Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Achtergronden NBV21

Achtergronden bij de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling van 2021

De revisie van de NBV21 is een lang en intensief proces geweest. Ongeveer 12.000 wijzigingen krijgen straks hun beslag in de nieuwste Bijbel. Veel van deze wijzigingen zijn er voor de fijnproevers. Praktisch heeft deze revisie echter wel enkele meer principiële gevolgen gekregen zoals:

* Het ontbreken van hoofdletters in de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest is zonder twijfel het meest betwiste aspect van de NBV 2004 geweest. Het heeft geleid tot een aanhoudende stroom van commentaar. In reactie daarop heeft het NBG besloten om in de revisie deze eerbiedkapitalen weer in te voeren in de NBV21.

* De NBV21 blijft een interconfessionele Bijbelvertaling voor het Nederlandse taalgebied, en is daarmee een bijbel voor kerk en cultuur.

* Het karakter van de NBV als brontekstgetrouwe en doeltaalgerichte Bijbelvertaling blijft bewaard. De NBV21 beoogt een betrouwbare weergave van de brontekst te bieden, waarin (literaire) kenmerken van de brontekst tot hun recht komen in gangbaar en natuurlijk Nederlands.

* De NBV vertaalmethode uit 2004 blijft het uitgangspunt, met inachtneming van de daarbij horende bandbreedte voor vertaalbeslissingen. Daarbinnen kiest de revisie eigen accenten en speerpunten.

Waarom moest de NBV van 2004 een revisie ondergaan?

1. verbetering van vertaalfouten en andere vergissingen. Het gaat hier om een beperkt aantal gevallen waar woorden per abuis zijn toegevoegd of een verkeerde plek in de volgorde binnen een zin hebben gekregen.
2. Taalkundige verbeteringen. Hierbij kunt u denken aan onterechte komma's, contaminaties en foutieve samentrekkingen.
3. De wetenschappelijke voortgang is verwerkt in de nieuwe uitgave van de NBV. In de afgelopen zestien jaar verschenen nieuwe wetenschappelijke edities van bronteksten (o.a. de Nestle Aland) die soms nieuw licht wierpen op bepaalde betekenissen van woorden. Ook hebben vertalers de beschikking gekregen over nieuwe (edities van) hulpmiddelen zoals handboeken en commentaren die in het afgelopen decennium zijn verschenen.
4. Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat voor de NBV21 niet verder op de wens van sommige feministische theologen om te komen tot een meer genderneutrale vertaling van de Bijbel.

U treft HIER een PDF van de VOORPUBLICATIE van de NBV21 aan (copyright Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 2021)

Hieronder worden zodra de gegevens bekend zijn de nieuwe uitvoeringen van de NBV21 getoond. Tot die tijd kunnen we nog heel goed toe met de iconische Bijbel uitgave van 2004!

Als uitgaven worden uiteraard tekstedities van de NBV21 in de standaardeditie, een huisbijbel, een trouwbijbel en een kanselbijbel verwacht. De NBV zal straks ook weer in de Canonieke versie (66 Bijbelboeken) verschijnen en die met de Deuterocanonieke boeken (13 boeken) er bij. Volg Ichthusboekhandel.nl om op de hoogte te worden gehouden via de NIEUWSBRIEF van Ichthusboekhandel.nl. Zodra de NBV21 leverbaar is, kunt u deze online kopen bij Ichthusboekhandel.nl in de webshop of één van de winkels. Reserveren kan reeds zodra de verschillende edities binnenkort in onze webshop verschijnen.