wordt 1 Petrus getypeerd als een rondzendbrief uit Babylon. Het is een apostolisch rondschrijven, geadresseerd aan een kring van christelijke gemeenten in de regio Klein-Azië. 'Uitverkoren vreemdelingen van de diaspora', zo betitelt Petrus zijn lezers. Zelf bevond de apostel zich in een ander diasporagebied, waarschijnlijk het mesopotamische Babylon. Zijn rondzendbrief was bedoeld om te bemoedigen in het lijden waarmee de eerste lezers vrijwel dagelijks te maken kregen: sociale discriminatie. Vooral vanwege dit thema is 1 Petrus van blijvende betekenis voor de maatschappelijke betrokkenheid van christenen.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

1 Petrus / druk 1 Houwelingen, P.H.R. van
€ 36,-
voorraad onbekend
2 Petrus en Judas / druk 1

Het boek 2 Petrus en Judas, Testament in tweevoud is geschreven door P.H.R> van Houwelingen en maakt deel uit van de serie Commentaar Nieuwe Testament.

Dit deel uit de afdeling Katholieke Brieven en Openbaring bevat een commentaar op de tweede brief van Petrus en de brief van Judas, geschreven door dr. P. H. R. van Houwelingen. Hij promoveerde in 1988 op een studie over de echtheid van de tweede brief van Petrus De tweede trompet en schreef vervolgens voor deze serie ook een commentaar op 1 Petrus. 1993.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

2 Petrus en Judas / druk 1 Houwelingen, P.H.R. van
€ 36,-
voorraad onbekend
1, 2 en 3 Johannes / druk 1

Het boek 1,2, 3 Johannes, brieven van een kroongetuige is geschreven door Dr. P. Lalleman, als deel van de serie Commentaar Nieuwe Testament.

In drie korte brieven verdedigt Paulus de waarheid dat Gods Zoon in de Here Jezus mens geworden is en dat er alleen in Christus verzoening van zonden is. Dit CNT-deel weerlegt een aantal gangbare ideeën over de situaties waarin Johannes zijn brieven schreef. Verder is er aandacht voor de structuur van de teksten en voor hun bijdrage aan de christelijke theologie. Voor predikanten en gemeenteleden biedt dit boek een toegankelijke tekstverklaring.

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

1, 2 en 3 Johannes / druk 1 Lalleman, P.J.
€ 36,-
voorraad onbekend
Openbaring / druk 1

Het boek Openbaring, profetie vanaf Patmos, geschreven door Dr. H. v.d. Kamp, is een deel in de serie "Commentaar Nieuwe Testament", onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, en is gewijd aan het laatste nieuwtestamentische Bijbelboek.

De auteur, dr. H.R. van de Kamp, predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), gaat in een 'algemene inleiding' breed in op het literaire genre, de auteur, de geadresseerden, de datering, de structuur, de tekst, en taal en stijl. Het grootste gedeelte van het boek geeft commentaar op/ bij 'een openbaring van Jezus Christus aan zijn knecht Johannes'. Door heel het boek gaat het ten principale om de vestiging van Gods koninkrijk, de uiteindelijke vervulling van Gods Woord, die nabij is. Nauwgezet behandelt de auteur elk hoofdstuk vers voor vers, met een indrukwekkend aantal verwijzingen naar andere geleerden en commentaren. Een lijst van ruim veertig pagina's geciteerde literatuur getuigt van de zorgvuldigheid waarmee hij te werk is gegaan. Het is een geweldig, bijzonder breed commentaar, uiteraard vooral een boek voor pastores en theologen.

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

Ichthusboekhandel.nl kan de hele serie Commentaar Nieuwe Testament leveren via printing on demand, d.w.z. dat de delen afzonderlijk op bestelling worden bijgedrukt.

Openbaring / druk 1 Kamp, H.R. van de
€ 44,-
voorraad onbekend
Christus op aarde

Het aardse leven van Jezus van Nazaret, de Messias, is beschreven in vier evangelieboeken.
Het bespreken van de harmonie tussen de vier evangeliën (bij alle verschillen) bevestigt het christelijk geloof in Jezus' leven en werk. Niet alle vragen kunnen na zoveel eeuwen meer beantwoord worden. En het zal ook niet moeilijk zijn om het met sommige antwoorden in dit boek oneens te zijn. Het geheel van dit boek toont echter duidelijk aan dat het onmogelijk is om de evangeliën af te schrijven als historisch onbetrouwbaar. Zij bieden ieder op eigen manier het betrouwbaar verhaal van ooggetuigen.

In dit boek houdt de auteur, prof. dr. J. van Bruggen, zich bezig met twee kernvragen:
1. Op welke manier geven de evangeliën ons een beschrijving van Jezus' levensgang?
2. Welk (incompleet) beeld kunnen wij ons op grond van deze beschrijvingen vormen van Christus' verblijf op aarde?

Door deze benaderingswijze kan het boek enerzijds dienen als een inleiding tot de evangeliën en anderzijds als een overzicht van Jezus' levensgeschiedenis. Vertalingen ervan zijn verschenen in het Hongaars (1992) en in het Engels (1998).

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie.
Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.
De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen. Tot nu toe verschenen in deze serie

Evangeliën;
Matteüs / Marcus / Lucas/ Johannes

Handelingen

Brieven van Paulus:
Romeinen / 1 Korintiërs / 2 Korintiërs / Galaten / Efeziërs / Filippenzen / Kolossenzen - Filemon / Tessalonicenzen / Timotheüs - Titus / Hebreeën

Andere Brieven en Openbaring:
Jakobus / 1 Petrus / 2 Petrus - Judas / 1, 2, 3 Johannes / Openbaring

Personen:
Christus op aarde / Het evangelie van Gods Zoon / Paulus / Apostelen

Christus op aarde Bruggen, Jakob van
€ 36,99
voorraad onbekend
Het evangelie van Gods Zoon / druk 1

In Het evangelie van Gods zoon wordt een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuws dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was.

Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangelin voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders.

Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus` prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeën als religieuze en politieke partij.

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie.
Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.
De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen' Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen. Tot nu toe verschenen in deze serie

Evangeliën;
Matteüs / Marcus / Lucas/ Johannes

Handelingen

Brieven van Paulus:
Romeinen / 1 Korintiërs / 2 Korintiërs / Galaten / Efeziërs / Filippenzen / Kolossenzen - Filemon / Tessalonicenzen / Timotheüs - Titus / Hebreeën

Andere Brieven en Openbaring:
Jakobus / 1 Petrus / 2 Petrus - Judas / 1, 2, 3 Johannes / Openbaring

Personen:
Christus op aarde / Het evangelie van Gods Zoon / Paulus / Apostelen

Het evangelie van Gods Zoon / druk 1 Bruggen, J. van
€ 36,99
voorraad onbekend
Paulus / druk 1

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.

De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

Paulus is een apostel met een eigen uitstraling. Volgens sommigen was zijn invloed negatief: de breuk tussen joden en christenen zou vooral door zijn optreden zijn veroorzaakt. Anderen beschouwen hem juist als de belangrijkste voorman van de kerk: de Luther onder de apostelen. Wie was hij werkelijk?
In dit nieuwe themadeel bij de serie Commentaar op het Nieuwe Testament komt Paulus ter sprake als pionier voor de Messias, Jezus Christus.
Het eerste deel biedt een beschrijving van zijn levensgang en correspondentie. Daarin blijkt hoe schokmatig en onrustig Paulus' leven verliep. Alle bronnen laten ons een pioniersleven zien: avontuurlijk, onvoorspelbaar, grillig en riskant.
Het tweede deel beschrijft de plaats die Paulus inneemt binnen de ontstaansgeschiedenis van de christelijke kerk. Hoe verhoudt zijn evangelie zich tot dat van de andere apostelen? Hoe verhoudt zijn visie op de christelijke gemeente zich tot de plaats van het volk Israël? Hoe komt de wet bij hem ter sprake? Het blijkt dat Paulus geen marginale reactie-figuur was, maar een gedreven pionier. Een voorvechter voor een christendom dat zich de realiteit van Christus' koningschap bewust is en dat zich tegelijkertijd realiseert geen nieuwe religie te zijn maar de vervulling van de beloften aan Abraham.

In deze serie zijn verschenen:

Evangeliën;
J. v. Bruggen / Matteüs
J. v. Bruggen / Marcus
J. v. Bruggen / Lucas
P. v. Houwelingen / Johannes

J. van Eck / Handelingen

Brieven van Paulus:
J. van Burggen / Romeinen
R. Dean Anderson / 1 Korintiërs
T. van Spanje / 2 Korintiërs
J. van Bruggen / Galaten
L. Floor / Efeziërs
L. Floor / Filippenzen
J. van Eck / Kolossenzen - Filemon
P. van Houwelingen / Tessalonicenzen
P. van Houwelingen / Timotheüs - Titus

H.v.d. Kamp / Hebreeën

Andere Brieven en Openbaring:
L. Floor / Jakobus
P. v. Houwelingen / 1 Petrus
P. van Houwelingen / 2 Petrus - Judas
P. Lalleman / 1, 2, 3 Johannes
H. v.d. Kamp / Openbaring

Personen:
J. v. Bruggen / Christus op aarde
J. v. Bruggen / Het evangelie van Gods Zoon
J. v. Bruggen / Paulus
H. Bakker / Apostelen

Paulus / druk 1 Bruggen, J. van
€ 36,99
voorraad onbekend
Apostelen / druk 1

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.
De reeks vormt een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen. Naast de commentaar delen verschijnen tevens thematische overzichtsdelen.

Naast het themadeel over Paulus past een themadeel over de andere apostelen, waarin de gemeente van Jeruzalem functioneert als het centrum van hun activiteiten. Beide boeken samen bieden een venster op het vroege christendom, met een verrassend uitzicht voor de apostolische kerk die van alle tijden is.

Dit boek bestaat uit drie delen:
Deel 1 (Het apostolische evangelie vanuit Jeruzalem) biedt een historische beschrijving van de joods-christelijke gemeente tijdens de apostolische periode, vanaf de Pinksterdag via de val van Jeruzalem tot de Bar Kochba opstand. Daarin worden ook de Algemene Brieven, Hebreeën en Openbaring gepositioneerd.
Deel 2 (Het apostolische evangelie als geloofsbelijdenis) is thematisch opgezet rond de vraag: wat waren de kernpunten van het geloof, zoals die kunnen worden opgediept uit de niet-paulinische brieven en andere documenten van het Nieuwe Testament? Zo valt te ontdekken hoe er vanaf het eerste begin een apostolische geloofsbelijdenis kon groeien.
Deel 3 (Het apostolische evangelie in weerklank) kijkt als het ware vanuit de periode van de apostelen naar de volgende generaties: Apostolische Vaders, vroegchristelijke apologeten en auteurs van nieuwtestamentische apocriefen. Een schets van de canonvorming van het Nieuwe Testament in de eerste eeuwen sluit het geheel af.
Dit themadeel over de apostelen als dragers van een spraakmakend evangelie maakt de CNT-serie compleet.

Aan dit afsluitende deel van de CNT-serie werkten mee: dr. H.A. Bakker, dr. J. van Bruggen, dr. J. van Eck, dr. P.H.R. van Houwelingen, dr. P.J. Lalleman, dr. T.E. van Spanje.

In deze serie zijn verschenen:

Evangeliën;
J. v. Bruggen / Matteüs
J. v. Bruggen / Marcus
J. v. Bruggen / Lucas
P. v. Houwelingen / Johannes

J. van Eck / Handelingen

Brieven van Paulus:
J. van Burggen / Romeinen
R. Dean Anderson / 1 Korintiërs
T. van Spanje / 2 Korintiërs
J. van Bruggen / Galaten
L. Floor / Efeziërs
L. Floor / Filippenzen
J. van Eck / Kolossenzen - Filemon
P. van Houwelingen / Tessalonicenzen
P. van Houwelingen / Timotheüs - Titus

H.v.d. Kamp / Hebreeën

Andere Brieven en Openbaring:
L. Floor / Jakobus
P. v. Houwelingen / 1 Petrus
P. van Houwelingen / 2 Petrus - Judas
P. Lalleman / 1, 2, 3 Johannes
H. v.d. Kamp / Openbaring

Personen:
J. v. Bruggen / Christus op aarde
J. v. Bruggen / Het evangelie van Gods Zoon
J. v. Bruggen / Paulus
H. Bakker / Apostelen

Apostelen / druk 1 Houwelingen, P.H.R. van
€ 24,95
voorraad onbekend