Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Achtergronden NBV21

Achtergronden bij de NBV 21, de nieuwste Bijbelvertaling van 2021

De revisie van de NBV21 is een lang en intensief proces geweest. Ongeveer 12.000 wijzigingen krijgen straks hun beslag in de nieuwste Bijbel. Veel van deze wijzigingen zijn er voor de fijnproevers. Praktisch heeft deze revisie echter wel enkele meer principiële gevolgen gekregen zoals:

* Het ontbreken van hoofdletters in de persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest is zonder twijfel het meest betwiste aspect van de NBV 2004 geweest. Het heeft geleid tot een aanhoudende stroom van commentaar. In reactie daarop heeft het NBG besloten om in de revisie deze eerbiedkapitalen weer in te voeren in de NBV21.

* De NBV 2021 blijft een interconfessionele Bijbelvertaling voor het Nederlandse taalgebied, en is daarmee de Bijbel voor kerk en cultuur.

* Het karakter van de NBV als brontekstgetrouwe en doeltaalgerichte Bijbelvertaling blijft bewaard. De NBV21 beoogt een betrouwbare weergave van de brontekst te bieden, waarin (literaire) kenmerken van de brontekst tot hun recht komen in gangbaar en natuurlijk Nederlands.

* De NBV vertaalmethode uit 2004 blijft het uitgangspunt, met inachtneming van de daarbij horende bandbreedte voor vertaalbeslissingen. Daarbinnen kiest de revisie eigen accenten en speerpunten. Een voorbeeld daarin is de vertaling van het woord "Sarx". Koos men eerder voor het begrip 'Vlees' de NBV21 kiest dan voor "Aards" als tegengesteld aan hemels. KLIK HIER voor de Blog over dit thema.

Waarom moest de NBV21 komen?

1. Het ging om verbetering van vertaalfouten en andere vergissingen. Hoewel het hier om een beperkt aantal gevallen ging waar woorden per abuis zijn toegevoegd of een verkeerde plek in de volgorde binnen een zin hebben gekregen.
2. Taalkundige verbeteringen. Hierbij kunt u denken aan onterechte komma's, contaminaties en foutieve samentrekkingen.
3. De wetenschappelijke voortgang is verwerkt in de nieuwe uitgave van de NBV. In de afgelopen zestien jaar verschenen nieuwe wetenschappelijke edities van bronteksten (o.a. de Nestle Aland) die soms nieuw licht wierpen op bepaalde betekenissen van woorden. Ook hebben vertalers de beschikking gekregen over nieuwe (edities van) hulpmiddelen zoals handboeken en commentaren die in het afgelopen decennium zijn verschenen.
4. Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat voor de NBV21 niet verder door op de wens van sommige feministische theologen om te komen tot een meer genderneutrale vertaling van de Bijbel.

Waarom een NBV21 kopen?

Voor heel veel mensen is het kopen van een NBV21 in feite erg eenvoudig. Hun exemplaar van de bijbel van 2004 is inmiddels min of meer versleten en aan vervanging toe. Omdat het al langer rondzong weten veel mensen dat de NBV opgevolgd zou gaan worden door de NBV21. En dan is dit nu een goed tijdstip om een prettig, leesbare en hanteerbare Bijbel te kiezen. Een ander argument waarom mensen willen gaan overstappen naar de NBV21 is omdat in deze versie enkele zaken opgelost zijn, die bij de introductie in 2004 enige weerstand opriepen, zoals met name de eerbiedskapitalen. Andere mensen zijn inmiddels wat meer los gegroeid van de vertrouwdheid van de NBG51 en kunnen nu wel de stap maken. Weer anderen kiezen voor de NBV21 omdat ze de nieuwste Bijbel in huis willen hebben. En niet onbelangrijk: er is ook een nieuwe generatie die soms helemaal geen Bijbel in huis hebben. Ook zij zullen of het nu om een geloofsboek gaat of een cultuurdocument, de Bijbel willen hebben om zo heel veel meer te begrijpen van wat mensen beweegt of bewoog in keuzes, cultuur en christelijk geloof.

U treft HIER een PDF van de VOORPUBLICATIE van de NBV21 aan (copyright Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 2021)

Als uitgaven worden uiteraard tekstedities van de NBV21 in de standaardeditie, een huisbijbel, een trouwbijbel en een kanselbijbel verwacht. De NBV zal straks ook weer in de Canonieke versie (66 Bijbelboeken) verschijnen en die met de Deuterocanonieke boeken (11 boeken) er bij. Volg Ichthusboekhandel.nl om op de hoogte te worden gehouden via de NIEUWSBRIEF van Ichthusboekhandel.nl. Zodra de NBV21 leverbaar is, kunt u deze online kopen bij Ichthusboekhandel.nl in de webshop of één van de winkels. Reserveren kan nu reeds online in onze webshop.

NBV21 en duurzaamheid:

Duurzaamheid is een heel belangrijke afweging geweest bij het ontwerpen en produceren van de NBV 2021. De compacte editie van de NBV21 is duurzaam, niet alleen omdat hij lang meegaat en mooi 'oud' wordt, maar ook door de materialen die zijn gebruikt. Als Ichthusboekhandel willen we samen met onze partners als uitgevers, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

* De NBV21 wordt gedrukt op 30 grams FSC-papier dat in Finland geproduceerd is van Finse bomen.
* De NBV21 wordt gedrukt met inkt die op een verantwoorde manier wordt geproduceerd en verwerkt.
* Voor de productie van de NBV21 werken we samen met Royal Jongbloed in Heerenveen. Zij zijn als drukkerij gespecialiseerd in dundrukproducties. Vanuit hun expertise hebben zij onderzoek gedaan naar de praktische duurzaamheid van de gekozen materialen en hierover meegedacht. Omdat de bijbels in Nederland worden geproduceerd, beperken we zo het aantal transportbewegingen.
* De NBV21 kopen bij de lokale (christelijke) boekhandel helpt mee om deze vernieuwing zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Klik HIER voor alle uitvoeringen van de NBV21