Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

TOP 10 Studiebijbels

Studiebijbels, zijn bij Ichthusboekhandel.nl altijd beschikbaar in veel verschillende uitvoeringen en Bijbelvertalingen. Een Studiebijbel is gebaseerd op een Bijbelvertaling en geeft uitleg bij de Bijbel. Vanwege die verscheidenheid hebben we hieronder een praktisch overzicht van de meest verkochte Studiebijbels in de webshop van Ichthusboekhandel of in één van onze winkels. Bij veel Studiebijbels treft u ook een inkijkexemplaar aan. Voor advies kunt u terecht in de winkels of MAIL ons online uw vragen over Studiebijbels.

Nederlandstalige Studiebijbels zijn inmiddels niet meer weg te denken als het gaat om persoonlijke Bijbelstudie of bij opleidingen. De grote vraag is altijd: Welke studiebijbel moet ik kiezen? Is die bedoeld als achtergrondmateriaal voor verdieping bij kringenwerk en Bijbelstudiegroepen, dan is belangrijk dat (bijna) elke Bijbelvertaling wel een Studiebijbel variant heeft. De ene Studiebijbel is dan wat meer gericht op achtergronden, de ander weer meer op hoe we de Bijbelse boodschap praktisch toepassen in ons leven. In de praktijk gaat het om uitleg bij de Bijbel die direct beschikbaar is bij de tekst op de zelfde pagina. Veel mensen kijken (o.a. vanwege de prijs) naar een Engelstalige Studiebijbel. In Nederland is Ichthusboekhandel de specialist als het gaat om Nederlandstalige én Engelstalige studiebijbels (o.a. via eigen import uit de USA). Kijk hier voor uitgebreidere Nederlandse Bijbelcommentaren

Bij Ichthusboekhandel krijgt u altijd het beste advies over studiebijbels in één van de winkels in Alphen aan den Rijn, Den Haag of Zoetermeer. Daar heeft u een ruime keuze wanneer u een studiebijbel wil kopen. Een studiebijbel online bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl is altijd mogelijk. U heeft dan gratis verzending in Nederland en uw aankoop wordt desgewenst leuk ingepakt als het een cadeau mag zijn. Onderstaand de Top 10 van Nederlandse studiebijbels + enkele Engelse Studiebijbels

HSV Studiebijbel

De HSV Studiebijbel bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling aangevuld met heel veel uitleg, aantekeningen, uitgebreide inleidingen, gedetailleerde kaartjes en diverse achtergrondartikelen. De Studiebijbel van de Herziene Statenvertaling is een verdiepend hulpmiddel voor jongeren en ouderen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel. Toelichting bij de Bijbeltekst, achtergronden, kaartjes, inleidingen, overzichten, tijdslijnen en situatieschetsen helpen u om de Bijbel nog beter te begrijpen als u deze leest voor studie of beleving van uw geloof.

INKIJKEXEMPLAAR VAN DE STUDIEBIJBEL HERZIENE STATENVERTALING HSV (PDF)

De HSV Studiebijbel oogst in brede kring veel waardering omdat het een Bijbelgetrouwe orthodoxe uitleg combineert met de meest recente inzichten rondom de Bijbel. Daarmee is het niet alleen voor de reformatorische richting een belangrijke Studiebijbel maar ook in evangelische en charismatische kringen geeft deze werkwijze veel herkenning. (Achtergronden bij de Herziene Statenvertaling)

Regelmatig wordt ons gevraagd of er ook tweedehands exemplaren zijn van de HSV Studiebijbel. Omdat dit heel vaak een persoonlijke Bijbel is, zijn deze niet gemakkelijk verkrijgbaar. Ook wordt de vraag gesteld of deze online toegankelijk is. Gezien de structuur van meerdere tekstlagen, de illustraties en de vele verwijzingen is dat technisch niet altijd de meest geschikte toepassing. De studiebijbel is dan ook (nog) niet als E-Bijbel verkrijgbaar. Tot onze verrassing wordt ook regelmatig gevraagd naar de Studiebijbel Herziene Statenvertaling PDF maar die is niet leverbaar, wel als inkijkexemplaar. (zie hierboven).

WAAROM ZOU U DE HSV STUDIEBIJBEL KOPEN:

Op dit moment is de HSV Studiebijbel de meest complete Studiebijbel in het Nederlandse taalgebied. Grondige toelichting met goede introducties op onderwerpen en handzaam in het gebruik.

De basis voor de Studiebijbel HSV is ontleend aan de English Standard Version studybible die wereldwijd hoog aangeschreven staat.

Inhoud

Overzicht Illustraties
Overzicht Afkortingen
Overzicht van de Bijbel: De heilsgeschiedenis in kaart gebracht

Het Oude Testament

De theologie van het Oude Testament
Tijdlijn van het OT: een overzicht
De datering van de uittocht
De Hebreeuwse kalender vergeleken met de Gregoriaanse kalender
Inleiding tot de Pentateuch

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Inleiding tot de historische boeken
Jozua
Richteren.
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Inleiding tot de poëtische boeken en de wijsheidsliteratuur
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Inleiding tot de profetische boeken
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

De achtergrond van het Nieuwe Testament

De tijd tussen beide Testamenten
Joodse en Romeinse heersers
Tijdlijn van gebeurtenissen tussen beide Testamenten
De Herodiaanse dynastie
Het Romeinse Rijk en de Grieks-Romeinse wereld
Joodse groeperingen in de tijd van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament

De theologie van het Nieuwe Testament
Tijdlijn van het Nieuwe Testament
De datering van Jezus' kruisiging
De evangeliën en Handelingen lezen
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
De brieven lezen
Romeinen
1 Korinthe
2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

Artikelen en hulpbronnen
Artikelen over specifieke onderwerpen die een toegankelijke theologische uitleg geven bedoeld voor persoonlijk gebruik, het voorbereiden van een studie, om om snel even iets na te kijken. De theologie van de Studiebijbel Herziene Statenvertaling is orthodox, wil Bijbelgetrouw zijn en is toegepast op de Nederlandse situatie.

Gods heilsplan
De bijbelse leer: een overzicht
De ware theologie: God kennen en liefhebben
Bijbel en openbaring
Wat houdt dat in: God kennen?
Gods wezen
De Drie-eenheid
De Persoon van Christus
De Heilige Geest
Het werk van Christus
De mensheid
Gods relatie met de schepping
Zonde
Zaligheid
De gemeente
De laatste dingen
Bijbelse ethiek: een overzicht
Bijbelse ethiek: een inleiding
Bio-ethiek
Het levenseinde
Huwelijk en seksuele moraal
Echtscheiding en hertrouwen
Homoseksualiteit
De doodstraf
Oorlog
Liegen en de waarheid spreken
Rentmeesterschap
Bijbeluitleg
Bijbeluitleg: een inleiding
Bijbeluitleg: een historisch overzicht
Bijbellezen
Theocentrisch bijbellezen
De Bijbel lezen als literatuur
Bijbellezen onder gebed
Bijbellezen voor persoonlijke toepassing
De Bijbel lezen voor prediking en eredienst
De canon van de Schrift
De canon van het Oude Testament
De canon van het Nieuwe Testament
De Apocriefen
De betrouwbaarheid van bijbelse handschriften
De betrouwbaarheid van de handschriften van het Oude Testament
De betrouwbaarheid van de handschriften van het Nieuwe Testament
Archeologie en de Bijbel
Archeologie en de betrouwbaarheid van het Oude Testament
Archeologie en de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
De oorspronkelijke talen van de Bijbel
Hebreeuws en Aramees, de basisprincipes
Transliteratie van Hebreeuwse woorden
Grieks, de basisprincipes
Transliteratie van Griekse woorden
De Septuagint
Hoe het Nieuwe Testament het Oude Testament citeert en interpreteert
Oudtestamentische teksten geciteerd in het Nieuwe Testament
De Bijbel en het christendom
Rooms-katholicisme
Oosterse orthodoxie
Vrijzinnig protestantisme
Het behoudend protestantisme en het christendom wereldwijd
De Bijbel en de wereldgodsdiensten
De Bijbel en het huidige jodendom
De Bijbel en andere wereldgodsdiensten
De Bijbel en de islam
De Bijbel en religieuze sekten
Mormonisme
Jehova's getuigen
Newagebeweging

Nieuwe Nederlandse artikelen

Mediagebruik
Leven in een post-Christelijke maatschappij; secularisme
Apologetiek in de Vroege Kerk
Apologetiek vandaag
Orthodox protestantisme
Bijbel gebruik en jongeren
Overdracht van generatie op generatie: thuis, catechese, school
Bijbelse handschriften: verschillende uitgaven grondtekst
Opbouw en functie Hebreeuwse poëzie
Opbouw en functie Hebreeuwse proza
De Vulgata
Nederlandse Bijbelvertalingen
Dienst van de barmhartigheid
De liturgie in de Nederlandse gereformeerde traditie
Bijbel en muziek
Bijbel en handicap

Deze Studiebijbel is gedrukt bij Jongbloed. Ichthusboekhandel is voor haar regio (het gebied in en rond Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer) de aangewezen partner om dit kwalitatief hoogwaardige drukwerk vanuit voorraad te leveren en u daar omtrent deskundig en persoonlijk te adviseren.

Een Jongbloed-bijbel is gedrukt op speciaal dundrukpapier. Daardoor passen de ongeveer 1500 pagina's die een Bijbel meestal telt in een compact en leesbaar boekwerk. Deze Bijbeluitgaven kunnen tot 22 grams (dundruk) papier uitgevoerd worden. Dat maakt dat de Bijbel in verschillende maten en uitvoering mogelijk is. Het speciale papier is zodanig ontwikkeld dat ook al is het heel dun, het nauwelijks doordrukt. Het lezen van deze Bijbel is dan ook een prettige ervaring.

Door de bijzondere binding van de rug van deze bijbels vallen ze prima open en kunt u gemakkelijk bladeren. Of u nu in boek Openbaringen of Genesis leest, de Bijbel ligt prima vlak en is uitstekend leesbaar. Dat komt ook doordat er steeds meer aandacht is gekomen voor lettertypes en corps grootte. Dor een uitgebalanceerde keuze van de verschillende technieken ontstaat een prachtig leesbaar eindresultaat. Juist deze binding in combinatie met de soepele rug levert een zeer prettig leesbaar geheel op.

Een Nederlandse Bijbel die u koopt bij Ichthusboekhandel is (bijna) altijd gemaakt bij Jongbloed. Dat betekent dat wij u kunnen garanderen dat dit een kwalitatief hoogwaardig product is, waar langdurig intensief gebruikt kan worden. Door het verschil in gebruik (thuis, onderweg, op school, in de kerk/gemeente) is er moeilijk een indicatie te geven over hoe lang een Bijbel mee gaat. Het gebruik uitsluitend als "kerkbijbel" betekent meestal dat je er heel lang gebruik van kan maken. Persoonlijk dagelijks gebruik betekent dat je er enkele jaren prima mee toe kan. Maar net als met persoonlijke eigendommen zoals kleding is ook een Bijbel aan slijtage onderhevig. Gemiddeld is een Bijbel die intensief gebruikt wordt na 5 tot 7 jaar aan vervanging toe.

Enkele vragen en antwoorden met betrekking tot de Herziene Statenvertaling:

Waarom een Herziene Statenvertaling?
Wie een betrouwbare Nederlandse Bijbelvertaling zoekt, die zo dicht mogelijk aansluit bij de grondtekst, kiest voor de Statenvertaling. De eerste druk daarvan is al in 1637 verschenen. In de loop der eeuwen is er in de Nederlandse taal bijzonder veel veranderd en voor vele mensen, met name jongeren, is de Statenbijbel niet goed meer leesbaar, omdat de taal ervan moeilijk te begrijpen is. Daarom verschijnt er op D.V. 4 december 2010 een Herziening van de Statenvertaling.

Wat wordt bedoeld met het begrip 'herziene'?
'Hertalen' en 'herzien' zijn twee verschillende begrippen. Het gebeurt nog wel eens dat werken van oude schrijvers worden hertaald. Dan worden verouderde woorden en uitdrukkingen vervangen door meer hedendaagse woorden en begrippen, zodat het betreffende boek beter toegankelijk is. Een vertaling uit 1637 kun je niet zomaar gaan hertalen. En dat kan al helemaal niet zonder daar de grondtekst naast te leggen. We hebben immers niet alleen te maken met veranderde taal. Er is tegenwoordig ook veel meer bekend over grondtaal en grondtekst. We doen daarom geen recht aan de bedoeling van de Statenvertalers, als we enkel en alleen wat verouderde woorden vervangen.

Waarom wijkt de Herziene Statenvertaling soms af van de Statenvertaling?
Een andere keuze dan de Statenvertaling kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat een bepaald woord in de Statenvertaling tegenwoordig een andere betekenis of gevoelswaarde heeft. Op het gebied van de grondtalen zijn de laatste eeuwen vele belangwekkende nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. Daarbij is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Dat kan ook een reden zijn om van de Statenvertaling af te wijken. Meer dan eens verkiest de Herziene Statenvertaling overigens een lezing die ook in de Kanttekeningen van de Statenvertaling genoemd wordt.

Is de HSV eigenlijk niet gewoon een nieuwe vertaling?
Nee, dat is absoluut de bedoeling niet, al wordt dat wel eens gesuggereerd. De Herziene Statenvertaling is niets meer en niets minder dan een restauratie en actualisatie van de Statenvertaling. De oorspronkelijke interpretatie en bedoelingen van de Statenvertalers blijven zo veel als mogelijk gehandhaafd.

Wat is het verschil met de Nieuwe Bijbelvertaling?
De Herziene Statenvertaling is een herziening van een bestaande vertaling, de Statenvertaling, en de Nieuwe Bijbelvertaling is een nieuwe vertaling, met andere uitgangspunten dan de Herziene Statenvertaling. Bij de Herziene Statenvertaling blijft altijd de Statenvertaling in de vertaling doorklinken.

Hoe gaat men om met kritiek op de Herziene Statenvertaling?
Het bestuur van de Stichting Herziene Statenvertaling heeft zich vanaf het begin bewust open willen opstellen, door de eerste resultaten van het herzieningswerk in de vorm van deeluitgaven aan de openbaarheid prijs te geven. Ook via de website zijn de eerste proeven van het werk voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Dat heeft veel reacties opgeleverd. Verreweg de meeste daarvan waren positief qua toonzetting en opbouwend qua inhoud. Het bestuur is dankbaar voor alle reacties, want die hebben belangrijke leermomenten opgeleverd, die de kwaliteit van de Herziene Statenvertaling beslist ten goede zijn gekomen.

Op welke grondtekst is de Herziene Statenvertaling gebaseerd?
De Herziene Statenvertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers gebruikten, de zogenaamde Textus Receptus.

Oude Testament
Een enkele keer volgt de Statenvertaling in het Oude Testament de Griekse vertaling ervan, de Septuaginta. In dat geval blijft de HSV de Hebreeuwse tekst volgen en verantwoord zij de keuze in een voetnoot. Waar de Herziene Statenvertaling afwijkt van de overgeleverde grondtekst (namelijk de Masoretische tekst) en bijvoorbeeld de tekst van een van de Dode Zeerollen volgt, wordt dit ook verantwoord in een voetnoot.

Nieuwe Testament
Wat het Nieuwe Testament betreft, ligt de zaak gecompliceerder. De meeste moderne vertalingen van het Nieuwe Testament zijn op de zogenaamde kritische tekst gebaseerd. De verschillen tussen de Textus Receptus en de kritische tekst zijn zodanig dat een herziening van het Nieuwe Testament in de Statenvertaling gebaseerd op de kritische tekst zowel onmogelijk als onwenselijk is.

Welke kerken en gemeenten maken gebruik van de Herziene Statenvertaling?
De Herziene Statenvertaling is bedoeld voor gebruik in kerken, in het onderwijs en in de gezinnen. Uit de talloze reacties is gebleken dat de Herziene Statenvertaling door vele mensen met enthousiasme ontvangen, gebruikt en gelezen wordt. Dat geldt ook voor andere gemeenteleden dan de leden van de drie kerkgenootschappen die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Herziene Statenvertaling (de Nederlandse Hervormde Kerk - nu de Protestantse Kerk in Nederland - de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten, al dan niet op persoonlijke titel). Daarnaast wordt door velen vanuit evangelische kring de Herziene Statenvertaling gebruikt, vanwege de betrouwbaarheid bij het gebruik voor Bijbelstudie.

De HSV-Studiebijbel is mogelijk gemaakt door meer dan tweehonderd Nederlandse en buitenlandse schrijvers en vertalers. De hoofdredactie bestaat uit de oudtestamenticus prof.dr. M.J. Paul en de nieuwtestamenticus prof.dr. T.M. Hofman hebben de onderliggende visie geanalyseerd en waar nodig aangepast aan de Nederlandse context. Om de uitgave een goede ingang te doen vinden in de Nederlandse omgeving hebben de volgende Nederlandstalige auteurs teksten geschreven die in de uitgave zijn opgenomen:

Auteurs van nieuwe artikelen

Drs. P.J. den Admirant - De Bijbel en handicap
Prof.dr. A. Baars - De liturgie in de Nederlandse gereformeerde traditie
Drs. C.J. Barth - De opbouw en functie van de Hebreeuwse poëzie
Dr. William den Boer - Het orthodox protestantisme en de Bijbel – een schets
Prof.dr. G.C. den Hertog - De dienst van de barmhartigheid
Dr. M.J. Kater - Apologetiek vandaag
Drs. Jaco van der Knijff - De Bijbel en muziek
Drs. H.J. Lam - Nederlandse bijbelvertalingen
Prof.dr. G.W. Lorein - De opbouw en functie van het Hebreeuwse proza
Dr. A. de Muynck - Overdracht van generatie op generatie: thuis, catechese, school
Drs. D. Palm - Jongeren en bijbelgebruik
Drs. J.M. Pauw - Bijbelse handschriften: verschillende uitgaven van de grondtekst
Dr. Ad Prosman - Secularisatie
Prof.dr. Marc J. de Vries - Mediagebruik
Dr. M. van Willigen - Religie in de laat-antieke maatschappij

Auteurs die bestaande artikelen gecorrigeerd/aangevuld hebben

* Dr. William den Boer
- Het orthodox protestantisme en het christendom wereldwijd
- Bijbeluitleg: een historisch overzicht
* Ir. Willem van Dis
- De Bijbel en andere wereldgodsdiensten – Hindoeïsme

* Mr. G. Holdijk
- Homoseksualiteit

* Prof.dr. Henk Jochemsen
- Bio-ethiek

* Dr. M. Klaassen
- Gods relatie met de schepping – De voorzienigheid van God

* Drs. G. Lustig
- Echtscheiding en hertrouwen

* Drs. C.W. Rentier
- De Bijbel en de islam

* Ds. H. Veldhuizen
- De Bijbel en religieuze sekten

* Ds. P. Vermaat
- Het levenseinde

* Dr. Marten Visser
- De Bijbel en andere wereldgodsdiensten – Boeddhisme, Confucianisme

* Dr. Bart Wallet
- De Bijbel en het huidige jodendom

* Drs. J. Westland
- Gods relatie met de schepping – Zonde

U kunt de HSV studiebijbel online bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

HSV Studiebijbel Herziene Statenvertaling
€ 89,-
voorraad onbekend
Het Nieuwe Leven Studiebijbel

De Studiebijbel Het nieuwe Leven, praktische lessen uit Het Boek is de Studiebijbel die gericht is op de praktische kant van de uitleg van de Bijbel en hoe je geloven concreet maakt in het dagelijks leven. Het Nieuwe Leven is een Nederlandse bewerking van de Engelse the Life Apllication Bible en is gebaseerd op de tekst van het Boek

Het Leven was in Nederland de eerste Studiebijbel nieuwe stijl. Het nieuwe Leven bevat net als de succesvolle Studiebijbel Het Leven praktische lessen uit Het Boek over levensheiliging, geestelijke groei en persoonlijk geloof. Het primaire focus is: Hoe kan ik de Bijbel toepassen in mijn dagelijks leven.

INKIJKEXEMPLAAR Nieuwe Leven Het Boek

LET OP: In deze uitvoering is er voor gekozen om met een rustiger tekstbeeld te maken, waardoor het geen "rood-letter" Bijbel meer is. De tweede kleur is blauw.

De unieke kenmerken van Het Nieuwe leven, praktische lessen bij Het Boek:

* Gereviseerde vertaling van Het Boek (2008);
* Veel karakterstudies van bekende Bijbelfiguren;
* Thema's (260) die speciaal toegelicht worden;
* Grafieken en tabellen die verduidelijken;
* Teksten waarin God of Jezus rechtstreeks spreekt tot mensen zijn in rood gedrukt;
* Mooi kaartmateriaal.

Inleidingen bij elk Bijbelboek met o.a.:

* tijdbalken
* kernpunten Bijbelboek
* in vogelvlucht overzicht Bijbelboek
* een korte samenvatting
* hoofdthema's
* sleutelplaatsen (kaartjes)

Het Nieuwe Leven bevat verder:

* Voetnoten
* 119 persoonsbeschrijvingen / karakterstudies
* Tekstverwijzingen
* 186 landkaarten
* Meer dan 260 informatieblokken
* Samenvatting van de evangeliën

NIEUW:
21 thema-artikelen van Nederlandse auteurs over geestelijke groei:

Orlando Bottenbleij, Michelle Dusseldorf, Hans Esbach, Kees Goedhart, Noor van Haaften, Andrea Haasnoot, Jaap Haasnoot, Anmar Hayali, Louise Ho, Edgar Holder, Gert Hutten, Henk Jan Kamsteeg, Ronald Koops, Gerard de Korte, Teun van der Leer, Jolande Omvlee, Kees Slijkerman, Willem Smouter, Henk Stoorvogel jr., Koos Veefkind, Kees de Vlieger

Een goede Studiebijbel kopen doe je bij één van de Ichthusboekhandels in Alphen aan den Rijn, den Haag of Zoetermeer. Bestellen van de studiebijbel Het Nieuwe Leven, praktische lessen bij het Boek, kan eenvoudig altijd online in webshop van Ichthusboekhandel.nl Het Nieuwe leven is normaliter altijd op voorraad in de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag of Zoetermeer. Gratis verzending in Nederland en desgewenst leuk ingepakt als het een cadeau mag zijn.

Het Nieuwe Leven Studiebijbel Het Boek
€ 82,50
voorraad onbekend
Zij Lacht studiebijbel HSV

De Zij Lacht studiebijbel is een bijzondere uitvoering van de Herziene Statenvertaling met allerlei studiemateriaal. Praktisch is het de HSV studiebijbel, maar dan in een nieuw jasje, speciaal voor vrouwen.

In de Zij Lacht studiebijbel staat niet alleen de volledige inhoud van de Bijbel, maar ook uitgebreide commentaren, context bij ieder Bijbelboek, kaarten, illustraties, Bijbelverwijzingen, uitleg over Bijbelse feesten en tradities, tijdlijnen en meer! (Zie hieronder)

Met de Zij Lacht studiebijbel wordt het nog makkelijker om de Bijbel (beter) te lezen en begrijpen.

INKIJKEXEMPLAAR (download als pdf) VAN DE STUDIEBIJBEL HERZIENE STATENVERTALING HSV ->

De Zij Lacht Studiebijbel oogst in brede kring veel waardering omdat het een Bijbelgetrouwe orthodoxe uitleg combineert met de meest recente inzichten rondom de Bijbel. Daarmee is het niet alleen voor de reformatorische richting een belangrijke Studiebijbel maar ook in evangelische en charismatische kringen geeft deze werkwijze veel herkenning. (Achtergronden bij de Herziene Statenvertaling)

WAAROM ZOU U DE ZIJ LACHT STUDIEBIJBEL HSV KOPEN:

Op dit moment is de Studiebijbel HSV de meest complete Studiebijbel in het Nederlandse taalgebied. Grondige toelichting met goede introducties op onderwerpen en handzaam in het gebruik.

De basis voor de Studiebijbel HSV is ontleend aan de English Standard Version studybible die wereldwijd hoog aangeschreven staat met hele hoge oplagen.

Inhoud

Overzicht Illustraties
Overzicht Afkortingen
Overzicht van de Bijbel: De heilsgeschiedenis in kaart gebracht

Het Oude Testament

De theologie van het Oude Testament
Tijdlijn van het OT: een overzicht
De datering van de uittocht
De Hebreeuwse kalender vergeleken met de Gregoriaanse kalender
Inleiding tot de Pentateuch

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Inleiding tot de historische boeken
Jozua
Richteren.
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Inleiding tot de poëtische boeken en de wijsheidsliteratuur
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Inleiding tot de profetische boeken
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

De achtergrond van het Nieuwe Testament

De tijd tussen beide Testamenten
Joodse en Romeinse heersers
Tijdlijn van gebeurtenissen tussen beide Testamenten
De Herodiaanse dynastie
Het Romeinse Rijk en de Grieks-Romeinse wereld
Joodse groeperingen in de tijd van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament

De theologie van het Nieuwe Testament
Tijdlijn van het Nieuwe Testament
De datering van Jezus' kruisiging
De evangeliën en Handelingen lezen
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
De brieven lezen
Romeinen
1 Korinthe
2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

Artikelen en hulpbronnen
Artikelen over specifieke onderwerpen die een toegankelijke theologische uitleg geven bedoeld voor persoonlijk gebruik, het voorbereiden van een studie, om om snel even iets na te kijken. De theologie van de Studiebijbel Herziene Statenvertaling is orthodox, wil Bijbelgetrouw zijn en is toegepast op de Nederlandse situatie.

Gods heilsplan
De bijbelse leer: een overzicht
De ware theologie: God kennen en liefhebben
Bijbel en openbaring
Wat houdt dat in: God kennen?
Gods wezen
De Drie-eenheid
De Persoon van Christus
De Heilige Geest
Het werk van Christus
De mensheid
Gods relatie met de schepping
Zonde
Zaligheid
De gemeente
De laatste dingen
Bijbelse ethiek: een overzicht
Bijbelse ethiek: een inleiding
Bio-ethiek
Het levenseinde
Huwelijk en seksuele moraal
Echtscheiding en hertrouwen
Homoseksualiteit
De doodstraf
Oorlog
Liegen en de waarheid spreken
Rentmeesterschap
Bijbeluitleg
Bijbeluitleg: een inleiding
Bijbeluitleg: een historisch overzicht
Bijbellezen
Theocentrisch bijbellezen
De Bijbel lezen als literatuur
Bijbellezen onder gebed
Bijbellezen voor persoonlijke toepassing
De Bijbel lezen voor prediking en eredienst
De canon van de Schrift
De canon van het Oude Testament
De canon van het Nieuwe Testament
De Apocriefen
De betrouwbaarheid van bijbelse handschriften
De betrouwbaarheid van de handschriften van het Oude Testament
De betrouwbaarheid van de handschriften van het Nieuwe Testament
Archeologie en de Bijbel
Archeologie en de betrouwbaarheid van het Oude Testament
Archeologie en de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
De oorspronkelijke talen van de Bijbel
Hebreeuws en Aramees, de basisprincipes
Transliteratie van Hebreeuwse woorden
Grieks, de basisprincipes
Transliteratie van Griekse woorden
De Septuagint
Hoe het Nieuwe Testament het Oude Testament citeert en interpreteert
Oudtestamentische teksten geciteerd in het Nieuwe Testament
De Bijbel en het christendom
Rooms-katholicisme
Oosterse orthodoxie
Vrijzinnig protestantisme
Het behoudend protestantisme en het christendom wereldwijd
De Bijbel en de wereldgodsdiensten
De Bijbel en het huidige jodendom
De Bijbel en andere wereldgodsdiensten
De Bijbel en de islam
De Bijbel en religieuze sekten
Mormonisme
Jehova's getuigen
Newagebeweging

Nieuwe Nederlandse artikelen

Mediagebruik
Leven in een post-Christelijke maatschappij; secularisme
Apologetiek in de Vroege Kerk
Apologetiek vandaag
Orthodox protestantisme
Bijbel gebruik en jongeren
Overdracht van generatie op generatie: thuis, catechese, school
Bijbelse handschriften: verschillende uitgaven grondtekst
Opbouw en functie Hebreeuwse poëzie
Opbouw en functie Hebreeuwse proza
De Vulgata
Nederlandse Bijbelvertalingen
Dienst van de barmhartigheid
De liturgie in de Nederlandse gereformeerde traditie
Bijbel en muziek
Bijbel en handicap

Deze Studiebijbel is gedrukt bij Jongbloed. Ichthusboekhandel is voor haar regio (het gebied in en rond Den Haag, Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer) de aangewezen partner om dit kwalitatief hoogwaardige drukwerk vanuit voorraad te leveren en u daar omtrent deskundig en persoonlijk te adviseren.

Een Jongbloed-bijbel is gedrukt op speciaal dundrukpapier. Daardoor passen de ongeveer 1500 pagina's die een Bijbel meestal telt in een compact en leesbaar boekwerk. Deze Bijbeluitgaven kunnen tot 22 grams (dundruk) papier uitgevoerd worden. Dat maakt dat de Bijbel in verschillende maten en uitvoering mogelijk is. Het speciale papier is zodanig ontwikkeld dat ook al is het heel dun, het nauwelijks doordrukt. Het lezen van deze Bijbel is dan ook een prettige ervaring.

Door de bijzondere binding van de rug van deze bijbels vallen ze prima open en kunt u gemakkelijk bladeren. Of u nu in boek Openbaringen of Genesis leest, de Bijbel ligt prima vlak en is uitstekend leesbaar. Dat komt ook doordat er steeds meer aandacht is gekomen voor lettertypes en corps grootte. Dor een uitgebalanceerde keuze van de verschillende technieken ontstaat een prachtig leesbaar eindresultaat. Juist deze binding in combinatie met de soepele rug levert een zeer prettig leesbaar geheel op.

De HSV-Studiebijbel is mogelijk gemaakt door meer dan tweehonderd Nederlandse en buitenlandse schrijvers en vertalers. De hoofdredactie bestaat uit de oudtestamenticus prof.dr. M.J. Paul en de nieuwtestamenticus prof.dr. T.M. Hofman hebben de onderliggende visie geanalyseerd en waar nodig aangepast aan de Nederlandse context. Om de uitgave een goede ingang te doen vinden in de Nederlandse omgeving hebben de volgende Nederlandstalige auteurs teksten geschreven die in de uitgave zijn opgenomen:

Auteurs van nieuwe artikelen

Drs. P.J. den Admirant - De Bijbel en handicap
Prof.dr. A. Baars - De liturgie in de Nederlandse gereformeerde traditie
Drs. C.J. Barth - De opbouw en functie van de Hebreeuwse poëzie
Dr. William den Boer - Het orthodox protestantisme en de Bijbel – een schets
Prof.dr. G.C. den Hertog - De dienst van de barmhartigheid
Dr. M.J. Kater - Apologetiek vandaag
Drs. Jaco van der Knijff - De Bijbel en muziek
Drs. H.J. Lam - Nederlandse bijbelvertalingen
Prof.dr. G.W. Lorein - De opbouw en functie van het Hebreeuwse proza
Dr. A. de Muynck - Overdracht van generatie op generatie: thuis, catechese, school
Drs. D. Palm - Jongeren en bijbelgebruik
Drs. J.M. Pauw - Bijbelse handschriften: verschillende uitgaven van de grondtekst
Dr. Ad Prosman - Secularisatie
Prof.dr. Marc J. de Vries - Mediagebruik
Dr. M. van Willigen - Religie in de laat-antieke maatschappij

Auteurs die bestaande artikelen gecorrigeerd/aangevuld hebben

* Dr. William den Boer
- Het orthodox protestantisme en het christendom wereldwijd
- Bijbeluitleg: een historisch overzicht
* Ir. Willem van Dis
- De Bijbel en andere wereldgodsdiensten – Hindoeïsme

* Mr. G. Holdijk
- Homoseksualiteit

* Prof.dr. Henk Jochemsen
- Bio-ethiek

* Dr. M. Klaassen
- Gods relatie met de schepping – De voorzienigheid van God

* Drs. G. Lustig
- Echtscheiding en hertrouwen

* Drs. C.W. Rentier
- De Bijbel en de islam

* Ds. H. Veldhuizen
- De Bijbel en religieuze sekten

* Ds. P. Vermaat
- Het levenseinde

* Dr. Marten Visser
- De Bijbel en andere wereldgodsdiensten – Boeddhisme, Confucianisme

* Dr. Bart Wallet
- De Bijbel en het huidige jodendom

* Drs. J. Westland
- Gods relatie met de schepping – Zonde

U kunt de Zij Lacht Studiebijbel HSV online bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de Ichthuswinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

Formaat: 16x24 cm

Zij Lacht studiebijbel HSV Herziene Statenvertaling
€ 92,50
voorraad onbekend
Wetenschapsbijbel

De Bijbel NBV21 met veel bijdragen over thema's rond geloof, cultuur en wetenschap verzorgd door een groep van 60 Nederlandse wetenschappers.

Deze 'Wetenschapsbijbel' is de eerste Nederlandse Bijbel die je als gelovige houvast biedt met argumenten hoe je met ingewikkelde vragen uit deze tijd om zou kunnen gaan. Denk aan onderwerpen als gender, duurzaamheid of religieus geweld. Op internet kun je overspoeld raken met informatie over deze thema's, wat eerder tot verwarring leidt dan houvast biedt. In deze uitgave is de tekst van de Bijbel samengebracht met inzichten, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel.

Inkijkexemplaar voor de Wetenschapsbijbel NBV21

Zo kun je als lezer zelf je mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan over thema's die ons allemaal raken. Deze Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is een uitgebreide themabijbel voor iedereen die zich wil verdiepen in de verhouding tussen de wereld van de Bijbel en de 21e eeuw.

Voor Bijbellezers die een stapje verder willen gaan, die niet bang zijn voor kritische vragen, en die ook in de 21e eeuw pal voor de waarde van de Bijbel staan.

De Wetenschapsbijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschappelijk onderzoek is een initiatief van het Nederlands- Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam (Faculteit Religie en Theologie). Theologen, filosofen en natuurwetenschappers verbonden aan diverse universiteiten en denominaties, leverden bijdragen over uiteenlopende thema's rondom actuele vragen over geloof, cultuur en wetenschap.

Wat mag u van de Wetenschapsbijbel verwachten:

* Vertaling: NBV21
* 60 wetenschappers waaronder Heino Falcke, Gijsbert van den Brink, Almatine Leene en Trees van Montfoort
* Ruim 300 bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder 21 thema pagina's, 50 topics met achtergrondinformatie en ruim 200 toelichtingen over specifieke Bijbelteksten.
* Aanvullend gespreks- en studiemateriaal

U kunt deze Wetenschapsbijbel met thema's over geloof, cultuur en wetenschap online bestellen bij Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels.

De Wetenschapsbijbel kwam mede tot stand door subsidie van bijdragen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (specifiek het fonds 'Gewaardeerd!') en de John Templeton Foundation, een interreligieuze organisatie die zich inzet voor de verbinding van geloof en wetenschap. Deze organisatie neemt afstand van creationisme en intelligent design.

Wetenschapsbijbel NBV21
€ 59,95
voorraad onbekend
Bijbel Dichtbij (Studiebijbel)

De Bijbel Dichtbij, een studiebijbel die de Bijbel in Gewone Taal (BGT) uitlegt, kopen doet u bij Ichthusboekhandel.nl. De Bijbel Dichtbij is nu tijdelijk beschikbaar als aanbieding met een heel aantrekkelijke prijs tot 17 juni 2023.

De Bijbel Dichtbij is er met uitleg en toepassingen voor het dagelijks leven. Inleidingen met belangrijkste thema's, kaderteksten, toepassingsteksten, landkaarten, themapagina's en dwarsverwijzingen naar andere Bijbelteksten.

INKIJKEXEMPLAAR BIJBEL DICHTBIJ

Na het verschijnen van de Bijbel in Gewone Taal bleek er veel behoefte aan een toegankelijke studiebijbel die je ondersteunt met Bijbellezen. Die inleidingen geeft op Bijbelboeken, kadertekstjes met uitleg, dwarsverwijzingen naar andere bijbelgedeelten, landkaarten en themapagina's met bespreking.

De 'Bijbel Dichtbij' vult dit helemaal in en helpt je met uitleg en toepassingen van de bijbel. Daarmee komt de bijbel dichtbij voor je in je stille tijd, maar ook op de bijbelstudiegroep, de huiskring of in de gemeente. Tijdens een gespreksgroep heb je veel achtergrond informatie bij je en kan je jezelf en anderen helpen met verduidelijking van de teksten en thema's.

Wat zijn de kenmerken van de Bijbel Dichtbij:

* Paperback met flappen
* Volledige Bijbeltekst met uitleg van de BGT
* Spotvernis op omslag
* Binnenwerk zwart met steunkleur
* Katern met extra achtergronden in full color
* 2388 pagina's
* Formaat 16,8 X 20,5 cm

De 'Bijbel Dichtbij' is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Evangelische Omroep (EO).

De Bijbel Dichtbij BGT online bestellen doet u bij Ichthusboekhandel, de plek voor Studiebijbels.

Bijbel Dichtbij (Studiebijbel) BGT
€ 52,50
voorraad onbekend
Bijbel met Uitleg KLEIN zwart

Het project Bijbel met Uitleg (BMU) richt zich 'op jongeren, maar ook op gezinnen en ouderen die moeite hebben om de tekst van de Bijbel in de Statenvertaling te begrijpen'.

De kleine (zwarte) uitvoering van de BMU is compact en geschikt om mee te nemen naar gemeenteavonden, Bijbelstudie en kringavonden. Het formaat is praktisch en is ook prima leesbaar.

INKIJKEXEMPLAAR (download als PDF) BIJBEL MET UITLEG (BMU)

De basis Bijbeltekst van deze uitgave is geheel belangeloos ter beschikking gesteld door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). De Bijbel met Uitleg verschijnt in kleur en bevat veel beeldmateriaal waardoor de toelichting verduidelijkt wordt en het geheel aantrekkelijk leest.

* PRAKTISCH OM MEE TE NEMEN NU MET HOES

De Bijbel met uitleg bevat:

* inleidingen per Bijbelboek
* tekstverwijzingen
* kaartjes en illustraties
* tijdschema's
* Psalmberijming 1773
* Heidelbergse Catechismus en andere gereformeerde belijdenisgeschriften.

Meer dan 100 mensen uit de gereformeerde gezindte werkten aan dit grote en unieke project.
Er is een stuurgroep, een niveuacommissie die de tekst op leesbaarheid beoordeelt, een taalcommissie die de literaire kwaliteit bewaakt. Tenslotte is er de eindredactie, die zorgt voor de inhoudelijke en theologische toetsing en waakt voor de uniformiteit.

Wat is concreet de bedoeling? De Uitlegbijbel is bedoeld voor mensen die er de voorkeur aan geven de Bijbel in de Statenvertaling te lezen. In deze uitgave zullen oudere woorden of moeilijke begrippen in de kantlijn worden toegelicht. Daarnaast zullen ruimhartig exegetische aantekeningen worden geboden. De bedoeling is tevens om, daar waar de gelegenheid zich voordoet, de relatie met de Reformatorische Belijdenisgeschriften en de liturgische formulieren te leggen. Er is ook uitgebreide aandacht gegeven aan historische, archeologische of aardrijkskundige achtergronden van bijbelgedeelten. Verder zijn toelichtingen, kaartjes, schema's, tijdbalken en tekeningen opgenomen.

Medewerkers
De uitgave is bedoeld voor zowel jongeren als gezinnen. De uitlegbijbel zal geschikt zijn voor persoonlijke Bijbelstudie en gebruik in het gezin. Bij de realisering is samenwerking gezocht met jongerenorganisaties en onderwijsinstanties.

De stuurgroep die bij de uitgave betrokken is, bestaat uit:

* ds. J. Belder (PKN),
* ds. A. A. Egas GCK,
* Ds. J. Joppe HH,
* ds. B. Labee (GG),
* ds. J. A. Weststrate (GGiN), en
* drs. P. A. Zevenbergen (OGG).
* W.B. Kranendonk (Banier)
* Ir. B. Visser (Banier)

Als adviseurs treden op

* prof. dr. A. Baars,
* ds. J. J. van Eckeveld en
* dr. W. van Vlastuin

De coördinatie en projectleiding lag bij dhr. G. Roos, oud-adjunct hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad.

Bijbel met Uitleg KLEIN zwart BMU
€ 49,95
voorraad onbekend
Studiebijbel in Perspectief

de NBV Studiebijbel in Perspectief is recent vernieuwd qua omslag en uitvoering. Deze Studiebijbel bevat de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 met veel toelichting, uitleg, verwijzingen, achtergronden én illustraties.

De Studiebijbel in perspectief biedt de lezer een heldere toegang tot en uitleg van de Bijbel. De uitgave bevat de volledige Bijbeltekst van NBV (zonder deuterocanonieke boeken) aangevuld met verklaringen van moeilijk te begrijpen verzen en/of gedeelten en laat veel achtergronden, tekstverwijzingen en illustraties zien.

INKIJKEXEMPLAAR (download als pdf) STUDIEBIJBEL IN PERSPECTIEF (NBV)

In de Studiebijbel in Perspectief worden perikopen vooral in hun geheel benaderd en verduidelijkt. Ieder Bijbelboek is voorzien van een heldere inleiding, met daarin aandacht voor de historische context en voor heilshistorische lijnen met het oog op de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament.

Uitgangspunt is dat het Oude en het Nieuwe Testament, bij alle verschil, inhoudelijk een geestelijke eenheid vormen. Kennis van het ene Bijbelgedeelte kan licht werpen op het verstaan van een ander deel. Hierachter ligt de overtuiging dat het dezelfde God is die zich via verschillende schrijvers en in verschillende tijden bekend maakt om een relatie te zoeken met mensen. De situatie waarin de teksten zijn ontstaan is wisselend. Tegelijkertijd is het mogelijk om basislijnen binnen de ene canon van het Oude en Nieuwe Testament te trekken.

De NBV Studiebijbel in Perspectief is een vraagbaak bij het herkennen van deze basislijnen. Het geheel vormt als het ware een encyclopedie bij de vele tekstverzen die om duiding vragen en is een ideaal hulpmiddel voor gebruik bij persoonlijke studie of Bijbelstudiegroepen..

Waarom zou u kiezen voor de NBV Studiebijbel in Perspectief?

* Bevat de complete tekst van De Nieuwe Bijbelvertaling 2004
* Heeft algemene inleidingen op de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament
* Commentaar en achtergronden bij moeilijke verzen
* Bespreking van heilshistorische thema's (door bekende orthodoxe Nederlandse theologen)
* Omvangrijk overzicht met tekstverwijzingen
* Uitvoerig lexicon geschikt als naslagwerk
* Verduidelijkend kaartenmateriaal
* Aandacht voor verbindingslijnen binnen het geheel van de Bijbel.

Een redactieraad bestaande uit theologen en deskundigen uit verschillende kerken heeft kritisch meegelezen en suggesties aangereikt. Daarin hadden deskundigen zitting met een achtergrond in organisaties en kerken zoals: het Nederlands Bijbelgenootschap, de Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Kerk in België. Naast de twee hoofdredacteuren gaat het om:

drs. T. Drieënhuizen, dr. G.W. Marchal, drs. K. Muller, drs. P. Vergunst en prof.dr. G. Vleugels.

In de Studiebijbe in Perspectief zijn artikelen opgenomen van diverse Nederlandstalige auteurs:

Prof.dr. G. van den Brink, drs. M. Brink-Blijdorp, dr. G. van Ek, prof.dr. J. Hoek, prof.dr. T.M. Hofman, dr. H. Lalleman-de Winkel, drs. A.M. van Leeuwen, prof.dr. J.W. Maris, dr. A. Noordegraaf, dr. M.H. Oosterhuis, prof.dr. M.J. Paul, prof.dr. H.G.L. Peels, dr. W.H. Rose, drs. R.C. Vervoorn, prof.dr. G. Vleugels, drs. J. Westland.

Regelmatig wordt gevraagd naar de Studiebijbel in Perspectief tweedehands. Die zijn vanwege het persoonlijke karakter en de waardering die de eerste kopers hiervoor hebben nauwelijks verkrijgbaar. Er is ook geen Studiebijbel in Perspectief online te raadplegen. De structuur van de tekst met zoveel verwijzingen en achtergronden leent zich technisch minder gemakkelijk voor een online variant. Er is dus ook geen eboek of Studiebijbel in Perspectief PDF beschikbaar.

De Studiebijbel in Perspectief kunt u gemakkelijk online bestellen bij de webshop van Ichthusboekhandel. (Gratis verzending) Wilt u er één kopen of eerst inzien, dan kunt u terecht bij één van de vestigingen van de Ichthuswinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

Studiebijbel in Perspectief
€ 85,-
voorraad onbekend
Vrouwenbijbel HSV (NIEUW)

De Vrouwenbijbel (Herziene Statenvertaling) nu in een nieuw jasje maar met een bekende opbouwende inhoud. Meer dan 10.000 vrouwen kochten of kregen deze Bijbel (HSV) al.

De Vrouwenbijbel brengt bekende en minder bekende Bijbelse vrouwen voor het voetlicht en nodigt vrouwen van vandaag uit bewust te leven in afhankelijkheid van God. De vele extra's gaan vooral in op de relatie die God met ons heeft en onze onderlinge relaties. Er is ruimte voor emoties, eerbied, blijdschap en waardering.

Over de inhoud van de Vrouwenbijbel HSV:

* Verbinding tussen Bijbel en dagelijks leven
* Aandacht voor bijbelse vrouwen
* Eye-openers over je relatie met God
* Eye-openers over je relatie met anderen binnen en buiten je familie
* Extra's: thema's, inleidingen, meditaties, biografieën, encyclopedie

Reacties op de eerste druk:

Een hele mooie bijbel met veel extra informatie. Ik zou deze bijbel aanraden aan iedere vrouw, je voelt je veel meer verbonden door alle extra verhalen en thema's die worden besproken.

Ik vind het heel tof dat je achterin een lijst hebt met alle vrouwen die genoemd worden in de bijbel. De uitleg van de tijd waarin het speelt is zeer informatief en de extra vragen stimuleren je om jezelf de vraag te stellen waar jij staat in het leven

Vrouwenbijbel HSV (NIEUW) Herziene Statenvertaling
€ 62,50
voorraad onbekend
Esv - Study Bible

The ESV Study Bible was created to help people understand the Bible in a deeper way - to understand the timeless truth of God's Word as a powerful, compelling, life-changing reality. To accomplish this, the ESV Study Bible combines the best and most recent evangelical Christian scholarship with the highly regarded ESV Bible text. The result is the most comprehensive study Bible ever published - with more than 2,750 pages of extensive, accessible Bible resources.

With completely new notes, maps, illustrations, charts, timelines, and articles, the ESV Study Bible was created by an outstanding team of 93 evangelical Christian scholars and teachers. In addition to the 757,000 words of the ESV Bible itself, the notes and resources of the ESV Study Bible comprise an additional 1.1 million words of insightful explanation and teaching.

Primary Features:

* 2,752 pages - equivalent to a 20-volume Bible resource library all in one volume.
* 1.1 million words - written by 93 leading evangelical scholars and teachers.
* 19,500 notes - focusing especially on understanding the Bible text and providing answers to frequently raised issues.
* Over 50 articles - including articles on the Bible's authority, reliability, and interpretation; on biblical archaeology, theology, worship, prayer, and personal application.
* Over 200 full-color maps - created with the latest digital technology, satellite images, and archaeological research; printed in full color, throughout the Bible.
* 200-plus charts - offering key insights and in-depth analysis in clear, concise outline form; located throughout the Bible.
* 80,000 cross-references - to encourage easy location of important words, passages, and biblical themes.
* More than 40 new full-color illustrations - including historically accurate reconstructions of the Tabernacle, the Ark of the Covenant, Solomon's temple, Herod's temple, the city of Jerusalem in Jesus' time and throughout the history of Israel, and many more.
* 9-point type, single-column layout for the Bible text; 7.25-point type, double-column layout for the notes
* Concordance
* Size: 6.5' x 9.25'
* 2,752 pages
* Words of Christ in black


'The ESV is a dream come true for me. The rightful heir to a great line of historic translations, it provides the continuity and modern accuracy I longed for. Now the scope and theological faithfulness of the ESV Study Bible study notes is breathtaking. Oh how precious is the written Word of God.' - John Piper

Esv - Study Bible Colour - Paper Over Board
€ 57,95
voorraad onbekend
Studiebijbel NBV

De Studiebijbel NBV (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) bevat uitleg, achtergronden en illustraties vanuit een breed oecumenisch perspectief over de Bijbel. Vanuit Protestantse, Rooms Katholieke en Joodse bronnen wordt iop elke pagina uitleg gegeven aan de Bijbel. Deze nieuwe editie is de vierde druk en de opvolger van ISBN 9789065393296. Ze is bedoeld voor persoonlijke studie en wordt veel gebruikt bij theologische en pastorale opleidingen.

INKIJKEXEMPLAAR (download als pdf) STUDIEBIJBEL NBV (Nieuwe Bijbelvertaling)

Op 30 oktober 2008 verscheen een bijzondere uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling: de NBV Studiebijbel. Deze uitgave is gemaakt voor verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in het Nederlandse taalgebied en voor een ieder die geïnteresseerd is in de Bijbel vanuit een literaire en/of culturele belangstelling. Het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting hebben samen de Studiebijbel Nieuwe Bijbelvertaling ontwikkeld.

De uitgave bevat het Oude Testament, de 11 Deuterocanonieke boeken en het Nieuwe Testament. Daarnaast zijn er diverse soorten toelichtingen opgenomen:

De studiebijbel NBV bevat:

* Volledige tekst NBV 2004 + 11 Deuterocanonieke boeken
* uitgebreide inleidingen bij elk Bijbelboek,
* diepgravende kaderartikelen rond begrippen en thema's,
* verklarende aantekeningen bij de Bijbeltekst, onder aan de pagina,
* dwarsverwijzingen naar andere Bijbelteksten bij de tekst
* een uitvoerige verklarende woordenlijst,
* geografische kaarten,
* uniek fotomateriaal
* historische overzichten.

Het beeldmateriaal komt voor een deel uit het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Deze studiebijbel is opgebouwd uit exclusief Nederlands materiaal. Dit maakt de NBV Studiebijbel tot een onmisbare uitgave voor een ieder die zich wil verdiepen in de Bijbelteksten en de achtergrond bij de Bijbel.

ACHTERGRONDEN NIEUWE BIJBELVERTALING

De toegevoegde uitleg en informatie gaat in op de mogelijke vragen die de geïnteresseerde lezer kan stellen. De antwoorden betreffen vooral informatie én commentaar uit de historisch-kritische hoek alsmede de meer literaire benadering. In deze uitgave is de NBV uitgebreid met onder andere inleidingen bij de Bijbelboeken, een groot aantal kaderartikelen over verschillende onderwerpen en thema's in de bijbel, kaarten en foto's in kleur, kruisverwijzingen naar andere Bijbelteksten, aantekeningen bij de tekst en een belangrijke tijdlijn van de algemene, de Palestijnse en de Bijbelse geschiedenis van het volk Israël.

Een significant verschil met de in 2004 verschenen NBV-vertaling is de weergave van de Godsnaam in het Oude Testament. Was dat in de standaardeditie 'de HEER', in deze Studiebijbel is het 'JHWH' naar de Hebreeuwse naam van God.

De Studiebijbel NBV wil met wetenschappelijke achtergrondinformatie een breder publiek dienen dan de standaard tekstuitgave van de NBV.

Regelmatig wordt ons gevraagd naar een tweedehands Studiebijbel NBV. Die zijn helaas nauwelijks verkrijgbaar vanwege het persoonlijke en hooggewaardeerde karakter van deze Studiebijbels. Er is ook geen online variant van de NBV studiebijbel verkrijgbaar. Dit is vooralsnog te gecompliceerd qua tekst, illustraties, verwijzingen etc. De Studiebijbel NBV is dan ook niet als e-Bijbel verkrijgbaar.

U kunt de Studiebijbel NBV eenvoudig online bestellen in de webshop van Ichthusboekhandel.nl of kopen in één van de winkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer. De NBV studiebijbel wordt gratis verzonden binnen Nederland en desgewenst leuk ingepakt als het een cadeau mag zijn. Studenten ontvangen korting indien zij een HBO of WO opleiding volgen en de Studiebijbel Nieuwe Bijbelvertaling op hun boekenlijst staat. Bel of mail ons hierover i.v.m. uw collegekaart.

Studiebijbel NBV div. auteurs
€ 85,-
voorraad onbekend
Study Bible, Fully Revised Ed 2020

The NIV Study Bible, Fully Revised Edition has been carefully updated to continue the legacy of trust, by millions of readers, as the premier study Bible in the NIV translation.

A new committee of top biblical scholars-who are current and former NIV translators with a passion for making the Bible's meaning clear--have pored over every note, every article, every chart, and every essay to refine this treasured resource even more. Thousands of newly written or revised notes and articles combine with hundreds of four-color maps, charts, photos, and illustrations to create an entire library of study helps designed to increase your understanding and application of God's Word.

Enjoy reading Scripture with a typeface that has been designed and thoroughly tested to enhance the reading experience, regardless of any challenges you may face with your eyesight. Set in Zondervan's exclusive NIV Comfort Print. typeface, this stunning, full-color study Bible answers your pressing questions with just the right amount of information, placed in just the right location.

Features:

* Over 21,000 bottom-of-the-page study notes, with icons to make important information easy to spot
* Over 125 topical articles, 16 pages of full-color maps, the Comprehensive NIV Concordance with nearly 4800 word entries, and a subject note index enable even deeper study
* Sixty-six book introductions and outlines along with six section introductions provide valuable background information for each book of the Bible
* In-text maps, charts, diagrams, and illustrations visually clarify the stories in the Bible
* Exclusive Zondervan NIV Comfort Print typeface
* Words of Jesus in red
* 9-point print size

With its decades-long legacy of helping readers grasp the Bible's meaning, the NIV Study Bible, embodies the mission of the NIV translation to be an accurate, readable, and clear guide into Scripture. Specifically designed to expand upon the NIV, the NIV Study Bible's editorial team crafts that same accuracy and clarity into every study note.

Study Bible, Fully Revised Ed 2020 NIV
€ 62,95
voorraad onbekend
Family Life Marriage Bible

With articles and insights by Dennis and Barbara Rainey, The FamilyLife Marriage Bible covers many of the issues facing husbands and wives: resolving conflict, communicating effectively, raising Godly children, rekindling romance together, loving difficult family members well, and more.

God does not intend for husbands and wives to navigate the great mystery of marriage without Him. The FamilyLife Bible will point them in the right direction.

Features include:

* Devotions for Couples
* Romance tips, quotes, and notes
* Parenting Matters - articles on raising children God's way
* Biblical Insights articles
* Family Manifesto - FamilyLife's biblical model of a Godly family
* 8-page Family Tree presentation section
* Topical Index

Family Life Marriage Bible
€ 41,95
voorraad onbekend
Jewish studybible (tanakh)

The Jewish Study Bible Tanakh is a one-volume resource tailored especially for the needs of students of the Hebrew Bible. Nearly forty scholars worldwide contributed to the translation and interpretation of the Jewish Study Bible, representing the best of Jewish Biblical scholarship available today.

A committee of highly-respected biblical scholars and rabbis from the Orthodox, Conservative, and Reform Judaism Movements produced this modern translation.

No Knowledge of Hebrew is required for one to make use of this unique volume. The JSB Uses The Jewish Publication Society Tanakh Translation, whose name is an acronym formed from the Hebrew initials of the three sections into which the Hebrew Bible is traditionally divided (Torah, Instruction; Nevi'im, Prophets; and Kethubim, Writings).

Since its publication, the Jewish Study Bible has become one of the most popular volumes in Oxford's celebrated line of bibles. The quality of scholarship, easy-to-navigate format, and vibrant supplementary features bring the Ancient text to life. The Jewish Study Bible is a perfect, uniquely affordable resource for both students and General readers.

Features:

* Section and book introductions that deliver insights into the background, structure, and Meaning of the text.
* Running Commentary beside the biblical text that provides in-depth Theological interpretation of it, from the Jewish perspective.
* Informative Essays that address a wide variety of Topics relating to Judaism's use and interpretation of the Bible through the ages.
* In-text tables, maps, and charts.
* Tables of weights and measures.
* Verse and chapter differences.
* Table of Scriptural Readings.
* Glossary of Technical terms.
* An index to all the study materials.
* Full Color New Oxford Bible Maps, with index.

Jewish studybible (tanakh)
€ 43,95
voorraad onbekend
Bijbelverklaring Thomas Scott

Ontdek de diepgaande Bijbelverklaring van Thomas Scott, een tweedelige studiebijbel gebaseerd op de complete tekst van de Statenvertaling (1637). Verrijkt met inleidingen, dwarsverwijzingen, commentaar en praktische aanwijzingen voor de lezer, biedt deze Bijbelverklaring een waardevolle bron van inzicht.

Thomas Scott, een vooraanstaand figuur in Oost-Engeland tussen 1747 en 1821, was niet alleen een voorganger in de Anglicaanse Kerk maar ook een goede vriend van de bekende prediker John Newton. Hij stond aan de basis van de zendingsorganisatie Church Mission Society. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw begon hij zijn epische werk, "Commentaar op de hele Bijbel," te schrijven, gepubliceerd in 174 wekelijkse edities en later samengevoegd tot de zesdelige serie "A Family Bible with Explanatory Notes, Practical Observations and Copious Marginal References." Scott's Bijbelverklaring bevat de volledige Bijbeltekst in de Statenvertaling, aangevuld met verklaringen per Bijbelboek, dwarsverwijzingen naar andere Bijbelteksten en praktische opmerkingen, met een inleiding van dr. P. de Vries.

Cor van der Meiden, een gepensioneerde huisarts, heeft de Bijbelverklaring van Thomas Scott in het Nederlands vertaald gedurende tien jaar.

Bekijk hier een voorproefje van de Bijbelverklaring van Thomas Scott (Statenvertaling)

Reserveer nu uw exemplaar van dit unieke naslagwerk, dat door de handige indeling en combinatie met de volledige Bijbeltekst zeer bruikbaar is. Het commentaar van Thomas Scott mag niet ontbreken in enige boekenkast, naast de Statenvertaling met kanttekeningen en de Bijbelverklaring van Matthew Henry.

Bijbelverklaring Thomas Scott Scott, Thomas
€ 275,-
voorraad onbekend
Kanttekeningenbijbel schooleditie koker

De schooleditie van de Statenvertaling met kanttekeningen, waarbij ook de psalmen van 1773 zijn opgenomen.

Een harde kaft met duidelijke letters. Ideaal voor schoolgebruik, catechisatie en persoonlijk Bijbellezen. De bijpassende koker zorgt voor voldoende bescherming, waardoor jarenlang gebruik mogelijk is van deze mooie uitgave van de Bijbel

Wat mag u verwachten van de Schooleditie van de Kanttekeningenbijbel:

- Volledige tekst van de Statenvertaling
- De originele Kanttekeningen bij de Ravensteijn-editie
- een buigzame kaft
- met de psalmen 1773 en de formulieren van enigheid.
- zwart omslag
- Stevige koker.

Kanttekeningenbijbel schooleditie koker Statenvertaling
€ 37,50
voorraad onbekend
Bijbelverklaring OT en NT 2 delen

De Bijbelverklaring van Matthew Henry in tweedelige editie biedt een beknoptere versie van zijn volledige Bijbelcommentaar. Al meer dan 250 jaar heeft deze verklaring van de Bijbel velen kracht en zegen gebracht.

Dankzij de door hem ontvangen wijsheid deelt Matthew Henry zijn inzichten in het Woord van God met anderen. Deze heldere en begrijpelijke verklaring, volledig in de woorden van Matthew Henry zelf, is onmisbaar als studiebron voor degenen die de Bijbel beter willen leren begrijpen.

Deze vertaling uit het Engels, onder leiding van C.A. Tukker en V. Tukker-Terlaak, betreft de zogenaamde concise-editie, wat resulteert in een compacte uitvoering. Dit wordt bereikt o.a. door het weglaten van de volledige Bijbeltekst, die alleen al meer dan 1.500 pagina's beslaat. Natuurlijk zijn de in het commentaar genoemde teksten wel uitgeschreven. Matthew Henry's Bijbelverklaring is gebaseerd op de tekst van de Statenvertaling.

Kenmerken van de Bijbelverklaring van Matthew Henry:

* Een onovertroffen werk gedurende vele generaties
* Wereldwijd een van de meest gebruikte commentaren op de gehele Bijbel
* Eenvoudige en heldere verklaring, voor iedereen toegankelijk
* Geschikt voor zowel de studeerkamer als in de huiskamer.

Matthew Henry werd op 18 oktober 1662 geboren te Broadoak, als zoon van predikant Philip Henry. De opvoeding in een godvrezend milieu wekte bij de begaafde Matthew vanaf zijn prille jeugd een vrome en ernstige levensinstelling, die nog werd bevorderd door de dagelijkse omgang met de Heilige Schrift.

Aanvankelijk studeerde Matthew rechten, maar hij veranderde van studie en werd in juni 1687 als predikant bevestigd in de Presbyteriaanse gemeente van Chester. Hij bleef hier 25 jaar, om in 1712 te vertrekken naar Hackney, Londen. Zijn bediening daar duurde slechts kort, want op 22 juni 1714 overleed hij.

Bestel eenvoudig de Bijbelverklaring van Matthew Henry via Ichthusboekhandel.nl of koop deze in één van de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, Den Haag en Zoetermeer.

Bijbelverklaring OT en NT 2 delen Henry, Matthew
€ 199,-
voorraad onbekend