Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Wat is Kerst

Voor christenen betekent Kerst de komst van Jezus Christus naar de aarde. Daarbij kwam hij als een kind geboren vanuit een bovennatuurlijk zwangerschap. Hij was de langverwachte Messias en redder. De diepste betekenis van het Kerstfeest is dat God zelf kwam om als mens naar deze aarde te komen.

God koos er voor om de mensheid te redden van zonde en onrechtvaardigheid. Dat deed Hij door zelf naar de aarde toe te komen. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug. Jezus treedt in woorden en daden op tegen de zonde die er in persoonlijke levens is en de onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig is. Hij toonde de wereld dat in alles zonder zonde was en tegelijkertijd daadwerkelijk het goede deed! Van de ongeveer 33 jaar die Hij hier op aarde leefde, was Jezus 3 jaar actief met een groep van discipelen. Hij leerde ze hoe God dacht over mensen en liet hen zien dat Hij door lijden en pijn heen meest. Op aarde deed Hij veel wonderen, genas bijvoorbeeld mensen, maar Hij sprak hen ook aan op hun gedrag en hield hen daar verantwoordelijk voor.

De ultieme manier waarop Hij de overwinning op zonde en onrechtvaardigheid haalde was zijn dood aan het kruis tijdens Goede Vrijdag en de opstanding uit de dood op de Paasmorgen. .

Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld brengt Hij licht.

Het ontstaan van Kerst als feest

Het Kerstfeest wordt niet daadwerkelijk op de geboortedag van Jezus gevierd. De meningen over de dag of de tijd waarin Hij geboren is, lopen wat uiteen.

Het feest zoals wij dat kennen stamt uit het jaar 340 na Christus. De toenmalige Paus Julius de Tweede wilde afrekenen met een hardnekkig gebruik. Op 25 december werd namelijk ieder jaar de zon aanbeden. Door op deze dag Kerst te gaan vieren werd een einde gemaakt aan de verering van de zon. Niet de zon maar het licht van de wereld, Jezus Christus verdiende aanbidding.

Vooruitlopen op kerst vieren we de adventsperiode. Tijdens Kerst zijn er op heel veel plaatsen Kerstnachtdiensten en ook op de eerste en soms ook op de tweede Kerstdag allerlei vieringen in kerken. Bezoekers zijn daar hartelijk welkom. Daar wordt Kerstverhaal uit de bijbel elk jaar opnieuw verteld en op allerlei manieren wordt dit verbeeld in liederen en teksten.

Centraal daarbij staat het verhaal van de geboorte van Christus zoals dat in de bijbel staat.